Investera i olja

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Investera i olja

Investering i oljepriset kan ske via ett flertal olika finansiella instrument. Några exempel är CFD, Certifikat eller Trackers. Dessa följer det internationella spotpriset på råolja, som handlas över NYMEX.

Ett annat alternativ är att köpa aktier i bolag inom oljeindustrin. Även dessa gynnas generellt av ett högre oljepris. Däremot påverkar även andra faktorer bolagens ekonomiska utveckling och därmed aktiens värde.

Som alla tillgångar styrs oljepriset av utbud och efterfrågan. Det är samtidigt en av de råvaror som allra mest påverkas av politik, dollarpriset, världsekonomi och spekulation.    

Utbud

Oljerika länder – ofta inom instabila områden

Många, men definitivt inte alla, länder med stor oljeproduktion ligger i så kallade instabila områden. Med andra ord länder som historiskt ofta påverkats av krig, ekonomiska problem och instabilt styre. Det i sin tur skapar en osäkrare oljemarknad.

Politiska utspel

Olja är inte bara en råvara – det är även ett maktvapen. Vid politiska utspel kan oro skapas och priset på oljan kan gå uppåt.

Ett exempel är när den amerikanska presidenten, år 2019, sa att samtliga personer i Iranska Revolutionsgardet var terrorister. Uttalandet var bara ett, av flera uttalanden, i en upptrappande konflikt mellan länderna. Några dagar senare valde presidenten att stoppa undantag från oljeembargot som då fanns mot Iran. Med andra ord skulle USA inte längre importera olja från en av världens största oljeproducenter – något som självklart direkt påverkade oljepriset.

Handla råvaror & gör teknisk analys via IG

IG.com/sv erbjuder en app och en plattform som är mycket bra för:

✅ Gratis att öppna konto
✅ Teknisk analys i app & på pc-plattformen
✅ Ta position för uppgång eller nedgång
✅ Investera i råvaror, index, krypto osv
✅ Handla med eller utan hävstång
✅ Prova på med ett kostnadsfritt demokonto

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

OPEC påverkar priset

OPEC består av 14 länder som producerar och exporterar olja. Dessa länder har därmed mycket stor påverkan på exempelvis utbud på marknaden och på detta sätt kan de påverka/stabilisera priset. Ett exempel är att OPEC, under oljekrisen på 70-talet, begränsade utbudet kraftigt vilket gjorde att priset skenade.

Även om OPEC har en liknande roll idag så kan de inte lika tydligt påverka priset. Detta exempelvis utifrån att vissa oljeproducerande länder inte är med i kartellen, exempelvis USA.

Naturkatastrofer kan minska utbudet

Naturkatastrofer kan påverka priset på de flesta råvaror. Katastrofer som exempelvis begränsar möjligheten till produktion eller distribution. Ett exempel är orkanen Katrina som, år 2005, påverkade oljeindustrin i USA kraftigt negativt. Detta efter att oljeledningar slitits sönder och distributionen blev betydligt svårare.

Bildkälla: https://www.eia.gov/todayinenergy/images/2017.09.06/main.png

Fracking ökar tillgång

Fracking är ett sätt att producera skifferolja. Genom att pumpa ner vatten, sand och kemikalier i berggrunden kan sprickor skapas där olja kan frigöras. Metoden har vuxit mycket kraftigt och inte minst i USA. Beräkningar visar att ungefär hälften av den amerikanska produktionen av olja kommer via denna metod. Flera länder har däremot valt att förbjuda fracking utifrån dess stora miljöpåverkan.

Utbyggnad och mer fracking – eller förbjud och minskad produktion? Utvecklingen på detta område kan mycket tydligt påverka utbudet.

Handla råvaror & gör teknisk analys via IG

IG.com/sv erbjuder en app och en plattform som är mycket bra för:

✅ Gratis att öppna konto
✅ Teknisk analys i app & på pc-plattformen
✅ Ta position för uppgång eller nedgång
✅ Investera i råvaror, index, krypto osv
✅ Handla med eller utan hävstång
✅ Prova på med ett kostnadsfritt demokonto

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Efterfrågan

Det används miljontals fat olja varje dag över hela världen. Även om miljömässigt bättre alternativ växer fram så kvarstår en mycket stor efterfrågan på olja. Detta både som drivmedel och inom tillverkningsindustrin.  

