Minitermin

Minitermin

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

En minitermin fungerar på samma sätt som klassisk termin. Skillnaden är att dess nominella värde är 10 ggr mindre vilket gör den mer tillgänglig och användbar för småsparare.

När man handlar den vanliga OMX-terminen är minsta möjliga storlek på positionen 182 700 kr om OMXS30-index står i 1827. Med miniterminen är minsta möjliga position istället 18 270 kr om OMXS30-index står i 1827. Dessutom har den ingen stängningsauktion då dess slutkurs istället avgörs av den större terminens kurs.

Miniterminen S30MIN lanserades på Nasdaq 3:e september 2020 och är den första miniterminen som erbjuds på svenska marknaden.

I klippet förklarar Nordnet hur miniterminen fungerar

Tips!
Skapar du konto både hos Nordnet.se och Avanza.se så kan du utnyttja bägge deras erbjudanden om avgiftsfri handel upp till en viss summa. Delar du upp dina pengar på två konton så kan du alltså handla med 0 kr i courtage (avgift) på en nästan dubbelt så stor totalsumma. Det är gratis att öppna konton både hos Nordnet och Avanza.

Skillnad mot vanlig termin

Lägre nominellt värde

S30MIN handlas till ett värde där varje punkt på index OMXS30 multipliceras med 10 (istället för 100 som den vanliga terminen). 1 st termin kostar därmed 18 270 kr om OMXS30 står i 1827.  Därmed motsvarar en punkts rörelse i index ca 10 kr.

Detta till skillnad mot en termin där multiplikatorn är 100 vilket innebär att ett kontrakt kostar 182 720 kr vid samma nivå.

Största fördelen med miniterminer är därmed att de möjliggör för småsparare att investera i ett instrument som tidigare varit uteslutande för större investerare.    

Samtidigt behövs inte 18 270 kr för att ett kontrakt ska kunna köpas på den nivån av OMXS30. I likhet med annan terminshandel sker handeln genom att du håller ett säkerhetskrav (10 – 15 % av värdet) på kontot. Är säkerhetskravet 10 % krävs det därmed enbart att du har 1827 kr på kontot. Detta utifrån att det är ett derivatinstrument som har daglig avräkning.

Daglig avräkning innebär att den dagliga vinsten kommer att sättas in på ditt konto i det fall du äger en termin och OMXS30 går upp. Skulle däremot index går ner kommer pengar att automatiskt att dras från kontot.

Ingen stängningsauktion

Det andra som skiljer är att miniterminen inte har någon stängningsauktion. Istället kommer den ordinarie terminens stängningskurs att användas för att ställa kurs till miniterminen.

OMXS30 Minitermin – S30MIN

S30MIN följer värdeutvecklingen av OMXS30 dvs. de 30 största företagen på Stockholmsbörsen. Detta på samma sätt som ”vanliga” terminer följer samma tillgång.

S30MIN

Underliggande index – OMXS30

Namn – S30MIN

Kontrakt – 10 kr per indexpunkt

Typ av kontrakt – Future med daglig avräkning

Utgångsdatum – Tredje fredagen varje månad

Courtage – Varierar hos de olika mäklarna. 

Clearingavgift – 1 kr per kontrakt som betalas till Nasdaq

ISK eller aktiedepå

Det är möjligt att handa terminer, och miniterminer, via en aktiedepå eller via ett ISK. Det som krävs är däremot att ett det finns ett OM avtal samt kreditkonto. Det aktiveras gratis via den mäklare som handel sker hos.  Det går däremot inte att ha terminer inom en kapitalförsäkring.

Tips!
Skapar du konto både hos Nordnet.se och Avanza.se så kan du utnyttja bägge deras erbjudanden om avgiftsfri handel upp till en viss summa. Delar du upp dina pengar på två konton så kan du alltså handla med 0 kr i courtage (avgift) på en nästan dubbelt så stor totalsumma. Det är gratis att öppna konton både hos Nordnet och Avanza.

Fördelar med miniterminer

Då miniterminer har exakt samma uppbyggnad som en termin (men har lägre nominellt värde) har de även exakt samma fördelar som terminer. Den enda unika fördelen med miniterminer är att de kostar mindre och blir därmed mer tillgängliga för handel. De övriga fördelarna med terminer är exempelvis:

  • Positiv eller negativ positionering

Positiv positionering innebär att en köpposition tas varpå värdet ökar om OMXS30 går upp. Negativ positionering innebär att en säljposition tas varpå värdet minskar om OMXS30 går upp – dvs motsatt effekt.

  • Hävstångsmöjlighet

Eftersom säkerhetskravet är 10 – 15 % finns möjlighet att skapa en hävstångseffekt. Om ett kontrakt är värt 20 000 kr och säkerhetskravet 10 % innebär det att enbart 2000 kr blir låsta när ett kontrakt tecknas. Med 6 000 kr på ett konto kan därmed tre kontrakt öppnas vilket skapar en hävstång på X3. 

  • Handlas 8:30-18:00

Handeln med terminer sker både före och efter börsens öppettider.

  • För kortsiktig handel pga. slutdatum

I likhet med annan handel i terminer sker det främst för medellång till kortsiktig handel. Detta utifrån att terminerna har slutdatum. Om du till exempel har en position i november-terminen så löper den ut i november och du måste du ta en ny position i december-terminen (detta kallas att rulla positionen). Detta medför transaktionskostnader vilket gör att terminen vanligtvis inte lämpar sig för riktigt långsiktiga positioner.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Aktiehandel

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023