ROCE (Return on capital employed)

ROCE - avkastning på sysselsatt kapital

ROCE står för ”Return on capital employed” vilket på svenska är ”avkastning på sysselsatt kapital”. Nyckeltalet påvisar hur effektivt ett företag använder sitt kapital. Detta genom att ange hur stor summa som varje investerad krona ger tillbaka. ROCE anges alltid i procent.

Räkna ut ROCE

ROCE beräknas genom att rörelseresultatet divideras med sysselsatt kapital. Nyckeltalet visar förhållandet mellan det kapital som kan användas och den vinst som uppnås.

ROCE = Rörelseresultat / Sysselsatt kapital

Rörelseresultat = Företagets rörelseresultat innan eventuell räntekostnad samt skatt (EBIT).

Sysselsatt kapital = Bolagets totala tillgångar (hittas i balansräkningen) minus räntefria skulder.

Räntefria skulder är skulder som bolaget enbart behöver återbetala, ej betala ränta på.

Ett räkneexempel

Bilmekarna AB har ett rörelseresultat på 2 500 000 kr. Samtidigt har de tillgångar på 4 000 000 kr. Företaget har även en räntefriskuld på 50 000 kr.

2 500 000 kr / (4 000 000 – 50 000) = 0,63 = 63 %

För varje investerad krona skapar företaget en vinst på 0,63 kr.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad anger ROCE?

I korthet anger ROCE hur effektivt ett företag använder sitt kapital, för att skapa ytterligare kapital. Att ett bolag har stora tillgångar kan ses som positivt – men om dessa inte skapar någon vinst till bolaget är det negativt. Det är just detta förhållande som ROCE påvisar, vinst i förhållande till tillgångar.

Nyckeltalet kan variera kraftigt både mellan olika branscher samt mellan olika bolag inom samma bransch. Framförallt kan det användas för att följa ett bolags ekonomiska utveckling. Att ROCE ökar pekar på att bolaget har effektiviserat användandet av sitt kapital – vilket därmed är positivt. Samtidigt kan ROCE öka utan att företaget genomfört någon effektivisering…

Sysselsatt kapital kan påverkas av avskrivningar

Generellt ses det som en fördel att ett bolag har en ökande ROCE över tid. Men nyckeltalet kan även öka av andra orsaker än ekonomisk effektivisering.

Inom sysselsatt kapital finns bolagets tillgångar. Vissa av dessa tillgångar kan vara nedskrivningsbara och minskar därmed i värde år från år. Även om ett bolag har exakt samma resultat så kan ROCE öka eftersom de egna tillgångarna minskar i värde.

Exempel:

ÅrRörelseresultatSysselsatt kapitalROCE
20201 000 000 kr200 000 kr500 %
20211 000 000 kr180 000 kr555 %

Det enda som behöver ha skett mellan dessa två år är att bolaget skrivit av en tillgång med 20 000 kr.

Resultat kan påverkas av inflation

Även rörelseresultatet kan påverkas, med en förbättrad ROCE som resultat, utan att det egentligen påvisar en ekonomisk effektivitet. Detta genom inflationen.

En inflation på 2 % innebär att bolaget bör få ett rörelseresultat som är 2% högre år från år – för att inte tappa köpkraft.

ÅrRörelseresultatSysselsatt kapitalROCE
20201 000 000 kr200 000 kr500 %
20211 020 000 kr200 000 kr510 %

I detta exempel är inflationen 2% vilket alltså påverkar ROCE positivt – utan att det egentligen visar någon större effektivisering av företaget utifrån användning av dess sysselsatta kapital.

Låg ROCE vid mycket likvida medel

Ett bolag med en större mängd likvida medel kommer även få låg ROCE. Detta även om tanken kan vara att använda dessa likvida medel till en investering inom något år. Om ett företag har lågt ROCE på grund av ett stort kapital kan det alltså vara intressant att se på varför företaget inte väljer att använda detta kapital.

Vad är bra ROCE?

Det finns inte någon generell regel för vad ett bolag bör ha för ROCE. Samtidigt är hög ROCE alltid eftersträvansvärt.

Vanligt inom kapitalkrävande branscher

ROCE används framförallt på bolag inom kapitalkrävande branscher. Dessa bolag har generellt stora lån och med nyckeltalet går det därmed att se dess effektivitet och ställa det mot bolagets kostnad för dessa lån. För att inte bolaget ska gå med förlust krävs att ROCE är högre än räntan. I annat fall kommer det lånade kapitalet inte generera tillräckligt med vinst för att ens täcka räntekostnaderna.

Skillnad mot andra nyckeltal

ROCE = Rörelseresultat (EBIT) / Sysselsatt kapital

I jämförelse med…

ROE = Rörelseresultat / Eget kapital.   

ROIC = (Vinst efter skatt – Utdelning) / (Skulder + Eget kapital)

ROA = (Resultat före skatt + Räntekostnader) / Totalt Kapital

ROC = EBIT/Investerat kapital

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023