VIX-index (Skräckindex)

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
VIX index

VIX-index visar marknadens förväntningar på kommande volatilitet i indexet S&P 500. Detta under de kommande 30 dagarna. VIX-index räknas fram utifrån optionshandeln mot S&P 500.

Framförallt visar detta index vilken oro och instabilitet som finns på marknaden. VIX-index kallas ofta för skräckindex. Detta utifrån den skräck som uppstår hos investerarna vid en förväntad hög volatilitet. Generellt är VIX-index högt på en kraftigt nedåtgående marknad.

Vad visar VIX?

VIX är en förkortning för ”Market Volatility Index”. Detta index speglar förväntade volatiliteten (storleken på kursrörelserna) på marknaden under de kommande 30 dagarna. Index beräknas på handeln med S&P 500 optioner som handlas på CBOE (Chicago Board Options Exchange).

Varför denna koppling?

Investerare söker alltid efter stabilitet och låg risk – i förhållande till avkastning. Om exempelvis aktiemarknaden har ovanligt hög volatilitet ökar risken. Investerare kan i detta fall teckna sälj-optioner på CBOE som därmed går upp i värde om börsen går ner. På detta sätt skapas en hedge (trygghet) mot ytterligare nedgång.

I realitet innebär detta att efterfrågan på dessa optioner kommer att öka ju större volatilitet som finns på marknaden. Därmed återspeglas ”skräcken” hos investerarna i VIX-index.

Gratis plattform för teknisk analys

IG.com/sv erbjuder en plattform och app för teknisk analys & trading. Det är helt gratis att öppna konto hos IG och att använda deras plattform. Där kan du även följa & handla på världens marknader i realtid dygnet runt, även när börsen är stängd.

  • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
  • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
  • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Vad innebär VIX och vilka nivåer är viktiga?

VIX index graf

(Källa: Nordnet, Artikel om skräckindex)

Du kan även göra teknisk analys på VIX-indexet hos exempelvis IG men var försiktig då det kan svänga kraftigt.

VIX-index tolkas generellt som en indikation på hur orolig som investerarna är. Är index högt förväntar de sig en hög volatilitet på marknaden – vilket oftare uppstår vid kraftiga nedgångar. Här är det viktigt att komma ihåg att index inte anger hur volatiliteten är för tillfället, utan hur investerarna tror att den kommer att bli.

20 – Genomsnittet

Nivån på 20 brukar anges som genomsnittet. Det är däremot inte helt korrekt då den exakta genomsnittliga nivån ändras dag för dag. Men lite grovt är 20 genomsnitt vilket därmed klassas som en ”normal nivå”

30 – Högre risk

Nivån 30 brukar kallas för högre risk, förhöjd risk eller liknande. Det finns en oro men samtidigt osäkerhet om vad som kommer.

40 – Skräck

Nivån 40 brukar kallas för ”skräcknivå”. Nu är det inte bara oro utan snarare panik. Ofta innebär det extrem volatilitet, stora kursras och investerare som agerar kraftigt för att inte få ännu större förluster. Det är därmed lätt att koppla dessa tillfällen med det som brukar kallas för börskrascher.

Förväntad daglig volatilitet

Ovan beskrivs hur VIX-index speglar marknaden i stort. Det går även att räkna fram ungefär vilken daglig volatilitet som förväntas utifrån nivån på VIX-index. Exempelvis:

805 %
603,75 %
402,50 % Skräcknivåer
301,88 % Förhöjd nivå
201,25 % Normal nivå

Generellt innebär lågt VIX-index att marknaden är i en lugn, men tydlig, uppåtgående trend. Det är när trenden är nedåtgående som investerarna blir mer oroliga och försöker hitta mer stabila tillgångar. Vid kraftigt nedåtgående kurser kan tillslut panik/skräck uppstå och det är extremt svårt att avgöra kommande dagars utveckling. 

Inte alltid ner…

Det vanligaste är att VIX-index är högt i samband med kursras. Men det behöver inte vara så. Detta index anger enbart ”förväntad volatilitet under kommande 30 dagar”. Det kan i princip lika gärna innebära en kraftig uppgång. Historiskt sett har detta index framförallt varit högt vid oro, kursras och instabilitet.

Agera vid högt VIX

Ett högt VIX innebär hög volatilitet, stark oro och generellt har investerarna snabbare till sälj än till köp. Hur du bör agera beror självklart på din egen investeringsfilosofi.

Investera i VIX – Att investera i VIX-index är riskfyllt då det kan svänga fort. Med en Köp-position ökar värdet om VIX-index går upp. Därmed kan det delvis ses som en hedge mot en ännu mer orolig marknad.

Sitt still i båten… – Den vanligaste rekommendationen är att inte agera alls – eller att alltid följa sin strategi oavsett hur marknaden rör sig. Det passar för de allra flesta som spar långsiktigt.

Köp i dippen – Högt VIX-index betyder hög volatilitet. Hög volatilitet betyder generellt kraftiga nedgångar och mycket ofta ”överreagerar” marknaden. Med andra ord pressas många kurser ner mer än vad som är rimligt. Här kan Coronapandemin tas som exempel. Det tog ca ett halvår för kurserna att återigen nå All Time High efter det kraftiga raset på våren 2020.

Daytrading – Några som ofta tjänar på hög volatilitet är daytraders. I en intervju till Aftonbladet berättade flera svenska daytraders att de, under coronapandemin, tjänade ”tio gånger mer än normalt”. Men då krävs det även mycket goda kunskaper inom daytrading. Hög volatilitet innebär även betydligt högre risk. ‘

…Vix is high, it´s time to buy

When the VIX is high, it’s time to buy. When the VIX is low, look out below

Det engelska uttrycket ovan visar även ett sätt att använda VIX som en indikation på handel. När VIX är på ”toppennivåer” är oron som allra störst på marknaden. Till stor sannolikhet har kurserna redan pressats nedåt kraftigt och investerarna söker sig till stabilare alternativ. Men med en överreaktion på marknaden kan detta vara ett perfekt köpläge. Ännu en gång kan coronapandemin tas upp som ett lysande exempel på detta.

När sedan VIX är på ”bottennivåer” kan det tolkas som att S&P 500 inom en snar framtid kommer att gå nedåt. Dessa extremt låga nivåer kan alltså tolkas som en ”falsk trygghet” då de flesta investerare inte förväntar sig någon större volatilitet.

(Ta tempen på marknaden – Nordnet)

Gratis plattform för teknisk analys

IG.com/sv erbjuder en plattform och app för teknisk analys & trading. Det är helt gratis att öppna konto hos IG och att använda deras plattform. Där kan du även följa & handla på världens marknader i realtid dygnet runt, även när börsen är stängd.

  • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
  • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
  • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Historiska VIX-nivåer

Stor volatilitet uppstår framförallt på oroliga marknader. Ett extremt tydligt exempel kan ses från våren 2020. Coronapandemin spreds över hela världen och både aktier, guld och många andra tillgångar föll kraftigt. Investerarna hade ingen aning om hur stor pandemin skulle bli, hur det skulle påverka världsekonomin och företagens framtida vinster. Därmed nådde även VIX-index historiskt höga nivåer.

vix historiska nivåer

Investera i VIX index

Via CFD:s hos exempelvis IG.com/sv ges möjligheten att ”investera i VIX”. Det innebär att ett kontrakt öppnas på en aktuell nivå på VIX och att kontraktets värde sedan ändras utifrån procentuell förändring på detta index. Om exempelvis VIX går upp 4% kommer värdet på kontraktet att gå upp 4%.

Något reellt värde finns alltså inte i detta index. Däremot går det att öppna både köp- och säljpositioner via CFD för att därigenom exponera sitt kapital mot detta index. Som visas på bilden ovan ökade index 200 % bara på någon vecka under våren 2020. En köp-position i VIX-index skulle i detta fall kunna använts som hedge mot en kraftigt fallande marknad. Men samtidigt ändras nivån på index relativt snabbt.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

  • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
  • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
  • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar