Investera i bly

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Investera i bly

Investeringar i priset på bly kan ske via CFD. Det är kontrakt som följer prisförändringarna i det internationella blypriset. Både långa och korta positioner kan tecknas. Ett alternativ är att köpa aktier i gruvbolag men dessa har även brytning av flera andra metaller vilket gör att man inte får en direkt exponering mot bly.

Bly används främst inom fordonsindustrin och primärt bilbatterier. Detta i så stor utsträckning att det framförallt är denna industri som styr den globala efterfrågan.

Handla råvaror & gör teknisk analys via IG

IG.com/sv erbjuder en app och en plattform som är mycket bra för:

✅ Gratis att öppna konto
✅ Teknisk analys i app & på pc-plattformen
✅ Ta position för uppgång eller nedgång
✅ Investera i råvaror, index, krypto osv
✅ Handla med eller utan hävstång
✅ Prova på med ett kostnadsfritt demokonto

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Användningsområde

Bly kännetecknas av att vara mjukt, formbart och att metallen står emot syre, syror och strålning. Dessutom har den en mycket god strömförande förmåga.

Dess egenskaper gör att det framförallt används inom fordonsindustrin. Detta primärt för att användas i bilbatterier. 

Dess förmåga att stå emot strålning innebär att bly även används i skyddsutrustning inom sjukvården för att exempelvis skydda mot röntgenstrålning. Den höga densiteten gör att bly används som material på sänken och på kölar på segelbåtar.

Bly

Vad påverkar priset?

Som med alla råvaror är det utbud och efterfrågan som styr priset på bly.

Utbud

Stora länder inom blyproduktion är exempelvis Kina, Indien och Kazakstan. Kina står för ungefär halva världsproduktionen.

I Europa sker brytning bland annat i Polen, Grekland, Ryssland och Sverige.

Ökat utbud via återvinning

Bly är en av de metallerna med mycket hög grad av återvinning. Detta till stor del beroende på att metallen primärt används i bilbatterier. Gamla batterier kan lämnas in till återförsäljare eller återvinningsstation och när bilar skrotas tas alltid bilbatteriet omhand. Det finns även ”skrothandlare” som köper gamla blybatterier för att ta tillvara på metallen.

Utvecklingen mot större återvinning är även något som främjas av politiska beslut. Detta utifrån miljömässiga vinster. Men det finns även stora ekonomiska vinster att satsa på återvinning.  

Men politisk påverkan behövs egentligen inte – de ekonomiska vinsterna är ändå så pass betydande för företagen / Björn Grufman (Metallvärden), artikel på investerarbrevet

Efterfrågan

Bilbatterier – Viktigaste faktorn

Även om bly används inom flera olika områden så dominerar fordonsindustrin till den grad att industrins utveckling framförallt avgör efterfrågan på råvaran. Hur bilindustrin utvecklas och hur behovet av batterier påverkas bör alltså ses som den enskilt viktigaste faktorn för efterfrågan på bly.

Minskad efterfrågan – miljöfaran

Eftersom bly är giftigt, både för miljön och människor, har användningsområdet begränsats över tid samtidigt som miljövänligare alternativ har forskats fram. Med mindre användning av bly har även utsläppen minskat. Ett exempel på detta är införandet av blyfri bensin.

Ökad efterfrågan – Framtidens kärnkraftverk?

Kan framtidens kärnkraftverk ha kylning med hjälp av smält bly? Det är i alla fall vad energibolaget Uniper, KTH och företaget Blykalla tror. I början av 2021 skickade de in en gemensam ansökan till Energimyndigheten om att få skapa en ny reaktorteknik med just denna kylning. Tekniken bygger på små modulära reaktorer (SMR) och forskningen hade vid det tillfället kommit till en punkt då den skulle kunna prövas i ett kärnkraftverk.

Aktörerna önskade att Energimyndigheten gick in med 125 miljoner för testet. Prototyper skulle då kunna stå på plats 2024. Med denna kylningsteknik skapas billigare, enklare och säkrare energiproduktion.

SMR-reaktorer har även utvecklats i andra delar av världen, däribland Ryssland, USA och Storbritannien.  

Konjunktur och handelskrig

Som med alla råvaror påverkas även bly av allmänna världskonjunkturen. Med så stort fokus på bilindustrin blir även efterfrågan speciellt knuten till fordonsindustrin. Dessutom kan förändrade handelsförbindelser påverka priset.

Så investerar du i bly

Exponering mot bly kan ske både genom att köpa aktier i gruvbolag och genom att investera i CFD som följer utvecklingen på blypriset.

CFD – Följer värdet på bly

CFD är kontrakt som procentuellt följer värdet på den tillgång som kontraktet följer – i detta fall bly. Går världspriset på bly upp 0,5 % kommer därmed priset på denna CFD även öka 0,5 %. Ofta handlas dessa med hävstång. Är hävstången x10 innebär detta att en värdeökning på bly med 0,5 % innebär att denna CFD ökar med 5 %.

Det är inte lika vanligt att CFD-plattformar erbjuder handel i bly som exempelvis olja, koppar och platina. En av de plattformar som däremot har bly är IG.

Aktier – Gruvföretag

En viss exponering mot blypriset skapas genom att investera i företag vars huvudsakliga verksamhet är gruvdrift. Dessa gruvor ger däremot mer än enbart bly och dessutom finns alltid en företagsrisk. Även om priset skulle gå upp behöver detta alltså inte speglas i värdeutveckling i företaget. Några företag som har verksamhet mot bly är:

(Samtliga 7 st aktier nedan kan köpas hos Avanza och/eller Etoro)

 • Lovisagruvan (Sverige)
  Svensk underjordsgruva med inriktning mot utvinning av zink, bly och silver. Främst gruvor i norra Sverige.
 • Boliden (Sverige)
  Sveriges största gruvföretag. Bryter främst zink, koppar, bly och nickel. Har även ett flertal dotterbolag på den europeiska marknaden.
 • Horizonte Minerals PLC (Kanada)
  Gruvföretag med gruvor i Brasilien och Peru. Har främst inriktning mot utvinning av guld men har även brytning av silver, nickel, bly, koppar och flera andra basmetaller och ädelmetaller.
 • Golden Minerals Co (USA)
  Utvinner främst guld, silver, zink och bly och har gruvor främst i Sydamerika. Verksamheten består delvis av att förvärva gruvfyndigheter.
 • Ximen Mining Corp (Kanada)
  Bryter främst guld, silver, bly och zink via gruvor i British Columbia i Kanada.
 • Lundin Mining (Sverige)
  Exploaterar, prospekterar och distribuerar ädelmetaller och andra råvaror. Främst hanterar de koppar, nickel, bly och zink. Utöver egen verksamhet har de även andelar i internationella gruvprojekt.

(Det finns ett stort antal fler gruvbolag som bryter bly. Som företagspresentationerna visar ovan sker denna brytning däremot som en del av en större gruvverksamhet)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Lämna en kommentar