Beta-tal

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Beta tal

Ett Beta tal är ett nyckeltal för aktier som hjälper dig att förstå hur mycket en aktie svänger upp eller ned i pris. Med ett annat ord kallas detta för volatilitet och det här nyckeltalet hjälper dig alltså att mäta aktiens volatilitet.

Beta-talet = Hur mycket aktien svänger upp och ner i pris i förhållande till börsen

Så fungerar Beta-talet

För att förstå det här nyckeltalet så behöver du förstå att det är ett nyckeltal som jämför en aktie mot den aktiebörs som aktien ligger på. Det jämför nämligen hur mycket en aktiekurs svänger i relation till hur mycket börsen svänger som helhet.

Om aktien svänger mer än börsen så är nyckeltalet större än ett och svänger det mindre än börsen så är det mindre än ett. Skulle aktien svänga exakt lika mycket som börsen så skulle Beta-talet vara ett.

Vi återkommer senare i artikeln hur vi kan tolka och förstå detta tal när vi själva tar beslut om vilken eller vilka aktier som vi vill köpa. Först sammanfattar vi grundkonceptet med följande bilder.

[akexample]

Beta talet lika med 1

Beta-talet lika med ettNär börsens svängningar är lika med aktiens svängningar så är beta talet ett. Det är förstås mycket ovanligt att detta sker.

[/akexample]

[akexample]

Beta talet över 1

Beta-talet över ett

Om Beta-talet är över ett så är aktien mer volatil än resten av börsen. Dvs den har större svängningar upp eller ner än vad resten av börsen har.

[/akexample]

[akexample]

Beta talet under 1

Beta-talet under ett

När beta-talet är under ett så gäller att aktien svänger mindre än vad börsen gör i sin helhet.

[/akexample]

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Tolka Beta-talet – Bäst med lågt eller högt Beta-tal?

Om exempelvis ett aktiebolag har ett större Beta-tal än ett så har denna aktie större svängningar än börsen.

Låt säga att vi har en aktie A som har ett beta-tal på 1,4.  Så om börsen går upp med 1 % så kan vi utifrån detta teoretiskt anta att denna aktie går upp med 1,4 %.

Om vi istället har en aktie B som har beta tal 0,67 och börsen går ner med 1 % så kommer denna aktie istället att gå ner med endast 1-0,67 = 0,33 %

Detta nyckeltal kan framförallt användas för att göra riskanalys för en aktie och användas för att avgöra om du känner dig bekväm eller obekväm med aktiens riskprofil. Om du inte är villig att ta höga risker kan du välja att köpa aktier med lågt Beta och vice versa. Det ligger dock ingen sanning i att du kommer att tjäna mer på aktier med mindre/högre svängningar utan det enda som beta talet säger är hur aktien riskmässigt förhåller sig till börsen, inte hur mycket du kommer att tjäna eller förlora på aktien.

Använd beta talet i din trading

De flesta traders och kortsiktiga handlare vill ha högt beta i aktierna de handlar. De vill ha stora rörelser för att kunna generera bra med pengar från sin handel. Låg-beta aktier är sällan intressanta för kortsiktig handel.

Hitta Beta-talet

Du hittar Beta-talet för en aktie hos din nätmäklare. I bilden nedan visar vi vart du kan hitta det i aktieinformationen hos Avanza.

Beta tal avanza

Kalkylator för beta-talet

Lämna en kommentar