Investera i Palladium

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Palladium

Palladium är en av världens dyraste ädelmetaller. Den används framförallt inom fordonsindustrin tack vare dess katalytiska egenskaper. Med ökade krav på lägre utsläpp från denna industri ökar även efterfrågan på palladium.

Investeringar i priset i palladium kan ske via exempelvis certifikat, CFD, ETF och trackers. Längst ner i artikeln presenteras skillnaderna på dessa investeringsalternativ.

Användningsområde

Palladium har delvis samma egenskaper som platina, dvs. den är främst eftertraktad på grund av dess katalytiska egenskaper. Med det menas att metallen reagerar med giftiga föroreningar från förbränningsmotorer varpå istället koldioxid och vattenånga skapas.

Ungefär 75-85% av allt palladium används inom fordonsindustrin till katalysatorer. Dess höga pris har även resulterat kraftigt ökande stölder av just katalysatorer på bilmodeller där dessa relativt enkelt kan monteras bort. Beroende på form (kompakt eller kolloidal) kan palladium lösa vätgas upp till 3000 gånger sin massa. Resterande ca 25-15 % används inom exempelvis elektronik och smycken.  

Handla råvaror & gör teknisk analys via IG

IG.com/sv erbjuder en app och en plattform som är mycket bra för:

✅ Gratis att öppna konto
✅ Teknisk analys i app & på pc-plattformen
✅ Ta position för uppgång eller nedgång
✅ Investera i råvaror, index, krypto osv
✅ Handla med eller utan hävstång
✅ Prova på med ett kostnadsfritt demokonto

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Vad påverkar värdet?

Med ett lågt utbud, och svårigheter att öka produktionen, påverkas priset på palladium kraftigt vid ändrad efterfrågan.

vad styr värdet - palladium

Utbud

Palladium produceras främst i Ryssland, Brasilien och Sydafrika. Det finns däremot få gruvor som enbart är inriktade mot just palladium. Istället blir det en ”biprodukt” vid brytningar av platina och nickel.

Som med andra metaller är det svårt att snabbt anpassa utbudet utifrån efterfrågan. Med palladium blir det extrasvårt just eftersom det är en biprodukt. Detta kan innebära kraftiga prisförändringar om efterfrågan ökar eftersom det tar lång tid att öka produktionen. Mellan 2011 och 2020 var det underproduktion i världen av metallen.

Med ökad efterfrågan, och högre pris, har även fler börjat intressera sig för söka efter det ”vita guldet”.

Naturkatastrofer

Med få gruvbolag och koncentration av brytning till vissa länder kan utbudet snabbt påverkas av exempelvis naturkatastrofer. Ett exempel kan ses från våren 2021 då Sibirien led av kraftiga översvämningar. Två gruvor, ägda av ryska Nornickel, påverkades negativt av översvämningarna. Eftersom detta ryska företag då stod för ca 40 % av all produktion av palladium minskade utbudet rejält – vilket snabbt återspeglades i priset.

Efterfrågan

Bensinbilar vs elbilar

Med ett allt större miljöfokus ställer många länder betydlig högre krav på de utsläpp som sker från fordon. Det i sig har inneburit att efterfrågan på palladium blivit allt större. Ju fler bensinbilar som produceras, och ju hårdare krav som ställs på tillverkarna, desto mer efterfrågan på metallen.

Samtidigt kan efterfrågan minska över tid på grund av de stora satsningar som sker på elbilar. Ju större andel av samtliga fordon som är eldrivna – desto mindre efterfrågan på palladium. Detta utifrån att elbilar inte behöver ha någon katalysator. Hur lång tid tar det innan efterfrågan på elbilar blir större än bensindrivna bilar?

Spekulation

Palladium är en av de ädelmetaller som det är mycket enkelt att investera i. Därmed finns även en stor spekulativ marknad som påverkar priset.

Platina

Eftersom palladium har samma katalytiska egenskaper som platina kommer dess procentuella prisutveckling delvis följas åt. Skulle platina vara betydligt billigare kommer fordonsindustrin att köpa in mer platina fram till att nivåerna närmar sig varandra igen.

Däremot finns en skillnad mellan drivmedel. Dieselbilar har främst platina och bensindrivna bilar har främst palladium.

Kraftigast prisutveckling

Som med alla ädelmetaller finns en stor spekulation bakom kraftiga prisförändringar men det har även funnits ett tydligt fundament till ökat pris. Detta utifrån hårdare krav på lägre föroreningar från transportfordon. Med hårdare regler mot denna industri kommer även efterfrågan på katalytiska ädelmetaller att öka.

palladium spotpris historik

(Källa: Nordnet, ”Investera i Palladium”)

Så investerar du i Palladium

Exponering mot priset på palladium kan ske via flera olika värdepapper – som följer priset på metallen.

