ROCE (Return on capital employed)

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
ROCE

ROCE står för ”Return on capital employed” vilket på svenska är ”avkastning på sysselsatt kapital”. Nyckeltalet påvisar hur effektivt ett företag använder sitt kapital. Detta genom att ange hur stor summa som varje investerad krona ger tillbaka. ROCE anges alltid i procent.

Räkna ut ROCE

ROCE beräknas genom att rörelseresultatet divideras med sysselsatt kapital. Nyckeltalet visar förhållandet mellan det kapital som kan användas och den vinst som uppnås.

ROCE = Rörelseresultat / Sysselsatt kapital

Rörelseresultat = Företagets rörelseresultat innan eventuell räntekostnad samt skatt (EBIT).

Sysselsatt kapital = Bolagets totala tillgångar (hittas i balansräkningen) minus räntefria skulder.

Räntefria skulder är skulder som bolaget enbart behöver återbetala, ej betala ränta på.

Ett räkneexempel

Bilmekarna AB har ett rörelseresultat på 2 500 000 kr. Samtidigt har de tillgångar på 4 000 000 kr. Företaget har även en räntefriskuld på 50 000 kr.

2 500 000 kr / (4 000 000 – 50 000) = 0,63 = 63 %

För varje investerad krona skapar företaget en vinst på 0,63 kr.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Vad anger ROCE?

I korthet anger ROCE hur effektivt ett företag använder sitt kapital, för att skapa ytterligare kapital. Att ett bolag har stora tillgångar kan ses som positivt – men om dessa inte skapar någon vinst till bolaget är det negativt. Det är just detta förhållande som ROCE påvisar, vinst i förhållande till tillgångar.

Nyckeltalet kan variera kraftigt både mellan olika branscher samt mellan olika bolag inom samma bransch. Framförallt kan det användas för att följa ett bolags ekonomiska utveckling. Att ROCE ökar pekar på att bolaget har effektiviserat användandet av sitt kapital – vilket därmed är positivt. Samtidigt kan ROCE öka utan att företaget genomfört någon effektivisering…

Sysselsatt kapital kan påverkas av avskrivningar

Generellt ses det som en fördel att ett bolag har en ökande ROCE över tid. Men nyckeltalet kan även öka av andra orsaker än ekonomisk effektivisering.

Inom sysselsatt kapital finns bolagets tillgångar. Vissa av dessa tillgångar kan vara nedskrivningsbara och minskar därmed i värde år från år. Även om ett bolag har exakt samma resultat så kan ROCE öka eftersom de egna tillgångarna minskar i värde.

Exempel:

ÅrRörelseresultatSysselsatt kapitalROCE
20201 000 000 kr200 000 kr500 %
20211 000 000 kr180 000 kr555 %

Det enda som behöver ha skett mellan dessa två år är att bolaget skrivit av en tillgång med 20 000 kr.

Resultat kan påverkas av inflation

Även rörelseresultatet kan påverkas, med en förbättrad ROCE som resultat, utan att det egentligen påvisar en ekonomisk effektivitet. Detta genom inflationen.

En inflation på 2 % innebär att bolaget bör få ett rörelseresultat som är 2% högre år från år – för att inte tappa köpkraft.

ÅrRörelseresultatSysselsatt kapitalROCE
20201 000 000 kr200 000 kr500 %
20211 020 000 kr200 000 kr510 %

I detta exempel är inflationen 2% vilket alltså påverkar ROCE positivt – utan att det egentligen visar någon större effektivisering av företaget utifrån användning av dess sysselsatta kapital.

Låg ROCE vid mycket likvida medel

Ett bolag med en större mängd likvida medel kommer även få låg ROCE. Detta även om tanken kan vara att använda dessa likvida medel till en investering inom något år. Om ett företag har lågt ROCE på grund av ett stort kapital kan det alltså vara intressant att se på varför företaget inte väljer att använda detta kapital.

Vad är bra ROCE?

Det finns inte någon generell regel för vad ett bolag bör ha för ROCE. Samtidigt är hög ROCE alltid eftersträvansvärt.

Vanligt inom kapitalkrävande branscher

ROCE används framförallt på bolag inom kapitalkrävande branscher. Dessa bolag har generellt stora lån och med nyckeltalet går det därmed att se dess effektivitet och ställa det mot bolagets kostnad för dessa lån. För att inte bolaget ska gå med förlust krävs att ROCE är högre än räntan. I annat fall kommer det lånade kapitalet inte generera tillräckligt med vinst för att ens täcka räntekostnaderna.

Skillnad mot andra nyckeltal

ROCE = Rörelseresultat (EBIT) / Sysselsatt kapital

I jämförelse med…

  • ROE = Rörelseresultat / Eget kapital.   
  • ROIC = (Vinst efter skatt – Utdelning) / (Skulder + Eget kapital)
  • ROA = (Resultat före skatt + Räntekostnader) / Totalt Kapital
  • ROC = EBIT/Investerat kapital

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

  • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
  • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
  • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Lämna en kommentar