Committed Capital & ROCC (Return on Committed Capital)

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
ROCC

Committed Capital är det kapital som en investerare lovar att bidra med till en investeringsfond. Detta exempelvis en Private Equity Fund, dvs fond med långsiktig investering i onoterade bolag.

ROCC (Return on Commited Capital) är avkastningen på denna investering. Eftersom dessa fonder inte är börsnoterade innebär det betydligt högre risk – och därmed även högre förväntad avkastning.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Vad är Committed Capital?

För att förstå Return on Committed Capital är det viktigt att först förstå vad Committed Capital är. Vanligtvis används begreppet för att ange det kapital som en investerare lovar att gå in med i en investeringsfond. Exempel är VC- och PE-fonder.

VC = Venture Capital= Riskkapital mot mindre bolag med möjlighet till hög tillväxt

PE = Private Equity Fund = Långsiktig investering i onoterade bolag

Dessa investeringar kännetecknas av:

Tidsbegränsad investering

Committed Capital innebär i regel att en investering utlovas under en begränsad period. Är det en investering inom en Private Equity Fund kan det exempelvis innebära att kapitalet ska tillföras under ett par år. Skulle däremot investeraren bryta detta löfte, och inte tillföra utlovat kapital, kan det ”straffas” med olika åtgärder. Det kan vara en mindre avkastning på redan investerat kapital men även att de fondandelar som ägs måste säljas av.  

Mindre transparens

Eftersom det inte alltid är börsnoterade bolag finns inte samma krav på insyn och transparens mot investerarna. Det krävs helt enkelt ett större förtroende hos investerarna för att investering ska ske.

Riktad eller ”pool”-investering

Hur fonden ska investera kapitalet kan antingen vara förutbestämt eller via en mer generell karaktär. Är det förutbestämt vet alltså investerarna hur kapitalet kommer investeras och kan därmed ta beslut om investering utifrån det.

Alternativet är att kapitalet läggs i en ”pool” med målet att användas utifrån vissa generella investeringsstrategier. Det nämns därmed inte i förväg exakt hur det kommer att användas. Även detta resulterar alltså att investerarna behöver ha mycket högt förtroende för de som förvaltar kapitalet.

Illikvida fonder

En fundamental skillnad mellan dessa investeringsfonder och exempelvis börshandlade fonder (ETF) är att de är betydligt mindre likvida. Det kallas för att fonderna är illikvida. Kapitalet förväntas vara låst i fonden under en längre period och de som förvaltar kapitalet kan förvänta sig att investerarna inte ”drar sig ur” fonden under ett längre perspektiv. Det är även betydligt svårare att sälja sina fondandelar då någon publik marknad inte alltid finns.

Exempel:

En investerare avser att investera i en Private Equity Fund. Fonden har krav på att en viss summa investeras under en förutbestämd period. Däremot behöver inte hela summan investeras direkt. Här finns alltså bara ett löfte/avtal om hur stort belopp som totalt förväntas investeras.

När fonden förväntas göra en investering används detta ”löfte” för att få kapital. Därmed behöver inte investerarens kapital vara låst i fonden förrän förvaltarna beslutar sig för en specifik investering.

Förvaltarna behöver inte kräva in den totala summa som investerarna lovat att investera. Det beror helt på vilka investeringsmöjligheter som hittas under den förutbestämda perioden. Däremot kan de heller inte kräva in mer pengar än vad som utlovats.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

  • Råvaror
  • Index
  • Aktier (både vanligt och via CFD)
  • Alla olika sorters Valutor

ROCC (Return on Committed Capital)

ROCC är alltså avkastningen på detta kapital. Som med alla investeringar bör avkastningen ställas mot risken. Visserligen är risken generellt högre inom Committed Capital men samtidigt kan det variera kraftigt beroende på hur kapitalet investeras.

Högre risk & Högre risk

Investeringar i alternativa investeringar innebär alltid en högre risk än investeringar som sker i börsnoterade värdepapper. Detta utifrån flera perspektiv. Exempelvis är handeln betydlig mindre likvid vilket gör det svårt att snabbt och enkelt sälja innehavet. Dessutom sker investeringarna generellt i betydligt mindre företag än de börsnoterade.

Med högre risk förväntas även investerarna få högre avkastning. Detta för att kompensera den högre risken. Ska Return of Committed Capital ställas mot andra investeringar är det alltså viktigt att även jämföra risknivåerna (riskjusterad avkastning).

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

  • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
  • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
  • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar