VIX-index (Skräckindex)

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
VIX-index

VIX-index visar marknadens förväntningar på kommande volatilitet i indexet S&P 500. Detta under de kommande 30 dagarna. VIX-index räknas fram utifrån optionshandeln mot S&P 500.

Framförallt visar detta index vilken oro och instabilitet som finns på marknaden. VIX-index kallas ofta för skräckindex. Detta utifrån den skräck som uppstår hos investerarna vid en förväntad hög volatilitet. Generellt är VIX-index högt på en kraftigt nedåtgående marknad.

Vad visar VIX?

VIX är en förkortning för ”Market Volatility Index”. Detta index speglar förväntade volatiliteten (storleken på kursrörelserna) på marknaden under de kommande 30 dagarna. Index beräknas på handeln med S&P 500 optioner som handlas på CBOE (Chicago Board Options Exchange).

Varför denna koppling?

Investerare söker alltid efter stabilitet och låg risk – i förhållande till avkastning. Om exempelvis aktiemarknaden har ovanligt hög volatilitet ökar risken. Investerare kan i detta fall teckna sälj-optioner på CBOE som därmed går upp i värde om börsen går ner. På detta sätt skapas en hedge (trygghet) mot ytterligare nedgång.

I realitet innebär detta att efterfrågan på dessa optioner kommer att öka ju större volatilitet som finns på marknaden. Därmed återspeglas ”skräcken” hos investerarna i VIX-index.

Vad innebär VIX och vilka nivåer är viktiga?

VIX index graf

(Källa: Nordnet, Artikel om skräckindex)

Du kan även göra teknisk analys på VIX-indexet hos exempelvis IG men var försiktig då det kan svänga kraftigt.

VIX-index tolkas generellt som en indikation på hur orolig som investerarna är. Är index högt förväntar de sig en hög volatilitet på marknaden – vilket oftare uppstår vid kraftiga nedgångar. Här är det viktigt att komma ihåg att index inte anger hur volatiliteten är för tillfället, utan hur investerarna tror att den kommer att bli.

20 – Genomsnittet

Nivån på 20 brukar anges som genomsnittet. Det är däremot inte helt korrekt då den exakta genomsnittliga nivån ändras dag för dag. Men lite grovt är 20 genomsnitt vilket därmed klassas som en ”normal nivå”

30 – Högre risk

Nivån 30 brukar kallas för högre risk, förhöjd risk eller liknande. Det finns en oro men samtidigt osäkerhet om vad som kommer.

40 – Skräck

Nivån 40 brukar kallas för ”skräcknivå”. Nu är det inte bara oro utan snarare panik. Ofta innebär det extrem volatilitet, stora kursras och investerare som agerar kraftigt för att inte få ännu större förluster. Det är därmed lätt att koppla dessa tillfällen med det som brukar kallas för börskrascher.

Förväntad daglig volatilitet

Ovan beskrivs hur VIX-index speglar marknaden i stort. Det går även att räkna fram ungefär vilken daglig volatilitet som förväntas utifrån nivån på VIX-index. Exempelvis:

805 %
603,75 %
402,50 % Skräcknivåer
301,88 % Förhöjd nivå
201,25 % Normal nivå

Generellt innebär lågt VIX-index att marknaden är i en lugn, men tydlig, uppåtgående trend. Det är när trenden är nedåtgående som investerarna blir mer oroliga och försöker hitta mer stabila tillgångar. Vid kraftigt nedåtgående kurser kan tillslut panik/skräck uppstå och det är extremt svårt att avgöra kommande dagars utveckling. 

Inte alltid ner…

Det vanligaste är att VIX-index är högt i samband med kursras. Men det behöver inte vara så. Detta index anger enbart ”förväntad volatilitet under kommande 30 dagar”. Det kan i princip lika gärna innebära en kraftig uppgång. Historiskt sett har detta index framförallt varit högt vid oro, kursras och instabilitet.

Agera vid högt VIX

Ett högt VIX innebär hög volatilitet, stark oro och generellt har investerarna snabbare till sälj än till köp. Hur du bör agera beror självklart på din egen investeringsfilosofi.

Investera i VIX – Att investera i VIX-index är riskfyllt då det kan svänga fort. Med en Köp-position ökar värdet om VIX-index går upp. Därmed kan det delvis ses som en hedge mot en ännu mer orolig marknad.

Sitt still i båten… – Den vanligaste rekommendationen är att inte agera alls – eller att alltid följa sin strategi oavsett hur marknaden rör sig. Det passar för de allra flesta som spar långsiktigt.

Köp i dippen – Högt VIX-index betyder hög volatilitet. Hög volatilitet betyder generellt kraftiga nedgångar och mycket ofta ”överreagerar” marknaden. Med andra ord pressas många kurser ner mer än vad som är rimligt. Här kan Coronapandemin tas som exempel. Det tog ca ett halvår för kurserna att återigen nå All Time High efter det kraftiga raset på våren 2020.

Daytrading – Några som ofta tjänar på hög volatilitet är daytraders. I en intervju till Aftonbladet berättade flera svenska daytraders att de, under coronapandemin, tjänade ”tio gånger mer än normalt”. Men då krävs det även mycket goda kunskaper inom daytrading. Hög volatilitet innebär även betydligt högre risk. ‘

…Vix is high, it´s time to buy

When the VIX is high, it’s time to buy. When the VIX is low, look out below

Det engelska uttrycket ovan visar även ett sätt att använda VIX som en indikation på handel. När VIX är på ”toppennivåer” är oron som allra störst på marknaden. Till stor sannolikhet har kurserna redan pressats nedåt kraftigt och investerarna söker sig till stabilare alternativ. Men med en överreaktion på marknaden kan detta vara ett perfekt köpläge. Ännu en gång kan coronapandemin tas upp som ett lysande exempel på detta.

När sedan VIX är på ”bottennivåer” kan det tolkas som att S&P 500 inom en snar framtid kommer att gå nedåt. Dessa extremt låga nivåer kan alltså tolkas som en ”falsk trygghet” då de flesta investerare inte förväntar sig någon större volatilitet.

(Ta tempen på marknaden – Nordnet)

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Historiska VIX-nivåer

Stor volatilitet uppstår framförallt på oroliga marknader. Ett extremt tydligt exempel kan ses från våren 2020. Coronapandemin spreds över hela världen och både aktier, guld och många andra tillgångar föll kraftigt. Investerarna hade ingen aning om hur stor pandemin skulle bli, hur det skulle påverka världsekonomin och företagens framtida vinster. Därmed nådde även VIX-index historiskt höga nivåer.

vix historiska nivåer

Investera i VIX index

Via CFD:s hos exempelvis IG.com/sv ges möjligheten att ”investera i VIX”. Det innebär att ett kontrakt öppnas på en aktuell nivå på VIX och att kontraktets värde sedan ändras utifrån procentuell förändring på detta index. Om exempelvis VIX går upp 4% kommer värdet på kontraktet att gå upp 4%.

Något reellt värde finns alltså inte i detta index. Däremot går det att öppna både köp- och säljpositioner via CFD för att därigenom exponera sitt kapital mot detta index. Som visas på bilden ovan ökade index 200 % bara på någon vecka under våren 2020. En köp-position i VIX-index skulle i detta fall kunna använts som hedge mot en kraftigt fallande marknad. Men samtidigt ändras nivån på index relativt snabbt.

Lämna en kommentar