Diversifiering

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Diversifiering

Diversifiering innebär riskspridning – att investeringar sker i flera olika tillgångar, branscher och regioner. I korthet innebär det att inte ha ”alla ägg i samma korg”.

Fördelen är den långsiktiga värdeutvecklingen. Undersökningar visar att en portfölj med bred diversifiering statistiskt kommer ge bättre avkastning på lång sikt än portföljer med ”smalare” innehav.

Diversifiering = sprida riskerna

Diversifiering = Riskjusterad avkastning

En portfölj med enbart tech-aktier gav en imponerande hög avkastning under år 2020. De som istället hade en bred aktieportfölj, samt andra tillgångar, under samma år fick till stor sannolikhet lägre avkastning.

Men för att jämföra olika portföljer bör man inte se på avkastning utan snarare riskjusterad avkastning. Hur stor avkastning har portföljen gett i förhållande till dess risk? Att enbart investera i tech-aktier innebär en betydligt högre risk. Ett år kan det innebära mycket stor värdeutveckling – andra år precis tvärtom.

Risk vs Möjlighet
I dess yttersta form kan riskjusterad avkastning jämföras med att köpa en triss. Personen vinner och har fått 500 % i ”avkastning”. Men till vilken risk? Risken är mycket stor att hela insatsen förloras. Hög avkastning men extremt låg riskjusterad avkastning.

Flera olika studier visar att tydligt diversifierade portföljer ger högre avkastning över en längre period än de smalare portföljer som aktivt förvaltas för att ”följa marknaden”.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Minskad volatilitet = Bättre avkastning

Diversifiering innebär en god riskspridning. Det i sin tur innebär att portföljen får betydligt lägre volatilitet än annars, något som i sin tur generellt ger högre avkastning på längre sikt.

En missuppfattning är nämligen att en tillgång som går ner 10 % sedan behöver gå upp 10 % för att nå ”break even”. Men så är det inte då ökningen, från kursnivån efter fallet, behöver vara 11 %. Vid en nedgång på 50 % krävs en uppgång på 100 % för att break-even ska nås. Se fler nivåer i tabellen nedan.

En portfölj med hög volatilitet kommer alltså att behöva betydligt högre värdetillväxt efter ras än vad en portfölj behöver med bred riskspridning. Det är en av orsakerna till att diversifiering är nyckeln till vid ett långsiktigt sparande.

Avkastning som krävs för att en förlust skall gå break-even

FörlustAvkastning som krävs för break-even
-5 %+5,3 %
-10 %+11 %
-20 %+25 %
-30 %+43 %
-40%+67 %
-50 %+100 %
-60 %+150 %
-70 %+233 %
-80 %+400 %
-90 %+900 %
-99 %+9900 %

Fem vägar till diversifiering

1. Inom samma tillgångsslag

Det är långsiktigt bättre att äga 10 – 15 aktier än enbart 1 – 3 st. På detta sätt skapas diversifiering inom samma tillgångsslag (aktier). Om enbart aktier ägs från 3 olika bolag räcker det med att 1 – 2 av dessa har svag ekonomisk utveckling för att hela portföljen ska få en sämre avkastning än index.

Nätmäklaren Avanza anger att ”statistiken pekar på att man får bäst avkastning om man har fler än 12 aktier”. (Kom ihåg att detta är långsiktiga investeringar). Samtidigt ökar inte riskspridningen speciellt mycket om det är 18 istället för 12 bolag. Oftast nämns därför 10 – 15 som en ”gyllene antal” aktier att ha i en portfölj. Detta förutsatt att de är inom olika branscher.

Lagen om värdepappersfonder anger även att en aktiefond minst måste ha 16 olika bolag, även om de flesta har betydligt fler än så. Detta just för att en fond ska få en optimal riskspridning.

avkastning i förhållande till antal aktier
(Grafik från Avanza. Visar statistisk avkastning utifrån hur diversifierad portföljen är)

2. Över flera olika marknader/branscher

Under rubriken ovan nämns att en portfölj bör bestå av 10 – 15 aktier för att en god diversifiering ska uppnås. Risken blir däremot fortfarande hög om samtliga dessa är inom samma bransch. De som hade aktier i ett stort antal banker inför finanskrisen fick se portföljens värde snabbt sjunka i värde. Även här har Avanza statistik som påvisar detta förhållande. Med andra ord bör bolagen hittas inom olika marknader.

riskjusterad avkastning i förhållande till antal marknader

3. Över flera geografiska områden

Att enbart investera i svenska bolag innebär en smal exponering. Om en händelse sker som påverkar den svenska ekonomin kommer stora delar av innehavet att minska i värde. Framförallt är det viktigt att undvika för stor exponering mot enstaka tillväxtmarknader där riskerna är betydligt högre.

4. Över tid

Att investera ett större kapital vid ett enda tillfälle är ytterligare ett sätt att ”lägga alla ägg i samma korg”. Risken är att investeringen skett precis när detta tillgångsslag nått ”toppen” på en marknadscykel.

Nedan visas ett exempel från 2020 då coronapandemin slog kraftigt mot ekonomin. De som köpte vid det röda krysset fick vänta ca 11 månader innan kursen var åter på samma nivå. De som istället hade månadssparande hade köpt under hela vägen upp och fått betydligt högre avkastning.

diversifiering över tid

5. Olika tillgångsslag

Det vanligaste är att diversifiering syftar på en bred portfölj med olika aktier/aktiefonder. Men genom att investera i andra tillgångar skapas även en portfölj som inte enbart förlitar sig på värdeutveckling på aktier.

Generellt rekommenderas att andelen ”andra tillgångsslag” är liten i portföljen.

 • RåvarorRåvaror så som exempelvis olja, Vete, Majs, Socker…. Det går att investera i en rad olika råvaror. Till skillnad mot aktier genererar råvaror inget kassaflöde. Företag kan växa och öka vinsten medan priset på råvaror enbart styrs av tillgång och efterfrågan. Däremot ses råvaror generellt som en god inflationshedge.
 • GuldGuld har historiskt sett ökat i värde vid börsoro samt vid oro för ökad inflation. 
 • KryptovalutorKryptovalutor är den tillgång med högst volatilitet och högst risk. Upp och nedgångar på upp till 30 % på någon vecka är inte ovanligt.  Eftersom handeln är oreglerad rekommenderas det enbart till de som är väl insatta.
 • Lån – Lån till privatpersoner (Savelend.se) samt företag (Tessin.se) har mycket liten korrelation med börsen. Investering som ger 4 – 10 % i årlig avkastning beroende på risknivå.
 • Fastigheter – Investering i fastigheter kan ske på flera olika sätt. Tydligast exponering sker om fastigheterna ägs själv eller om aktier köps i specifika fastighetsprojekt.

Tänk på:
Det krävs många bra investeringar för att nå hög avkastning – det krävs bara enda för att förlora allt

Argument för att inte välja diversifiering?

Diversifiering ger hög riskjusterad avkastning över en längre tidsperiod. Men det är inte alltid detta som eftersöks.

 • Kortare tidsperspektiv

Du investerar med kort tidsperspektiv, dvs bara några år. Statistik visar enbart att diversifierade portföljer är bästa alternativet på lång sikt. 

 • Stort intresse

Kanske har du ett mycket stort intresse för aktier, råvaror eller andra tillgångar. Du skapar därmed en större exponering mot dessa tillgångar. Men kom ihåg att även inom en tillgång kan diversifiering ge fördelar.

 • Kan nå högre avkastning

Du tror att du kan nå högre avkastning med aktiv förvaltning av kapitalet än med passiva investering och bred riskspridning. Exempelvis resonerar vissa kapitalförvaltare på detta sätt när de anger att deras fonder bör väljas, till högre avgift, än en indexfond med låg avgift.

 • Svårt att ha kontroll

Det är lättare att ha insikt i, och följa utvecklingen på, ett fåtal bolag än flera olika bolag, branscher och tillgångar.

(Är det läge att ta större risk? I hagelbössa eller prickskytt?)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Tre vägar till diversifierad portfölj

Hur skapar du din diversifierade portfölj? Här presenteras tre ”nivåer” hur dessa portföljer kan skapas. Från aktiv egen förvaltning till passiv förvaltning där enbart risknivå behöver avgöras.

1. På egen hand – Bygg din egen portfölj

Skapa en plan över hur din portfölj ska vara uppbyggd. Detta exempelvis med antal % i aktier, råvaror, räntor osv. Ange även vilka olika branscher som aktier/fonder ska finnas inom och när köp ska ske. För många är en nedskriven och tydlig plan det bästa sättet att skapa ett långsiktigt diversifierat sparande. Med en tydlig plan kommer inte heller känslorna att styra över investeringarna.

Kom ihåg att se över portföljen någon gång per år för att eventuellt rebalansera innehavet. Detta med målet att hela tiden ha den förutbestämda procentuella fördelningen.

+ Roligt att analysera och skapa egen portfölj
+ Du kan även välja utifrån etiska eller miljömässiga åsikter

Tar tid att skapa och rebalansera
Risk att för låg diversifiering uppnås

2. Indexfonder – Automatisk diversifiering via fonder

Indexfonder har en automatisk inbyggd diversifiering. Är det index över ett lands börs (exempel OMX30) omfattar det utvecklingen av de största bolagen i landet, oavsett bransch.

En portfölj kan därmed byggas upp av ett flertal indexfonder. Genom att äga olika indexfonder skapas diversifiering utifrån bransch/geografi och medan dessa innefattar utvecklingen av ett flertal aktier skapas diversifiering inom ett tillgångsslag.

Det finns även indexfonder som följer en korg av vissa råvaror. Önskas exponering mot utländska index, råvaror eller andra tillgångar rekommenderas ETF:er.

+ Finns brett utbud av indexfonder
+ Välj inriktning och fördelning själv

”Tråkigare” att äga än aktier och certifikat

Läs mer i vår: Artikel om indexfonder

3. Fondrobot – Automatisk diversifiering och automatisk uppdatering

Att investera via en fondrobot är ett av de enklaste och bekvämaste sättet att nå en stor diversifiering på sitt investerade kapital.

Först besvaras du ett par frågor kring riskbenägenhet, förväntad investeringstid och syn på investeringar. Därefter kommer fondroboten att ta fram ett förslag som innefattar aktiefonder, räntefonder och delvis andra tillgångar. Detta så som fastigheter och råvaror.

Fondroboten kan sedan användas för engångsinsättningar eller månadssparande. Kapitalet kommer automatiskt fördelas på den valda fördelningen mellan dessa tillgångar. Ett par gånger per år sker även en automatisk rebalansering som ser till att den valda procentuella fördelningen bibehålls.

+ Enklaste sättet för passivt sparande
+ Automatisk ombalansering

Avgift – robotarna tar ut en extra avgift som du inte betalar om du väljer fonder själv.

Läs även våra artiklar om olika investeringstjänster för diversifiering:

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar