Investera i Palladium

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Investera i palladium

Palladium är en av världens dyraste ädelmetaller. Den används framförallt inom fordonsindustrin tack vare dess katalytiska egenskaper. Med ökade krav på lägre utsläpp från denna industri ökar även efterfrågan på palladium.

Investeringar i priset i palladium kan ske via exempelvis certifikat, CFD, ETF och trackers. Längst ner i artikeln presenteras skillnaderna på dessa investeringsalternativ.

Användningsområde

Palladium har delvis samma egenskaper som platina, dvs. den är främst eftertraktad på grund av dess katalytiska egenskaper. Med det menas att metallen reagerar med giftiga föroreningar från förbränningsmotorer varpå istället koldioxid och vattenånga skapas.

Ungefär 75-85% av allt palladium används inom fordonsindustrin till katalysatorer. Dess höga pris har även resulterat kraftigt ökande stölder av just katalysatorer på bilmodeller där dessa relativt enkelt kan monteras bort. Beroende på form (kompakt eller kolloidal) kan palladium lösa vätgas upp till 3000 gånger sin massa. Resterande ca 25-15 % används inom exempelvis elektronik och smycken.  

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad påverkar värdet?

Med ett lågt utbud, och svårigheter att öka produktionen, påverkas priset på palladium kraftigt vid ändrad efterfrågan.

vad styr värdet - palladium

Utbud

Palladium produceras främst i Ryssland, Brasilien och Sydafrika. Det finns däremot få gruvor som enbart är inriktade mot just palladium. Istället blir det en ”biprodukt” vid brytningar av platina och nickel.

Som med andra metaller är det svårt att snabbt anpassa utbudet utifrån efterfrågan. Med palladium blir det extrasvårt just eftersom det är en biprodukt. Detta kan innebära kraftiga prisförändringar om efterfrågan ökar eftersom det tar lång tid att öka produktionen. Mellan 2011 och 2020 var det underproduktion i världen av metallen.

Med ökad efterfrågan, och högre pris, har även fler börjat intressera sig för söka efter det ”vita guldet”.

Naturkatastrofer

Med få gruvbolag och koncentration av brytning till vissa länder kan utbudet snabbt påverkas av exempelvis naturkatastrofer. Ett exempel kan ses från våren 2021 då Sibirien led av kraftiga översvämningar. Två gruvor, ägda av ryska Nornickel, påverkades negativt av översvämningarna. Eftersom detta ryska företag då stod för ca 40 % av all produktion av palladium minskade utbudet rejält – vilket snabbt återspeglades i priset.

Efterfrågan

Bensinbilar vs elbilar

Med ett allt större miljöfokus ställer många länder betydlig högre krav på de utsläpp som sker från fordon. Det i sig har inneburit att efterfrågan på palladium blivit allt större. Ju fler bensinbilar som produceras, och ju hårdare krav som ställs på tillverkarna, desto mer efterfrågan på metallen.

Samtidigt kan efterfrågan minska över tid på grund av de stora satsningar som sker på elbilar. Ju större andel av samtliga fordon som är eldrivna – desto mindre efterfrågan på palladium. Detta utifrån att elbilar inte behöver ha någon katalysator. Hur lång tid tar det innan efterfrågan på elbilar blir större än bensindrivna bilar?

Spekulation

Palladium är en av de ädelmetaller som det är mycket enkelt att investera i. Därmed finns även en stor spekulativ marknad som påverkar priset.

Platina

Eftersom palladium har samma katalytiska egenskaper som platina kommer dess procentuella prisutveckling delvis följas åt. Skulle platina vara betydligt billigare kommer fordonsindustrin att köpa in mer platina fram till att nivåerna närmar sig varandra igen.

Däremot finns en skillnad mellan drivmedel. Dieselbilar har främst platina och bensindrivna bilar har främst palladium.

Kraftigast prisutveckling

Som med alla ädelmetaller finns en stor spekulation bakom kraftiga prisförändringar men det har även funnits ett tydligt fundament till ökat pris. Detta utifrån hårdare krav på lägre föroreningar från transportfordon. Med hårdare regler mot denna industri kommer även efterfrågan på katalytiska ädelmetaller att öka.

palladium spotpris historik

(Källa: Nordnet, ”Investera i Palladium”)

Så investerar du i Palladium

Exponering mot priset på palladium kan ske via flera olika värdepapper – som följer priset på metallen.

