Bruttomarginal

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Bruttomarginal anger förhållandet mellan företagets försäljning och de direkta kostnaderna de har för deras produkter. Genom att jämföra bruttomarginalen mot andra företag inom samma bransch går det att påvisa att företaget eventuellt behöver se över kostnaderna eller höja försäljningspriset på sina produkter eller tjänster.

Räkna ut bruttomarginal

Bruttomarginal är förhållandet mellan bruttoresultatet och företagets försäljning.

Bruttomarginal = Bruttoresultat / Försäljning

Bruttoresultat: Omsättning minus rörliga kostnader ( detta är det första resultatet som visas i resultaträkningen)

Försäljning: Försäljning av varor och tjänster

Exempel:
Mias Möbler AB tillverkar specialanpassade pallar. Hennes försäljning är 2 000 000 kr och bruttoresultatet är 100 000 kr. Hennes bruttomarginal är då 5 %. För att vara inom designbranschen är det en mycket låg bruttomarginal.
100 000 / 2 000 000 = 0,05 = 5%

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad visar nyckeltalet?

Bruttomarginal visar företagets marginal på de produkter som säljs. Nyckeltalet kan användas för att se hur marginalen förändras över tid, vilket även kan påvisa framtida vinster. Ofta används det även för att jämföra företaget mot andra företag inom samma bransch. Med lågt nyckeltal kan företaget behöva se över kostnaden för produkterna, alternativt försäljningspriset.  

Hög bruttomarginal kan visa att företaget är mer kostnadseffektivt än dess konkurrenter men även att de kan ta ut ett högre pris exempelvis på grund av ett starkare varumärke.

Exempel på medelvärden i olika branscher från 2017:

  • Elektronikhandeln 26 %
  • Möbelhandeln 53 %
  • Sporthandeln 37 %
  • Klädhandeln 49 %
  • Dagligvaruhandeln 25 %

/ Källa Svensk Handel

Inget riktvärde – men högt är bra

I likhet med många andra nyckeltal bör bruttomarginalen för ett företag enbart jämföras med företag inom samma bransch. Det är även skillnad på hur många anställda som företaget har.

Marginalen varierar kraftigt inom olika branscher men generellt gäller att ju högre bruttomarginal ett företag har desto bättre.

Främst inom handeln

Bruttomarginal används främst för företag inom handel och industri. Branscher där företagen antingen är återförsäljare eller förädlar produkterna innan de säljs. Inom exempelvis tjänstesektorn blir nyckeltalet mycket svårt att använda.

Lämna en kommentar