Olika typer av fonder

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Fonder olika typer

En fond består av flera olika tillgångar och genom att köpa andelar i fonden får du exponering mot alla dessa tillgångar. Att investera i fonder innebär att fonden investerar dina pengar i olika tillgångar. Som tack för hjälpen betalar du en avgift till fonden varje år.

För dig som inte har stort intresse för aktiemarknaden är fonder generellt ett bättre val än att investera i enskilda aktier. Men även för den aktive investeraren finns fördelar att välja fonder.

Olika typer av fonder vi går igenom i denna artikel

 • Aktiefond
 • Blandfond
 • Räntefond
 • Fastighetsfond
 • Kryptovaluta-fond
 • Råvarufond
 • Hedgefond
 • ETF
 • Övriga fondtyper

Vilken fondkategori passar dig?

Vilken kategori en fond tillhör avgörs av vilka slags värdepapper som fonden huvudsakligen innehar. Alla fondförvaltare har olika regler som måste följas vid investeringar. En förvaltare kanske enbart får investera i svenska aktier medans en annan endast får investera i företagsobligationer.

Nedan presenteras de kategorier av fonder som finns att välja på i Sverige. Börja med att välja vilken kategori som passar din investeringsstrategi och välj sedan utifrån det utbud som finns hos exempelvis Avanza eller Nordnet.

Den eminenta Alexander på Nordnet förklarar mer om olika typer av fonder

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Aktiefonder

En aktiefond består av minst 85 % aktier alternativt aktierelaterade instrument. Fondens villkor styr vilka aktier som fonden kan investera i. Detta exempelvis utifrån region, bransch eller etiska ställningstaganden.

Historiskt har svenska aktiefonder gett i genomsnitt ca 8 – 10 % i avkastning per år. Det varierar däremot mycket kraftigt mellan vilka länder, regioner och branscher som fonden investerar i.   Ju smalare inriktning desto större risk/chans. Risken/chansen blir därmed större om du väljer Småbolagsfond Sverige istället för Global indexnära. 

Passar dig som:

Aktiefonder passar dig som spar långsiktigt. En ”gyllene regel” är att investeringar i aktier bör ske på minst fem år – men helst längre. Därmed kan aktiefonder vara ett bra alternativ till exempelvis pensionssparande.

Fonder kan även vara ett alternativ för dig som har stort intresse för aktiemarknaden ur ett makroperspektiv och vill skapa en diversifierad portfölj med en specifik inriktning.  

Fördelarna med aktiefond:

 1. Bäst avkastning över de senaste 30 åren
 2. Välj inriktning ex. Japanfonder, IT-fonder eller Småbolagsfonder
 3. Passar för månadssparande i aktier

Se utbudet av aktiefonder på Avanza.se
– Se utbudet av aktiefonder på Nordnet.se
Läs mer om aktiefonder

Blandfonder

En blandfond består av både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen bestäms av fondens villkor och kan variera över tid. Det kan exempelvis innebära att andelen aktier ska vara 40 – 70 % av innehavet.   

Blandfonder kan ses som en ”hybrid” mellan aktiefonder och räntefonder. Genom att kombinera innehaven skapas en stabilitet från räntorna samt möjlighet till högre avkastning från aktierna. I likhet med aktiefonder har blandfonderna olika inriktningar på dess innehav.

Blandfonder ger generellt sämre avkastning vid börsuppgångar – men lägre nedgång vid börsnedgångar.

Passar dig som:

Blandfond passar dig som vill ha en stor bred riskspridning. Utöver att investering sker i olika aktier innefattar även fonden andra värdepapper (räntepapper). Det kan även vara bra att växla över till blandfonder när pensionen närmar sig, istället för att enbart ha aktiefonder.

Fördelarna med blandfond:

 • Står emot lågkonjunktur bättre än aktiefond
 • Högre avkastning är räntefond
 • Lägre risk än aktiefonder

Se utbudet av blandfonder på Avanza.se
– Se utbudet av blandfonder på Nordnet.se
Läs mer om blandfonder

Räntefonder

En räntefond består av flera olika räntebärande värdepapper, vanligtvis obligationer samt statsskuldväxlar. Risken är låg – men även avkastningen.

Värdepapper inom en räntefond har en fast ränteavkastning under löptiden. Det är däremot flera faktorer som påverkar värdet av fonden. Utöver ränteutvecklingen på dessa värdepapper påverkas värdet av hur styrräntan förändras i ett land. Sänks styrräntan i ett land kommer framförallt långa räntefonder att gå upp i värde.

 • Korta räntefonder

Fonder som består av räntebärande värdepapper med en återstående löptid på under 1 år. Dessa kallas även för penningmarknadsfond. De har mycket låg risk/chans.

 • Långa räntefonder

Fonder som består av räntebärande värdepapper med en återstående löptid på över 1 år. Dessa kallas även för obligationsfonder.

Avkastningen beror främst på vilka slags obligationer som fonden investerar i. Fonder som investerar i företagsobligation från företag med låg kreditvärdighet (High Yield) ger högst avkastning men innebär även högst risk. 

Passar dig som:

Korta räntefonder kan ses som ett alternativ mot sparkonto. Långa räntefonder kan ses som en trygg investering – inte minst i tider av börsoro.

Fördelarna med räntefonder:

 1. Låg risk
 2. Relativt stabil avkastning
 3. Alternativ vid oroliga tider

Se utbudet av räntefonder på Avanza.se
– Se utbudet av räntefonder på Nordnet.se
Läs mer om räntefonder

Fastighetsfond (Aktie- eller ränta)

Fastighetsfonder består av innehav i fastigheter eller värdepapper med exponering mot fastigheter. Det kan vara i aktier eller räntebärande papper.   

Via aktiefonder sker investering i företag inom fastighetsförvaltning och tjänster inom denna sektor. Inriktningen kan variera exempelvis om största innehavet är hyresrätter eller företagsfastigheter.

Ett annat alternativ är att investera i fonder vars innehav består av fastighetslån till de företag som bygger och förvaltar fastigheter. Här kan Tessins fastighetsräntefond  nämnas som består av en korg av de lån som Tessin förmedlar till dessa bolag. Fördelen mot att investera direkt i lånen är att denna fond kan handlas inom ett ISK.

Passar dig som:

Fastighetsfonder passar dig som söker ett komplement och/eller diversifiering mot aktiemarknaden. Detta då dessa fonder inte är lika konjunkturkänsliga som aktier. Många fastighetsbolag har även hög direktavkastning. Söks hög direktavkastning, via fondinvesteringar, kan det alltså vara ett bra alternativ.

Fördelarna med fastighetsfonder:

 1. Stabilare avkastning än många andra branscher (framförallt fastighetsräntefond)
 2. Välj mellan aktier i aktiefonder eller fastighetslån
 3. Ofta hög direktavkastning

Se utbudet av fastighetsfonder/aktiefonder på Avanza.se
– Se utbudet av fastighetsfonder/aktiefonderNordnet.se
Läs mer om fastighetsfonder

Kryptovalutafond

Kryptovalutafonder består av ett flertal av de största (högst marknadsvärde) kryptovalutorna. Enklast är att investera via CFD men det är även möjligt via flera kryptobörser. En investering med mycket hög risk – men även möjlighet till mycket hög avkastning.

Världens första kryptovaluta (Bitcoin) skapades 2009. Det är fortfarande den överlägset största kryptovalutan utifrån marknadsvärde. Men det finns tusentals andra kryptovalutor.

Det vanligaste är att fondernas innehav består av de 5 eller 10 största valutorna och att detta viktas utifrån valutans andel av marknadsvärdet. Detta sker antingen genom att fonden äger tillgångarna eller att fonden har CFD-kontrakt som följer tillgångarnas värde.

Passar dig som:

Att investera i en kryptovalutafond passar dig som tror att blockkedjor och kryptovalutor kommer vara en del av framtidens ekonomiska infrastruktur. Du bör däremot vara beredd på extrem volatilitet. Det är inte ovanligt med värdeförändringar på 5 – 10 % över en enda dag. Detta bör anses vara den fond (av de som presenteras här) med högst risk.

Fördelarna med kryptovalutafonder:

 • Framtidens teknik?
 • Via CFD kan både köp- och säljpositioner tecknas

Läs vår djupgående artikel om:
Olika kryptofonder, dess fördelar, nackdelar och kostnader

Handla Kryptovalutor

✔️ IG.com/se – Ta position i kryptovalutor via CFD:s.
✔️ Coinbase.com – vanlig handel direkt i kryptovalutor.

För CFD-handel & för teknisk analys använder vi IG. Där kan du gå både lång och kort i kryptovalutor, aktier, index, råvaror och mycket mer på ett smidigt sätt och du kan använda app & plattform kostnadsfritt för teknisk analys.

Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Råvarufond (aktier eller råvara)

En råvarufond består av värdepapper som följer utvecklingen av råvaror eller råvaruindex. Det kan även vara en aktiefond som investerar i aktier inom råvarubranschen.

Investeringar i en råvarufond kan både ske utifrån ett kortsiktigt spekulativt syfte, långsiktigt sparande och som hedge. Detta delvis beroende på vilka råvaror som investering sker i.

Guld ses som en ”trygg hamn” och inflationssäkert. Därmed kan värdet öka när det är finansiell oro. Detta medan olja är mer konjunkturkänsligt. Det går därmed inte att ange att en råvarufond är en stabil eller riskfylld investering – det beror på vilka råvaror som ingår i fonden.

Det är viktigt att kontrollera vilket innehav fonden består av. Är det certifikat och andra värdepapper som följer råvarans prisutveckling – eller aktier inom denna sektor. Även om bägge kategorierna påverkas av råvarupriset har aktierna även en risk i företagets struktur och egna marknad.

Se även ETF då denna fondkategori har flera fonder med råvaror som underliggande tillgång.

Passar dig som:

Råvarufond passar dig som vill skapa en hedge och sprida riskerna i portföljen. Guld anses generellt vara den ”säkraste tillgången” men genom att investera i allt från vete till kaffe skapas diversifiering från att enbart vara exponerad mot aktier.  

Fördelarna med råvarufonder:

 1. Som hedge vid finansiell oro (guld)
 2. Följer internationella priset på råvaror eller råvaruindex
 3. Ej knutet till specifika bolag (om det inte är aktiefond)

Se utbudet av råvarufonder på Avanza.se
– Se utbudet av råvarufonderNordnet.se
Läs mer om råvarufonder

Hedgefond

En hedgefond har i regel målet att ge avkastning oavsett börsens utveckling. Fonden är tänkt att skapa trygghet vid stor volatilitet, börsoro eller nedgång. 

Hedgefonder har betydligt mer fria villkor gällande investeringar än aktiefonder och blandfonder. Exempelvis kan investeringar ske i derivat och olika hävstångsprodukter. Detta innebär även att risken kan vara allt från väldigt låg – till extrem hög.

Eftersom förvaltarna i stort sett får investera i vilka värdepapper som helst är det främst förvaltaren som påverkar värdeutvecklingen – inte utvecklingen av de underliggande tillgångarna (som aktiefond).

I val av hedgefond är det alltså väldigt viktigt att läsa på vad målet med fonden är och förstå vilka underliggande tillgångar som investering sker i. Se gärna på historik och jämför mot ett index. Då kan exempelvis volatilitet och avkastning jämföras.

Passar dig som:

Hedgefond passar dig som söker stabilitet och hedge mot andra tillgångar i portföljen. Var däremot extremt noga med att kontrollera fondens historik och avkastningsmål. Det skiljer stort!

Fördelarna med hedgefond:

 1. Mål att ge avkastning oavsett börsutveckling
 2. Kan användas som hedge i portföljen
 3. Extremt olika risknivå

Se utbudet av hedgefonder på Avanza.se
– Se utbudet av hedgefonderNordnet.se
Läs mer om hedgefonder

ETF

ETF (Exchange Traded Fund) är fonder som handlas över börsen – i likhet med aktier. Fonden kan bestå av allt från aktier och valutor till råvaror och index.

Eftersom ETF-handel sker likt aktier kan du ange till vilken kurs som fonden önskas säljas, använda Stop-Loss och Limit orders. Den enda skillnaden är att det är en fond – inte en aktie. Därmed skapas exponering mot en marknad och/eller ett index istället för ett enskilt företag.

 • Fysisk ETF

Fonden äger de fysiska underliggande tillgångarna. Exempelvis de aktier som ingår i fonden.

 • Syntetisk ETF

 Fonden äger swap och derivat för att replikera tillgångens värdeutveckling

 • Terminsbaserad ETF

Fonden äger indexterminer, statspapper eller likvida medel

Med låg förvaltningsavgift och stort utbud är ETF ett bra alternativ mot klassiska fonder. Exempelvis går det att nå exponering mot marknader i värden som inte nås via aktiehandel i Sverige. Det är även möjligt att handla med hävstång med ETF och ”gå kort” – något om inte kan ske i klassiska fonder. Däremot betalas istället courtage vid handeln (likt aktier).

Passar dig som:

ETF passar dig som vill investera i tillgångar som inte nås via klassiska fonder eller aktier hos svenska aktiemäklare. Med ETF öppnas därmed en större marknad.

ETF passar även dig som vill öka din exponering genom att handla med hävstång mot ett specifikt index alternativt vill ”korta” marknaden.

Fördelarna med ETF:er:

 1. Flexibel handel (som aktier)
 2. Möjlighet till bredare marknad (råvaror, valutor, aktier)
 3. Även med hävstång

Se utbudet av ETF:er på Avanza.se
– Se utbudet av ETF:erNordnet.se
– Se utbudet av ETF:er på Etoro.com/sv
Läs mer om ETF:er

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Övriga typer av fonder

Följande fonder är ”underkategorier” till de ovan nämnda fondkategorierna. De bör däremot nämnas för en heltäckande bild av fondutbudet.

Fond i fond

En fond vars innehav består av delar av flera olika fonder. Därmed skapas diversifiering på diversifiering.

Ideella fonder

Fonder (aktie- eller räntefonder) där en del av avkastningen, eller förvaltningsavgiften, automatiskt ges till ett välgörande ändamål.

Indexfonder

Fonder som förväntas spegla ett specifikt index. Det kan vara allt från råvaruindex och branschindex till ett börsindex.

Utlandsregistrerad fond

Fonder (aktie- eller räntefonder) som är registrerade i utlandet men som kan handlas via svenska fondbolag. Främst sker registrering utomlands utifrån skattemässiga fördelar.

Etiska fonder

Fonder vars innehav väljs utifrån etiska och/eller miljömässiga perspektiv. Det kan vara positiva faktorer (att företaget måste uppfylla vissa kriterier) eller negativa faktorer (att företaget inte får uppfylla vissa faktorer).

Hållbara fonder

Fonder vars innehav har en tydlig positiv miljöpåverkan

PPM-fond

En fond som är möjligt att välja inom PPM-valet

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Lämna en kommentar