Trackers

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Trackers

Trackers är börshandlade produkter vars värde följer priset på en underliggande tillgång. Via trackers går det att investera i allt från index och valutor till råvaror och utländska bolag. Framförallt ger trackers tillgång till handel i tillgångar som annars är svåra att nå. 

Så fungerar handeln med trackers

Trackers skapas av emittenter som exempelvis Morgan Stanley, Avanza, BNP Paribas och Nordea. De erbjuds sedan för handel via aktiemäklare som Avanza och Nordnet.

Genom att exempelvis köpa trackers med guld som underliggande tillgång kommer värdet ändras utifrån hur guldpriset förändras. Ökar priset med 1,5 % kommer denna tracker att öka 1,5 % i värde.

I likhet med fonder finns köp-, sälj- och förvaltningsavgift. Däremot är dessa betydligt lägre än vid exempelvis vanliga aktiefonder.

Trackers kan antingen ha en enda underliggande tillgång (exempelvis guld, olja eller en aktie) alternativt bestå av en korg av ett flertal tillgångar.

Trackers
(Exempel på Trackers på Avanza)

Tips!
Både Nordnet.se och Avanza.se erbjuder 0 kr i courtage vid aktiehandel samt 0 kr i fondavgifter för alla som har upp till 50 000 kr på kontot. Delar du upp dina pengar mellan Nordnet & Avanza kan du alltså utnyttja bägge deras erbjudanden. Det är gratis att öppna konton både hos Nordnet och Avanza.

✅ 0 kr i courtage vid aktiehandel
✅ 0 kr i fondavgifter

Erbjudandet gäller för alla som har ett samlat sparande på max 50 000 kr hos Avanza. Samlat sparande = kassa plus investeringar.

✅ 0 kr i courtage vid aktiehandel
✅ 0 kr i fondavgifter

Erbjudandet gäller för alla som har ett samlat sparande på max 50 000 kr hos Nordnet. Samlat sparande = kassa plus investeringar.

Öppna konto hos båda💡
genom att öppna konto hos både Nordnet och Avanza kan du dela upp dina pengar och utnyttja deras erbjudanden till max. Om du exempelvis har 90 000 kr så sätter du in 45 000 kr hos Nordnet och 45 000 kr hos Avanza. Då kan du handla aktier och fonder helt utan avgifter för totalt 90 000 kr.

Vad är courtage?
Courtage är kostnaden för att köpa och sälja aktier. Nordnet och Avanza bjuder på denna kostnader så länge du har under 50 000 kr på kontot.

Vad är fondavgift?
Fonder tar ut en avgift för att de förvaltar dina pengar. Nordnet och Avanza bjuder på dessa avgifter så länge du har under 50 000 kr på kontot.

Fördelar med trackers

Investera i svåråtkomliga tillgångar

Eftersom trackers följer en underliggande tillgångs värde behöver inte investeringen ske direkt i den tillgången. Det skapar därmed ett mycket brett utbud av tillgångar att investera i.

Via svenska aktiemäklare är det exempelvis svårt (eller omöjligt) att köpa aktier i kinesiska bolag, investera i kryptovalutor eller köpa en korg som följer index i Argentina. Men detta är möjligt med trackers.

Går att köpa ”delar” av en aktie

Via börsen går det enbart att köpa ett fast antal aktier. Det går inte att exempelvis köpa 0,2 Ericssonaktier. Är det en aktie med högt pris innebär detta att vissa ställs utanför möjligheten att investera. I detta fall kan tracker vara ett alternativ. Det kan exempelvis innebär att en tracker motsvarar 20 % av en akties värde.

Låga avgifter – bättre än många indexfonder

I jämförelse med aktiefonder har trackers betydligt lägre förvaltningskostnad. Istället för att köpa en indexfond, med målet att följa OMX30, kan en tracker på OMXS30 köpas.

De absolut billigaste sätten att exponera sig mot OMXS30 är dock fonderna Avanza zero och Nordnet superfond som har 0 kr i avgift.

Börshandlat

Till skillnad mot fonder är trackeras börshandlade. Det är möjligt att lägga flera köp- och säljordrar under samma börsdag. Det kan därmed vara ett alternativ för de som siktar på små förtjänster över kort tid.

Tips!
Både Nordnet.se och Avanza.se erbjuder 0 kr i courtage vid aktiehandel samt 0 kr i fondavgifter för alla som har upp till 50 000 kr på kontot. Delar du upp dina pengar mellan Nordnet & Avanza kan du alltså utnyttja bägge deras erbjudanden. Det är gratis att öppna konton både hos Nordnet och Avanza.

