Top-down och Bottom-up analys

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Top-down & bottom-up analys

Både Top-Down- och Bottom-up analys används för att värdera företag inför investeringar i aktier. Skillnaden är i vilken ände man påbörjar analysen.

Top-Down utgår från ett makroekonomiskt perspektiv och utgår från cykler, konjunkturer och stora ekonomiska förändringar. När man analyserat makro går man sedan ner på bolagsnivå i analysen.

Bottom-Up utgår istället för de enskilda företagen, dess verksamhet och förväntad ekonomisk utveckling. När man analyserat enskilda bolag går man sedan vidare för att analysera trender ur ett makroperspektiv.

Begreppen Top-Down och Bottom-Up kan även förekomma inom andra finansiella områden. I denna artikel läggs däremot enbart fokus på aktievärdering.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Top-Down

Top-Down – Utgår från makroperspektiv och går mot mikroperspektiv

Analysen utgår från ett flertal makroekonomiska faktorer och investering sker utifrån exemelvis marknadscykler. Det är stora ekonomiska förändringar i världen/landet som främst ligger till grund för de analyser som sker.

Vad händer i världen, hur påverkar det branschen och hur påverkar det företaget?

Vid analys är det viktig att skapa sig en helhetsbild över den ekonomiska utvecklingen då det i grunden är vad som kommer att påverka de enskilda företagens ekonomiska utveckling. Exempelvis kan följande faktorer analyseras:

 • Arbetslöshet
 • Inflation
 • BNP
 • Låg/Högkonjuktur
 • Konsumtionscykler

Strategi vid investering

 Med detta analyssätt följs cykler och stora ekonomiska förändringar i samhället varpå portföljen kan balanseras utifrån detta. Ett exempel är att följa konjunkturcyklerna och se på hur hushållens diskretionära inkomst används. Bland annat kan investeringar allt mer ske i konsumtionsvaror under lågkonjunktur.

Diskretionär inkomst – Summan efter att skatt och nödvändig konsumtion skett

Bottom-Up

Bottom-Up – Utgår från mikroperspektiv och går mot makroperspektiv

Analysen utgår från ett microperspektiv vilket bland annat kan vara enskilda faktorer för en specifik bransch eller företag. Fokus ligger därmed på företagets verksamhet i förhållande till dess bransch. Därmed söks företag som kommer ha en bättre ekonomisk utveckling än andra företag inom samma område.

Hur utvecklas företaget? Vad säger nyckeltalen? Hur ser framtiden ut för branschen?

 Vid analys kan fokus ligga på nyckelfaktorer hos företaget likväl som hos en hel bransch. Genom att se på företagets ekonomiska utveckling, och framtida förutsättningar, kan köpbeslut tas. Här tas därmed inte lika stor hänsyn till konjunktur eller cykler. Istället dras slutsatsen att det är ett värdeskapande företag som är värt att äga. Bland annat går det att se på:

 • Branschledande teknik
 • Goda ekonomiska förhållanden
 • Företag som förväntas växa

Strategi vid investering

Både Bottom-Up och Top-Down är långsiktiga strategier. Vid Bottom-Up avgör analysen att företaget har förutsättningar för god ekonomiska utveckling, även om det kan krävas en längre tidshorisont för att nå dit. Detta medan Top-Down innebär att köp sker utifrån konjunkturer, som löper över ett par år.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Ena vägen utesluter inte andra

Top-Down och Bottom-Up har stora likheter – samtidigt som analysen sker spegelvänt. Genom att välja den ena analysmetoden utesluts däremot inte den andra. Skillnaden är var störst fokus läggs först.

När placeringar sker enligt Top-Down kommer primärt makrotrender ligga till grund. Men samtidigt behöver ett aktivt val ske gällande vilka företag inom en viss sektor som ska väljas. Därmed måste en mikroanalys även ske.

Detsamma gäller tvärtom. När man utgår från en Bottom-Up analys är utgångspunkten de enskilda företagen men samtidigt kommer de att påverkas av ekonomiska cykler, politiska beslut m.m.

Frågan är bara i vilken ände som analysen ska påbörjas och vad som ska väga tyngst.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar