Cykliska & ocykliska bolag / aktier

Cykliska och ocykliska företag

Alla bolag påverkas av rådande konjunktur – skillnaden är hur mycket de påverkas. Ju mer bolagets ekonomiska utveckling påverkas av den allmänna konjunkturen desto mer cykliskt är det.

 • Cykliska aktier – Följer tydligt konjunktursvängningar.
 • Ocykliska aktier – Följer konjunktursvängningar väldigt lite
 • Kontracykliska aktier – Kan öka vid lågkonjunktur

Cykliska bolag / aktier

Cykliska bolag kan sammanfattas med:

 • Påverkas i stor grad av konjunkturen
 • Varierad efterfrågan av dess produkter/tjänster över tid
 • Högre volatilitet än ocykliska bolag
 • Exempel skog-, stål och tillverkningsindustrin

Utvecklingen i cykliska bolag kan generellt kopplas till gällande låg- eller högkonjunktur. Det är bolag inom branscher där efterfrågan ändras utifrån företags och privatpersoners önskemål om att investera och konsumera. De gynnas därmed av en högkonjunktur då det finns mer kapital i omlopp.  

Lite generellt kan sägas att cykliska bolag främst hittas i de branscher som producerar varor och tjänster som företag och privatpersoner kan dra ner på vid sämre ekonomiska tider. Ett tydligt exempel är resebranschen.

Över en längre tidsperiod har cykliska bolag även större skillnader i omsättning och vinst år från år än vad ocykliska aktier har. Detta just eftersom de är så konjunkturkänsliga.

Exempel på cykliska branscher  

 • Råvaror
 • Verkstad
 • Sällanköpsvaror
 • Resor
 • Lyxkonsumtion
 • Banker
 • Underleverantörer till ovan nämnda branscher
 • Kapitalberoende

Banker – Oavsett om det är lågkonjunktur eller högkonjunktur kommer banker behövas i ett samhälle. Det är sällan tjänsten som kan väljas bort. Däremot är de cykliska utifrån att högkonjunktur innebär en större utlåning medan lågkonjunktur innebär lägre utlåning och större kreditförlust. Dessutom sker mindre investeringar i bankernas fonder vilket ger dem lägre intäkter.

Kapitalberoende – Start-ups, forskningsföretag och så kallade ”förhoppningsbolag” är mycket kapitalberoende. I en högkonjunktur kan de både få lån lättare samt hitta externa investerare.

Men även stora kapitalkrävande branscher (industri, råvaror osv) hittas inom denna kategori, vilka alltså kommer utvecklas sämre i en lågkonjunktur.

Under en högkonjunktur…

Under en högkonjunktur kommer cykliska aktier att öka i värde mer än ocykliska aktier. De gynnas helt enkelt kraftigt av högkonjunkturen och ökad efterfrågan.

Samtidigt är det inte ovanligt att dessa företag till slut övervärderas. Allt för många investerare ser på den ekonomiska utvecklingen och utgår från att högkonjunkturen kommer att bevaras eller till och med stärkas. Det finns helt enkelt en övertro på marknaden. I en högkonjunktur är det ytterst få som pratar om den kommande lågkonjunkturen – även om ekonomin alltid går i cykler.

Gynnas i olika delar cykeln

Även om cykliska företag gynnas av högkonjunktur så skiljer det sig var i konjunkturcykeln som de gynnas mest. Skogsbranschen gynnas tidigt (bland annat trä- och förpackningsprodukter) medan det tar längre in i cykeln innan byggsektorn gynnas extra.

Konjunkturcykel

Ocykliska & Kontracykliska bolag / aktier  

Ocykliska bolag kännetecknas exempelvis av:

 • Påverkas i liten grad av konjunkturen
 • Ungefär samma efterfrågan över tid
 • Lägre volatilitet
 • Exempel: Livsmedel, läkemedel, spel om pengar, snus, cigaretter

Ocykliska och kontracykliska bolag påverkas i mycket liten omfattning av gällande konjunktur. Ibland används begreppen ”ocykliska” samt ”kontracykliska” för att beskriva motsatsen till cykliska bolag. Det är däremot inte helt korrekt.

 • Ocykliska bolag – Påverkas i mycket liten grad av konjunkturen
 • Kontracykliska bolag – Påverkas generellt positivt i lågkonjunktur.

Investeringar i dessa bolag kan därmed ske för att balansera risken i en portfölj. Bolagen säljer produkter/tjänster som alltid kommer att köpas och vissa kan till och med gynnas av en lågkonjunktur.

