Strategier/system för långsiktiga investeringar på börsen

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Strategier/system för långsiktiga investeringar på börsen

Att följa en strategi vid långsiktiga investeringar handlar inte om att enbart ”följa ett företags nyckeltal” och investera efter det. Statistik visar att vissa grundläggande strategier gett betydligt bättre avkastning än exempelvis OMX30-index över tid. Dessutom ger det en trygghet då investeringar sker utifrån strategin – även i oroliga börstider. Vilken strategi passar ditt intresse och din syn på investeringar?

Magic Formula

 • Av Joel Greenblatt
 • Hitta lågt värderade aktier
 • Utgå från Roc & EY

Magic Formula är formel som används för att hitta lågt värderade bolag som har hög avkastning. Grundidén kommer från den amerikanska hedgefondförvaltaren Joel Greenblatt.

Hitta lågt värderade aktier med hög avkastning

Strategin innebär att två nyckeltal används och att portföljen enbart behöver justeras en gång, eller några gånger per år. Först används RoC för att ta fram företag med hög avkastning på sitt investerade kapital. Företagen filtreras även efter EY. Därefter tas två listor fram, rangordnade efter dessa två nyckeltal.

Aktierna som ligger högt på dessa listor är köpvärda. Varje år sker en uppdatering och portföljen balanseras utifrån vilka aktier som ligger högst på listan.

RoC (Avkastning på investerat kapital) = EBIT/Investerat kapital

EY (Vinst / aktiepris) = EBIT/EV

Det finns även ett par regler som avgör hur värderingen ska ske. Bland annat måste finans och utilities/energi-aktier tas bort från analysen.

Historiskt resultat

Hade ”The Magic Formula” används på de 10 bästa bolagen på Large Cap varje år från 2002 hade årsavkastningen i snitt varit 12,9 % fram till 2020. Det kan ställas mot OMXS30 med 4,4 % i snitt!

Strategin passar: Du sparar långsiktigt (minst 5 – 10 år) och vill inte lägga ner stor tid på swingtrading eller analyser. Historiskt har Magic Formula varit överlägset mot index samtidigt som det är relativt enkelt att följa strategin.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

F-score

 • Av Joseph Piotrosiki
 • Hitta starka bolag – värdeaktier
 • Utgår från 9 nyckeltal

F-score innebär att företag ges poäng inom 9 olika områden. Detta för att avgöra dess finansiella ställning och möjlighet till tillväxt. Man söker efter att investera i företag som minst har 6 poäng men helst 8 eller 9.

Hitta företag med god lönsamhet, soliditet och effektivitet

Poäng ges inom:

Lönsamhet

 1. Vinst/Totalt kapital (ROA) – 1p vid positivt
 2. Operativt kassaflöde – 1p vid positivt
 3. Förändring av ROA sedan föregående år – 1p vid högre
 4. Vinstkvalité – 1p om Operativt kassaflöde/Totalt kapital är större än ROA

Soliditet

 • Skuldsättning mot föregående år – 1 p vid lägre
 • Likviditet mot föregående år – 1 p vid högre
 • Antalet aktier – 1 p om nyemission inte genomförts

Effektivitet

 • Rörelsemarginal mot föregående år – 1p om högre
 • Omsättningshastighet mot föregående år – 1 p om högre

Historia:

Hade ”F-score” används på de 10 bästa bolagen på Large Cap varje år från 2002 hade årsavkastningen i snitt varit 15,5% fram till 2020. Det kan ställas mot OMXS30 med 4,4 % i snitt!

Strategin passar: Du har en långsiktig investeringsstrategi som främst inriktar sig mot företag med stabil ekonomi och god ekonomisk utveckling. Strategin skapar en bas i portföljen där risken minimeras.

Piotroski hade som mål att skapa en strategi som var enkel att följa och som visar långsiktigt köpvärda aktier. I och med att alla nyckeltal är lättåtkomliga kan strategin enkelt användas för att kontrollera intressanta aktier.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Graham

 • Av Benjamin Graham
 • Hitta defensiva och stabila aktier
 • Utgår från 7 nyckeltal, ofta med 10 års historik

Benjamin Graham har skrivit boken ”The intelligent Investor” och det är i denna bok som strategin presenteras under ”Stock Selection for the Defensive Investor”.

