Investera i bly

Investera i bly

Investeringar i priset på bly kan ske via CFD. Det är kontrakt som följer prisförändringarna på det internationella blypriset. Både långa och korta positioner kan tecknas. Ett alternativ är att köpa aktier i gruvbolag men dessa har även brytning av flera andra metaller vilket gör att exponeringen mot bly blir betydligt mindre.

Bly används främst inom fordonsindustrin och primärt bilbatterier. Detta i så stor utsträckning att det framförallt är denna industri som styr den globala efterfrågan.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i digitala & vanliga valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Användningsområde

Bly kännetecknas av att vara mjukt, formbart och att metallen står emot syre, syror och strålning. Dessutom har den en mycket god strömförande förmåga.

Dess egenskaper gör att det framförallt används inom fordonsindustrin. Svenska gruvföretaget Boliden anger att 80 % av världsproduktionen går till denna industri. Detta primärt för att användas i bilbatterier. 

Dess förmåga att stå emot strålning innebär att bly även används i skyddsutrustning inom sjukvården för att exempelvis skydda mot röntgenstrålning. Den höga densiteten gör att bly används som material på sänken och på kölar på segelbåtar.

Bly

Vad påverkar priset?

Som med alla råvaror är det utbud och efterfrågan som styr priset på bly.

Utbud

Stora länder inom blyproduktion är exempelvis Kina, Indien och Kazakstan. Kina står för ungefär halva världsproduktionen.

I Europa sker brytning bland annat i Polen, Grekland, Ryssland och Sverige. Inom Europa är Sverige störst med ca 40 % av Europas totala produktion.

I grafen nedan visas hur produktionen förväntades minska kraftigt under 2020 vilket primärt berodde på coronapandemins effekter. Beräkningarna som grafen bygger på genomfördes ett halvår in på 2020 vilket innebär att mörkgröna staplar enbart är beräknad produktion.

Bly produktion i världen
(Världsproduktionen av bly. Bildkälla: metal-supply.se)

Ökat utbud via återvinning

Bly är en av de metallerna med mycket hög grad av återvinning. Detta till stor del beroende på att metallen primärt används i bilbatterier. Gamla batterier kan lämnas in till återförsäljare eller återvinningsstation och när bilar skrotas tas alltid bilbatteriet omhand. Det finns även ”skrothandlare” som köper gamla blybatterier för att ta tillvara på metallen.

Mer än 95 % av de batterier som innehåller bly återvinns idag /Boliden.com

Utvecklingen mot större återvinning är även något som främjas av politiska beslut. Detta utifrån miljömässiga vinster. Men det finns även stora ekonomiska vinster att satsa på återvinning.  

Men politisk påverkan behövs egentligen inte – de ekonomiska vinsterna är ändå så pass betydande för företagen / Björn Grufman (Metallvärden), artikel på investerarbrevet

Efterfrågan

Bilbatterier – Viktigaste faktorn

Även om bly används inom flera olika områden så dominerar fordonsindustrin till den grad att industrins utveckling framförallt avgör efterfrågan på råvaran. Hur bilindustrin utvecklas och hur behovet av batterier påverkas bör alltså ses som den enskilt viktigaste faktorn för efterfrågan på bly.

Minskad efterfrågan – miljöfaran

Eftersom bly är giftigt, både för miljön och människor, har användningsområdet begränsats över tid samtidigt som miljövänligare alternativ har forskats fram. Med mindre användning av bly har även utsläppen minskat. Ett exempel på detta är införandet av blyfri bensin.

Den minskade användningen har minskat utsläppen vilket exempelvis har kunnat mätas genom lägre halter av bly i strömming från Östersjön.

Ökad efterfrågan – Framtidens kärnkraftverk?

Kan framtidens kärnkraftverk ha kylning med hjälp av smält bly? Det är i alla fall vad energibolaget Uniper, KTH och företaget Blykalla tror. I början av 2021 skickade de in en gemensam ansökan till Energimyndigheten om att få skapa en ny reaktorteknik med just denna kylning. Tekniken bygger på små modulära reaktorer (SMR) och forskningen hade vid det tillfällen kommit till en punkt då den skulle kunna prövas i ett kärnkraftverk.

Aktörerna önskade att Energimyndigheten gick in med 125 miljoner för testet. Prototyper skulle då kunna stå på plats 2024. Med denna kylningsteknik skapas billigare, enklare och säkrare energiproduktion.

SMR-reaktorer har även utvecklats i andra delar av världen, däribland Ryssland, USA och Storbritannien.  

Konjunktur och handelskrig

Som med alla råvaror påverkas även bly av allmänna världskonjunkturen. Med så stort fokus på bilindustrin blir även efterfrågan speciellt knuten till fordonsindustrin. Dessutom kan förändrade handelsförbindelser påverka priset.

Så investerar du i bly

Exponering mot bly kan ske både genom att köpa aktier i gruvbolag och genom att investera i CFD som följer utvecklingen på blypriset.

CFD – Följer värdet på bly

CFD är kontrakt som procentuellt följer värdet på den tillgång som kontraktet följer – i detta fall bly. Går världspriset på bly upp 0,5% kommer därmed priset på denna CFD även öka 0,5%. Mycket ofta handlas dessa med hävstång. Är hävstången x10 innebär detta att en värdeökning på bly med 0,5% innebär att denna CFD ökar med 5%.

Det är inte lika vanligt att CFD-plattformar erbjuder handel i bly som exempelvis olja, koppar och platina. En av de plattformar som däremot har bly är IG.

Aktier – Gruvföretag

En viss exponering mot blypriset skapas genom att investera i företag vars huvudsakliga verksamhet är gruvdrift. Dessa gruvor ger däremot mer än enbart bly och dessutom finns alltid en företagsrisk. Även om priset skulle gå upp behöver detta alltså inte speglas i värdeutveckling i företaget. Några företag som har verksamhet mot bly är:

(Samtliga 7 st aktier nedan kan köpas hos Avanza och/eller Etoro)

Trevali Mining Corp (Canada)
Gruvföretag med allt från prospektering till utveckling av fyndigheter i Afrika och Sydamerika. Främst inriktad mot zink, bly, silver och koppar.

Lovisagruvan (Sverige)
Svensk underjordsgruva med inriktning mot utvinning av zink, bly och silver. Främst gruvor i norra Sverige.

Boliden (Sverige)
Sveriges största gruvföretag. Bryter främst zink, koppar, bly och nickel. Har även ett flertal dotterbolag på den europeiska marknaden.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i digitala & vanliga valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Horizonte Minerals PLC (Kanada)
Gruvföretag med gruvor i Brasilien och Peru. Har främst inriktning mot utvinning av guld men har även brytning av silver, nickel, bly, koppar och flera andra basmetaller och ädelmetaller.

Golden Minerals Co (USA)
Utvinner främst guld, silver, zink och bly och har gruvor främst i Sydamerika. Verksamheten består delvis av att förvärva gruvfyndigheter.

Ximen Mining Corp (Kanada)
Bryter främst guld, silver, bly och zink via gruvor i British Columbia i Kanada.

Lundin Mining (Sverige)
Exploaterar, prospekterar och distribuerar ädelmetaller och andra råvaror. Främst hanterar de koppar, nickel, bly och zink. Utöver egen verksamhet har de även andelar i internationella gruvprojekt.

(Det finns ett stort antal fler gruvbolag som bryter bly. Som företagspresentationerna visar ovan sker denna brytning däremot som en del av en större gruvverksamhet)

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, digitala & vanliga valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Lendify.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.
– Kameo.se – Investera i fastighetsprojekt & företagslån. Välj själv vilka projekt & företag du vill investera i på deras plattform. Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021