Top-Down och Bottom-Up analys

Top-Down och Bottom-Up analys

Både Top-Down- och Bottom-up analys används för att värdera företag inför investering i dess aktier. Skillnaden är vilket synsätt som används och var fokus ligger i analysen.

Top-Down utgår från ett makroekonomiskt perspektiv och utgår från cykler, konjunkturer och stora ekonomiska förändringar.

Bottom-Up utgår istället för de enskilda företagen, dess verksamhet och förväntad ekonomisk utveckling.

Begreppen Top-Down och Bottom-Up kan även förekomma inom andra finansiella områden. I denna artikel läggs däremot enbart fokus på aktievärdering.

Top-Down

Top-Down – Utgår från macroperspektiv och går mot microperspektiv

Analysen utgår från ett flertal makroekonomiska faktorer och investering sker utifrån exemelvis marknadscykler. Det är stora ekonomiska förändringar i världen/landet som främst ligger till grund för de analyser som sker.

Vad händer i världen, hur påverkar det branschen och hur påverkar det företaget?

Vid analys är det viktig att skapa sig en helhetsbild över den ekonomiska utvecklingen då det i grunden är vad som kommer att påverka de enskilda företagens ekonomiska utveckling. Exempelvis kan följande faktorer analyseras:

  • Arbetslöshet
  • Inflation
  • BNP
  • Låg/Högkonjuktur
  • Konsumtionscykler

Strategi vid investering

 Med detta analyssätt följs cykler och stora ekonomiska förändringar i samhället varpå portföljen kan balanseras utifrån detta. Ett exempel är att följa konjunkturcyklerna och se på hur hushållens diskretionära inkomst används. Bland annat kan investeringar allt mer ske i konsumtionsvaror under lågkonjunktur.

Diskretionär inkomst – Summan efter att skatt och nödvändig konsumtion skett

Bottom-Up

Bottom-Up – Utgår från microperspektiv och går mot macroperspektiv

Analysen utgår från ett microperspektiv vilket bland annat kan vara enskilda faktorer för en specifik bransch eller företag. Fokus ligger därmed på företagets verksamhet i förhållande till dess bransch. Därmed söks företag som kommer ha en bättre ekonomisk utveckling än andra företag inom samma område.

Hur utvecklas företaget? Vad säger nyckeltalen? Hur ser framtiden ut för branschen?

 Vid analys kan fokus ligga på nyckelfaktorer hos företaget likväl som hos en hel bransch. Genom att se på företagets ekonomiska utveckling, och framtida förutsättningar, kan köpbeslut tas. Här tas därmed inte lika stor hänsyn till konjunktur eller cykler. Istället dras slutsatsen att det är ett värdeskapande företag som är värt att äga. Bland annat går det att se på:

  • Branschledande teknik
  • Goda ekonomiska förhållanden
  • Företag som förväntas växa

Strategi vid investering

Både Bottom-Up och Top-Down är långsiktiga strategier. Vid Bottom-Up avgör analysen att företaget har förutsättningar för god ekonomiska utveckling, även om det kan krävas en längre tidshorisont för att nå dit. Detta medan Top-Down innebär att köp sker utifrån konjunkturer, som löper över ett par år.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en nästan dubbelt så stor summa

Ena vägen utesluter inte andra

Top-Down och Bottom-Up har stora likheter – samtidigt som analysen sker spegelvänt. Genom att välja den ena analysmetoden utesluts däremot inte den andra. Skillnaden är var störst fokus läggs.

När placeringar sker enligt Top-Down kommer primärt makrotrender ligga till grund för beslut. Men samtidigt behöver ett aktivt val ske gällande vilka företag inom en viss sektor som ska väljas. Därmed måste en microanalys även ske.

Detsamma gäller tvärtom. När Bottom-Up analys används är utgångspunkten de enskilda företagen men samtidigt kommer de att påverkas av ekonomiska cykler, politiska beslut m.m.

Frågan är bara i vilken ände som analysen ska påbörjas och vad som ska väga tyngst.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer och fakturaköp. Du får en fin avkastning & en bra riskspridning.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Savelend.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. På Savelend kan du dessutom investera i företagslån, inkassoportföljer och fakturaköp.

Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Utnyttja deras erbjudanden genom att skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) för ett dubbelt så stort belopp.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021