Global konjunktur

Efterfrågan på olja är tydligt kopplad till den globala världskonjunkturen. Med större produktion blir efterfrågan större inom exempelvis transport, industri och tillerkningsindustrin. Framförallt styrs därmed efterfrågan av de största ekonomierna så som EU, USA och Kina.

Ett mycket tydligt exempel på detta kan visas från våren 2020. Allt fler länder började ”stänga igen” på grund av coronapandemin. Flera fabriker fick produktionsstopp både på grund av att personalbrist och materialbrist. Pandemin stoppade flödet av varor och tjänster vilket därmed kraftigt påverkade företag inom tillverkning och transport – två oljeberoende branscher. I april 2020 nåddes bottennivån på priset för ett fat olja, på minus 37 dollar. Vissa företag var alltså beredda att betala för att bli med oljan…

Även om produktionen kan minskas, för att följa efterfrågan, så är det både en kostsam och långsam process. En plötslig händelse som minskar efterfrågan kraftigt kommer alltså inte lika fort kunna kompenseras av minskat utbud.

Ett annat exempel är finanskrisen 2008/2009 då efterfrågan minskade kraftigt – vilket tryckte ner priset.

Alternativa energikällor

Eftersom en stor del av all olja går till energi innebär det att priset påverkas av priset på alternativa energikällor. Dessutom står oljan för betydande utsläpp – något som kan minskas genom satsningar på bättre energikällor.

Ett av de mest tydliga exemplen är hur antalet elbilar ökar och att flera bilföretag beslutat att hela deras utbud ska bestå av elbilar inom en snar framtid.  Men även utbyggnad av kärnkraft och energieffektivisering minskar oljeberoendet.  

Ett annat exempel är hur högt oljepris även kan ”pressa fram” lösningar som minskar behovet. Under oljekrisen (70-talet) ökade priset på olja mycket kraftigt och för många som värmde sin villa med olja var det inte längre förstavalet. Idag är det allt färre bostäder som har villaolja som primär värmekälla – även om det finns kvar.

Dollarpriset

Oljehandeln sker i USD vilket innebär att värdet på denna valuta påverkar det slutgiltiga priset vid import. Om valutan är lågt värderad i förhållande till SEK kommer alltså svenska företag få flera USD och därmed mer olja för sitt kapital. Alternativt är företagen beredda att betala fler USD per fat – vilket alltså får priset att gå upp.

Detsamma gäller därmed även tvärtom. Om USD stärks kommer det kosta mer för företagen att köpa olja vilket gör att de är beredda att betala mindre – vilket drar priset nedåt.

Spekulation

Olja handlas i terminskontrakt. Kontrakt som innebär att säljaren åtar sig skyldigheten att sälja en viss mängd olja, på ett förutbestämt datum, till ett förutbestämt pris.

Företag som är behov av olja kan med terminskontrakt försäkra sig om att få tillgång till olja till ett förutbestämt pris vilket gör det betydligt lättare att skapa en ekonomisk stabilitet. Men den största handeln av olja består inte av företag och stater som förväntas använda oljan inom produktion och energi. Det är istället investerare, spekulanter, som investerar i dessa kontrakt för att exponera sitt kapital mot oljepriset.

Att priset går upp behöver alltså inte bero på ökad efterfrågan eller lägre utbud – utan det kan räcka att investerare tror att efterfrågan kommer att öka för att de ska köpa kontrakten.

Uppåtgående pris kan öka efterfrågan

Ett ökande oljepris kan även vara en bidragande orsak till ett fortsatt ökande pris. Även detta utifrån att handeln sker i terminer. Köparna vill försäkra sig om att priset inte är ännu högre när nya terminer ska tecknas. Vid ett ökande pris kan därmed efterfrågan öka – för att försäkra sig mot ännu högre pris.

Historiskt följt inflationen

Det finns en tydlig koppling mellan den globala inflationen och oljeprisets rörelser. Detta framförallt om jämförelser sker över ett par år. När inflationen går upp går även oljepriset upp och tvärtom. Detta även om volatiliteten är extremt mycket större i oljan än i världsinflationen.

Vissa investerare väljer därför att ta positioner i olja om de förväntar sig en ökad inflation. Detsamma gäller att många vänder sig till guld vid liknande situation.

oljepris och inflation

Olika priser på olja

WTI-oljan

När oljepriset anges är det generellt priset på WTI-olja (West Texas Intermediate) som menas. Denna olja är av ”lättare” kvalité, tillskillnad mot Brent-oljan. WTI handlas på NYMEX (New York Mercantile Exchange).

Brent-olja

Brent-olja handlas på ICE (Intercontinental Exchange). Den pumpas upp utanför norska kusten.

Avistapriset

Priset på olja som kan levereras omgående.

Terminspriset

Priset på olja det datum som terminen löper ut. Visar marknadens tro på kommande ändringar i oljepriset. Hos IG.com/sv kan du enkelt handla cfd:s som följer terminspriset.

Olika vägar att investera i olja

Det finns ett flertal finansiella instrument där den underliggande tillgången är oljepriset. Hur investering bör ske beror på följande punkter:

 • WTI-olja eller Brent-olja?

De flesta finansiella instrument följer WTI-olja. Men det finns även möjlighet att investera i prisrörelser på Brent-oljan. Då dessa har olika priser och risker är det viktigt att veta vilken olja som exponering önskas ske mot.

 • Med eller utan hävstång

Genom att välja finansiella instrument med hävstång kan en multiplicerad exponering ske med det kapital som personen har att investera. Om exempelvis ett Long x2 certifikat köps innebär det att värdet på detta certifikat ökar/minskar dubbelt så mycket som internationella oljepriset.

 • ”Inbyggd hävstång” eller med säkerhetskrav

Önskas handel ske med hävstång är nästa fråga hur den hävstången önskas vara uppbyggd. Med ”inbyggd hävstång” kommer priset på det finansiella instrumentet att ändras proportionerligt utifrån oljepriset. Därmed kan förlusten enbart bli vad instrumentet har köpts för. Bland dessa finns exempelvis Bull & Bear certifikat samt Mini Futures. Alternativet är att säkerhetskrav används. Detta hittas exempelvis hos CFD.

Gällande hävstång skiljer det även om instrumentet har en Stop-Loss (Knock-out) nivå eller inte. Denna nivå finns på Mini Futures och Turbowarranter och möjliggör extra stor hävstång.  

 • Kortsiktigt eller långsiktigt

Sker investeringen som en kortsiktig spekulation eller hedge? Är målet att hålla positionen bara i någon månad? Eller är tidsperspektivet betydligt längre? Detta avgör exempelvis om daglig eller linjär hävstång ska väljas.

 • I priset eller oljebolagen?

Tydligast exponering mot oljepriset uppstår vid investering i finansiella instrument som enbart påverkas av oljepriset. Ett alternativ är att investera i bolag som gynnas av högre oljepris. Utvecklingen av dessa aktier kan däremot både gå bättre och sämre än oljeprisets utveckling

 • Handla inom ISK eller inte?

Det finns en stor fördel i att välja finansiella instrument som kan handlas inom ett ISK. Detta utifrån att schablonskatt betalas på hela innehavet istället för 30 % kapitalskatt på vinsten. Dessutom behöver inte någon deklaration genomföras.

Bull & Bear certifikat  – Kortsiktig handel med daglig hävstång

Bull & Bear är certifikat som handlas med hävstång på daglig basis. De kan både handlas i långa och korta positioner (även om bilden nedan enbart visar långa). Certifikaten är börshandlade, har inget slutdatum och kan handlas inom ISK.

Genom att köpa Bull OLJA x15 AVA ges en exponering mot oljepriset med hävstång på 15. Hävstångseffekten är inbyggd i priset vilket innebär att det enbart går att förlora det belopp som certifikatet köptes för. Eftersom det är daglig hävstång passar Bull & Bear främst för kortsiktig handel. På längre sikt kommer nämligen inte certifikaten följa totala värdeutvecklingen priset på olja.

Om priset på olja totalt gått upp 10 % under ett halvår kan det hända att dessa certifikat bara gått upp 7 %. Detta utifrån en urholkningseffekt som daglig hävstång skapar.

bear och bull oja

Bull och bear handlar du enklast hos Nordnet och Avanza.

Tips!
Både Nordnet.se och Avanza.se erbjuder 0 kr i courtage vid aktiehandel samt 0 kr i fondavgifter för alla som har upp till 50 000 kr på kontot. Delar du upp dina pengar mellan Nordnet & Avanza kan du alltså utnyttja bägge deras erbjudanden. Det är gratis att öppna konton både hos Nordnet och Avanza.

✅ 0 kr i courtage vid aktiehandel
✅ 0 kr i fondavgifter

Erbjudandet gäller för alla som har ett samlat sparande på max 50 000 kr hos Avanza. Samlat sparande = kassa plus investeringar.

✅ 0 kr i courtage vid aktiehandel
✅ 0 kr i fondavgifter

Erbjudandet gäller för alla som har ett samlat sparande på max 50 000 kr hos Nordnet. Samlat sparande = kassa plus investeringar.

Öppna konto hos båda💡
genom att öppna konto hos både Nordnet och Avanza kan du dela upp dina pengar och utnyttja deras erbjudanden till max. Om du exempelvis har 90 000 kr så sätter du in 45 000 kr hos Nordnet och 45 000 kr hos Avanza. Då kan du handla aktier och fonder helt utan avgifter för totalt 90 000 kr.

Vad är courtage?
Courtage är kostnaden för att köpa och sälja aktier. Nordnet och Avanza bjuder på denna kostnader så länge du har under 50 000 kr på kontot.

Vad är fondavgift?
Fonder tar ut en avgift för att de förvaltar dina pengar. Nordnet och Avanza bjuder på dessa avgifter så länge du har under 50 000 kr på kontot.

Minifuture & Turbowarranter– Kort/Långsiktigt handel med linjär hävstång

Minifutures och Turbowarranter är uppbyggda på ett mycket liknande sätt. Hävstång erbjuds på högre nivåer än på Bull & Bear och är dessutom linjär istället för daglig. Finns både för korta och långa positioner och kan handlas inom ISK.

Även detta finansiella instrument har ”inbyggd hävstång” vilket innebär att eventuell förlust är begränsad till beloppet som instrumentet köpts för.

Hävstången skapas genom att det finns en Stop Loss -nivå. Ju högre hävstång desto närmare aktuellt oljepris ligger Stop Loss-nivån på. Skulle priset nå denna nivå kommer en Minifuture eller Turbowarrant förfalla och bli helt värdelös. Nivån på Stop-Loss ändras även över tid utifrån att räntekostnaden (ca 5 % per år) läggs till.

Minifutures olja

Även Minifutures, eller Minis som de ofta kallas handlas enklast hos Nordnet och avanza.

CFD – Kort/Långsiktig handel med linjär hävstång – med säkerhetskrav

CFD är kontrakt som handlas direkt mot en utgivare. Dessa är alltså inte börshandlade. De handlas (oftast) med hävstång. Icke-professionella investerare inom EU kan välja hävstång på upp till x10 vid exponering mot olja.

Till skillnad mot de finansiella instrument som presenteras ovan är inte hävstången inbyggd. Istället användas säkerhetskrav. Om en position öppnas med exponering på 10 000 kr via hävstång på x10 krävs 1000 kr på kontot. Så länge som kontot har minst den summan kan positionen bevaras öppen.

Dessa kan däremot inte handlas inom ISK. Vid handel med CFD är det därför viktigt att kontrollera om plattformen automatiskt skickar in underlag till Skatteverket eller om detta måste göras själv. En annan nackdel är att plattformarna generellt kräver stora belopp för att en position ska öppnas. Exempelvis har eToro kravet på exponering på 1000 USD.

