Svart Svan (Black Swan) på börsen

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Svart Svan börsen

En ”Svart Svan” eller ”Black Swan” är en oväntad händelse med stor och omfattande inverkan. Inom finansvärlden och på börsen används begreppet för att påvisa en oväntad händelse som kraftigt påverkat börsen (eller en viss tillgång) negativt.

I Nassim Nicholas Talebs bok ”The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable” anges att dessa händelser kännetecknas av:

  • Händelsen anses vara omöjlig att förutse
  • Händelsen skapar en mycket allvarlig och omfattande inverkan
  • Händelsen anses kunna vara förutsägbar – i efter hand

Klipp från föreläsning av Nassim Nicholas Taleb ”What is a Black Swan – 4 min

Varför heter det ”Svart svan”?

Begreppet ”Svart svan” kommer från tiden då upptäcktsresande européer reste över hela världen för att upptäcka nya kontinenter och områden. De hade vid detta tillfälle enbart sett vita svanar och var därmed övertygade om att alla svanar var vita. När sedan Australien ”upptäcktes” mötte de även svarta svanar. Det omöjliga, att se en svan som inte var vit, hade hänt.

Begreppet började sedan användas inom finansvärlden efter att Nassim Nicholas Taleb beskrivit om fenomenet i boken ”The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable” år 2017.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Mycket sannolikt – att det osannolika händer 

I definitionen av en ”Svart svan” anges att händelsen ska vara ”omöjlig att förutse”. Men samtidigt kan den ofta ses som självklar i efterhand…

Terrordåd är inget nytt utan har alltid funnits. Världshistorien är full av pandemier och finansiella bubblor verkar komma med viss regelbundenhet. Ändå klassas exempelvis 11/9, Coronapandemin och Finanskrisen som ”Svarta svanar”.

Därmed kan svanarna sägas vara händelser som egentligen inte är oväntade – men som väldigt många inte är förberedda på. Ett tydligt exempel är finanskrisen som, i media, framställdes som något helt unikt och som en ”blixt från klar himmel”. Men det fanns varningstecken – och vissa som redan hade börjat förbereda sig för en finansiell nedgång.

Det finns därmed delade meningar om vilka händelser som egentligen är riktiga ”Svarta svanar” och vilka händelser som inte är det.

Hur agerar börsen?

Minskad risk

Ett vanligt agerande är att investerare försöker minska på risken när ett ”Black-Swan”-event har inträffat. Osäkerheten är stor om hur händelsen kommer att påverka marknaden i stort. En osäkerhet som ofta resulterar i ett lägre risktagande.

Efter IT-bubblan söktes trygghet i verkstadsaktier och vid Coronapandemin söktes trygghet i läkemedel och livsmedel.

Turbulent framtid

Efter att en ”Svart svan” har inträffat väntar generellt en turbulent tid på börsen. Detta utifrån osäkerheten kring hur händelsen kommer att påverka ekonomin samt specifika branscher och företag. Det går därmed att förvänta sig en större volatilitet än ”vanligt”.

Att förbereda sig – för det oväntade

Går det att förbereda sig för något som är helt omöjligt att förutse? Ja, delvis. Eftersom ”Svarta svanar” kommer att uppstå regelbundet är det inte frågan om, utan när, det kommer uppstå sådana händelser. Därmed går det även att se över sina investeringar med tanken att det ”omöjliga” kommer att hända.

  • Diversifiering

En diversifierad portfölj kommer påverkas i mindre utsträckning än en portfölj som enbart består av ett tillgångsslag eller ett fåtal aktier inom samma bransch.

  • Att ha marginaler i den privata ekonomin

Att ha marginaler i den privata ekonomin innebär att investeringarna inte behöver säljas på låga prisnivåer om du behöver kapital under en kris.

  • Likvid som reserv?

De som har likvida medel kan genomföra mycket goda köp när en ”Svart svan” dyker upp. Detta märktes exempelvis efter kursraset under våren 2020 (Coronapandemin) då flera kapitalstarka investerare valde att ”tanka” aktier på låga nivåer. Ett beslut som uppenbarligen var helt rätt då börsen hämtade upp nedgången på bara några månader.

Det går inte att förutse nästa ”Svarta svan”. Men det går att vara beredd och agera när händelsen har skett.

  • Långsiktighet

Efter Pearl Habor och 11/9 tog det bara 20 dagar för börsen att hämta igen nedgången. Vid Coronapandemin tog det ett par månader och vid Finanskrisen tog det ett par år. Oavsett en kort tidsperiod för de som sparar långsiktigt. Därmed är målet enbart att ”sitta lugnt i båten” under den oroliga tiden.