Hitta defensiva aktier med långsiktig god tillväxt

Strategin innebär att företagen utvärderas utifrån 7 kriterier.  Ju fler kriterier som uppfylls desto bättre.

 1. Storlek, Omsättning på minst 5 000 Mkr eller börsvärde över 15 000 Mkr
 2. Finansiell Styrka, Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder ska vara över 2,0 alternativt Rörelsekapital/Långfristiga skulder större än 1.
 3. Intjäningsstabilitet – Företag ska ha gjort vinst minst 10 år i rad
 4. Utdelningshistorik – Företaget ska ha gett utdelning minst 10 år i rad
 5. Vinsttillväxt – Genomsnittlig tillväxt senaste 10 åren minst 30 %
 6. Måttligt P/E-tal – P/E mindre än 15
 7. Måttligt pris för Eget Kapital – P/EK mindre än 5 alternativt P/e*P/EK mindre än 22,5.

De fem första kriterierna bygger på senaste årsredovisningen.

Historia:

Hade ”Graham” används på de 10 bästa bolagen på Large Cap varje år från 2002 hade årsavkastningen i snitt varit 10,3% fram till 2020. Det kan ställas mot OMXS30 med 4,4 % i snitt!

Passar dig som: Du prioriterar stabilitet och långsiktig tillväxt och vill hålla nere risknivån. Strategin ger en defensiv och stabil portfölj med företag som förväntas stå emot snabba svängningar på marknaden. Investeringar kan ske månadsvis eller årsvis. Över ett år sker inte stora förändringar på listan över företag med bäst poäng enligt Graham.

Utdelningsstrategin

 • Hitta stabila utdelningsaktier
 • Se på utdelning, lönsamhet, värdering m.m.

Utdelningsstrategin innebär att aktier väljs som har god aktieutdelning. För att hitta stabila företag som under lång tid förväntas ge utdelning används 11 olika faktorer.

Hitta stabila aktier med hög direktavkastning

En poäng ges för varje kriterie som är uppfylld. Ju fler poäng desto bättre. Kriterierna är indelade i fem kategorier.

Det handlar däremot inte enbart om att se på hög direktavkastning utan även om att hitta företag där utdelningen verkligen är ett tydligt mått på dess ekonomiska utveckling.

Utdelningskvalité

 • Historik
 • Tillväxt
 • Andel

Utspädning och Storlek

 • Ökas antalet aktier?
 • Börsvärdet

Kassaflöde

 • Fritt kassaflödes marginal
 • Operativ kassaflödes marginal

Lönsamhet

 • Vinstmarginal
 • Avkastning på total kapital

Värdering

Historia:

Hade ”Utdelningsstrategin” används på de 10 bästa bolagen på Large Cap varje år från 2002 hade årsavkastningen i snitt varit 8,1% fram till 2020. Det kan ställas mot OMXS30 med 4,4 % i snitt!

(Bild från Börsdata.se – Utdelningar är ej återinvesterade. Vid återinvestering är medelavkastningen 10,9 % per år)

Passar dig som: En strategi som passar dig som önskar investera i stabila aktier som ger direktavkastning. En avkastning som även blir en slags hedge vid börsnedgångar, eftersom direktavkastningen då ökar i procent av innehavet. Det ger även ett regelbundet kassaflöde.

Utdelningsstrategin är enkel och tydlig att följa. Många ekonomitidningar presenterar även ”högavkastande aktier” minst en gång per år.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Net-Nets

 • Av Benjamin Graham
 • Se på aktiens värde i förhållande till tillgångar/aktie
 • Utgå från omsättnings- och anläggningstillgångar, skulder och aktiekurs

Net-Nets är en strategi för att hitta lågt värderade aktier i förhållande till företagets totala anläggnings- och omsättningstillgångar. Skulle ett företag med nyckeltal under 100 %, enligt Net-Nets, likvideras skulle detta innebära att aktieägarna får större summa än aktiens marknadsvärde.

Hitta aktier som handlas till ett pris lägre än NCAV

Net-Nets räknas ut enligt följande:

 1. Summera Omsättningstillgångar och Anläggningstillgångar
 2. Dra bort totala skulder
 3. Summan divideras med antal aktier (Tillgångar / Aktie)
 4. Summan delas med aktuell aktiekurs

Nu presenteras bolagets omsättnings- och anläggningstillgångar per aktie i förhållande till dagens aktiekurs. Ligger värdet under 100 % är alltså aktien värderad under företagets totala tillgångar. Är värdet över 100 % är aktien värderad över detta. 

Det strategin inte tar hänsyn till är risknivån. Att enbart använda Net-Nets kan alltså vara riskabelt om man inte själv är insatt i risknivån på de aktier som investering sker i. Däremot kan strategin användas tillsammans med exempelvis F-score för att skapa större stabilitet.

Historia:

Hade ”Nets-Nets” används på de 10 bästa bolagen på Large Cap varje år från 2002 hade årsavkastningen i snitt varit 12,4% fram till 2020. Det kan ställas mot OMXS30 med 4,4 % i snitt!

Passar dig: Strategin passar dig som har tålamod, investerar långsiktigt och inte agerar om portföljen underpresterar vissa år. Som diagrammet visar ovan har strategin gett lägre avkastning än index vid flera tillfällen. Detta inte minst vid börsnedgångar. Men över tid har den gett betydligt bättre avkastning än index.  

Följa insiders

 • Köp när insiders gör det
 • Enkelt att följa via listor

En investeringsstrategi är att strikt följa hur insiders agerar. Framförallt handlar det om att köpa när någon i en företagsledning köper aktier. Dessa köp måste rapporteras in och kan ses både på Finansinspektionens hemsida samt på exempelvis Avanza och Nordnet.

Många akademiska studier visar att det över tiden är en lönsam strategi att ta rygg på insiders aktieköp / Mats Larsson Swedbank

Strategin bygger på att personer som är väl insatta i företaget tar bäst beslut gällande investeringar. De har generellt mer information om företaget än vad som publiceras officiellt.

Det finns ett par faktorer som avgör hur stark köp/sälj-signal som ges vid insiderhandel:

 • Vem som köper. Är det en VD som köper är köpsignalen starkare än om det är en person utanför styrelsen. Sker liknande transaktion av flera personer samtidigt blir signalen starkare. Det kan även innebära att flera insiders, i olika bolag men samma bransch, genomför köp.
 • Transaktionens storlek. Ju större transaktion desto starkare signal
 • Bolagets storlek. Vid mindre bolag blir signalen starkare än vid större bolag. Detta utifrån att en större procent av bolagets värde omsätts i transaktionen.

Historia: Historiska data har vi inte hittat gällande utveckling av portföljer som följer insiders. Däremot visar akademiska studier att det över tid är en lönsam strategi.

Passar dig: Strategin passar dig aktivt vill köpa/sälja aktier. Swedbank anger att ”i stort sett hela effekten av insiderköp klingar av efter sex månader och ungefär hälften av den eventuella kursuppgången kommer redan inom två månader”.

Detta är en mer aktiv strategi än många andra strategier som nämns ovan. Dessutom krävs att man själv väljer inom vilka branscher eller företag som investering ska ske. Att följa denna strategi kan vara intressant och tålamodsprövande. Du kommer att genomföra köp utan att veta varför denna insidern köpt precis vid det tillfället. Därmed behöver du förlita dig på strategin – utan att alltid se bakomliggande orsak till köp, utöver att någon med god insikt i företaget köpte.

”Följ Laszio”

Laszio Szombatfalvy är en av Sveriges mer kända aktielegendarer. Vilken strategi använde han under sina aktiva år som investerare? En strategi som i snitt gav avkastning på 30 % per år enligt boken ”Världens 99 bästa investerare” – vilket gav honom en tredjeplats på listan.

I princip köpte jag inget som inte borde vara värt minst dubbelt så mycket / Szombatfalvy

Hans strategi var knappast unik och kan sägas vara en kombination av flera av ovan nämnda strategier. Han letade efter undervärderade företag som även hade låg risk. Till skillnad mot vad många rekommenderar lät han portföljen bestå av bara 5 – 6 företag. Under hela hans investeringskarriär bestod portföljen aldrig mer än 6 företag.

Han hade även stort fokus på att företagen i framtiden skulle kunna höja utdelningen. För att avgöra detta såg han på ledningen, ekonomin, börsen och hela marknaden. Ett av de nyckeltal som stod i fokus var avkastning på eget kapital där kravet var 5 – 15 % över långa räntan.

Efter att ha slutat med investeringar bestod portföljen främst av Castellum. Inte oväntat med den strategi som han haft med fokus på hög utdelning och låg risk.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Strategi utifrån aktieinriktning

Följande sex aktiestrategier presenteras av Marcus Hernhag, på hans blogg, och visar hur strategin kan utgå ifrån vilka aktier som intresse finns för.

 • Investmentsbolag

Investmentsbolag är ett billigare sätt att få aktiv förvaltning än med en fond. Bolaget äger ett flertal aktier inom deras investeringsstrategi. En bra och enkel bas i portföljen för den som inte vill sätta sig in i analyser och utvärdera nyckeltal inför köp. Här är det främst substansrabatten som är viktig att kontrollera samt inom vilka branscher som bolaget genomför investeringar.

 • Utdelningsaktier

Se Utdelningsstrategin ovan.

 • Värdeaktier

Värdeaktier är aktier som är undervärderade utifrån specifika nyckeltal. Se exempelvis strategin Net-Nets ovan som har fokus på aktiens pris i förhållande till anläggnings- och omsättningstillgångar per aktie.

 • Tillväxtaktier

Tillväxtaktier är högre risk/chans än värdeaktier och utdelningsaktier. Detta utifrån att tillväxtaktierna förväntas öka i värde med tid och då eventuellt ge utdelning. Ytterligheten är ”Förhoppningsbolag” som varken har vinst eller utdelning men förväntas få detta i framtiden.

 • Småbolagsaktier

Småbolagsaktier är tryggare än tillväxtaktier men har högre risk/chans än exempelvis värdeaktier. Detta utifrån att bolagen har större möjligheter att växa.

 • Teknisk analys

Teknisk analys handlar om att se trender i kursen och på marknaden för att därmed hitta aktier som förväntas utvecklas positivt. Analysen används främst vid daytrading och swingtrading och betydligt mindre vid långsiktig investering.

Allmänna råd

 • Bestäm strategi – och håll dig till den

Att bestämma sig för en strategi kan vara svårt – att hålla sig till den kan vara ännu svårare. Detta inte minst på en turbulent marknad. Bestäm dig för en strategi och även hur lång tid som den ska följas, oavsett hur börsen utvecklas.

Tillfälliga svackor på börsen ska inte ändra på dina strategiska penseldrag om du bara gjort läxan från början./ Marcus Hernhag, Privata Affärer

 • Se på strategins historia via Börsdata.se

Börsdata.se visar historisk avkastning för flera av de ovan nämnda strategierna. Välj själv intervall, om utdelningen ska återinvesteras osv. Historisk avkastning garanterar inte framtida avkastning – men kan ge en indikation på vad som kan förväntas.

 • Välj strategi utifrån mål

Vad är målet med sparandet? Är det pensionssparande som inte ska röras på 50 år eller ett sparande till en ny segelbåt om 5 – 10 år? Tidshorisonten är tydligt avgörande för hur stor risk som kan tas med sparandet.

 • Välj strategi efter intresse

Som visas ovan har de olika investeringsstrategierna mycket olika genomsnittlig årlig avkastning. Att däremot enbart titta på avkastningen kan vara fel väg att gå. Det krävs även att man har intresse för att göra den analys som krävs för att följa strategin över en längre tid. För de som inte har intresse för aktiemarknaden kanske en bred svensk aktiefond kan vara ett bättre alternativ – eller att enbart investera i investmentsbolag.

”En individuell sparare ska agera konsistent som en investerare och inte som en spekulant.”/ Benjamin Graham

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Lämna en kommentar