BRIC fonder

BRIC-fonder

BRIC-fonder är aktiefonder som investerar inom de stora tillväxtmarknaderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina (China). Dessa fonder skapar därmed en diversifiering mot marknader som anses ha stor tillväxt i framtiden samtidigt som de vuxit förbi de tidigaste ekonomiska faserna. BRIC anges i Sverige även som BRIK.

Marknaderna kännetecknas av ekonomisk tillväxt – samtidigt som det är stor skillnad på de länder som ingår i BRIC. Detta både gällande politisk styrning, tillväxt och vilka branscher som dominerar marknaderna.

Investering i BRIC-fonder bör ses som högriskinvestering. Med hög risk kommer hög volatilitet och möjlighet till hög avkastning.

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Vad kännetecknar marknaden?

Det som kännetecknar BRIC-länderna, samt BRIC-fonder, är bland annat följande:

BRIC – Fyra länder

BRIC är en förkortning för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Det är därmed på dessa marknader som BRIC-fonder investerar. Förkortningen användes för första gången 2001 och har sedan dess varit ett samlingsbegrepp för dessa länder utifrån att de, lite grovt, kan sägas följas åt gällande ekonomisk tillväxt. Ibland används även begreppet BRICS vilket därmed även innefattar Sydafrika.

Mogen tillväxtmarknad

BRIC-länderna tillhör en ”mogen” tillväxtmarknad. Det är stora och betydligt mer stabila ekonomier än mindre asiatiska och afrikanska länder. Samtidigt har BRIC-länderna en bra bit kvar i jämförelse med den amerikanska och europeiska marknaden.

Önskas investeringar ske i länder i tillväxtmarknader på tidigare stadie kan det ske i de länder som omfattas av N-11 (Next Eleven). Det är de länder som förväntas få en ekonomisk utveckling så att de inom en snar framtid når upp till nuvarande ekonomisk nivå hos BRIC-länder. Inom N-11 finns Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam

Råvaror, energi och teknik

De fyra länderna domineras av olika branscher. Det gör att BRIC-fonderna primärt har fokus mot råvaror, energi och teknik. Den ryska börsen domineras exempelvis av olje- och gasbolag medan kinesiska marknaden framförallt kännetecknas av fler, och större, techbolag.

Stora skillnader

Det som kännetecknar BRIC-länderna är att de är tillväxtmarknader. Men de har kommit olika långt inom den ekonomiska tillväxten, länderna domineras av olika branscher och har olika politiska styrningar. Att ”klumpa ihop” dem kan därmed bli något missvisande. Dessutom har de lite ekonomisk påverkan på varandra då länderna ligger i helt olika delar av världen.

BRIC = brasilien, ryssland, indien, kina
BRIK på Svenska = BRIC på Engelska

Att välja en BRIC-fond innebär visserligen en diversifiering inom tillväxtmarknaden men då kan lika gärna en ännu bredare tillväxtmarknadsfond väljas.

– Vi har gått igenom det här modet med BRIC-fonder de senaste åren och jag har svårt att se vad de här länderna skulle ha gemensamt, annat än att det är en förkortning som någon ekonom har skapat. Investerare borde titta på de här länderna individuellt för vad de är. / Avinash Vazirani (Jupiter fonder) till Realtid (2016)

Hög risk – Hög volatilitet

Med hög risk kommer ofta även hög volatilitet. Det är även något som kännetecknar flera av dessa länder. Ett år kan fonderna vara bland de med högst avkastning varpå de sedan faller till att vara bland de sämre alternativen bara något år senare. Samma volatilitet ses exempelvis inte på svenska eller amerikanska marknaden. 

Smalt utbud – Enbart utländska fonder

År 2021 fanns enbart tre BRIC-fonder hos Avanza. Ett relativt litet utbud som även återspeglas hos flera andra aktie- och fondmäklare. En orsak till att det finns så få fonder kan vara att de inte efterfrågas av kunderna. Totalt var det under 1000 personer som hade investerat i dessa fonder, via Avanza, samma år. Det var däremot helt annorlunda i början av 2000-talet då begreppet lanserades.

De utländska fonderna handlas i USD vilket kan innebära en valutaväxlingsavgift vid handel i dessa fonder. Avanza anger att totala avgiften hamnade mellan 2,02 % och 2,34% under 2021.

Vad skiljer sig mellan fonderna?

De två punkterna som primärt skiljer sig åt mellan de olika BRIC-fonderna är:

  • Geografisk inriktning

Även om BRIC-fonder primärt investerar i de fyra BRIC-länderna så är det stor skillnad på hur stor exponering som sker mot de olika marknaderna. Ett exempel från 2021 visar detta. HSBC´s fond hade då 21 – 28 % av fondens kapital investerat mot de fyra olika länderna. Detta medan Schroders fond hade ca 60 % exponerat mot den kinesiska marknaden.

Hur stor exponering som sker mot olika marknader styrs både av fondens investeringsregler samt hur fondförvaltarna ser på de tillväxtmöjlighet på de olika marknaderna.

  • Branschinriktning

De största branscherna i dessa länder är Finans, Råvaror, Energi och Teknik (teknik är främst Kina). Det är även de branscher som oftast dominerar i BRIC-fonder. Det finns stora skillnader i inriktning och detta är även något som kan ändras över tid.  Som visas nedan hade vissa fonder, år 2021, främst inriktning mot Finans och Råvaror medan andra primärt fokuserat på Cykliska konsumentmarknaden.

Exempel på BRIC fonder

Följande tre BRIC-fonder hade Avanza i sitt utbud under 2021. Samtliga siffor är även från det året.

  • HSBC GIF BRIC Markets Equity AC

HSBC GIF BRIC Markets Equity AC investerar brett inom BRIC-länderna. Fokus kommer att ligga på de marknader som för tillfället anses ge bäst avkastning. År 2021 var fördelningen mellan 21 – 28 % på de olika länderna. De största branscherna var Energi och Finans. Fonden handlas i USD.

Läs mer om HSBC GIF BRIC Markets Equity AC hos Avanza

  • Schroder ISF BRIC A

Schroder ISF BRIC A investerar i företag inom olika branscher och storlekar. Detta både i företag inom BRIC-länderna samt företag som har dessa länder som sin primära marknad.

År 2021 hade de störst exponering mot Kina (57 %) och minst i Ryssland (9%). Störst bransch var Cykliska konsumentvaror (31 %). Därefter kom Finans (19%) och Kommunikation (13%). Fonden handlas i USD.

Läs mer om Schroder ISF BRIC A hos Avanza

Förvaltarnas långa erfarenhet gör fonden intressant för den långsiktige investeraren./ Pär Ståhl, Avanza (2018)

  • Templeton BRIC

Templeton BRIC har liknande investeringsregler som fonderna ovan. Detta genom att investera brett mot dessa länder och fokusera på de marknader som anses ge bäst avkastning. År 2021 hade fonden störst exponering mot Kina (46%) och därefter Ryssland, Indien, Taiwan och Brasilien (9 – 13 %). Största branschen var Finans och därefter Teknik, Kommunikation och Råvaror. Fonden handlas i USD.

Läs mer om Templeton BRIC hos Avanza

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Läs mer om:

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023