På bilden nedan öppnas en position med 100 USD i säkerhetskrav och med hävstång x10. Därmed exponering på 1 000 USD.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

 • Läs även vår djupgående artikel om: CFD:s
CFD handel olja

CFD:s handlar du billigast och enklast via IG.com/sv eller Etoro.com/sv.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Optioner / Terminer

Optioner är betydligt mer komplexa finansiella instrument än CFD, Certifikat, Mini-Futures osv. Detta framförallt utifrån att prissättningen beror på så många olika faktorer.

Kortfattat ger en köpoption dig rätten att köpa olja för ett förutbestämt pris på ett förutbestämt datum. Någon förutbestämd hävstång finns inte även om vinsten kan bli flera gånger högre än om investering skett i certifikat utan hävstång.

Den tydligaste skillnaden mellan optioner och terminer är att terminer är bindande för både köpare och säljare. Detta medan optioner bara är bindande för säljaren.

Dessa finansiella instrument används av företag som vill säkerställa ett specifikt inköpspris i framtiden. För investerare är det däremot enklare att investera i, och förstå prisutvecklingen på, övriga finansiella instrument.

Optioner handlas enklast hos Avanza och Nordnet. Du kan även handla med optioner hos IG.

Certifikat

Certifikat finns med hävstång (se Bull & Bear ovan) men även utan hävstång, exempelvis trackers. Önskas exponering ske mot oljepriset, utan hävstång, är certifikat det enklaste alternativet. Dessa är börshandlade och följer därmed prisutvecklingen på den underliggande tillgången med 1:1. De har inget slutdatum och kan handlas inom ISK.

Trackers handlas enklast hos Aaanza och Nordnet.

Aktier

Att investera i bolag inom oljeindustrin innebär att exponering både sker mot oljepriset och mot bolagets ekonomiska utveckling. Det finns därmed inte någon garanti för att aktien kommer gå upp i pris bara för att olja går upp.  

Det som primärt skiljer bolagen åt, gällande verksamhet, är i vilket del av produktionskedjan som de hittas. Detta brukar kallas för att bolagen är inom Upstream, Midstream eller Downstream.

Upstream – Prospekteringsbolag vars mål är att söka efter oljefyndigheter och beräkna möjligheter att utnyttja dessa. Hög risk men även stora möjligheter. Påverkas tydligt av ökad efterfrågan av olja.

Midstream – Bolag som transporterar råoljan över hela världen. Påverkas mindre av priset på olja så länge som efterfrågan är ungefär på samma nivå.

Downstream – Bolag som raffinerar och omvandlar råoljan till slutprodukter. Detta framförallt olika slags bränslen och kemikalier. Går priset upp på råolja krävs det att de kan höja priset till sina kunder för att täcka sina egna högre kostnader. Gynnas därmed inte direkt av högre oljepris.

Genom att vissa bolag är aktiva inom flera branscher kan viss riskspridning ske och olika stor exponering mot just oljepriset uppstå. Exempel på stora bolag inom branschen:

 • Lundin Petroleum (Sv)
 • EnQuest PLC (Sv)
 • DNO (No)
 • Equinor (No)
 • Africa Oil (Sv)
 • BP Plc (USA)
 • Exxon Mobil Corp (USA)

Vissa olje-aktier som inte återfinns hos Avanza kan du istället handla hos Etoro.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Aktiefonder

Det finns ytterst få aktiefonder med enbart bolag från oljeindustrin. Utvecklingen går snarare åt exakt andra hållet. Flera fonder utesluter bolag om de till största delen är aktiva inom oljeindustrin. Detta utifrån ett miljöperspektiv. Exponering kan däremot ske genom investering i ETF:er med tydlig oljeinriktning.

Ett exempel är iShares Oil & Gas Exploration & Production. En ETF som består av aktier viktade så att värdet av denna fond förväntas följa ett S&P index som är uppbyggt av olje- och gasbolag.   

Aktiefonder handlar du enklast hos Avanza, Nordnet och Etoro.
Om du inte hittar fonden på eller ETF:en på Avanza eller nordnet hittar du den oftast hos Etoro.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Valuta

Ett lite mer ovanligt sätt att investera i oljepriset är att köpa valuta från de länder med mycket stor oljeproduktion. Skulle priset på olja gå ner är sannolikheten stor att även landets valuta går ner. Detta utifrån att en så stor del av exporten är olja.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar