Räkna ut GAV på aktier & andra värdepapper

Räkna ut GAV på aktier

GAV står för Genomsnittligt anskaffningsvärde och används bland annat vid uträkning av kapitalvinst/kapitalförlust inför deklaration (K4-blankett). Det är enkelt förklarat det genomsnittliga pris som du betalat för en specifik aktie, fond eller annan tillgång.

Så räknar du ut ditt GAV

Genomsnittligt anskaffningsvärde anger förhållandet mellan totalt investerat kapital i ett specifikt värdepapper och antalet av dessa värdepapper.

OBS, försäljningar påverkar inte GAV:et

GAV = Total investerat kapital inkl. courtage / antal aktier

Exempel:

I detta exempel sker handel med aktien Volvo A och visar hur GAV påverkas när aktier köps/säljs. Totalt anskaffningsvärde är den summa som personen totalt har betalat för dessa aktier. Aktier är antalet aktier som innehavet består av och GAV är genomsnittliga anskaffningsvärdet.

DatumHändelseTot. anskaffningsvärdeTot. antalTot GAV
(kr per aktie)
25/3köp, 10 st Volvo A, 120 kr/st
(+1200 kr & 10 st aktier)
1200 kr10 st120 kr
5/4köp, 20 st Volvo A, 110 kr/st
(+2200 kr & 20 st aktier)
3400 kr30 st113,33 kr
6/5köp, 5 st Volvo A, 100 kr/st
(+500 kr & 5 st aktier)
3900 kr35 st111,42 kr
Totalt GAV3900 kr35 st111,42

Uträkning:
1200 + 2200 + 500 = 3900 kr
3900 kr / 35 st aktier = 111,42 kr per aktie i GAV

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

FÖRSÄLJNING

Vid försäljning beräknas vinst/förlust av förhållandet mellan försäljningssumman och GAV. Om man utgår från exemplet ovan och sedan säljer 10 st Volvo A aktier för 130 kr/st innebär det en vinst. Försäljningssumman är 1300 kr och anskaffningsvärdet för de sålda aktierna är (10*111,42) 1114,20 kr

Försäljningssumma – GAV = Vinst/Förlust

1300 – 1114 = 185,8 kr beskattningsbar vinst

Skatten att betala på den vinsten är 30% dvs 55,74 kr.

I detta läge kvarstår GAV på samma nivå på resterande innehav. Det påverkas alltså enbart av nya inköp, aldrig försäljning.

Varför behöver det räknas ut?

I Sverige beskattas kapitalvinster medan avdrag får göras vid kapitalförluster. Detta genom att de vinster/förluster som uppstår under ett år tas upp på kommande års deklaration. Det är i detta läge som GAV används för att korrekta siffror ska kunna anges.

GAV kan även användas för eget intresse utifrån ett investerarperspektiv. Har en specifik aktie köpts vid ett flertal tillfällen anger GAV det genomsnittliga värdet vilket därmed även anger vid vilken kurs som försäljning sker med vinst.

Få hjälp att beräkna GAV

Det finns flera tjänster online som automatiskt räknar ut GAV. De flesta personer använder sig av den tjänst som deras aktiemäklare erbjuder men vid investeringar i annat än enbart värdepapper på börsen kan andra tjänster behövas.

Vår kalkylator längre upp i artikeln kan hjälpa dig att räkna om du inte har så många transaktioner som skall räknas ihop.

Vid kryptohandel

Handel med kryptovalutor skapar en invecklad uträkning av GAV. Orsaken är att handeln ofta sker i par, dvs byte mellan två valutor, istället för direkt mot SEK, USD eller annan valuta. Det finns både svenska och internationella tjänster för att räkna ut GAV och därmed underlag till K4-blanketten.

Koinly är två av de mer kända tjänsterna.

Handla med Kryptovalutor
För att enklast ta en position i kryptovalutor kan du välja mellan att köpa själva kryptovalutan eller så kan du handla den via CFD:s.

✔️ IG.com/se – handel i kryptovalutor via CFD:s.
✔️ Coinbase.com – vanlig handel direkt i kryptovalutor.

För CFD-handel & för teknisk analys använder vi IG. Där kan du gå både lång och kort i aktier, kryptovalutor, index, råvaror, osv på ett smidigt sätt och du kan använda plattformarna kostnadsfritt för teknisk analys.

Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Privata Affärers Portfölj

Via Privata Affärers Portföljtjänst kan du följa värdeutvecklingen på dina investeringar och även se totalt vinst/förlust. Främst är tjänsten utvecklad för börsnoterade värdepapper men det går även att lägga in ”övrigt”. I detta fall behöver värdet anges då det inte kan hämtas automatiskt.

Skapa portfölj och följ värdeutveckling via Privata Affärers Portföljer

Om du inte vet anskaffningsvärdet (ex. arv)

Vid arv tar arvtagarna över aktierna och därmed även dess anskaffningsvärde. Men det förutsätter att anskaffningsvärdet är dokumenterat, vilket det inte alltid är.

Uppskattning utifrån underlag

Kan inte anskaffningsvärdet hittas kan en uppskattning ske och beräkning grundas på detta värde. Men det krävs då att det finns goda grunder till att uppskattningen genomförs på det valda sättet.

Du kanske vet datumet då inköpet genomfördes? I detta fall är det möjligt att med olika tjänster gå bakåt i tiden och se ett specifikt värdepappers värde. Vid granskning av Skatteverket är det alltid viktigt att kunna bevisa varför ett specifikt anskaffningsvärde har använts.

Schablonmetoden

Om du inte alls lyckas få fram anskaffningsvärdet kan schablonmetoden användas. Schablonmetoden innebär att ett anskaffningsvärde anges till 20 % av försäljningsvärdet.

Det innebär därmed att schablonmetoden även kan användas vid investeringar som gett mer än 400 % i avkastning. Då är det alltså bättre, skattetekniskt, att använda schablonmetoden istället för att räkna ut traditionell vinstskatt.  

Frågor & svar om GAV

Behöver jag räkna ut GAV om jag investerar via ISK?

Nej, då ISK innebär en schablonskatt på innehavet istället för på vinsten behöver inte GAV räknas ut. Det är en av de stora fördelarna med att investera inom ett ISK istället för inom ett aktie- och fondkonto.

Hur räknas GAV ut om byte sker mellan två värdepapper?

Detta är framförallt vanlig i handeln med kryptovalutor men kan även appliceras inom annan handel. Så länge som försäljning sker mot pengar används GAV för att beräkna vinst/förlust vid försäljning. Sker däremot byte, exempelvis att du ger bort en aktie och får en annan, eller byter en kryptovaluta mot en annan räknas detta som både en försäljning och ett köp.

Kan GAV användas som köp/sälj-signal?

Nej, i princip inte. Visserligen anger GAV till vilken kurs som försäljning behöver ske till för att det ska ske med vinst men det bör inte vara vad som styr köp/försäljning. Ett högt eller lågt GAV påvisar inget av aktiens aktuella värde. Önskas däremot kapitalförluster, som kan kvittas mot årets kapitalvinster, i slutet av året kan GAV vara ett riktmärke för vilket innehav som ska säljas.  

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Aktiehandel

Kommentera eller Fråga

2 Kommentarer

 1. Anton skriver:

  Står det inte fel i exemplet som ni har med GAV.
  Total summa är väl 3900 kr och inte 8500 (eftersom de olika summorna redan är summerade).

  I efterföljande fsg exempel så räknar ni med GAV från totalen om 3900 kr

  • Joakim Ryttersson skriver:

   Hej Anton.

   Du har helt rätt. Det har smugit sig in ett fel där. Det är korrigerat nu.
   Tack för tipset.

   Mvh admin på Aktiekunskap.nu

Copyright Aktiekunskap.nu 2023