Läkemedelsfonder & hälsovårdsfonder

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Hälsovårdsfonder & läkemedelsfonder

Läkemedelsfonder / hälsovårdsfonder är aktiefonder där innehavet består av aktier i bolag inom hälsovårdssektorn. Det innebär exempelvis bolag inom läkemedel, bioteknik, omvårdnad och hälsorelaterad IT.

Utbudet av hälsovårdsfonder är stort. År 2021 fanns det 13 fonder att välja på hos Avanza och 20 hos Savr. Nedan presenteras exempel på vilka bolag som kan ingå i dessa fonder, vilken fond som haft bäst avkastning under senaste åren samt utförlig presentation av fem hälsovårdsfonder.

Vad är en hälsovårdsfond? Varför investera?

Vad är en hälsovårdsfond och läkemedelsfond

Hälsovård är ett mycket brett begrepp och innefattar samtliga bolag som underlättar ett bättre fysiskt eller psykiskt mående. En hälsovårdsfond kan därmed investera i bolag inom:

 • Läkemedel
 • Medicinteknik
 • Bioteknik
 • Service
 • Omvårdnad
 • Hälsorelaterad IT
 • Estetik
 • Förebyggande vård

Mindre konjunkturkänslig

Hälsovårdssektorn klassas generellt som ”stabil” i det avseendet att sektorn påverkas i betydligt mindre grad av konjunktursvängningar än andra sektorer. Behovet av vårdplatser, äldrevård och läkemedel är inte kopplat till den allmänna köpkraften i samhället. Dessutom växer marknaden utifrån en växande befolkningsmängd samt längre livslängd.

Framförallt kan en starkt växande hälsovårdssektor ses i Asien där andelen av BNP som läggs på hälsovård är betydligt lägre än i jämförelse med exempelvis europeiska länder.

”Kina är ett exempel på ett land där vi förväntar oss stora investeringar hälsovårdssektorn bland annat behöver landet göra stora satsningar på intensivvård.” / Caroline Schofield (J.P Morgan), 2020

Vad skiljer fonderna åt?

 • Geografi

I likhet med alla aktiefonder skiljer sig läkemedelsfonderna åt gällande geografisk inriktning. Det finns däremot ingen fond med enbart svensk inriktning utan de som presenteras nedan har global inriktning. Det som framförallt skiljer dem åt är hur stor del av innehavet som exponeras mot den amerikanska marknaden samt hur många procent som exponeras mot svenska marknaden.

 • Läkemedel eller hälsovård?

Det är lätt att likställa ”läkemedel” enbart med mediciner och forskning kring detta samtidigt som hälsovård ses som ett betydligt bredare område. Fonderna kan ha mer eller mindre inriktning på just läkemedel även om de sällan enbart har denna inriktning. Ett exempel är SEB Läkemedelsfond som även investerar i teknik och service inom branschen.

 • Avgiften

Förvaltningsavgiften är något som skiljer sig mellan olika aktiefonder – oavsett inriktning. Som hos många andra aktivt förvaltade fonder ligger förvaltningsavgiften vanligtvis kring 1,50 %. Det kan däremot vara värt att jämföra avgiften mellan Avanza, Nordnet och Savr när väl investering ska ske.

Bästa hälsovårdsfonden

Bästa fonden i sektorn

År 2021 fanns det 13 hälso- eller läkemedelsfonder hos Avanza. Av dessa hade 11 funnits i minst 5 år vilket därmed gör att avkastningen över de senaste 5 åren kan användas för att ställa dessa fonder mot varandra. Den bästa hälsovårdsfonden utifrån dessa mått är Handelsbanken Hälsovård Tema. (Läs mer om fonden längre ner i artikeln)

I jämförelse med övriga fonder har Handelsbankens hälsofond haft högst värdeökning. Mellan 2016 och 2021 ökade dess värde med ca 107 %. Den näst bästa fonden, Fidelity Global Health, hade värdeökning på 85 %. Även i jämförelsen på Savr, där 20 fonder ställs mot varandra, har denna fond gett bäst avkastning.  

Exempel på hälsovårdsfonder och läkemedelsfonder

Nedan presenteras fem hälso- och läkemedelsfonder som kan köpas via Avanza, Nordnet, Savr och flera andra aktiemäklare. De flesta har en stor vikt mot USA och ett par procent investerat i svenska bolag. (De siffror som nämns kring dessa fonder är från 2021)

exempel på hälsovårdsfonder och läkemedelsfonder

Handelsbanken Hälsovård Tema

Handelsbanken Hälsovård Tema investerar i bolag inom hälsovårdssektorn. Det innebär därmed att investeringar kan ske i allt från läkemedelsföretag till företag som erbjuder förebyggande vård. Se exempel på fler inriktningar högre upp i denna artikel vid rubriken ”Vad är Hälsovårdsfonder”.

Främst finns investeringarna i USA (ca 60%). Exponeringen mot svenska marknaden är ca 7%. Exempel på stora innehav är United Health Group, Johnson & Johnson samt Abbot Lab.

C WorldWide Healthcare Select 1 A

C WorldWide Healthcare Select 1 A investerar globalt i bolag inom hälsovårdssektorn. Någon exakt inriktning gällande geografi eller bransch finns inte utan det är upp till förvaltarna att avgöra. I likhet med flera andra globala hälsovårdsfonder sker investeringar främst i USA. Bland de största innehaven finns Roche Holding, Novo Nordiska och AstraZeneca.

Swedbank Robur Healthcare A

Swedbank Healthcare A investerar globalt i medelstora och stora bolag aktiva inom hälsovårdssektorn. Ca 60 % investeras i USA och exponeringen mot Sverige är ca 8%. Bland de större innehaven finns exempelvis UnitedHealth Group, Roche och AstraZeneca.

SEB Läkemedelsfond

SEB Läkemedelsfond investerar både i läkemedelsföretag, bioteknikföretag samt företag inom service och teknik inriktad mot läkemedels- eller hälsovårdssektorn. Namnet ”läkemedelsfond” kan därmed uppfattas lite missvisande då det inte enbart är läkemedelsföretag. Investeringar sker globalt med över 80 % mot USA. Exponering mot Sverige sker med någon enstaka procent.

Bland de större innehaven finns Johnson & Johnson, UnitedHealth Group och Roche.

Schroder ISF Hlthcr

Schroder ISF Hlthcr är en aktivt förvaltad aktiefond där minst 66 % alltid ska vara investerat i aktier. Minst 75 % ska vara så kallade hållbara investeringar. Det är bolag som på något sätt arbetar för att uppnå FN:s globala mål för hälsa och välbefinnande. Även denna fond har främst exponering mot USA (70 %). Exponering mot Sverige är 2%.

Bland de större innehaven finns AstraZeneca, Johnson & Johnson och Anthem.

Samtliga fonder vi nämner ovan kan du handla hos Avanza.se

Läs även:

Lämna en kommentar