Minitermin

Minitermin

En minitermin fungerar på samma sätt som klassisk termin. Skillnaden är att dess nominella värde är 10 ggr mindre vilket gör den mer tillgänglig och användbar för småsparare.

När man handlar den vanliga OMX-terminen är minsta möjliga storlek på positionen 182 700 kr om OMXS30-index står i 1827.
Med miniterminen är minsta möjliga position istället 18 270 kr om OMXS30-index står i 1827. Dessutom har den ingen stängningsauktion då dess slutkurs istället avgörs av den större terminens kurs.

Miniterminen S30MIN lanserades på Nasdaq 3:e september 2020 och är den första miniterminen som erbjuds på svenska marknaden.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en nästan dubbelt så stor summa

I klippet förklarar Nordnet hur miniterminen fungerar

Skillnad mot vanlig termin

Lägre nominellt värde

S30MIN handlas till ett värde där varje punkt på index OMXS30 multipliceras med 10 (istället för 100 som den vanliga terminen).
1 st termin kostar därmed 18 270 kr om OMXS30 står i 1827.  Därmed motsvarar en punkts rörelse i index ca 10 kr.

Detta till skillnad mot en termin där multiplikatorn är 100 vilket innebär att ett kontrakt kostar 182 720 kr vid samma nivå.

Största fördelen med miniterminer är därmed att de möjliggör för småsparare att investera i ett instrument som tidigare varit uteslutande för större investerare.    

Samtidigt behövs inte 18 270 kr för att ett kontrakt ska kunna köpas på den nivån av OMXS30. I likhet med annan terminshandel sker handeln genom att du håller ett säkerhetskrav (10 – 15 % av värdet) på kontot. Är säkerhetskravet 10 % krävs det därmed enbart att du har 1827 kr på kontot. Detta utifrån att det är ett derivatinstrument som har daglig avräkning.

Daglig avräkning innebär att den dagliga vinsten kommer att sättas in på ditt konto i det fall du äger en termin och OMXS30 går upp. Skulle däremot index går ner kommer pengar att automatiskt att dras från kontot.

Ingen stängningsauktion

Det andra som skiljer är att miniterminen inte har någon stängningsauktion. Istället kommer den ordinarie terminens stängningskurs att användas för att ställa kurs till miniterminen.

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, valutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

OMXS30 Minitermin – S30MIN

S30MIN följer värdeutvecklingen av OMXS30 dvs. de 30 största företagen på Stockholmsbörsen. Detta på samma sätt som ”vanliga” terminer följer samma tillgång.

S30MIN

Underliggande index – OMXS30

Namn – S30MIN

Kontrakt – 10 kr per indexpunkt

Typ av kontrakt – Future med daglig avräkning

Utgångsdatum – Tredje fredagen varje månad

Courtage – Varierar hos de olika mäklarna. 

Clearingavgift – 1 kr per kontrakt som betalas till Nasdaq

ISK eller aktiedepå

Det är möjligt att handa terminer, och miniterminer, via en aktiedepå eller via ett ISK. Det som krävs är däremot att ett det finns ett OM avtal samt kreditkonto. Det aktiveras gratis via den mäklare som handel sker hos.  Det går däremot inte att ha terminer inom en kapitalförsäkring.

Fördelar med miniterminer

Då miniterminer har exakt samma uppbyggnad som en termin (men har lägre nominellt värde) har de även exakt samma fördelar som terminer. Den enda unika fördelen med miniterminer är att de kostar mindre och blir därmed mer tillgängliga för handel. De övriga fördelarna med terminer är exempelvis:

  • Positiv eller negativ positionering

Positiv positionering innebär att en köpposition tas varpå värdet ökar om OMXS30 går upp. Negativ positionering innebär att en säljposition tas varpå värdet minskar om OMXS30 går upp – dvs motsatt effekt.

  • Hävstångsmöjlighet

Eftersom säkerhetskravet är 10 – 15 % finns möjlighet att skapa en hävstångseffekt. Om ett kontrakt är värt 20 000 kr och säkerhetskravet 10 % innebär det att enbart 2000 kr blir låsta när ett kontrakt tecknas. Med 6 000 kr på ett konto kan därmed tre kontrakt öppnas vilket skapar en hävstång på X3. 

  • Handlas 8:30-18:00

Handeln med terminer sker både före och efter börsens öppettider.

  • För kortsiktig handel pga. slutdatum

I likhet med annan handel i terminer sker det främst för medellång till kortsiktig handel. Detta utifrån att terminerna har slutdatum. Om du till exempel har en position i november-terminen så löper den ut i november och du måste du ta en ny position i december-terminen (detta kallas att rulla positionen). Detta medför transaktionskostnader vilket gör att terminen vanligtvis inte lämpar sig för riktigt långsiktiga positioner.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer och fakturaköp. Du får en fin avkastning & en bra riskspridning.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Aktiehandel

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Savelend.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. På Savelend kan du dessutom investera i företagslån, inkassoportföljer och fakturaköp.

Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Utnyttja deras erbjudanden genom att skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) för ett dubbelt så stort belopp.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021