CFD

 • Med eller utan hävstång (linjär)
 • Inte ISK
 • Stort utbud av flera råvaror

Fördelarna med CFD är valbarheten. Flera plattformar, bland annat IG erbjuder handel med och utan hävstång och det är möjligt att både teckna korta och långa positioner. Ytterligare en fördel är att investering kan ske utan courtage samt att utbudet är störst vid investeringar i olika råvaror.

Nackdelen med CFD är att dessa inte kan handlas inom ISK. Det kan även vara svårare att förstå hur en CFD är uppbyggd och fungerar i förhållande till exempelvis en Tracker.

CFD:s handlar du billigt och enkelt hos IG.

 • Läs även vår djupgående artikel om: CFD

Bull & Bear certifikat

 • Hävstång på olika nivåer (daglig)
 • Bra för kortsiktig handel
 • Handlas mot privatpersoner eller utgivaren

Bull & Bear certifikat är certifikat som handlas med daglig hävstång. Välj mellan kort eller lång position samt hävstångsnivå. Exempelvis kommer certifikatet BULL PALLADIUM X10S öka/minska 10 gånger så mycket som den dagliga utvecklingen på den underliggande tillgången.

Kan handlas inom ISK och passar främst vid kortsiktig handel. Vid långsiktig investering, med hävstång, är istället Mini Futures eller CFD bättre. 

Bull och bear palladium

(Exempel på Bull & Bear certifikat på Palladium hos Nordnet) Gul triangel är varning för ”hög hävstång”)

Bull och bear certifikat handlar du enklast hos Nordnet.se och Avanza.se.

Tracker certifikat

 • Följer värdet 1:1
 • Enkel exponering mot priset
 • Kan handlas i ISK

Trackers är det värdepapper som har enklast exponering mot priset på palladium. Detta utifrån att dessa certifikat alltid följer värdeutvecklingen utan någon hävstång. Kan handlas inom ISK och ger enkel exponering mot priset.

trackers palladium

(Trackers i palladium hos Avanza)

Trackers handlar du enklast hos Nordnet.se och Avanza.se.

 • Läs vår djupgående artikel om: Trackers

Warranter / Mini Futures

 • Mycket hög hävstång
 • Stop-Loss / Knock Out
 • Vid avancerad trading

Mini Futures handlas med hävstång på flera olika nivåer. I jämförelse mot exempelvis Bull & Bear erbjuds här betydligt högre hävstång. I och med att handel alltid sker med så kallad Knock Out-nivåer kan hela investerade beloppet förloras vid en ”prisdipp”. Mini Futures bör enbart handlas av personer som är helt insatta i hur dessa värdepapper fungerar och dess mycket förhöjda risk. 

Läs mer om Mini Futures

Minifutures palladium

(Exempel på utbud av Mini Futures i palladin hos Nordnet)

Mini Futures handlar du enklast hos Nordnet.se och Avanza.se

Aktier

 • Investera i gruvbolag
 • Priset följer inte alltid priset på palladium
 • Kan ge aktieutdelningar

Att investera i aktier i gruvbolag innebär delvis exponering mot priset på palladium. Men många av dessa bolag bryter även andra metaller. Dessutom finns alltid en bolagsrisk. Det är därmed inte alls säkert att värdeutvecklingen följer priset på palladium.

Ett exempel på bolag är det kanadensiska gruvbolaget Palladium One Mining.

Aktier handlar du enklast hos Etoro och Avanza.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

ETF

 • Fysiskt uppbackad fond
 • Ingen kreditrisk
 • Finns fonder med mycket få tillgångar

ETF är en börshandlade fond. Det finns exempelvis ETF:er vars innehav enbart består av just Palladium. Därmed speglas fondens värde av prisutvecklingen på ädelmetallen. Ett exempel är Wisdom Tree Physical Palladium.

Fördelen med ETF är att alla tillgångar, enligt lag, måste vara fysiskt uppbackade. Dessutom ska de hållas isär från fondbolagets tillgångar. På detta sätt finns inte samma kreditrisk (emittentrisk) som med certifikat.

Nackdelen är att granskning behöver ske av fondens faktablad för att vara säker på vad fondens innehav består av. Dessutom betalas ett courtage vid varje köp/försäljning.

ETF:er handlar du enklast hos Avanza.se och Nordnet.se. Även Etoro.com/sv erbjuder ett brett utbud av ETF:er. De har många utländska ETF:er som du kanske inte hittar hos svenska aktörer.

 • Läs vår djupgående artikel om: ETF:er

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Lämna en kommentar