Fastighetsfonder

Fastighetsfonder

Fastighetsfonder är aktiefonder vars innehav primärt består av bolag inom fastighetssektorn. Utöver renodlade fastighetsbolag kan även innehavet bestå av exempelvis byggbolag och bolag med reala tillgångar (skog, råvaror, kraft).

Utbudet av fastighetsfonder är relativt stort. Under 2021 fanns det närmare 30 fonder att välja mellan hos Avanza. Längre ner i artikeln presenteras fem av dessa mer utförligt.

Vad är en fastighetsfond? Varför investera?

En fastighetsfond är en så kallad ”branschfond”. Det innebär att innehavet är inriktad mot en specifik bransch, i detta fall fastigheter. Ett flertal investerar även enbart i svenska bolag vilket innebär att fondinnehavet blir ännu mer riktat.

Fastighet – mer än bara byggnader

Fastigheter förknippas främst med byggnader så som bostäder, lokaler och kontor. Men juridiskt är en fastighet äganderätten till ett område inom mark, skog eller sjö. På detta område kan sedan bostäder/kontor byggas. Det är därför som även bolag som har realtillgångar kan hittas inom fastighetsfonder. En del fonder har även enbart inriktning mot dessa bolag.

Realtillgångar är fysiska tillgångar samt fast egendom som skog, kraft, infrastruktur, fastigheter och råvaror. Det är tillgångar som över tid bevisat sig ge ett bra inflationsskydd. / Pär Ståhl, Avanza

Diversifiering och stabilitet

Att investera i dessa fonder innebär en automatisk diversifiering och exponering mot fastighetsmarknaden. Det kan därmed vara ett smidigt sätt att exponera sitt kapital mot denna marknad utan att själv behöva välja ut enskilda aktier.

Fastighetsfonder ses generellt som något stabilare än andra branschfonder. Detta utifrån att dessa bolag inte är lika konjunkturkänsliga. Behovet av bostäder, lokaler och kontor kommer alltid att finnas (även om behovet kan ändras över tid) samtidigt som många fastighetsbolag har långa hyreskontrakt med sina hyresgäster. Fastigheter och reala tillgångar ses även som ett inflationsskydd.

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Skillnader mellan olika fonder

  • Region

Den primära skillnaden mellan dessa fonder är vilken geografisk inriktning de har. Flera fonder investerar uteslutande i svenska eller nordiska bolag men det finns även de med en betydligt mer internationell inriktning.

  • Fastighetsbolag – eller även andra bolag?

Även om en fond är registrerad som fastighetsfond så kan innehavet vara betydligt bredare än enbart fastighetsbolag. Ett tydligt exempel på detta är PriorNilsson Realinvest som inom de fem största innehaven, år 2021, hade både Telia och SCA. Detta utifrån att fonden fokuserar på reala tillgångar.

  • (Aktier eller lån?)

Ett alternativ till aktiefonder är att investera i Tessins fastighetsräntefond. Fonden består av andelar i ett stort antal företagslån som förmedlats via denna låneplattform. Med löpande ränteintäkter ger fonden en stabil avkastning till låg risk. Avkastningen har historiskt däremot varit betydligt lägre än vad aktiefonder gett. Men det är även två helt olika investeringsalternativ.

Tessins fastighetsfond kan du investera i via Nordnet.se men tyvärr inte via Avanza.

  • (Kan fonden ta ”korta” positioner?)

Det är ovanligt att fondförvaltare får ta ”korta” positioner (satsa på att en aktie skall gå ner) och därmed blanka vissa bolag. Men det förekommer. Ett exempel är Lannebo Fastighetsfond där förvaltarna kan ”blanka aktier i bolag där de ser sämre framtidsutsikter”.

