Aktier inom energi

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Aktier inom energi

Energiaktier är aktier i bolag som producerar, distribuerar eller lagrar energi. Det kan även vara bolag som forskar och utvecklar produkter/tjänster som ingår inom dessa inriktningar.  Energin används sedan främst till värme, kyla och elektricitet.

Inom denna kategori av aktier hittas bland företag som utvecklar och driver anläggningar inom förnyelsebara energikällor, distributörer samt företag som specialiserat sig på lagringslösningar. Men här finns även olje- och gasföretagen.

Den starkaste trenden inom energi är omväxlingen som sker till förnyelsebara energikällor. Fortfarande står kol och olja för den större delen av världens energiförbrukning men med allt större fokus på alternativ bör denna sektor växa. Inte minst med tanke på hur flera länder gör det svårare och dyrare att använda fossila bränslen samtidigt som exempelvis sol- och vindkraft premieras.

Olika inriktningar mot energi

Energiaktier kan kategoriseras på flera olika sätt. I denna artikel presenteras de framförallt utifrån energikälla vilket skapar en fokusering på forskning, utveckling och producering av el.

Elbolag

I Sverige finns relativt många elbolag – däremot få som är listade på börsen. Bland de största elbolagen finns exempelvis statliga Vattenfall samt Eon, Fortum och Din El. Önskas investeringar ske i elbolag finns möjligheten via exempelvis Fortum (finskt).

Olja och gas

Olja står fortfarande för en mycket stor del av världens energiproduktion. Dessa företag kan vara aktiva inom exempelvis prospektering, exploatering och distribution av olja och gas. Eftersom detta inte utvinns i Sverige har företagen framförallt sin verksamhet i Afrika och mellanöstern.

Sett till utbud på den svenska börsen finns det däremot betydligt fler bolag inom alternativa energikällor.

Energilagring

Behovet av effektiv energilagring växer kraftigt. Två exempel är de batterier som krävs i elbilar samt anpassade batterier för att kunna lagra solenergi. Behovet växer både inom den privata sektorn, då allt fler väljer att installera solpaneler, samt industriell sektor. Inom energilagring finns både produktion av batterier och innovativa lösningar med lagring i salt (SaltX)

Vindkraft

Sveriges landskap passar mycket bra för vindkraft. Detta inte minst tack vare en lång kust och stora ytor med landskap utan tätbebyggda områden. Det är några av orsakerna till att vindkraften växer.

Vindkraft växer även mycket kraftigt globalt vilket har flera orsaker. Flera länder har valt att fasa ut kol och kärnkraft och därmed ökar behovet av alternativa energikällor. Dessutom har forskningen resulterat i att vindkraftverken har blivit betydligt mer kostnadseffektiva.

Solenergi

I likhet med vindkraft ökar antalet anläggningar för solenergi i Sverige. Till skillnad mot andra miljövänliga energikällor finns även möjligheten för privatpersoner att installera egna anläggningar (solceller) för att därmed producera sin egen el. Vid överskott kan resterande el säljas till anslutet elbolag.

Inom denna kategori hittas därmed både företag som säljer mindre anläggningar till privatpersoner och små företag samt de som installerar och driver stora anläggningar i Sverige eller utomlands.

Kärnkraft

I Sverige minskas succesivt produktionen av el från kärnkraft. Internationellt går trenden däremot åt andra hållet med flera nya kärnkraftverk i exempelvis USA och Kina. Synen på energikällan är delad då vissa förbjuder kärnkraft medan andra bygger ut och ser det som ett bättre alternativ än fossila energikällor som kol, gas och olja.

Det är inte möjligt att investera i svenska företag som är aktiva inom kärnkraft då den verksamheten drivs av staten. Däremot går det att investera i uran (grundförutsättning för kärnkraft) eller utländska bolag med denna inriktning. Läs mer i artikeln ”Investera i uran”.

Vattenkraft

Sverige och Norge är de två länder i världen som producerar mest vattenkraft. Utöver att erbjuda miljövänligt alternativ är även vattenkraften en så kallad balans- och reglerkraft. Detta till skillnad mot exempelvis solenergi.

Det statliga företaget Vattenkraft är den överlägset största aktören med kraftverk över hela landet – framförallt i norr. Därefter kommer exempelvis Fortum, Uniper och Statkraft. Att investera i företag som enbart producerar el från vattenkraft är däremot svårt. Vattenfall finns inte på börsen och Fortum har bredare verksamhet än enbart bara vattenkraft i Sverige. Vid intresse för denna kategori av aktier kan däremot investeringar ske i mindre företag som utvecklar innovativa lösningar inom vattenkraft. Läs mer under ”Övriga energikällor” längre ner.

Övriga energikällor

Inom övriga energikällor finns exempelvis bränsleceller och vätgas. Energikällor som vardera står för en mindre del av den totala energiproduktionen i landet och ofta innefattar forskning och innovativa lösningar. Önskas aktieportföljen kryddas med hög risk/chans kan investeringar ske i något av de bolag som fortfarande har stort fokus på forskning och utveckling. Se exempel på aktier och företagens verksamhet under följande rubrik.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Exempel på aktier inom energi

Nedan presenteras exempel på energiaktier. Detta utifrån de kategorier som beskrivs ovan.

Energibolag

 • Fortum (Finland) – Stort elbolag med brett utbud av produkter och tjänster. Distribuerar el, säljer laddstationer för elbilar, energibesparande produkter m.m.

Olja och gas

 • Africa Oil – Olje- och gasbolag med verksamhet i Kenya och Etiopien.
 • Tethys Oil – Prospektering och exploatering av olje- och gasfyndigheter främst inom Mellanöstern, Nordafrika samt Europa. 

Energilagring

 • SaltX – Utvecklar samt säljer teknik som möjliggör att energi kan lagras i salt. Energin kan sedan användas till värme eller kyla.

Vindkraft

 • SeaTwirl – Utvecklar vindkraftverk som flyter och som därmed kan användas till sjöss.
 • Arise – Främst inriktad mot vindkraft där de är aktiva inom hela värdekedjan, från prospektering till drift.
 • Vestas Wind (Danmark) – Tillverkar vindkraftverk
 • Eolus Vind – Genomför projektering samt uppmontering av vindkraftsanläggningar. Aktiv inom Europa och Nordamerika.

Solenergi

 • SolTech Energy – Helhetsleverantör inom solenergilösningar. Säljer både till privatpersoner och företag. Finansierar, äger och driver även anläggningar i Asien.
 • SunPower (USA) – Utvecklar och producerar solenergielektronik.
 • Absolicon – Producerar och säljer avancerade solfångare. Främst känd för T160

Kärnkraft

 • Uniper (Tyskland) – Driver stora produktionsanläggningar inom vattenkraft, kärnkraft och solenergi.
 • Cameco (USA) – Bryter och förädlar uran
 • Denison mines (USA) – Bryter & prospekterar uran
 • Energy Fuels (USA) – Aktiv inom gruvindustrin och bryter framförallt uran

Övriga energikällor

 • PowerCell – Aktiva inom bränslecellsproduktion.
 • Swedish Stirling – Produkter som med hjälp av stirlingteknik kan omvandla värmeenergi till el. Bland annat kan industriella restgaser användas för att producera elektrisk energi.
 • HydrogenPro (Norge) – Utvecklar vätgasanläggningar men även vissa komponenter som används inom vindkraftverk.
 • Cortus Energy – Producerar förnyelsebar energigas som används som energi inom process- och kraftindustrin. 
 • Climeon – Utvecklar teknik som producerar el via spillvärme och geotermisk värme. Säljer till industriella och marina företag.
 • Minesto – Har produkten ”Deep Green” som används för att producera energi från tidvattenströmmar och havsströmmar.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Energifonder

Energifonderna kan framförallt delas upp utifrån om de enbart har fokus på förnybar energi eller om de även investerar i företag inom olje- och gassektorn. Utöver detta finns skillnader i storleken på bolagen samt inom vilka regioner som investering sker. Nedan visas exempel på fonder och hur stort det kan skilja i inriktning hos dem.

Energi med olja och gas

 • Schroder ISF Global Energy – Investerar minst 66 % i energibranschen. Främst sker investeringar inom olje- och gasföretag men även delvis inom förnybar energi, samhällsservice och infrastruktur.
 • BGF World Energy – Investerar globalt och främst mot olje- och gasfyndigheter.

Förnyelsebar energi

 • Handelsbanken Hållbar Energi – Investerar globalt i företag som ” använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen”. Har främst inriktning mot företag inom förnybar energi samt energieffektivisering.
 • BGF Sustainable Energy – Investerar globalt med fokus på förnyelsebar energi, energilagring, fordonsdrivmedel och energieffektivisering.

