Hedgefond

Hedgefond

En hedgefond är en fond som har målet att ge positiv avkastning – oavsett hur marknaden rör sig. Detta kan uppnås genom att fonderna har betydlig färre regler att förhålla sig till än en klassisk aktiefond. Bland annat kan positioner tas med hävstång och både blankningar och belåningar kan ske.

En hedgefond har målet att ge positiv avkastning – oavsett hur marknaden rör sig

Grundtanken med hedgefonder är alltså att de ska ge positiv avkastning oavsett hur marknaden rör sig. Däremot finns ingen garanti för att detta kommer att uppnås.

De svenska hedgefonderna föll i genomsnitt 2 % mellan halvårsskiftet 2007 och halvårsskiftet 2008. Det fanns även de som backade 30 % eller 40 % (Fakta: Nordnetbloggen)

En hedgefond kan sammanfattas med:

 • Friare förvaltning
 • Söker absolut avkastning
 • Begränsade handelsdagar
 • Ger stabilitet på orolig aktiemarknad

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Vad skiljer hedgefond mot andra fonder?

 • Korta och långa positioner

Vid förvaltning av en hedgefond kan förvaltarna både gå kort och lång. Därmed kan värdepapper och finansiella instrument användas för att få en värdeökning på fonden även vid börsnedgångar.

Det ska jämföras mot en aktiefond där förvaltarna får köpa och sälja aktier men aldrig kan ta positioner som ökar i värde om tillgångens värde minskar.

Att gå kort – Ta positioner som ökar i värde när tillgången faller i värde

Att gå lång – Ta positioner som ökar i värde när tillgångarna ökar i värde

 • Friare regler

Hedgefonder har friare regler som styr hur fonden får förvaltas. Här kan exempelvis förvaltarna välja belåning, hävstångsprodukter och ett stort antal marknader.

 • Ställer högre krav på förvaltaren

Då investering kan ske på ett stort antal marknader samt att exempelvis blankning och hävstång kan användas ställs det betydligt högre krav på förvaltarna än vid en klassisk aktiefond.

Självklart påverkar förvaltarna avkastningen i en aktiefond men via de regler som styr fonden skapas ett ”begränsat” utbud för förvaltarna att välja på. Att exempelvis en Råvarufond faller i värde när oljepriset faller är inte oväntat.

Detta medan förvaltaren av en hedgefond förväntas parera dessa negativa rörelser på ett mer aktivt sätt. Eftersom det ställer högre krav på förvaltarna innebär det även generellt en högre förvaltningsavgift.

 • Positivt avkastningsmål

Generellt gäller att en hedgefond söker efter ett positiv avkastning – oavsett hur marknaden rör sig. Detta till skillnad mot en aktiefond vars mål är att få bättre avkastning än jämförelseindex.

 • Inte daglig handel

Många hedgefonder erbjuder uttag och insättningar enbart en gång per månad eller kvartalsvis. Det beror på den komplexa portföljsamansättningen.

En klassisk aktiefond kan köpas/säljas varje börsdag även om pengarna betalas ut till kontot efter ett par dagar.

Olika hög risk

Även om målet är samma, att uppnå absolut avkastning, så är vägen dit mycket olika mellan olika fonder. Bland annat skiljer det sig gällande risknivå, marknader och vilket fokusområde som investerarna har.

Ett exempel är att mindre eller större fokus kan ligga på blankning. Här kan Jupiter Global Absolute Return nämnas där ett betydande fokus just ligger på att blanka aktier. Istället för att hitta aktier som är köpvärda söker de aktier som förväntas minska i värde.

Under 90-talet var hedgefond synonymt med en högriskfond men idag är utbudet betydligt bredare. Det går därmed att välja hedgefonder oavsett om hög eller låg risknivå önskas. Det viktiga är att exempelvis se på fondens historia, dess mål, marknad, risknivå och avgifter.

TIPS: Följ den betygsättning som Morning Star har. De betygsätter enbart fonder med längre historik och ger betyg bland annat utifrån avkastning i förhållande till risk. 

Som hedge på en orolig marknad – Exempel från våren 2020

Under våren 2020 slog Coronakrisen till brutalt mot världsekonomin. I en granskning av Nyhetsbyrån Direkt Fonder visade det sig att hedgefonderna levererade en betydligt bättre avkastning än index under årets 3,5 första månader.

Av de 50 svenskregistrerade hedgefonderna på Morningstar var det ingen som hade fallit lika mycket som index. Det var visserligen över 30 %-enheters skillnad mellan den bästa och den sämsta fonden men utvecklingen visar tydligt målet med hedgefonderna – att kunna leverera avkastning även i oroliga tider.

En av de bästa hedgefonder, fram till 15:e mars, var Atlant Protect, med en uppgång på 11,8 %. På andraplats kom Elementa med 9,8 % i uppgång. Atlant Fonder levererade även positiv avkastning med fem av sina sju fonder under det svaga börsåret 2018. Deras ”Atlant Stability Offensiv” fick då utmärkelsen ”Årets Bästa Hedgefond” av Fondmarknaden.  

Dessa fonders avkastning ska ställas mot OMX30 som under samma period föll 31,4 %.

Fördelar och nackdelar med hedgefonder

Fördelar

 • Få avkastning oavsett om marknaden går upp eller ner

Förväntas marknaden gå nedåt kan hedgefonder vara ett bättre alternativ än att enbart ha likvida medel. Flera fonder har även historiskt sett gett ett bra resultat under år när index fallit.

 • Stabilitet under oroliga tider

Hedgefonder väljs ofta som en stabilitet i portföljen. Detta inte minst i oroliga tider då volatiliteten är stor och det är svår att avgöra åt vilket håll som marknaden förväntas röra sig.

Nackdelar

 • Högre avgift

Avgiften är betydligt högre än på aktiefonder. Det kan exempelvis innebära 1 % i förvaltningsavgift per år samt prestationsbaserad avgift på 20 % av avkastningen som övergår avkastningströskeln (Exempel från Brummer & Partner)

 • Kan missa stora börsuppgångar

Eftersom målet med hedgefonden är att alltid ge positiv avkastning innebär det generellt att stora börsuppgångar inte återspeglas i avkastningen på fonderna.  Det behöver inte nödvändigtvis innebära detta men på grund av hur fonden är uppbyggd, med fokus på absolut avkastning, är det snarare stabilitet än hög avkastning som karaktäriserar dem.

 • Brist på transparens

Det är inte lika tydligt vad innehavet består av inom en hedgefond. Detta i motsats till en aktie- eller räntefond där innehavet tydligt redovisas löpande.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 68% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Ordbok

Hedge – Engelska ordet för ”gardera sig” vilket även speglar tanken med en hedgefond. Många av dessa fonder är konstruerade för att gardera sig mot kraftiga rörelser på börsen.

Förvaltningsavgift – Avgift som tas ut av förvaltaren för att förvalta fonden. Är generellt högre än vid aktie- eller räntefonder.

High-Watermark – Innebär att förvaltningsavgiften inte tas ut om värdet sjunker under denna nivå. Skulle värdet gå upp över värdet kommer återigen förvaltningsavgift räknas ut.

Ex: Skulle en fond vara värd 120 kr och sedan falla till 115 kommer ingen avgift tas ut förrän värdet igen är på minst 120.

Avkastningströskel – Den nivå på avkastning som måste uppnås innan prestationsbaserad avgift tas ut.

 Absolut avkastning – Att fonden ökar i värde oavsett hur marknaden rör sig

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Savelend.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.
– Kameo.se – Investera i fastighetsprojekt & företagslån. Välj själv vilka projekt & företag du vill investera i på deras plattform. Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2022