Värdera förhoppningsbolag – metod

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Förhoppningsbolag är bolag som är i utvecklingsfasen och  inte har någon vinst – men förväntas få stor vinst i framtiden. Att köpa aktier i dessa bolag sker alltså ”på förhoppning av kommande vinst”. Går det att värdera dessa bolag och på detta sätt hitta köpvärda aktier med stor potential?

Tanken med att värdera förhoppningsbolag är att hitta kursraketerna. De bolag som, på relativt kort tid, går från liten omsättning och förlust till stor omsättning och stora vinster.

Att värdera dem är däremot extremt svårt då nästan samtliga traditionella nyckeltal bygger på vinst, omsättning, reella tillgångar, avkastning på investerat kapital osv. Detta medan ett förhoppningsbolag värderas på…förhoppning.

Värdering kan ändå utgå från ett parametrar. En värdering som grundar som grovt kan svara på frågan:

”Hur stor vinst kan företaget uppnå i framtiden – vad kan då aktien vara värd?”

1. TAM – Total tillgänglig marknad

TAM är engelska förkortningen för ”Total Addressable Market” och kan på svenska översättas till ”Total Tillgänglig Marknad”. Hur mycket kan företaget sälja för till denna marknad?

Exempel:
Anna tänker bygga en kiosk på en badstrand. Under en sommar är det totalt 100 000 besökare på badstranden varav 25 % beräknas köpa en glass. Varje glass kostar 20 kr. Hennes TAM är då 500 000 kr. Den totala marknaden i det fall hon skulle ha monopol på försäljningen.

TAM svarar på: Hur stor omsättning kan förhoppningsbolaget få per år om de lyckas till 100 %?

SAM i ett första steg

SAM står för ”Serviceable Available Market”, dvs. den del av TAM som bolaget primärt kommer att kunna nå.

Sker försäljning av proteintillskott så finns efterfrågan i hela värden (TAM) men första steget är att sälja i Sverige och etablera sig här (SAM). Därmed anger SAM den närmaste marknaden medan TAM möjligheten att expandera stort. Samma begrepp kan lika gärna användas regionalt vs nationellt eller mot en målgrupp som med tiden breddas.

2. Beräkna potentiell marknadsandel

Andra steget är att beräkna hur stor marknadsandel som bolaget kan förväntas få. Det är generellt svårt att avgöra och inte minst om det är en produkt/tjänst som är så unik att tydliga konkurrenter är svåra att definiera.

SOM i ett första steg

SOM står för ”Serviceable Obtainable Market” och därmed realistisk marknadsandel på SAM.

Exempel:
När Anna bygger kiosken är hon enda kiosken på hela stranden. Men hon utgår ifrån att konkurrensen kommer att öka ju mer stranden bli populär. Hon räknar därmed med att enbart få 50 % av marknaden. Därmed en omsättning på 250 000 kr.

3. Beräkna potentiell lönsamhet

Tredje steget är att beräkna lönsamheten för bolaget. På detta sätt går det att räkna ut en eventuell framtida vinst – förutsatt att alla parametrar stämmer. En vinst som ska fördelas på samtliga aktier vilket även kan ge en indikation på aktiens framtida P/E-tal.

Exempel:
Anna har idag en vinstmarginal på 50 % vilket innebär att vinsten för hennes bolag hamnade på 125 000 kr per säsong. Enligt bolagets utdelningspolicy ska 40 % ges ut till aktieägarna vilket innebär 50 000 kr. 

4. Potentiell multipelexpansion

När väl bolaget börjar få lönsamhet och tillväxt kommer ofta något som kallas för multipelexpansion. Förväntningarna har varit höga på att bolaget ska kunna ge vinst. När det händer, och företaget växer, kommer marknaden acceptera ett mycket högre P/E-tal. Man är helt enkelt beredd att betala högt för kommande årsvinster om man tror att dom kommer att stiga. Ännu en gång en värdering – som främst bygger på förhoppningar.

5. Börstemperaturen

Om börsen är i en tjur- eller björnmarknad påverkar risknivån hos investerarna. Det påverkar visserligen inte förhoppningsbolagets framtida vinst men innebär att fler kommer att vilja investera – vilket driver kursen uppåt.

