Asienfonder

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Asienfond

Asienfonder är aktiefonder som investerar inom Asien. Världsdelen är mycket stor och den ekonomiska utvecklingen varierar kraftigt mellan de olika länderna. Det innebär även att fonderna kan exkludera eller inkludera enskilda länder. De flesta asienfonder finns inom kategorin ”Asien exklusive Japan”. Andra inriktningar kan vara ”ASEAN”, ”Asien & Australien” eller ”Asien exklusive Japan och Kina”.

Asien som marknad kännetecknas av stark tillväxt och en omväxling från agrarsamhälle till ett modernt tekniksamhälle. Inom världsdelen finns två av de tre största nationella ekonomierna och den allmänna synen är att Kina inom en snar framtid kommer att bli världens största ekonomi. Trots detta har Globalfonder generellt en väldigt liten andel investerat i Asien.

Investering i asienfonder kan ske för att skapa en bred diversifiering i portföljen. Detta utifrån att globalfonderna har svag exponering mot denna marknad. Många väljer även asienfonder utifrån att Asien förväntas växa om andra stora ekonomiska marknader.

Att Kina kommer att passera USA som världens största ekonomi någon gång efter 2030 verkar de flesta prognosmakare vara överens om. / Dagenspc

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Asien som marknad

”Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots en fantastisk tillväxt de senaste två decennierna har Asien en fortsatt mycket stor potential”

Citatet ovan är från inledningen till beskrivningen för asienfonden Carnegie Asia. Fondbolaget ger även tre punkter till varför Asien är ett bra investeringsalternativ. Detta med hög tillväxt, gynnsam demografi, stark inhemsk efterfrågan samt stora utländska investerare. Asien har fortfarande mycket stor potential – men risken är även högre än för många andra marknader. Marknaden, och asienfonder, kännetecknas av:

Oftast utan Japan

Det flesta asienfonder exkluderar Japan, dvs. världens tredje största ekonomi. Delvis handlar det om dess storlek då denna ekonomi skulle väga för tungt i ett asiatiskt index. Detta i förhållande till landets storlek och ekonomiska påverkan på regionen. Det finns även fonder som utesluter både Japan och Kina även om detta är betydligt mer ovanligt.

Tillväxtmarknad

De flesta asiatiska länderna kategoriseras som tillväxtmarknader. En marknad som därmed kännetecknas av hög risk, hög tillväxt och en ekonomi i förändring. Detta gäller däremot inte Japan. Kina har haft en lång period av mycket kraftig tillväxt även om tillväxttakten har ”lugnat ner sig”.

Den omställning som Kina gjort från agrarsamhälle till modernt samhälle har gått på under 35 år – vilket kan jämföras mot samma utveckling i USA som tagit ca 100 år. Det har lett till att flera asiatiska länder nu konkurrerar med teknik och kompetens istället för massproduktion och pris. Med stora satsningar på telekom har inte bara företag vuxit till att bli internationella utan även konsumentmarknaden har förändrats i grunden.

🔗 Läs mer här på aktiekunskap om: Kinafonder

(Varför man borde investera i Asien – Sparpodden)

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Fondernas olika geografiska inriktning

En punkt som skiljer sig mellan olika asienfonder är vilka länder som investeringar sker inom. Till skillnad mot exempelvis europafonder eller nordenfonder finns asienfonder med flera olika alternativa geografiska inriktningar. Hos Avanza är indelningen följande:

Exempel på Asienfonder

Som visas ovan kan asienfonder ha mycket olika geografisk inriktning. Att investera i ASEAN (10 mindre länder i sydöstra Asien) är knappast samma sak som att investera i Asienfond med fokusering på de största ekonomierna så som Japan och Kina. Flest fonder, hos Avanza, hittas i kategorin ”Asien exklusive Japan”. Nedan presenteras 4 olika asienfonder – med helt olika inriktningar.

Swedbank Robur Access Asien A

En av fördelarna med Swedbank Robur Access Asien A är dess låga förvaltningsavgift. Det är en indexnära fond som primärt investerar i stora och medelstora företag i Asien – exklusive Japan.

🔗 Läs mer om fonden hos Avanza

Öhman Etisk Index Pacific

Öhman Etisk Index Pacific har fokus på Stillahavsområdet och därmed främst innehav mot Australien, Hongkong, Singapore och Nya Zeeland. Fonden hittas i kategorin ”Asien & Australien exklusive Japan & Kina”. För att en investering ska få ske inom fonden behöver företagen uppfylla vissa kriterier inom miljö, sociala förhållanden och affärsetiska riktlinjer.

🔗 Läs mer om Öhman Etisk Index Pacific hos Avanza

UB Asia REIT Plus A

UB Asia REIT Plus A investerar i fastighetsbolag på tillväxtmarknader. Detta är en av få branschinriktade asienfonderna. De flesta har bred inriktning mot enbart stora, medelstora eller småbolag.

🔗 Läs mer om UB Asia REIT Plus A

Carnegie Asia A

Carnegie Asia A investerar brett inom Asien, exklusive Japan. Primärt ligger fokus på företag som gynnas av en ”ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov”. Exempelvis finns större innehav inom telekom och tech.

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov / Carnegiefonder.se

🔗 Läs mer om Carnegie Asia A hos Avanza

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Lämna en kommentar