Bästa fastighetsfonderna mellan 2016 – 2021

Topp 5 bästa fonderna 2016-2021

De fem fastighetsfonder, hos Avanza, med högst avkastning under tidsperioden 2016 – 2021 är:

1. Länsförsäkringar Fastighetsfond A: 161 % (Läs mer om fonden längre ner i artikeln eller läs om fonden hos Avanza)

2. ODIN Fastigheter: 152 %
(läs om fonden hos Avanza)

3. PriorNilsson Realinvest: 143 % (Läs mer om fonden längre ner i artikeln eller läs om fonden hos Avanza)

4. IKC Fastighetsfond: 143 % (Läs mer om fonden längre ner i artikeln eller läs om fonden hos Avanza)

5. Carnegie Fastighetsfond Norden: 125 %
(läs om fonden hos Avanza)

(Sifforna ovan är från september 2021 och fem år bakåt)

Exempel på fastighetsfonder

De fonder som presenteras nedan ska enbart ses som exempel på olika fastighetsfonder och inriktningar som dessa kan ha.

fastighetsfonder lista

Länsförsäkringar Fastighetsfond A

Länsförsäkringar Fastighetsfond A är den överlägset mest populära fastighetsfonden på Avanza utifrån antalet ägare. Som visas ovan har den även gett bäst avkastning mellan 2016 och 2021.

Det är en aktiv förvaltad fond med inriktning mot ”nordiska fastighets- och byggbranschen”. Det är inte ovanligt att innehavet är till över 90 % riktat mot Sverige. Utöver rena fastighetsbolag består innehavet även delvis av industriföretag och cykliska konsumentföretag. Detta däremot bara till några procent.

IKC Fastighetsfond A

IKC Fastighetsfond investerar minst 70 % i svenska fastighetsbolag eller bolag som bedriver hotellverksamhet. Detta som exempelvis Sagax, Balder, Samhällsbyggnad och NP3 Fastigheter.  Upp till 30 % kan investeras i bygg- och fastighetsrelaterade tillgångar utan att detta har någon geografisk begränsning. Upp till 10% kan investeras i liknande fonder.  

PriorNilsson Realinvest A

PriorNilsson Realinvest kan investera i bolag över hela världen men störst fokus ska vara mot den nordiska marknaden. Bolagen ska ha stora reala tillgångar, vilket även är orsaken till namnet ”Realinvest”. Dessa tillgångar kan vara inom fastigheter, skog, råvaror och inom kraftindustrin. Denna fond bör därmed inte ses som en renodlad fastighetsfond även om innehavet till större del hittas inom denna sektor.

Swedbank Robur Fastighet A

Swedbank Robur Fastighet A investerar vanligtvis 75 % globalt och 25 % inom Sverige. Detta inom fastighetsbolag, mäklare och byggbolag men även delvis bolag som har stora reala tillgångar så som exempelvis skogs- och kraftbolag.

Under 2021 var ca 50 % av bolagen i USA och 27 % i Sverige. Det största innehavet (8%) var American Tower Corp.

Skagen m2

Skagen m2 har en bred global inriktning. Förvaltarna ”försöker undvika köp av populära aktier till ett för högt pris”. Innehavet skiljer sig därmed inte enbart geografiskt mot andra fastighetsbolag utan även delvis utifrån vilka större bolag som finns i portföljen.

Länder med större investeringar är USA, Tyskland, Japan och Storbritannien. År 2021 var enbart 4,64 % av värdet i svenska bolag. Bland de största innehaven det året fanns exempelvis Self Storage Group, Catena och Prologis.

Se samtliga fastighetsfonder hos Avanza

(Samtlig siffror är från 2021)

TIPS – Köp fonderna till den lägsta avgiften

Du bör dock kolla upp varje enskild fond hos alla tre aktörerna SAVR, Nordnet.se och Avanza.se. Avgifterna kan skilja sig och vissa fonder är billigast hos Avanza medan andra är billigast hos SAVR osv.

Hos SAVR sker investeringar i olika fonder och alltid inom ett ISK (ISK är även tillgängligt hos Avanza och Nordnet) . Önskas investeringar ske i aktier eller andra värdepapper kan detta istället ske hos Avanza eller Nordnet.

Läs även:

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023