Committed Capital & ROCC (Return on Committed Capital)

Committed Capital & ROCC

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Committed Capital är det kapital som en investerare lovar att bidra med till en investeringsfond. Detta exempelvis en Private Equity Fund, dvs fond med långsiktig investering i onoterade bolag.

ROCC (Return on Commited Capital) är avkastningen på denna investering. Eftersom dessa fonder inte är börsnoterade innebär det betydligt högre risk – och därmed även högre förväntad avkastning.

Vad är Committed Capital?

För att förstå Return on Committed Capital är det viktigt att först förstå vad Committed Capital är. Vanligtvis används begreppet för att ange det kapital som en investerare lovar att gå in med i en investeringsfond. Exempel är VC- och PE-fonder.

VC = Venture Capital= Riskkapital mot mindre bolag med möjlighet till hög tillväxt

PE = Private Equity Fund = Långsiktig investering i onoterade bolag

Dessa investeringar kännetecknas av:

Tidsbegränsad investering

Committed Capital innebär i regel att en investering utlovas under en begränsad period. Är det en investering inom en Private Equity Fund kan det exempelvis innebära att kapitalet ska tillföras under ett par år. Skulle däremot investeraren bryta detta löfte, och inte tillföra utlovat kapital, kan det ”straffas” med olika åtgärder. Det kan vara en mindre avkastning på redan investerat kapital men även att de fondandelar som ägs måste säljas av.  

Mindre transparens

Eftersom det inte alltid är börsnoterade bolag finns inte samma krav på insyn och transparens mot investerarna. Det krävs helt enkelt ett större förtroende hos investerarna för att investering ska ske.

Riktad eller ”pool”-investering

Hur fonden ska investera kapitalet kan antingen vara förutbestämt eller via en mer generell karaktär. Är det förutbestämt vet alltså investerarna hur kapitalet kommer investeras och kan därmed ta beslut om investering utifrån det.

Alternativet är att kapitalet läggs i en ”pool” med målet att användas utifrån vissa generella investeringsstrategier. Det nämns därmed inte i förväg exakt hur det kommer att användas. Även detta resulterar alltså att investerarna behöver ha mycket högt förtroende för de som förvaltar kapitalet.

Illikvida fonder

En fundamental skillnad mellan dessa investeringsfonder och exempelvis börshandlade fonder (ETF) är att de är betydligt mindre likvida. Det kallas för att fonderna är illikvida. Kapitalet förväntas vara låst i fonden under en längre period och de som förvaltar kapitalet kan förvänta sig att investerarna inte ”drar sig ur” fonden under ett längre perspektiv. Det är även betydligt svårare att sälja sina fondandelar då någon publik marknad inte alltid finns.

Exempel:

En investerare avser att investera i en Private Equity Fund. Fonden har krav på att en viss summa investeras under en förutbestämd period. Däremot behöver inte hela summan investeras direkt. Här finns alltså bara ett löfte/avtal om hur stort belopp som totalt förväntas investeras.

När fonden förväntas göra en investering används detta ”löfte” för att få kapital. Därmed behöver inte investerarens kapital vara låst i fonden förrän förvaltarna beslutar sig för en specifik investering.

Förvaltarna behöver inte kräva in den totala summa som investerarna lovat att investera. Det beror helt på vilka investeringsmöjligheter som hittas under den förutbestämda perioden. Däremot kan de heller inte kräva in mer pengar än vad som utlovats.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

ROCC (Return on Committed Capital)

ROCC är alltså avkastningen på detta kapital. Som med alla investeringar bör avkastningen ställas mot risken. Visserligen är risken generellt högre inom Committed Capital men samtidigt kan det variera kraftigt beroende på hur kapitalet investeras.

Högre risk & Högre risk

Investeringar i alternativa investeringar innebär alltid en högre risk än investeringar som sker i börsnoterade värdepapper. Detta utifrån flera perspektiv. Exempelvis är handeln betydlig mindre likvid vilket gör det svårt att snabbt och enkelt sälja innehavet. Dessutom sker investeringarna generellt i betydligt mindre företag än de börsnoterade.

Med högre risk förväntas även investerarna få högre avkastning. Detta för att kompensera den högre risken. Ska Return of Committed Capital ställas mot andra investeringar är det alltså viktigt att även jämföra risknivåerna (riskjusterad avkastning).

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023