Hedgefond

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Hedgefond

En hedgefond är en fond som har målet att ge positiv avkastning – oavsett hur marknaden rör sig. Detta kan uppnås genom att fonderna har betydlig färre regler att förhålla sig till än en klassisk aktiefond. Bland annat kan positioner tas med hävstång och både blankningar och belåningar kan ske.

En hedgefond har målet att ge positiv avkastning – oavsett hur marknaden rör sig

Grundtanken med hedgefonder är alltså att de ska ge positiv avkastning oavsett hur marknaden rör sig. Däremot finns ingen garanti för att detta kommer att uppnås.

En hedgefond kan sammanfattas med:

 • Friare förvaltning
 • Söker absolut avkastning
 • Begränsade handelsdagar
 • Ger stabilitet på orolig aktiemarknad

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Vad skiljer hedgefond mot andra fonder?

 • Korta och långa positioner

Vid förvaltning av en hedgefond kan förvaltarna både gå kort och lång. Därmed kan värdepapper och finansiella instrument användas för att få en värdeökning på fonden även vid börsnedgångar.

Det ska jämföras mot en aktiefond där förvaltarna får köpa och sälja aktier men aldrig kan ta positioner som ökar i värde om tillgångens värde minskar.

Att gå kort – Ta positioner som ökar i värde när tillgången faller i värde

Att gå lång – Ta positioner som ökar i värde när tillgångarna ökar i värde

 • Friare regler

Hedgefonder har friare regler som styr hur fonden får förvaltas. Här kan exempelvis förvaltarna välja belåning, hävstångsprodukter och ett stort antal marknader.

 • Ställer högre krav på förvaltaren

Då investering kan ske på ett stort antal marknader samt att exempelvis blankning och hävstång kan användas ställs det betydligt högre krav på förvaltarna än vid en klassisk aktiefond.

Självklart påverkar förvaltarna avkastningen i en aktiefond men via de regler som styr fonden skapas ett ”begränsat” utbud för förvaltarna att välja på. Att exempelvis en Råvarufond faller i värde när oljepriset faller är inte oväntat.

Detta medan förvaltaren av en hedgefond förväntas parera dessa negativa rörelser på ett mer aktivt sätt. Eftersom det ställer högre krav på förvaltarna innebär det även generellt en högre förvaltningsavgift.

 • Positivt avkastningsmål

Generellt gäller att en hedgefond söker efter ett positiv avkastning – oavsett hur marknaden rör sig. Detta till skillnad mot en aktiefond vars mål är att få bättre avkastning än jämförelseindex.

 • Inte daglig handel

Många hedgefonder erbjuder uttag och insättningar enbart en gång per månad eller kvartalsvis. Det beror på den komplexa portföljsamansättningen.

En klassisk aktiefond kan köpas/säljas varje börsdag även om pengarna betalas ut till kontot efter ett par dagar.

Olika hög risk

Även om målet är samma, att uppnå absolut avkastning, så är vägen dit mycket olika mellan olika fonder. Bland annat skiljer det sig gällande risknivå, marknader och vilket fokusområde som investerarna har.

Ett exempel är att mindre eller större fokus kan ligga på blankning. Här kan Jupiter Global Absolute Return nämnas där ett betydande fokus just ligger på att blanka aktier. Istället för att hitta aktier som är köpvärda söker de aktier som förväntas minska i värde.

Under 90-talet var hedgefond synonymt med en högriskfond men idag är utbudet betydligt bredare. Det går därmed att välja hedgefonder oavsett om hög eller låg risknivå önskas. Det viktiga är att exempelvis se på fondens historia, dess mål, marknad, risknivå och avgifter.

TIPS: Följ den betygsättning som Morning Star har. De betygsätter enbart fonder med längre historik och ger betyg bland annat utifrån avkastning i förhållande till risk. 

Som hedge på en orolig marknad – Exempel från våren 2020

Under våren 2020 slog Coronakrisen till brutalt mot världsekonomin. I en granskning av Nyhetsbyrån Direkt Fonder visade det sig att hedgefonderna levererade en betydligt bättre avkastning än index under årets 3,5 första månader.

Av de 50 svenskregistrerade hedgefonderna på Morningstar var det ingen som hade fallit lika mycket som index. Det var visserligen över 30 %-enheters skillnad mellan den bästa och den sämsta fonden men utvecklingen visar tydligt målet med hedgefonderna – att kunna leverera avkastning även i oroliga tider.

Fördelar och nackdelar med hedgefonder

Fördelar

 • Få avkastning oavsett om marknaden går upp eller ner

Förväntas marknaden gå nedåt kan hedgefonder vara ett bättre alternativ än att enbart ha likvida medel. Flera fonder har även historiskt sett gett ett bra resultat under år när index fallit.

 • Stabilitet under oroliga tider

Hedgefonder väljs ofta som en stabilitet i portföljen. Detta inte minst i oroliga tider då volatiliteten är stor och det är svår att avgöra åt vilket håll som marknaden förväntas röra sig.

Nackdelar

 • Högre avgift

Avgiften är betydligt högre än på aktiefonder. Det kan exempelvis innebära 1 % i förvaltningsavgift per år samt prestationsbaserad avgift på 20 % av avkastningen som övergår avkastningströskeln.

 • Kan missa stora börsuppgångar

Eftersom målet med hedgefonden är att alltid ge positiv avkastning innebär det generellt att stora börsuppgångar inte återspeglas i avkastningen på fonderna.  Det behöver inte nödvändigtvis innebära detta men på grund av hur fonden är uppbyggd, med fokus på absolut avkastning, är det snarare stabilitet än hög avkastning som karaktäriserar dem.

 • Brist på transparens

Det är inte lika tydligt vad innehavet består av inom en hedgefond. Detta i motsats till en aktie- eller räntefond där innehavet tydligt redovisas löpande.

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Ordbok

Hedge – Engelska ordet för ”gardera sig” vilket även speglar tanken med en hedgefond. Många av dessa fonder är konstruerade för att gardera sig mot kraftiga rörelser på börsen.

Förvaltningsavgift – Avgift som tas ut av förvaltaren för att förvalta fonden. Är generellt högre än vid aktie- eller räntefonder.

High-Watermark – Innebär att förvaltningsavgiften inte tas ut om värdet sjunker under denna nivå. Skulle värdet gå upp över värdet kommer återigen förvaltningsavgift räknas ut.

Ex: Skulle en fond vara värd 120 kr och sedan falla till 115 kommer ingen avgift tas ut förrän värdet igen är på minst 120.

Avkastningströskel – Den nivå på avkastning som måste uppnås innan prestationsbaserad avgift tas ut.

 Absolut avkastning – Att fonden ökar i värde oavsett hur marknaden rör sig

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar