Cykliska & ocykliska bolag / aktier

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Cykliska och osykliska bolag

Alla bolag påverkas av rådande konjunktur – skillnaden är hur mycket de påverkas. Ju mer bolagets ekonomiska utveckling påverkas av den allmänna konjunkturen desto mer cykliskt är det.

 • Cykliska aktier – Följer tydligt konjunktursvängningar.
 • Ocykliska aktier – Följer konjunktursvängningar väldigt lite
 • Kontracykliska aktier – Kan öka vid lågkonjunktur

Cykliska bolag / aktier

Cykliska bolag kan sammanfattas med:

 • Påverkas i stor grad av konjunkturen
 • Varierad efterfrågan av dess produkter/tjänster över tid
 • Högre volatilitet än ocykliska bolag
 • Exempel skog-, stål och tillverkningsindustrin

Utvecklingen i cykliska bolag kan generellt kopplas till gällande låg- eller högkonjunktur. Det är bolag inom branscher där efterfrågan ändras utifrån företags och privatpersoners önskemål om att investera och konsumera. De gynnas därmed av en högkonjunktur då det finns mer kapital i omlopp.  

Lite generellt kan sägas att cykliska bolag främst hittas i de branscher som producerar varor och tjänster som företag och privatpersoner kan dra ner på vid sämre ekonomiska tider. Ett tydligt exempel är resebranschen.

Över en längre tidsperiod har cykliska bolag även större skillnader i omsättning och vinst år från år än vad ocykliska aktier har. Detta just eftersom de är så konjunkturkänsliga.

Exempel på cykliska branscher  

 • Råvaror
 • Verkstad
 • Sällanköpsvaror
 • Resor
 • Lyxkonsumtion
 • Banker
 • Underleverantörer till ovan nämnda branscher
 • Kapitalberoende

Banker – Oavsett om det är lågkonjunktur eller högkonjunktur kommer banker behövas i ett samhälle. Det är sällan tjänsten som kan väljas bort. Däremot är de cykliska utifrån att högkonjunktur innebär en större utlåning medan lågkonjunktur innebär lägre utlåning och större kreditförlust. Dessutom sker mindre investeringar i bankernas fonder vilket ger dem lägre intäkter.

Kapitalberoende – Start-ups, forskningsföretag och så kallade ”förhoppningsbolag” är mycket kapitalberoende. I en högkonjunktur kan de både få lån lättare samt hitta externa investerare.

Men även stora kapitalkrävande branscher (industri, råvaror osv) hittas inom denna kategori, vilka alltså kommer utvecklas sämre i en lågkonjunktur.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Under en högkonjunktur…

Under en högkonjunktur kommer cykliska aktier att öka i värde mer än ocykliska aktier. De gynnas helt enkelt kraftigt av högkonjunkturen och ökad efterfrågan.

Samtidigt är det inte ovanligt att dessa företag till slut övervärderas. Allt för många investerare ser på den ekonomiska utvecklingen och utgår från att högkonjunkturen kommer att bevaras eller till och med stärkas. Det finns helt enkelt en övertro på marknaden. I en högkonjunktur är det ytterst få som pratar om den kommande lågkonjunkturen – även om ekonomin alltid går i cykler.

Gynnas i olika delar cykeln

Även om cykliska företag gynnas av högkonjunktur så skiljer det sig var i konjunkturcykeln som de gynnas mest. Skogsbranschen gynnas tidigt (bland annat trä- och förpackningsprodukter) medan det tar längre in i cykeln innan byggsektorn gynnas extra.

Konjunkturcykel

Ocykliska & Kontracykliska bolag / aktier  

Ocykliska bolag kännetecknas exempelvis av:

 • Påverkas i liten grad av konjunkturen
 • Ungefär samma efterfrågan över tid
 • Lägre volatilitet
 • Exempel: Livsmedel, läkemedel, spel om pengar, snus, cigaretter

Ocykliska och kontracykliska bolag påverkas i mycket liten omfattning av gällande konjunktur. Ibland används begreppen ”ocykliska” samt ”kontracykliska” för att beskriva motsatsen till cykliska bolag. Det är däremot inte helt korrekt.

 • Ocykliska bolag – Påverkas i mycket liten grad av konjunkturen
 • Kontracykliska bolag – Påverkas generellt positivt i lågkonjunktur.

Investeringar i dessa bolag kan därmed ske för att balansera risken i en portfölj. Bolagen säljer produkter/tjänster som alltid kommer att köpas och vissa kan till och med gynnas av en lågkonjunktur.

