Investera i socker

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Investera i socker

Investering i priset på socker kan enkelt ske via certifikat, minifutures eller CFD. Detta både med och utan hävstång samt i köp- och säljpositioner. 

Priset på socker påverkas bland annat av handelsavtal, statliga regleringar och väder. Men det påverkas även av priset på andra råvaror. Exempelvis kan ett högre oljepris skapa en ökad efterfrågan av etanol – vilket bland annat kan tillverkas av socker.  

Lär dig mer om sockermarknaden och hur du kan investera i priset på socker. 

Vad påverkar priset?

Nedan presenteras några av de faktorer som påverkar priset de terminer som handlas på den finansiella marknaden för socker.    

Handelsavtal och regleringar

Handeln med socker har historiskt begränsats kraftigt av olika handelsavtal och regleringar. EU:s kvotsystem för socker avskaffades 2017. Det är därmed inte något som primärt påverkar priset idag men visar på hur olika kvotsystem och handelsregler kan påverka priset.

Tidigare hade EU en begränsning för hur stor produktionen fick vara i olika länder samt gräns för export. När detta avskaffades skapades en mer öppen och internationell marknad där prisbilden allt tydligare blev marknadsstyrd.  Innan dessa förändringar genomfördes låg priset på socker inom EU cirka tre gånger så högt som världsmarknadspriset

Samtidigt ingår fortfarande socker inom EU:s samlade marknadsordning vars syfte bland annat är att främja jordbruksmarknader. Hur EU agerar kring inkomststöd, kvoter och marknadsåtgärder kan därmed påverka priset.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Andra användningsområden

Utöver att användas inom livsmedel kan socker användas för att framställa etanol. Därmed kan exempelvis en ökad satsning på etanoldrivna fordon öka efterfrågan på socker – vilket därmed kan pressa upp priset. Ungefär två tredjedelar av all etanolproduktion går nämligen till fordonsindustrin. 

Vid högre bensin- och dieselpriser skulle eventuellt etanol ses som ett alternativ. Samtidigt har fordonsbranschen allt tydligare siktat in sig på el och etanol premieras inte i lika stor utsträckning.

Sockerpriset graf
(Blå – priset på socker, Gul – OMX30)

Oljepriset

Priset på jordbruksråvaror har historiskt sett gått upp när oljepriset gått upp. Att jordbruksråvaror hade en peak under 70-talets oljekris var alltså inte oväntat. Det beror framförallt på att det krävs stora mängder olja vid produktion av konstgödsel. Men även att olja används till drivmedel och uppvärmning. 

Ett högre oljepris kommer även innebära att efterfrågan på alternativa drivmedel – som exempelvis etanol – ökar. Därmed kommer efterfrågan på majs och socker öka då dessa råvaror kan användas för att framställa etanol. 

Ett 10 procent högre oljepris föregående år medför en höjning av sockerpriset med 4,2 procent / Magisteravhandling inom Lantbrukspolitik

Krig

I slutet av februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina och redan två veckor senare blockade Ukraina sin export av exempelvis socker, spannmål och kött. Detta primärt till slutet av 2022. Krig påverkar inte enbart produktion och utbud utan kan även alltså innebära att länderna minimerar sin export för att istället fokusera på inhemsk konsumtion. 

Väder

Likt alla jordbruksråvaror påverkas skördarna av hur gynnsamt vädret har varit. Däremot sker odling av socker över stora delar av världen vilket innebär att ett exempelvis torka eller orkaner i ett land enbart påverkar en mindre del av produktionen.

EU är den största producenten av sockerbetor (ca 50 %) men samtidigt står EU bara för ca 20 % av världsproduktionen av socker. Resterande del står sockerrören för där Brasilien är störst producent. 

Sockerskatt – eller inte?

I Sverige finns ingen sockerskatt även om debatten ibland har varit uppe kring detta. En sådan skatt finns däremot i Storbritannien – i likhet med ca 40 andra länder. Självklart skiljer sig resultatet åt beroende på hur skatten är utformad men Cancerfonden påvisar att det är ”tydligt att både nivån på skatten och hur den utformas har stor betydelse” för sockerkonsumtionen. Ju högre skatten är desto mer dämpande effekt har den på konsumtionen. 

Sockerskatten ska ses som ett resultat av att socker är en starkt bidragande orsak till fetma och att en sämre hälsa hos befolkningen kostar samhället mycket stora belopp varje år. Skulle denna skatt införas i ett flertal länder kan totala efterfrågan alltså minska.

Så investerar du i priset på socker

Vill du investera i priset på socker med eller utan hävstång? Är det viktigt att handel sker inom ISK eller att courtaget är så lågt som möjligt. Här ges fyra olika alternativ. 

Trackers – Nordnet

Trackers passar för dig som inte önskar att handla med hävstång. 

Open-end Tracker certifikat är det enklaste sättet att investera i priset på socker, förutsatt att inte handel önskas ske med hävstång. Ett tracker certifikat följer underliggande tillgångens prisutveckling och Open-end betyder att certifikatet inte har något slutdatum.

Hos Nordnet finns ”Wisdom Tree Sugar” som följer värdet på Bloomberg Sugar Subindex. Önskas x2 hävstång kan istället Bull-certifikatet ”Wisdom Tree Sugar 2x Daily Leverage” köpas. 

CFD – via eToro och IG

CFD passar för hävstångshandel när inget courtage och stort utbud prioriteras.

CFD:s följer värdeutvecklingen på den underliggande tillgången – i detta fall socker. Med vald hävstång på x1 kommer alltså värdeutvecklingen exakt följa sockerpriset. Det går att handla med x1 – x10 i hävstång. Hos etoro sker med fast löptid. Det betyder att positionen automatiskt stängs ett specifikt datum. Hos IG finns det socker-CFD:er utan löptid om du hellre önskar det. 

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

En av de stora fördelarna med eToro & IG är det breda utbudet av just råvaror. Medan det går att investera i ca 10 råvaror via exempelvis Avanza erbjuder eToro och IG handel i över 30 råvaror.

Socker etoro
(CFD-handel via eToro med x10 i hävstång)

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Bull & Bear – Via Avanza

Bull & Bear passar för kortsiktig hävstångshandel inom ISK

Hos bland annat Avanza går det att investera i Bull & Bear-certifikat med socker som underliggande tillgång. Dessa certifikat handlas med daglig hävstång på mellan x4 och x12. Bull & Bear passar bra vid investeringar på upp till någon månad. Ska investeringar ske över längre tid är istället minifutures bättre då Bull & Bear har en urholkningseffekt som framförallt märks över längre tid. 

🔗 Se alla Bull & Bear Socker certifikat hos Avanza

Avanza bull och bear socker
(Lägg märke till spread då vissa Bull & Bear-certifikat kan ha mycket hög spread)

Minifuture – Via Avanza

Minifuture passar för långsiktig hävstångshandel inom ISK

I likhet med Bull & Bear handlas Minifutures med hävstång och kan handlas i både köp- och säljposition. Däremot fungerar hävstången på ett lite annat sätt vilket gör minifuture till ett bättre alternativ vid investeringar på längre tidsperioder. 

Minifuture har även en Knock-Out nivå. Om kursen på socker når denna nivå kommer värdepappret att återköpas och en mycket liten del av värdet återbetalas. 

🔗 Se alla Minifuture Socker hos Avanza

Jordbruksfond – Via Nordnet

Önskas en bredare inriktning på investeringen kan en ”jordbruksfond” köpas via Nordnet. WisdomTree Agriculture är en ETF som exponerar kapitalet mot 9 olika jordbruksråvaror varav socker är ungefär 8 – 10 % av innehavet. Fonden bör alltså inte väljas om enbart exponering önskas mot sockerpriset men passar bra vid riskspridning över flera jordbruksråvaror. 

Lämna en kommentar