CFD

 • Med eller utan hävstång (linjär)
 • Inte ISK
 • Stort utbud av flera råvaror

Fördelarna med CFD är valbarheten. Flera plattformar, bland annat IG erbjuder handel med och utan hävstång och det är möjligt att både teckna korta och långa positioner. Ytterligare en fördel är att investering kan ske utan courtage samt att utbudet är störst vid investeringar i olika råvaror.

Nackdelen med CFD är att dessa inte kan handlas inom ISK. Det kan även vara svårare att förstå hur en CFD är uppbyggd och fungerar i förhållande till exempelvis en Tracker.

CFD:s handlar du billigt och enkelt hos IG.

 • Läs även vår djupgående artikel om: CFD

Bull & Bear certifikat

 • Hävstång på olika nivåer (daglig)
 • Bra för kortsiktig handel
 • Handlas mot privatpersoner eller utgivaren

Bull & Bear certifikat är certifikat som handlas med daglig hävstång. Välj mellan kort eller lång position samt hävstångsnivå. Exempelvis kommer certifikatet BULL PALLADIUM X10S öka/minska 10 gånger så mycket som den dagliga utvecklingen på den underliggande tillgången.

Kan handlas inom ISK och passar främst vid kortsiktig handel. Vid långsiktig investering, med hävstång, är istället Mini Futures eller CFD bättre. 

Bull och bear palladium

(Exempel på Bull & Bear certifikat på Palladium hos Nordnet) Gul triangel är varning för ”hög hävstång”)

Bull och bear certifikat handlar du enklast hos Nordnet.se och Avanza.se.

Tracker certifikat

 • Följer värdet 1:1
 • Enkel exponering mot priset
 • Kan handlas i ISK

Trackers är det värdepapper som har enklast exponering mot priset på palladium. Detta utifrån att dessa certifikat alltid följer värdeutvecklingen utan någon hävstång. Kan handlas inom ISK och ger enkel exponering mot priset.

trackers palladium

(Trackers i palladium hos Avanza)

Trackers handlar du enklast hos Nordnet.se och Avanza.se.

 • Läs vår djupgående artikel om: Trackers

Warranter / Mini Futures

 • Mycket hög hävstång
 • Stop-Loss / Knock Out
 • Vid avancerad trading

Mini Futures handlas med hävstång på flera olika nivåer. I jämförelse mot exempelvis Bull & Bear erbjuds här betydligt högre hävstång. I och med att handel alltid sker med så kallad Knock Out-nivåer kan hela investerade beloppet förloras vid en ”prisdipp”. Mini Futures bör enbart handlas av personer som är helt insatta i hur dessa värdepapper fungerar och dess mycket förhöjda risk. 

Minifutures palladium

(Exempel på utbud av Mini Futures i palladin hos Nordnet)

Mini Futures handlar du enklast hos Nordnet.se och Avanza.se

Aktier

 • Investera i gruvbolag
 • Priset följer inte alltid priset på palladium
 • Kan ge aktieutdelningar

Att investera i aktier i gruvbolag innebär delvis exponering mot priset på palladium. Men många av dessa bolag bryter även andra metaller. Dessutom finns alltid en bolagsrisk. Det är därmed inte alls säkert att värdeutvecklingen följer priset på palladium.

Ett exempel på bolag är det kanadensiska gruvbolaget Palladium One Mining.

Aktier handlar du enklast hos Etoro och Avanza.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

ETF

 • Fysiskt uppbackad fond
 • Ingen kreditrisk
 • Finns fonder med mycket få tillgångar

ETF är en börshandlade fond. Det finns exempelvis ETF:er vars innehav enbart består av just Palladium. Därmed speglas fondens värde av prisutvecklingen på ädelmetallen. Ett exempel är Wisdom Tree Physical Palladium.

Fördelen med ETF är att alla tillgångar, enligt lag, måste vara fysiskt uppbackade. Dessutom ska de hållas isär från fondbolagets tillgångar. På detta sätt finns inte samma kreditrisk (emittentrisk) som med certifikat.

Nackdelen är att granskning behöver ske av fondens faktablad för att vara säker på vad fondens innehav består av. Dessutom betalas ett courtage vid varje köp/försäljning.

ETF:er handlar du enklast hos Avanza.se och Nordnet.se. Även Etoro.com/sv erbjuder ett brett utbud av ETF:er. De har många utländska ETF:er som du kanske inte hittar hos svenska aktörer.

 • Läs vår djupgående artikel om: ETF:er

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Lämna en kommentar