Generellt har dessa ocykliska bolag en lägre volatilitet i kursen då omsättning, vinst och tillväxt ligger på liknande nivåer år efter år

Exempel på ocykliska branscher

 • Livsmedel
 • Telekom
 • Läkemedel 
 • Alkohol och tobak
 • El
 • Spel

Oavsett ekonomisk situation kommer människor alltid köpa livsmedel och läkemedel. Att däremot alkohol, tobak och spel är ocykliska branscher kan vid en första anblick verka anmärkningsvärt. Det kan tyckas vara produkter/tjänster som lätt kan prioriteras bort för en bättre ekonomi. Men i likhet med livsmedel så kan dessa branscher till och med gynnas av lågkonjunktur (kontracykliska). Det blir en ”tröst” när ekonomin är dålig och både semesterresan blir inställd och renoveringarna får vänta.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Exempel:

Nedan visas kursen på ICA Group från januari 2020 till januari 2021. Med försäljning av livsmedel är ICA ett typiskt ocykliskt företag och aktiekursens förändring över året visar även detta.

För det första är volatiliteten lägre än OMX30. När coronapandemin skapade ”skräck” på aktiemarknaden trycktes de flesta aktier ner i värde. När OMX30 var som lägst hade ICA en av dess högsta noteringar över året. Investerarna sökte helt enkelt tryggare alternativ och om pandemin skulle resultera i en lågkonjunktur vore ICA en bra placering.

Under året ökade minskade rädslan för en stark lågkonjunktur och detta inte minst när vaccin började produceras och distribueras. Det gjorde att de cykliska aktierna återigen ökade i värde och vid året slut visade det sig att OMX30 gett bättre avkastning än ICA. Detta utifrån att OMX30 främst består av cykliska aktier.

omxs30 vs ICA ocyklisk aktie

Under en högkonjunktur…

Under en högkonjunktur kommer ocykliska aktier att underprestera i förhållande till cykliska aktier. Dessa bolag påverkas helt enkelt inte i samma utsträckning av konjunkturen.

Många ocykliska bolag kommer att öka i värde under högkonjunkturen, då de flesta företag gynnas av mer investeringar och konsumtion.

Råvaror – ett alternativ

Som ett komplement, eller alternativ, till ocykliska aktier kan investeringar ske i vissa råvaror. Detta för att diversifiera portföljen samt undvika bolagsrisken. Vid en lågkonjunktur kan därmed investering ske i kaffe, majs, vete osv. En investering som enklast sker via CFD hos IG eller ETF hos exempelvis Avanza.

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

”Många brukar säga att vi alltid behöver äta och därför ska man köpa aktier i ICA eller Axfood. Men då utsätter man sig själv för bolagsrisk. Om man istället tänker att vi alltid behöver äta så borde man köpa den underliggande produkten”. / Anna Svahn, invervju till Dina Pengar

Strategi?

Investerare på börsen tänker generellt 6 till 12 månader framåt. Det betyder att dagens kurser speglar förväntningarna på bolagen inom denna tidsperiod. Därmed går det även delvis att se hur investera tror att konjunkturen kommer att utvecklas. Det finns självklart flera olika strategier att använda för att ta del av konjunkturcyklerna.

 • Sälja – Cykliska aktier säljs inför en lågkonjunktur eftersom andra investeringsalternativ kommer ge bättre avkastning.
 • Köpa – Cykliska aktier kan köpas i en lågkonjunktur eftersom de kommer att öka mer en ocykliska aktier i kommande högkonjunktur
 • Kortsiktigt – Vid relativt kortsiktig investering är kontracykliska aktier enklare att handla då de inte har lika hög volatilitet.
 • Diversifiera – En diversifierad portfölj bör ha både ocykliska och cykliska aktier. Detta för att sprida risken och inte förlita sig på att köp sker på exakt rätt ställe i konjunkturcykeln.

Exempel – följa konjunkturen

Vid en högkonjunktur har företag och privatpersoner mer kapital att investera. Det sker exempelvis betydligt fler renoveringar hos privatpersoner under denna period då inkomsterna är höga samt bostäderna generellt värderas högt. Det blir därmed även lätt att låna.

När investerarna anser att det är 6 – 12 månader kvar till att högkonjunkturen kommer gynna byggbolagen köps dessa aktier. Detta med tanken att de kommer få hög omsättning, vinst och direktavkastning.

När konjunkturen svänger nedåt kommer antal byggnationer att minskas drastiskt vilket självklart kommer att påverka byggbolagens vinster. Investerarna viktar om portföljen och har mindre andel mot byggsektorn – vilket därmed pressar ner aktiens pris.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023