Fastighetsfonder

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
fastighetsfonder

Fastighetsfonder är aktiefonder vars innehav primärt består av bolag inom fastighetssektorn. Utöver renodlade fastighetsbolag kan även innehavet bestå av exempelvis byggbolag och bolag med reala tillgångar (skog, råvaror, kraft).

🔗 Se det totala utbudet av Fastighetsfonder hos Avanza

Vad är en fastighetsfond? Varför investera?

En fastighetsfond är en så kallad ”branschfond”. Det innebär att innehavet är inriktad mot en specifik bransch, i detta fall fastigheter. Ett flertal investerar även enbart i svenska bolag vilket innebär att fondinnehavet blir ännu mer riktat.

Fastighet – mer än bara byggnader

Fastigheter förknippas främst med byggnader så som bostäder, lokaler och kontor. Men juridiskt är en fastighet äganderätten till ett område inom mark, skog eller sjö. På detta område kan sedan bostäder/kontor byggas. Det är därför som även bolag som har realtillgångar kan hittas inom fastighetsfonder. En del fonder har även enbart inriktning mot dessa bolag.

Realtillgångar är fysiska tillgångar samt fast egendom som skog, kraft, infrastruktur, fastigheter och råvaror. Det är tillgångar som över tid bevisat sig ge ett bra inflationsskydd. / Pär Ståhl, Avanza

Diversifiering och stabilitet

Att investera i dessa fonder innebär en automatisk diversifiering och exponering mot fastighetsmarknaden. Det kan därmed vara ett smidigt sätt att exponera sitt kapital mot denna marknad utan att själv behöva välja ut enskilda aktier.

Fastighetsfonder ses generellt som något stabilare än andra branschfonder. Detta utifrån att dessa bolag inte är lika konjunkturkänsliga. Behovet av bostäder, lokaler och kontor kommer alltid att finnas (även om behovet kan ändras över tid) samtidigt som många fastighetsbolag har långa hyreskontrakt med sina hyresgäster. Fastigheter och reala tillgångar ses även som ett inflationsskydd.

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Skillnader mellan olika fonder

  • Region

Den primära skillnaden mellan dessa fonder är vilken geografisk inriktning de har. Flera fonder investerar uteslutande i svenska eller nordiska bolag men det finns även de med en betydligt mer internationell inriktning.

  • Fastighetsbolag – eller även andra bolag?

Även om en fond är registrerad som fastighetsfond så kan innehavet vara betydligt bredare än enbart fastighetsbolag. Ett tydligt exempel på detta är PriorNilsson Realinvest som har stora innehav i Boliden, Telia och SCA. Detta utifrån att fonden fokuserar på reala tillgångar.

  • (Aktier eller lån?)

Ett alternativ till aktiefonder är att investera i Tessins fastighetsräntefond. Fonden består av andelar i ett stort antal företagslån som förmedlats via denna låneplattform. Med löpande ränteintäkter ger fonden en stabil avkastning till låg risk. Avkastningen har historiskt däremot varit betydligt lägre än vad aktiefonder gett. Men det är även två helt olika investeringsalternativ.

Tessins fastighetsfond kan du investera i via Nordnet.se men tyvärr inte via Avanza.

  • (Kan fonden ta ”korta” positioner?)

Det är ovanligt att fondförvaltare får ta ”korta” positioner (satsa på att en aktie skall gå ner) och därmed blanka vissa bolag. Men det förekommer. Ett exempel är Lannebo Fastighetsfond där förvaltarna kan ”blanka aktier i bolag där de ser sämre framtidsutsikter”.

Exempel på fastighetsfonder

De fonder som presenteras nedan ska enbart ses som exempel på olika fastighetsfonder och inriktningar som dessa kan ha.

fastighetsfonder lista

Länsförsäkringar Fastighetsfond A

Länsförsäkringar Fastighetsfond A är den överlägset mest populära fastighetsfonden på Avanza utifrån antalet ägare. Som visas ovan har den även gett bäst avkastning mellan 2016 och 2021.

Det är en aktiv förvaltad fond med inriktning mot ”nordiska fastighets- och byggbranschen”. Det är inte ovanligt att innehavet är till över 90 % riktat mot Sverige. Utöver rena fastighetsbolag består innehavet även delvis av industriföretag och cykliska konsumentföretag. Detta däremot bara till några procent.

IKC Fastighetsfond A

IKC Fastighetsfond investerar minst 70 % i svenska fastighetsbolag eller bolag som bedriver hotellverksamhet. Detta som exempelvis Sagax, Balder, Samhällsbyggnad och NP3 Fastigheter. Upp till 30 % kan investeras i bygg- och fastighetsrelaterade tillgångar utan att detta har någon geografisk begränsning.

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


PriorNilsson Realinvest A

PriorNilsson Realinvest kan investera i bolag över hela världen men störst fokus ska vara mot den nordiska marknaden. Bolagen ska ha stora reala tillgångar, vilket även är orsaken till namnet ”Realinvest”. Dessa tillgångar kan vara inom fastigheter, skog, råvaror och inom kraftindustrin. Denna fond bör därmed inte ses som en renodlad fastighetsfond även om innehavet till större del hittas inom denna sektor.

Swedbank Robur Fastighet A

Swedbank Robur Fastighet A investerar vanligtvis 75 % globalt och 25 % inom Sverige. Detta inom fastighetsbolag, mäklare och byggbolag men även delvis bolag som har stora reala tillgångar så som exempelvis skogs- och kraftbolag.

Skagen m2

Skagen m2 har en bred global inriktning. Förvaltarna ”försöker undvika köp av populära aktier till ett för högt pris”. Innehavet skiljer sig därmed inte enbart geografiskt mot andra fastighetsbolag utan även delvis utifrån vilka större bolag som finns i portföljen.

Länder med större investeringar är USA, Tyskland, Japan och Storbritannien.

🔗 Se samtliga fastighetsfonder hos Avanza

Läs även:

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

  • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
  • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
  • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar