Teknikfonder

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Teknikfonder

Teknikfonder är aktiefonder vars innehav består av bolag inom olika tekniska branscher så som industriteknik, medicinteknik och IT.

Utbudet av teknikfonder är stort. Det beror delvis på att ”teknik” är ett mycket brett område och därmed omfattar bolag inom flera olika branscher. Det beror även på att teknik, digitalisering och automatisering är något som genomsyrar utvecklingen hos de flesta bolag och samhället i stort. 

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Vad är en teknikfond? Varför investera?

En teknikfond består av bolag som forskar, utvecklar och säljer tekniska lösningar. Det kan exempelvis vara inom:

  • IT/Telekommunikation
  • Medicinteknik
  • Miljöteknik
  • Industriteknik
  • Blockkedjeteknik

Teknisk utveckling, digitalisering och automatisering

Tekniska innovationer är en stor bidragande orsak till den ekonomiska utvecklingen i ett land. Detta oavsett om det är effektivisering inom industrin, utveckling av nya batterialternativ eller förbättrad IT-infrastruktur.

Starka trender är digitalisering och automatisering. Detta både inom företag och på konsumentnivå. Allt fler tjänster bli molnbaserade, gränsen för fysiska och digitala tillgångar suddas ut och social media är en självklar del i människans sociala liv. Inom sjukvården sker fler läkarbesök digitalt och med uppkopplade produkter kan hälsan vara under kontroll även för personer som inte befinner sig på sjukhuset.  Att investera i teknikfonder är därmed att investera i bolag som tydligt påverkar människans framtid.

Skillnader mellan olika fonder

Det som primärt skiljer de olika teknikfonderna åt är:

  • Geografi

De flesta fonder har störst innehav i USA. Men det kan skilja hur stor andel av innehavet som exponeras mot denna marknad samt vilka andra länder som investeringar sker inom. Vissa fonder har även en övervikt mot Sverige.

  • Inriktning

Som visas ovan kan teknikfonder investera i bolag inom flera olika branscher. En skillnad är därmed vilka branscher som väger tyngre än andra i fondsammansättningen. Detta kan ses vid varje fondpresentation på Avanza under ”Innehav”.

  • Bred eller tematisk fond

En bred teknikfond investerar inom flera av de inriktningar som nämns ovan. Det skapar en god diversifiering över flera olika branscher.

Detta till skillnad mot en tematisk teknikfond som enbart investerar inom en viss bransch – eller en viss inriktning inom en viss bransch. Detta skapar en smalare inriktning och högre risk. Samtidigt är det ett sätt att investera inom en specifik bransch. Exempel är Augmented Reality Fund (AR/VR/MR) och Go Blockchain (Blockkedjeteknik).

  • Miljöpolicy

Flera fonder har en investeringspolicy som anger att investeringar inte får ske i olje- eller gasföretag samt företag inom vapen, tobak eller alkohol. Det kan däremot variera hur tydlig ställning som fondbolaget tar.

Bästa teknikfonden, mellan 2016 – 2021

Bästa fonden i sektorn

Nedan presenteras de sex bästa teknikfonderna utifrån dess värdeutveckling mellan 2016 och 2021.

Bästa teknikfonderna som handlas i USD

JPM US Technology A – 341 %, Handlas i USD

BGF World Technology – 338 %, Handlas i USD

Franklin Technogoly – 281 %, Handlas i USD

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Bästa teknikfonderna som handlas i SEK

Att köpa fonder som handlas i SEK innebär att något valutapåslag inte uppkommer vid handeln. Valutapåslaget kan variera men som ett exempel så kan det ligga på runt 0,25%. Alltså, Köper du en fond i någon annan valuta än SEK för 1000 kr kan du räkna med att du får betala runt 2-3 kr i valutapåslag.

Swedbank Robur Ny Teknik – 275 % (Läs mer om fonden längre ner)

Öhman Global Growth – 270 % (Läs mer om fonden längre ner)

Swedbank Robur Technology – 254 % (Läs mer om fonden längre ner)

 (Värdeutveckling anges mellan september 2006 och september 2021)

Exempel på teknikfonder

Med över 30 olika teknikfonder hos Avanza ska följande fonder enbart ses som exempel på vilka olika inriktningar som fonder kan ha. Samtliga dessa handlas i SEK. (Siffror som anges vid följande fonder är från 2021)

Swedbank Robur Ny Teknik A

Swedbank Robur Ny Teknik A investerar i små och medelstora företag företrädesvis i Norden. Upp till 40% får däremot även placeras i andra länder. Fonden har störst innehav (ca 50 %) i Sverige och därefter Storbritannien (10 %) och USA (9%).

De tre största branscherna, som motsvarar ca 85 % av innehavet, är inom Teknik, Kommunikation och Sjukvård. Bland de större innehaven finns Sinch, Embracer Group och Capgemini

Läs mer om fonden på Avanza.se

TIN Ny Teknik A

TIN Ny Teknik A investerar främst på den nordiska marknaden och fokuserar på teknikbolag med ”hög grad av forskning och utveckling för egen eller annans räkning”. Utöver svenska marknaden (55%) sker störst investering i USA (13%) och Danmark (8%). De tre största branscherna, som tillsammans motsvarar 85 % av innehavet är Teknik, Kommunikation och Sjukvård.

Bland de största innehaven finns bland annat Evolution, Embracer och Surgical.

Läs mer om fonden på Avanza.se

Swedbank Robur Technology A

Swedbank Robur Technology A investerar globalt i medelstora och stora bolag inom IT-sektorn. Det kan därmed vara företag som utvecklar mjukvara, halvledare, kommunikationsutrustning eller erbjuder olika slags IT-tjänster. Med flera världsledande företag i USA har även fonden en stor vikt av amerikanska bolag (ca 75%).

De tre största branscherna, som tillsammans står för 90 % är Teknik, Finans och Industri. Bland de större innehaven finns exempelvis NIVIDA, PayPal och Adobe. 

Läs mer om fonden på Avanza.se

Lannebo Teknik

Lannebo Teknik investerar brett och globalt i marknadsledande teknikbolag. Störst exponering sker mot USA (87 %) och därefter kommer Sverige (6%). De tre största branscherna (som tillsammans är 90 % av innehavet) är Teknik, Kommunikation och Cykliska konsumentbolag.  Bland de största innehaven finns Microsoft, Alphabet (Google) och Apple.

Läs mer om fonden på Avanza.se

Öhman Global Growth

Öhman Global Growth investerar globalt i företag som utvecklar tekniska innovationer. Vanligtvis består fonden av 30 – 50 bolag. Största marknaden är USA (53%) och därefter Japan (11%). De tre största branscherna (som är totalt 80 % av innehavet) är Teknik, Sjukvård och Kommunikation. Bland de största innehaven finns S4 Capital, Inmode och Alphabet.

Det (negativa), som skiljer Öhmans teknikfond från övriga som presenteras här, är den högre förvaltningsavgiften samt att innehav delvis hittas inom fossila bränslen och kolkraft.

Läs mer om fonden på Avanza.se

Tematiska teknikfonder

Med tematisk teknikfond menas att investeringar sker inom en viss teknisk bransch. De fonder som presenteras ovan kan exempelvis investera inom sjukvård, kommunikation, teknik osv. En tematisk fond har enbart fokus på ett enda område. De tre som presenteras nedan har fokusområde mot elfordon, blockkedjor samt AI/AR/VR/MR.

Thematica – Future Mobility Retl

Thematica – Future Mobility Retl är en smalt inriktad tematiskt fond. Investeringar sker i företag inom sektorn för elfordon. Det kan vara allt från forskning och utveckling till produktion och distribution. Investeringar sker globalt och främst i Kanada, Australien och USA. De tre största branscherna (med 90 % av innehavet) är Råvaror, Industri och Teknik. Bland de största innehaven finns exempelvis Neo Lithium Group, Ganfeng Lithium och Jervois Global.

Go Blockchain

Go Blockchain är en tematisk teknikfond med fokus på bolag som jobbar med blockkedjetekniken. Minst 90 % ska alltid vara investerat i aktier. Störst marknad är USA (ca 65 %) och de tre största branscherna är Teknik, Finans och Kommunikation. Bland de största innehaven finns Marathon Digital Holdings, HIVE Blockchain och A.P Møller.

Läs mer om fonden på Avanza.se

Augmented Reality Fund

Augmented Reality Fund investerar globalt i företag som utvecklar eller har verksamhet inom AR, VR eller MR. I korthet handlar det om att skapa digitala lösningar där fysiska världen och digitala världen möts. VR är den teknik som de flesta känner till, Virtual Reality.

Största marknaderna är USA (56 %) och Sverige (10%). Bland de största innehaven finns Lumentum, STMMicroelectronics och Unity Software.

Läs mer om fonden på Avanza.se

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Läs även:

Lämna en kommentar