I kraftiga högkonjunkturer är investerare benägna att ta en större risk. Därmed ökas även investeringar i förhoppningsbolag. Det gäller inte minst vid förväntade paradigmskiften. Se exempelvis på IT-bubblan där det i princip räckte med att kalla sig ”IT-företag” för att få stora investeringar.

Det var näst intill omöjligt att beräkna TAM, marknadsandelar och lönsamhet på dessa bolag vilket innebar att de allra flesta bolag värderades långt över vad de kunde leverera. Men euforin, psykologin och den stekheta börsen gav underlag för mycket höga värderingar av förhoppningsbolagen – i alla fall under ett par år.

Går det att värdera förhoppningsbolag? Ja, utifrån marknad, marknadsandel och förväntad vinst.

Går det att lita på värderingen? Nej inte alls. Det är helt enkelt för många osäkerhetsfaktorer.

Därmed inte sagt att det inte finns kursraketer…

Tecken på förhoppningsbolag

  • Hittas främst på de mindre börserna ex. First North
  • Ofta inom ”heta” marknader
  • Företaget går med förlust
  • Kan nå mycket stor vinst OM de lyckas
  • Vanligt inom Biotech och IT
  • Kräver stort kapital via investerare

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Problemen med värderingen

  • Hur stor är Total tillgänglig marknad?

Förhoppningsbolag, och de som investerar i dessa, har en förmåga att övervärdera den totala tillgängliga marknaden. Inte sällan är det en innovativ produkt/tjänst som det inte finns någon tydligt mätbar marknad för.

En mataffär kan räkna ut ungefär hur många som kommer handla hos dem utifrån dess upptagningsområde och en E-butik som säljer skor kan se på konkurrenter samt totala marknaden av skor. Men detta är inte förhoppningsbolag med många år av förluster planerade och en kraftig vinst i framtiden.

  • Får de ens någon produkt?

Det spelar ingen roll hur stor marknaden är – om bolaget inte har någon produkt. En hel del förhoppningsbolag klarar nämligen inte ens av att få fram en produkt till försäljning. Detta gäller inte minst inom medicinsk forskning där det för många företag är ”allt eller inget”.

  • När kommer utdelningen?

När stora bolag värderas går det att utgå från dess vinst och aktieutdelningar. Men förhoppningsbolag har inget av detta och det tar generellt lång tid innan det uppstår. Sintercast är ett klassiskt förhoppningsbolag där investerarna fick vänta 18 år innan första utdelningen kom. För ett annat bolag inom samma kategori, Pricer, tog det 15 år.  

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Klassiska exempel

Följande exempel visar hur förhoppningsbolag ofta har kurser som drivs av förhoppningar och psykologi. Inte minst Fomo (fear of missing out). Det kan gå mycket fort uppåt, utan att företaget varken har vinst eller större värde. Men det kan även gå lika fort nedåt utan att det behöver finnas tydliga ekonomiska orsaker.

Fingerprint

En aktie som alltid nämns i samband med förhoppningsbolag i Sverige. Företaget marknadsnoterades 1998, hade första året med vinst 2005. I maj 2020 hade företaget ett P/E tal på -363.

fingerprint förhoppningsbolag

Sintercast

Företaget börsintroducerades 1993. Det skulle däremot ta till 2007 innan de för första gången hade positivt kassaflöde. Första aktieutdelning genomfördes 2011.

sintercast förhoppningsbolag

Google

Idag är inte Google ett förhoppningsbolag utan ett stabilt företag. Men det är ett exempel på ett förhoppningsbolag som minst sagt lyckats väl. Mellan 2005 och 2020 har avkastningen varit drygt 1500 %. Företaget grundades däremot redan 1998, då många svenskar fortfarande fick gå till datasalar eller bibliotek för att nå internet. Vem hade då vågat investera i en sökmotor som inte hade någon klar bild över hur intäkter ens skulle skapas?

alphabet förhoppningsbolag

Lämna en kommentar