Committed Capital & ROCC (Return on Committed Capital)

Committed Capital & ROCC

Committed Capital är det kapital som en investerare lovar att bidra med till en investeringsfond. Detta exempelvis en Private Equity Fund, dvs fond med långsiktig investering i onoterade bolag.

ROCC (Return on Commited Capital) är avkastningen på denna investering. Eftersom dessa fonder inte är börsnoterade innebär det betydligt högre risk – och därmed även högre förväntad avkastning.

Vad är Committed Capital?

För att förstå Return on Committed Capital är det viktigt att först förstå vad Committed Capital är. Vanligtvis används begreppet för att ange det kapital som en investerare lovar att gå in med i en investeringsfond. Exempel är VC- och PE-fonder.

VC = Venture Capital= Riskkapital mot mindre bolag med möjlighet till hög tillväxt

PE = Private Equity Fund = Långsiktig investering i onoterade bolag

Dessa investeringar kännetecknas av:

Tidsbegränsad investering

Committed Capital innebär i regel att en investering utlovas under en begränsad period. Är det en investering inom en Private Equity Fund kan det exempelvis innebära att kapitalet ska tillföras under ett par år. Skulle däremot investeraren bryta detta löfte, och inte tillföra utlovat kapital, kan det ”straffas” med olika åtgärder. Det kan vara en mindre avkastning på redan investerat kapital men även att de fondandelar som ägs måste säljas av.  

Mindre transparens

Eftersom det inte alltid är börsnoterade bolag finns inte samma krav på insyn och transparens mot investerarna. Det krävs helt enkelt ett större förtroende hos investerarna för att investering ska ske.

Riktad eller ”pool”-investering

Hur fonden ska investera kapitalet kan antingen vara förutbestämt eller via en mer generell karaktär. Är det förutbestämt vet alltså investerarna hur kapitalet kommer investeras och kan därmed ta beslut om investering utifrån det.

Alternativet är att kapitalet läggs i en ”pool” med målet att användas utifrån vissa generella investeringsstrategier. Det nämns därmed inte i förväg exakt hur det kommer att användas. Även detta resulterar alltså att investerarna behöver ha mycket högt förtroende för de som förvaltar kapitalet.

Illikvida fonder

En fundamental skillnad mellan dessa investeringsfonder och exempelvis börshandlade fonder (ETF) är att de är betydligt mindre likvida. Det kallas för att fonderna är illikvida. Kapitalet förväntas vara låst i fonden under en längre period och de som förvaltar kapitalet kan förvänta sig att investerarna inte ”drar sig ur” fonden under ett längre perspektiv. Det är även betydligt svårare att sälja sina fondandelar då någon publik marknad inte alltid finns.

Exempel:

En investerare avser att investera i en Private Equity Fund. Fonden har krav på att en viss summa investeras under en förutbestämd period. Däremot behöver inte hela summan investeras direkt. Här finns alltså bara ett löfte/avtal om hur stort belopp som totalt förväntas investeras.

När fonden förväntas göra en investering används detta ”löfte” för att få kapital. Därmed behöver inte investerarens kapital vara låst i fonden förrän förvaltarna beslutar sig för en specifik investering.

Förvaltarna behöver inte kräva in den totala summa som investerarna lovat att investera. Det beror helt på vilka investeringsmöjligheter som hittas under den förutbestämda perioden. Däremot kan de heller inte kräva in mer pengar än vad som utlovats.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i kryptovalutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

ROCC (Return on Committed Capital)

ROCC är alltså avkastningen på detta kapital. Som med alla investeringar bör avkastningen ställas mot risken. Visserligen är risken generellt högre inom Committed Capital men samtidigt kan det variera kraftigt beroende på hur kapitalet investeras.

Högre risk & Högre risk

Investeringar i alternativa investeringar innebär alltid en högre risk än investeringar som sker i börsnoterade värdepapper. Detta utifrån flera perspektiv. Exempelvis är handeln betydlig mindre likvid vilket gör det svårt att snabbt och enkelt sälja innehavet. Dessutom sker investeringarna generellt i betydligt mindre företag än de börsnoterade.

Med högre risk förväntas även investerarna få högre avkastning. Detta för att kompensera den högre risken. Ska Return of Committed Capital ställas mot andra investeringar är det alltså viktigt att även jämföra risknivåerna (riskjusterad avkastning).

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Avanza.se & Etoro.com/sv, där handlar du aktier och fonder utan courtage. (hos Avanza får du max ha 50 000 kr på kontot för att handla utan courtage, hos Etoro är det obegränsat).

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Sigmastocks.se erbjuder en aktierobot som via algoritmer väljer ut aktier åt dig & sköter förvaltningen av aktieportföljen löpande. Du öppnar ett ISK-konto och svarar på några snabba frågor om hur du vill investera så sköter roboten resten.
Minsta insättning = 1 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021