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Nackdelar / Risker

Hur kommer framtidens energi att produceras och distribueras? Alla är överens om att en växling till förnyelsebara energikällor krävs. Som visas ovan finns även ett flertal bolag på börsen inom allt från vindkraft till geotermisk energi. Samtidigt står kärnkraft och olja för en mycket stor del av energiproduktionen i världen.

Kommmer vissa enstaka energikällor att prioriteras och andra ”falla bort” på grund av de inte är tillräckligt ekonomiskt försvarbara?

En liknande omväxling har skett inom fordonsindustrin där exempelvis vätgas, syntetisk diesel och etanol inte alls fått lika stor genomslagskraft som eldrift. Att investera i smalare inriktningar inom alternativ energi kan alltså ses som högre risk – men även större möjlighet till riktigt hög avkastning.

En risk är även en övertro på ny teknik. Historiskt visar det sig att bolag inom nya tekniska och innovativa områden snabbt blir mycket högt värderade. Vid investeringar i bolag som utvecklar innovativa lösningar bör detta alltså ses som högrisk och med lång investeringshorisont.

Fördelar / Möjligheter

En fördel med energiaktier är den potentiella uppsidan som finns. Detta förutsatt att investeringar sker i bolag inom förnyelsebar energi med innovativa lösningar. Det innebär självklart en hög risk, eftersom vissa av dessa bolag inte ens har vinst, men efterfrågan är stor för de bolag som lyckas nå sina mål. Att förnyelsebara energikällor är framtiden är säkert – vilka företag som gör de största vinsterna på denna omväxling är däremot inte lika säkert.

Trender

Ett par trender inom energisektorn är miljövänligare produktion, större behov av el och lagring samt att privatpersoner i större utsträckning producerar sin egen el. Men även distributionsvägarna utvecklas med ny innovativ teknik.

Grön energi

Det kan tyckas att grön energi har kommit långt men om fossila bränslen helt och hållet ska kunna fasas ut krävs fortfarande en stor mängd forskning och utveckling inom området. Som visas ovan finns möjlighet att skapa energi från flera olika energikällor – där forskningen har kommit olika långt inom de olika energikällorna.

Elektrifiering och större elförbrukning

Även om en energieffektivisering pågår så pekar allt på att elanvändningen kommer att öka. Svenska elbolaget Bixia anger att den globala elanvändningen ökar årligen och att detta främst beror på ekonomisk tillväxt. Denna utveckling, tillsammans med urbanisering, kan till och med innebära energibrist.

I Sverige ses denna trend bland annat i ett större fokus på elbilar, lagkrav på laddstolpar på nya offentliga parkeringar och statliga bidrag som gynnar sektorn.

Lagring blir allt vanligare

Energilagring sker i större utsträckning av både privatpersoner och företag och är gynnsamt för både miljö och plånbok.

För privatpersoner handlar det främst om att kunna lagra energi från exempelvis solceller men det finns även batterilösningar för större och mer avancerade vindkraftverk.

”Hemmaproducenter”

Energi förknippades länge enbart med stora energibolag som levererade el, värme och kyla. Detta ändras allt mer till att både privatpersoner och företag har egna mindre eller större anläggningar. Det är även något som svenska staten valt att främja via exempelvis bidrag till privatpersoner som väljer att installera solceller. De som får ett överskott kan även sälja tillbaka detta till sitt elbolag eftersom alla elbolag måste erbjuda sina kunder att köpa överskottsel.

Med denna växande marknad ökar även behovet av allt från installation och service till produkter som privatpersoner själva kan hantera.

När kommer nästa steg – att privatpersoner direkt kan sälja överskottsel till grannen istället för att sälja tillbaka till sitt elbolag?

Digitalisering & Blockkedjeteknik

Energibranschen var en av de tidigaste branscherna att se fördelarna i blockkedjetekniken. Redan 2017 lanserades Enerchain som ett samarbete med ca 40 olika europeiska elbolag. Bland dessa finns exempelvis Eon, Uniper och Vattenfall.

I korthet innebär tekniken att den offentliga elförsäljningen inte längre måste gå via någon av de stora handelsplatserna utan kan handlas direkt mellan köpare och säljare via en decentraliserad elbörs.

”Genom att använda blockkedjan kan man bygga mer bilaterala handelsmöjligheter i handelskedjan. Det ger både snabbare och effektivare handel” / Johan Svenningsson till Nyteknik.se

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar