Hävstångsprodukter

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Hävstångsprodukter

Med hävstångsprodukter kan du skapa en större exponering mot en marknad än vad har kapital att investera. Detta genom de olika hävstångsfunktioner som finns i dessa instrument.

De finansiella produkternas värde förändras beroende på värdeutvecklingen på dess underliggande tillgång, exempelvis aktie, råvara eller valuta, samt hävstångens multiplikator.

Det som bland annat skiljer dessa hävstångsprodukter åt är nivå på hävstång, om det är daglig eller linjär hävstång samt om det finns slutdatum eller inte. Läs mer om de olika begreppen längst ner i artikeln.

Dessa förklaringar utgår enbart från att köppositioner tas. Det går däremot även att ta säljpositioner vilket i grunden innebär samma sak även om vissa säkerhetsnivåer m.m. blir spegelvända.

Mini Futures

 • Linjär hävstång
 • Har Stop-Loss nivå & Restvärde
 • Inget slutdatum

Minifutures kan handlas med hävstång på olika nivåer och med en rad olika underliggande tillgångar. Det är en produkt som är tydlig och enkel att förstå både gällande prissättning, värdeutveckling och när den förfaller.

Värdeutvecklingen avgörs av:

Minifutures kommer följa värdeutvecklingen av underliggande tillgång multiplicerat med hävstången – som är linjär. Något slutdatum finns inte men den kommer automatiskt förfalla om värdet på underliggande tillgång faller ner till nivån för Stop-Loss.

Säkerhetskrav/säkerhetsnivå:

Minifutures har en inbyggd hävstång och säkerhetsnivå vilket innebär att något säkerhetskapital inte behöver hållas på depån.

Den är uppdelad i kapitalinsats/kostnad (summan som betalas) samt finansieringsnivå (summan som emittenten lånar ut). Detta tillsammans blir summan av den underliggande tillgången.

finansiering och kostnad mini future

Summan som betalas är enbart en del av den underliggande tillgången. På bilden ovan visas ett exempel där Mini-futures handlas med 1,5X hävstång. Skulle värdet på den underliggande tillgången gå ner till Stop-Loss-nivån kommer din mini future automatiskt att säljas. Denna nivå är strax under finansieringsnivån (lånade pengar på bilden). Mäklaren, som lånar ut pengar, behöver därmed aldrig riskera att pengarna inte blir återbetalade.

Exempel:

En Mini-future köps med Ericsson A som underliggande tillgång. Hävstången är x3. Om aktien kostar 150 kr i vårt exempel innebär det att denna Mini-future kostar 50 kr. Därmed finansieras 100 kr av mäklaren.

Skulle aktien värde gå ner till drygt 100 kr kommer denna Mini-future automatiskt att stängas och mäklaren får tillbaka sin utlånade summa + ev. ränta. Eftersom försäljning skett lite ovanför finansieringsnivån kan det uppstå ett restvärde (försäljningsbelopp – finansieringsbelopp) vilket i så fall betalas ut till investeraren.

hävstång i minifutures
Hur du hittar pris och finansieringsnivå hos Avanza

Läs även vår djupgående artikel om: Mini Futures

Mini Futures kan du handla hos Nordnet och Avanza.

Knock-out warranter / Turbowarrant

 • Samma struktur som en Minifuture
 • Linjär hävstång
 • Stop-Loss och Riskpremie

I grunden fungerar Knock-out warranter på samma sätt som Mini-futures (se ovan). Skillnaden är att nivån för knock-out är exakt samma som finansieringsnivån. Det finns alltså inte någon ”barriär” som på Minifutures. Men istället betalas en riskpremie till utgivaren.

unlimited turbo long

Värdeutvecklingen avgörs av:

Värdeutvecklingen avgörs helt av underliggande tillgångens värdeförändring samt vald hävstångsnivå.

Säkerhetskrav/säkerhetsnivå:

Säkerheten sitter i den inbyggda Stop-Loss funktionen samt premien som betalas. På detta sätt är mäklaren säker på att få tillbaka utlånat kapital. Läs mer under Mini-futures ovan.

Exempel:

En Knock-Out warrant tecknas med Ericsson A (som i vårt exempel står i 80 kr) som underliggande tillgång. Kapitalinsatsen är 10 kr och finansieringsnivån 70 kr. Dessutom betalas en premie på 1 kr. Totala kostnaden blir alltså 11 kr. För varje krona som aktien går upp kommer även denna warrant gå upp. Det innebär i detta fall en hävstång på x8.

Skulle aktiekursen gå ner till 70 kr kommer warranten automatiskt att förfalla och mäklaren drar tillbaka utlånat kapital. Eftersom räntekostnaden räknas in i finansieringsnivån kommer finansieringsnivån över tid att höjas (om än mycket lite).

Warranter kan du handla hos Nordnet.se och Avanza.se.

Läs även vår djupgående artikel om: Turbo-Warranter

Optioner

 • Handlas i kontrakt, oftast 100 st i underliggande tillgångar
 • Delas upp i köpoptioner och säljoptioner
 • Har lösendatum & strike-pris
 • Risk att förlora mer än investerat kapital om du säljer/ställer ut en option men inte om du köper en option.
 • Komplicerad hävstångsprodukt – Att sälja/ställa ut optioner rekommenderas ej för nybörjare

Optioner är avtal mellan de som säljer optioner (utställare) samt de som köper dessa (innehavaren).

Utställare – Har kravet att sälja/köpa den specifika tillgången, till ett förutbestämt pris och på ett förutbestämt datum. Som utställare får du en premie som köparen betalar. Som utställare kan därmed vinsten enbart bestå av denna premie.

Optionsinnehavare / köparen – Har rätten, men inte skyldigheten, att köpa/sälja en specifik tillgång till ett förutbestämt pris på ett förutbestämt datum. Det kan exempelvis vara en option som ger innehavaren rätten att få köpa Ericsson B för 125 kr fyra veckor efter att optionen ställts ut.

Värdeutvecklingen avgörs av: Värdet på en option avgörs av priset på den underliggande, tid kvar till lösendatum, volatilitet i kursen & lösen-prisets nivå.

Säkerhetskrav/säkerhetsnivå:

Att vara utställare av en option innebär att personen har skyldigheten att sälja/köpa den underliggande tillgången till ett specifikt värde. För att detta verkligen ska kunna genomföras blir ett säkerhetskrav låst på personens depå. Denna summa går alltså inte att handla med förrän optionen är stängd.

Exempel köparen av en option:
En köpoption i Ericsson A köps för 4 kr. Eftersom det ingår 100 i ett kontrakt blir priset för optionen 400 kr. För detta ges rätten att köpa 100 st Ericsson A för 125 kr 2 månader senare. Därmed behöver kursen nå över 129 kr för att en vinst ska uppnås. Når kursen är på 132 kommer en vinst att skapas på 400 kr, dvs 100 % mot insatsen. Kursen på underliggande måste minst nå 129 kr för att break-even skall nås.

Exempel säljaren / utställaren av en option:
En köpoption i Ericsson A säljs för 4 kr (premien). Eftersom det ingår 100 i ett kontrakt blir priset för optionen 400 kr. Det innebär att 400 kr direkt trillar in på kontot.
Säljaren är nu tvungen att sälja 100 st Ericsson A för 125 kr 2 månader senare, oavsett vad kursen står i då. Därmed behöver kursen nå över 129 kr för att köparen skall göra en vinst på sina köpta optioner. När kursen är på 132 kommer köparen att ha en vinst på 400 kr, dvs 100 % mot insatsen.
Om kursen inte når över 125 kr kommer säljaren att få behålla de 400 kronorna (premien).

Optioner kan du handla hos Nordnet.se och Avanza.se.

Läs vår djupgående artikel om: Optioner

Terminer

 • Handlas i kontrakt (100 st av underliggande tillgång)
 • Har lösendatum och pris
 • Avräknas varje dag
 • Säkerhetskrav

Terminer är kontrakt som innebär att köp/sälj måste ske av en tillgång till ett förutbestämt pris, på ett förutbestämt datum. De handlas i kontrakt som vanligtvis motsvarar 100 stycket av den underliggande tillgången. Till skillnad mot optioner finns alltså alltid ett krav på att affären måste genomföras och det betalas ingen premie.

Värdeutvecklingen avgörs av: Varje dag beräknas vinst/förlust på den termin som en person äger. Denna summa läggs till/dras bort från personens likvida medel på kontot.

Säkerhetskrav: Beroende på hävstångsnivå finns olika stort krav på säkerhetskrav. Med andra ord hur stort kapital som behöver finnas på kontot. Är det hävstång med x5 och tillgångens värde är 20 000 kr kommer säkerhetskravet att vara på 4000 kr.

Exempel:

En termin i Ericsson A tecknas när kursen är 150 kr. Det motsvarar därmed 100st aktier och ett investerat kapital på 15 000 kr. För detta krävs en säkerhet på 5000 kr. Med andra ord sker handel med x3 i hävstång. Om tillgången går ner 3% innebär det att 450 kr dras från kontot (15 000 *3%) automatiskt. 

Vanliga terminer kan du handla hos Nordnet.se och Avanza.se

Mini-terminer

Mini-terminer fungerar på samma sätt som terminer men skillnaden är att de handlas i mindre kontrakt. Exempelvis finns miniterminer på OMX30S som består av 1/10 av ett fullt kontrakt, med andra ord 10 st av den underliggande tillgången. Det finns även vissa små andra skillnader mellan Minitermin och vanlig termin.

Miniterminer kan du handla hos Nordnet.se

Läs vår djupgående artikel om: Miniterminer

Bull & Bear certifikat

 • Daglig hävstång
 • Kortsiktig handel
 • Har urholkningseffekt

Bull- & Bearcertifikat är börshandlade finansiella produkter som följer en underliggande tillgångs värdeutveckling multiplicerat med den hävstång som är inbyggd i certifikatet. Det är enkelt att räkna ut den dagliga värdeutvecklingen – men över längre tid kommer inte certifikatet att följa underliggande tillgångens värdeutveckling.

En fördel med certifikat är att dessa köps för en summa och det är sedan enbart den summan som kan förloras. Något säkerhetskapital behövs alltså inte på kontot.

Värdeutvecklingen avgörs av:

Ett Bull- eller Bear-certifikat följer värdet på en underliggande tillgång med en daglig hävstångseffekt. Går den underliggande tillgången upp 1 % en dag och certifikatet har x3 kommer det öka 3%. Om tillgången dagen efter går ner 2 % kommer certifikatet gå ner 6 %. Över en längre period kommer därmed detta certifikat inte att få x3 högre/lägre avkastning än underliggande tillgång. Detta på grund av urholkningseffekten – se exemplet nedan.

Säkerhetskrav:

Något säkerhetskrav finns inte. Istället är certifikatet utformat så att det automatiskt följer den underliggande tillgången med en specifik hävstång.

Exempel:

Ett x2 Bull-certfikat köps för 1000 kr med OMXS30 som underliggande tillgång. Första dagen ökar kursen 10 %. Därmed kommer certifikatet öka 20 % och vara värt 1200 kr. Dagen efter faller kursen med 10 %, certifikatet 20 % vilket innebär att det är värt 960 kr (total nedgång på 4 %).

Detta samtidigt som OMXS30 kommer att totalt minskat 1 %. Volatilitet kommer alltså påverka värdeutvecklingen av Bull- & Bearcertifikat negativt på lång sikt.

Bull och bear certifikat kan du handla hos Nordnet och Avanza.

Läs vår djupgående artikel om: Bull och bear certifikat

ETF

 • Börshandlad fond
 • Med eller utan linjär hävstång
 • Enkelt att beräkna avkastning
 • Inbyggd hävstång

ETF (Exchange Traded Funds) är börshandlade fonder med fysiska eller syntetiska tillgångar. Innehavet kan vara allt från aktier och råvaror till index och valutor. Innehavet är statiskt och värdeutvecklingen styrs därmed helt utifrån innehavet i fonden. En fördel med ETF är att dessa kan erbjuda handel på marknaden som många andra värdepapper inte når.

I vissa fall kan ETF handlas med linjär hävstång. Det vanligaste är 1,5 eller 2 i hävstång. I jämförelse mot många andra hävstångsprodukter är det mycket lätt att beräkna avkastning och risk.

Värdeutvecklingen avgörs av:

Fondandelar ökar/sjunker i värde i förhållande till innehavets värdeutveckling multiplicerat med hävstången.

Säkerhetskrav:

Eftersom det är inbyggd hävstång krävs inget säkerhetskrav. Det går inte heller att förlora mer än vad fondandelen köptes för.

Exempel:

En investering sker med 10 000 kr i Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap. Detta med tyska DAX-index som underliggande tillgång. Över en månad går index upp 3,5 % vilket betyder att denna fond kommer att öka 7 %.  

Bull och bear certifikat kan du handla hos Nordnet.se och Avanza.se.

CFD

 • Kräver säkerhetskrav
 • Linjär hävstång
 • Risk att förlora mer än investerat kapital

CFD (Contract for difference) är kontrakt som går upp/ner i värde utifrån den underliggande tillgångens värdeutveckling. De handlas alltid direkt mot en mäklare och är alltså inte ett börshandlat kontrakt.  

Värdeutvecklingen avgörs av:

När ett kontrakt öppnas har det ett värde av 0 kr. Därefter ändras dess värde utifrån hur underliggande tillgången ändras i värde. Går exempelvis aktien upp 10 kr kommer även kontraktet att öka 10 kr i värde. Det är härifrån som detta värdepapper har fått sitt namn ”kontrakt för värdeskillnad” från öppningsdatum till att det stängs.

Säkerhetskrav:

När en position öppnas krävs ett säkerhetskrav som motsvarar en viss procent av den underliggande tillgångens totala värde. Om säkerhetskravet är 10 % innebär det att handel med hävstång sker med x10. Vid säkerhetskrav på 5 % sker handel med hävstång på x20. Det är alltså denna summa av personens likvida medel som är låsta och inte kan användas till andra positioner.

Skulle likvida medel på kontot gå under säkerhetskravet kan positionerna automatiskt stängas.

Exempel:

Ett kontrakt på 100 st Ericsson A (som i detta exempel står i 150 kr/st) önskas öppnas. Kontraktet motsvarar alltså 15 000 kr men i och med att bara säkerhetsmarginal krävs på 1 500 kr innebär det att handeln sker med x10 i hävstång.

Går Ericsson A ner till 145 kr kommer certifikatet att få ett värde på ”– 500 kr” och därmed påverka kvarvarande säkerhetsmarginal. Om de likvida medlen på kontot kommer under säkerhetsmarginalen kan dessa positioner stängas automatiskt. Ett alternativ är att sätta in mer likvida medel för att positionen inte ska stängas.

Läs vår djupgående artikel om: CFD:s

Hur du hittar säkerhetskrav och positionen hos IG

Begrepp & förklaringar

Daglig hävstång – Procentuella värdeförändringen motsvarar värdeutvecklingen på underliggande tillgång på daglig basis. Har därmed en urholkningseffekt vid längre tids sparande.

Hävstångsnivå – Den multiplikator som ökar värdeförändringen på instrumentet i förhållande till värdeförändring på underliggande tillgång.

Knock-out nivå – Då instrumentet förfaller och därmed blir värdelöst

Linjär hävstång – Värdeförändringen motsvarar värdeutvecklingen på underliggande tillgång multiplicerat med hävstången. Detta oavsett tidsperspektiv.

Margin – (Se säkerhetsmarginal)

Open End – Att instrumentet inte har något slutdatum, exempelvis Mini-future

Restvärde – En minifuture stängs automatiskt vid Stop-Loss nivån. Därefter betalas eventuellt restvärde ut som motsvarar värdet ner till finansieringsnivån.

Ränta – På de finansiella produkter där mäklaren lånar ut pengar för finansiering behöver köparen betala en viss årlig ränta. Räntekostnaden brukar ”bakas in” i priset på produkten.

Slutdatum – Det datum då tillgången förfaller, ex optioner.  

Säkerhetsmarginal – Den summa som behöver finnas som likvida medel för att positionen ska förbli öppen. Finns exempelvis på CFD.

Lämna en kommentar