✅ 0 kr i courtage vid aktiehandel
✅ 0 kr i fondavgifter

Erbjudandet gäller för alla som har ett samlat sparande på max 50 000 kr hos Avanza. Samlat sparande = kassa plus investeringar.

✅ 0 kr i courtage vid aktiehandel
✅ 0 kr i fondavgifter

Erbjudandet gäller för alla som har ett samlat sparande på max 50 000 kr hos Nordnet. Samlat sparande = kassa plus investeringar.

Öppna konto hos båda💡
genom att öppna konto hos både Nordnet och Avanza kan du dela upp dina pengar och utnyttja deras erbjudanden till max. Om du exempelvis har 90 000 kr så sätter du in 45 000 kr hos Nordnet och 45 000 kr hos Avanza. Då kan du handla aktier och fonder helt utan avgifter för totalt 90 000 kr.

Vad är courtage?
Courtage är kostnaden för att köpa och sälja aktier. Nordnet och Avanza bjuder på denna kostnader så länge du har under 50 000 kr på kontot.

Vad är fondavgift?
Fonder tar ut en avgift för att de förvaltar dina pengar. Nordnet och Avanza bjuder på dessa avgifter så länge du har under 50 000 kr på kontot.

Se tillgångar, produktutvecklare m.m.

Oavsett vilken tracker som investering sker i är det viktigt att kontrollera vilken underliggande tillgång som följs. Detta inte minst om den följer ett index eller en korg av aktier (likt en fond). Nedan visas exempel på hur denna information hittas på Avanza.

Information om trackers på Avanza:

Hos Avanza finns två vägar för att se vilka tillgångar en tracker följer. Inne på informationssidan om den visas en länk högst upp på sidan med dess namn. Klicka på länken för att läsa mer om produkten.

Trackers avanza

Alternativt laddas instrumentets faktablad ner där all fakta finns tillgänglig.

Avgifter & Villkor

Köp- och säljavgift

Det går att handla trackers gratis via svenska aktiemäklare. Men det kommer ändå att uppstå en köpavgift till emittenten, vilken är inräknad i kursen.   

Förvaltningsavgift

Förvaltningskostnad är en årlig avgift som även den är inräknad i priset.

I jämförelse med förvaltningsavgiften på aktiefonder är detta betydligt lägre. Därmed kan trackers i vissa fall vara ett bättre alternativ än att exempelvis köpa en bred indexfond. Detta framförallt om investeringar önskas ske på andra marknader än den svenska då avgifterna snabbt kan bli betydligt högre.

Spread

Spread är skillnaden på köp- och säljkursen. Ju mindre spreaden är desto bättre och billigare är det för dig som handlar.

Villkor

Avgifterna framgår i det faktablad som finns tillgängligt där den enskilda trackern presenteras hos aktiemäklaren. Sök efter ”Faktablad” för att där kunna ta del av all information och nivåer på avgiften kring produkten.

I villkoren ska det även framgå vad som händer vid exempelvis utdelning. Det vanliga är nettoutdelningen återinvesteras direkt i produkten.

Risk

Riskerna med trackers är delvis samma som finns vid investeringar i aktier och fonder. Den specifika risken är däremot emittentrisken och likviditetsrisken.

Emittentrisken slipper du dock om du handlar Avanzas egna trackers eftersom de säkrar kundernas investeringar i en såkallad SPV (kollateralisering). Skulle Avanza gå i konkurs är dina pengar alltså säkrade.

  • Marknadsrisk

Som med alla investeringar finns en marknadsrisk. Med andra ord att värdeutvecklingen inte går åt det håll som är förväntat.

  • Valutarisk

Om den underliggande tillgången prissätts i annan valuta än SEK skapas en valutarisk. Är tillgången prissatt i USD och SEK tappar i värde mot USD kommer värdet på denna tracker falla även om tillgången inte fallit i pris.

  • Emittent

Skulle emittenten gå i konkurs kan investerat kapital förloras. Detta till skillnad mot om investeringar skett i aktier eller fonder.

Risken kan däremot minskas via säkerhetsåtgärder. Med exempelvis Avanzas trackers (AVA) minskas denna risk genom kollateraliserning – vilket innebär att värdet finns säkrat hos en tredjepart.

  • Likviditetsrisk

Med likviditetsbrist menas att handeln med trackers kan stängas under en viss period i det fall som det är mycket svårt att prissätta den underliggande tillgången. Detta kan exempelvis ske vid mycket kraftiga kursförändringar. Även om försäljning eller köp önskas så är det under denna tid omöjligt.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

  • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
  • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
  • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Lämna en kommentar