Hoppas på det bästa – men förbered dig för det värsta

  • (Svart Svan fond)

De som tror att ”Svarta svanar” kommer att öka i både antal och omfattning kan investera i en så kallad Svart-Svan-Fond. Däremot är det alla som är öppna för småsparare.

Ett exempel är Universa Investments som investerar i tillgångar som förväntas öka kraftigt vid oväntade händelser på marknaden. Deras fond gick upp 3600% i mars 2020 då börsen föll kraftigt på grund av pandemin. Däremot hade den innan haft betydligt sämre resultat i tio år…

Målet är helt enkelt att vänta, vänta och vänta till en svart svan slår till och då göra mycket stor avkastning. Däremellan kommer avkastningen vara betydligt lägre än index.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Exempel 1 – Pearl Harbor 1941

Den 7:e december 1941, efter att Japan bombat den amerikanska flottbasen Pearl Harbor, föll S&P 500 3,8%. Efter 20 dagar var nedgången upphämtad.

Attacken ansågs komma helt utan förvarning och innebar ett hårt slag mot USA. Oron skapade en kraftig nedgång, som däremot inte varade så länge.

Exempel 2 – 11/9 2001

Den 11:e september styrdes två flygplan in i World Trade Center i USA. Detta samtidigt som ett annat kraschades i Pentagon och ett störtade i Pennsylvania. Världens, genom tidernas, största terrorattentat genomfördes vilket extremt få kunnat förutse. Något som även kraftigt ”skakade om” finansvärlden. Dagen efter terrordådet sjönk S&P 4,9 %. Hela nedgången hade däremot återhämtat sig redan efter 20 dagar. 

Exempel 3 – Finanskrisen 2008  

Finanskrisen slog hårt mot hela den internationella ekonomin i mitten av 2008 och framåt. OMX30 föll detta år 38,75 %. Men var det verkligen en svart svan?

Var det omöjligt att förutse att en stor amerikansk bank skulle gå i konkurs, att människor skulle bli tvungna att sälja sina bostäder och att en global finanskris skulle uppstå?

Det fanns en rad varningssignaler som pekade på en överhettad bostadsmarknad med allt större förluster på så kallade subprimelån. I artikeln om denna händelse på Wikipedia visas att det var flera finansiella beslut som togs från 1997 och framåt som ledde fram till denna situation.

Det tog flera år innan börsen kommit upp på samma nivåer som innan denna internationella finanskris

Exempel 4 – Coronapandemin 2020

Inom loppet av några månader förändrades förutsättningarna totalt på aktiemarknaden – i början av 2020. Coronaviruset visade sig inte vara en lokal företeelse i Kina utan ett aggressivt virus som skulle lamslå hela länder. Detta till den grad att lockdown, utegångsförbud och social distansering infördes.

Bara på några veckor förändras exempelvis restaurangbranschen och nöjesbranschen extremt mycket och flera företag försattes i konkurs.

Det var ytterst få, om ens någon, som sommaren 2019 kunde förutse att hela länder skulle ”stå still” ett år senare.

svart svan

Bilden visar OMX30 våren 2020 fram till mitten av november samma år. Det kraftiga raset kan härledas till en ”svart svan” dvs. Coronapandemin. En händelse som ingen varken kunde förutse eller förstå omfattningen av. Från att index var på 1900 gick det ner som längst ner 1292.

🔗 Läs mer om S&P500, OMXS30 och andra index i vår artikel om: Olika världsindex

Vad blir nästa svarta svan?

Det går inte att förutse nästa ”Svarta svan”. Det är inbyggt i själva fenomenet. Men att det kommer uppstå är säkert, något som historien kan bevisa.

Historien visar även att flera av dessa svanar borde kunna upptäckts i förväg. Här kan exempelvis finanskrisen 2008 och IT-bubblan 2001 nämnas. Det fanns en mängd varningssignaler – men få som var villig att se och agera utifrån dem. Taleb nämner även, i sin bok, orsakerna till detta. Han kallar det för ”psykologisk bias” eller ”kollektiv blindhet”. Människor ser vad de vill se, och lyssnar till andra som gör samma tolkning, även om det finns tydliga signaler på att tolkningen av är totalt fel.

Nästa svarta svan är däremot med säkerhet en händelse som få är förberedda på – oavsett om det finns varningssignaler eller inte…

Lämna en kommentar