ROC – avkastning på kapital

Roc betyder avkastning på kapital

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

ROC (Return on capital) visar förhållandet mellan företagets vinst och dess investerade kapital. Är ROC högt innebär det alltså en hög procentuell vinst. Med andra ord att företaget har en hög avkastning.

Räkna ut ROC

ROC räknas ut genom att EBIT (även kallat rörelseresultatet) divideras med företagets investerade kapital.

ROC = EBIT/Investerat kapital

EBIT – Rörelseresultatet (resultat före räntor och skatter)

Investerat kapital – Företagets långfristiga skulder + eget kapital. Med andra ord hur stort kapital som investerats för att skapa vinst.

Räkneexempel:
Ullas Maskinuthyrning AB presterade under året ett rörelseresultat (ebit) på 1 000 000 kr. Företaget har 200 000 kr i eget kapital och 500 000 kr i långfristiga skulder.

1000 000 / (200 000 + 500 000) = 42,86 % i ROIC

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad säger nyckeltalet?

Kortfattat så visar ROC hur hög avkastning som företaget har på det investerade kapitalet, dvs. företagets effektivitet att skapa vinst. Är ROC högt innebär det därmed goda vinstmarginaler. Det är exempelvis en förutsättning för hög direktavkastning till aktieägarna alternativt att kapitalet kan användas för framtida expansion.

Säger inget om risknivå

ROC visar inget om vilken risknivå som företaget tagit för att få denna avkastning. Med extrem hög risk kan företag ha ett mycket hög ROC men samtidigt kan det vända snabbt. Att som investerare enbart titta på ROC kan alltså innebära ett högt risktagande.

Dessutom kan företag, under flera år, gå med förlust vilket skapar en negativ ROC. Det kan exempelvis gälla företag inom bioteknik eller startups. Företagen förväntas istället få hög ROC i framtiden.

ROC visar hur effektivt företaget är att skapa vinst – i förhållande till andra företag inom samma bransch. Nyckeltalet kan även användas för att se företagets ekonomiska utveckling över tid. Många använder även ROC i ”The Magic Formel” för att hitta köpvärda aktier.

ROC + EY = The Magic Formula

The Magic Formula” är framtagen av författaren och förvaltaren Joel Greenblatts. En formel som används för att hitta företag med hög avkastning (ROC) men med låg värdering. Nyckeltalen som används är ROC samt EY (Earning Yield).

Kortfattat så visar formeln vilka undervärderade bolag som har god tillväxt. En grund för god framtida utveckling och därmed en köpvärd aktie. Generellt gäller det enbart på Mid och Large-cap och formeln utesluter finansbolag. 

ROC – Hur effektiv är företaget på att skapa vinst? Räknas ut genom att ta rörelseintäkt i förhållande till investerat kapital.

EY – Inverterat ”P/E-tal”. Räknas ut genom att ta EBIT dividerat med Börsvärdet plus Nettoskuldsättning. Visar därmed aktiens värde i förhållande till rörelseresultatet. Högt EY-tal innebär att företaget är lågt värderat i förhållande till dess vinst.

Läs mer om ”The Magic Formula och hur dessa aktier hittas

Magic Formula – Enkelt förklarat av Nordnet

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023