EV/SALES

Ev sales

EV/Sales eller EV/S är ett nyckeltal som används för att avgöra hur högt/lågt värderat ett företag är. Nyckeltalet påminner om P/S-talet (Price/Sales) men det tar även med företagets skulder i beräkningen, vilket inte P/S-talet gör.

EV = Entreprise value (börsvärde + skulder – kassan)
Sales står för just Sales (företagets försäljning)

Man dividerar alltså EV med försäljningen för att räkna fram detta nyckeltal. Det skiljer sig som sagt en aning från P/S-talet eftersom EV/SALES tar med företagets skuldsättning i beräkningen.

Exempel:
Stålkompaniet Ab har ett börsvärde på 100 miljarder. Man har skulder på 10 miljarder och kassan innehåller 2 miljarder. Stålkompaniet Ab har en försäljning på 30 miljarder per år.
EV = 100+10-2 = 108 miljarder
Sales = 30 miljarder
EV/Sales = 3,6

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Hur & varför använder man EV/SALES?

Detta nyckeltal visar hur marknaden värderar företagets försäljning. Till skillnad från det enklare P/S-talet så tar EV/SALES även hänsyn till företagets skuldsättning.

Om två identiska företag har exakt samma börsvärde och exakt samma försäljning så vill man ju välja det företag med minst skulder. Det företaget med minst skulder kommer ju att göra en högre vinst och generera ett bättre kassaflöde. EV/SALES är därför bra för det visar skuldsättningen och skiljer de båda bolagen åt. Ett företag som ser superbra ut enligt P/S-talet kan vara extremt skuldsatt och därför få ett högt EV/SALES -tal. Ett högt sådant tal kan tolkas som att företaget är övervärderat.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023