Generellt har dessa ocykliska bolag en lägre volatilitet i kursen då omsättning, vinst och tillväxt ligger på liknande nivåer år efter år

Exempel på ocykliska branscher

 • Livsmedel
 • Telekom
 • Läkemedel 
 • Alkohol och tobak
 • El
 • Spel

Oavsett ekonomisk situation kommer människor alltid köpa livsmedel och läkemedel. Att däremot alkohol, tobak och spel är ocykliska branscher kan vid en första anblick verka anmärkningsvärt. Det kan tyckas vara produkter/tjänster som lätt kan prioriteras bort för en bättre ekonomi. Men i likhet med livsmedel så kan dessa branscher till och med gynnas av lågkonjunktur (kontracykliska). Det blir en ”tröst” när ekonomin är dålig och både semesterresan blir inställd och renoveringarna får vänta.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Exempel:

Nedan visas kursen på ICA Group från januari 2020 till januari 2021. Med försäljning av livsmedel är ICA ett typiskt ocykliskt företag och aktiekursens förändring över året visar även detta.

För det första är volatiliteten lägre än OMX30. När coronapandemin skapade ”skräck” på aktiemarknaden trycktes de flesta aktier ner i värde. När OMX30 var som lägst hade ICA en av dess högsta noteringar över året. Investerarna sökte helt enkelt tryggare alternativ och om pandemin skulle resultera i en lågkonjunktur vore ICA en bra placering.

Under året ökade minskade rädslan för en stark lågkonjunktur och detta inte minst när vaccin började produceras och distribueras. Det gjorde att de cykliska aktierna återigen ökade i värde och vid året slut visade det sig att OMX30 gett bättre avkastning än ICA. Detta utifrån att OMX30 främst består av cykliska aktier.

omxs30 vs ICA ocyklisk aktie

Under en högkonjunktur…

Under en högkonjunktur kommer ocykliska aktier att underprestera i förhållande till cykliska aktier. Dessa bolag påverkas helt enkelt inte i samma utsträckning av konjunkturen.

Många ocykliska bolag kommer att öka i värde under högkonjunkturen, då de flesta företag gynnas av mer investeringar och konsumtion.

Råvaror – ett alternativ

Som ett komplement, eller alternativ, till ocykliska aktier kan investeringar ske i vissa råvaror. Detta för att diversifiera portföljen samt undvika bolagsrisken. Vid en lågkonjunktur kan därmed investering ske i kaffe, majs, vete osv. En investering som enklast sker via CFD hos IG eller ETF hos exempelvis Avanza.

Handla råvaror & gör teknisk analys via IG

IG.com/sv erbjuder en app och en plattform som är mycket bra för:

✅ Gratis att öppna konto
✅ Teknisk analys i app & på pc-plattformen
✅ Ta position för uppgång eller nedgång
✅ Investera i råvaror, index, krypto osv
✅ Handla med eller utan hävstång
✅ Prova på med ett kostnadsfritt demokonto

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

”Många brukar säga att vi alltid behöver äta och därför ska man köpa aktier i ICA eller Axfood. Men då utsätter man sig själv för bolagsrisk. Om man istället tänker att vi alltid behöver äta så borde man köpa den underliggande produkten”. / Anna Svahn, invervju till Dina Pengar

Strategi?

Investerare på börsen tänker generellt 6 till 12 månader framåt. Det betyder att dagens kurser speglar förväntningarna på bolagen inom denna tidsperiod. Därmed går det även delvis att se hur investera tror att konjunkturen kommer att utvecklas. Det finns självklart flera olika strategier att använda för att ta del av konjunkturcyklerna.

 • Sälja – Cykliska aktier säljs inför en lågkonjunktur eftersom andra investeringsalternativ kommer ge bättre avkastning.
 • Köpa – Cykliska aktier kan köpas i en lågkonjunktur eftersom de kommer att öka mer en ocykliska aktier i kommande högkonjunktur
 • Kortsiktigt – Vid relativt kortsiktig investering är kontracykliska aktier enklare att handla då de inte har lika hög volatilitet.
 • Diversifiera – En diversifierad portfölj bör ha både ocykliska och cykliska aktier. Detta för att sprida risken och inte förlita sig på att köp sker på exakt rätt ställe i konjunkturcykeln.

Exempel – följa konjunkturen

Vid en högkonjunktur har företag och privatpersoner mer kapital att investera. Det sker exempelvis betydligt fler renoveringar hos privatpersoner under denna period då inkomsterna är höga samt bostäderna generellt värderas högt. Det blir därmed även lätt att låna.

När investerarna anser att det är 6 – 12 månader kvar till att högkonjunkturen kommer gynna byggbolagen köps dessa aktier. Detta med tanken att de kommer få hög omsättning, vinst och direktavkastning.

När konjunkturen svänger nedåt kommer antal byggnationer att minskas drastiskt vilket självklart kommer att påverka byggbolagens vinster. Investerarna viktar om portföljen och har mindre andel mot byggsektorn – vilket därmed pressar ner aktiens pris.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar