Investera i koppar

investera i koppar

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Att investera i koppar (kopparpriset) är relativt enkelt då det kan ske via ett flertal olika finansiella produkter som följer prisutvecklingen. Detta bland annat certifikat, CFD och Mini-future. (Se beskrivningar längst ner i artikeln).

Koppar används framförallt till samhällsbyggnation då metallen leder elektricitet och värme så effektivt. Därmed används den bland annat i bilar, till strömförsörjning och kablage.

Avanza går igenom koppar

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Användningsområde

Koppar är en av de mest använda råvarumetallerna inom elektronisk utrustning. Detta tack vare dess egenskaper att både leda värme och elektricitet. Det innebär att koppar är en extremt viktig metall när samhällen byggs upp och elektronisk infrastruktur skapas. Svenska företaget Boliden anger att ca 65 % av kopparproduktionen används till att leda elektricitet.

Även om koppar används inom andra områden så är det framförallt denna egenskap som driver efterfrågan framåt. Råvaruanalytikern Jörgen Kennemar lyfter även upp dessa egenskaper hos koppar, i en intervju i Aktiespararna, och påpekar att efterfrågan kommer att öka. Det i sin tur kan leda till utökad gruvdrift och metallåtervinning.

Vad påverkar värdet?

Världsproduktion

De länder med störst produktion av koppar är Chile, Kina, Peru, USA, Kongo-Kinhasa och Australien. Chile är däremot överlägset störst med närmare tre gånger så stor produktion som tvåan Kina.

Sverige är en av de största producenterna i Europa, med Boliden AB.

På senare år har återvinningen ökat kraftigt på koppar och ungefär 30 % av all produktion beräknas nu komma från återvunnet material. I likhet med andra metaller kan koppar återvinnas hur många gånger som helst och med en ökad miljömedvetenhet, och förbättrad teknik, kan denna siffra öka över tid.

Efterfrågan

Kina står för nästa hälften av all efterfrågan på koppar. Detta främst utifrån dess produktion av olika produkter med elektroniska komponenter. Efterfrågan styrs därmed globalt sett mycket av Kinas ekonomiska utveckling. En efterfrågan som förväntas öka stadigt utifrån de egenskaper som metallen har.

Boliden presenterar koppar som en ”otroligt viktig metall i omställningen till alternativa energikällor som sol-, vind-, och vattenkraftverk”. Detta utifrån att koppar behövs för att generera och överföra den elektricitet som skapas.

”Tillgången till koppar är därmed en av de viktigaste faktorerna för en effektiv energiomställning”. / Boliden.se

Då elektronik används i allt större utsträckning finns behovet av koppar inom ett stort antal branscher. Även här kan information från Bolidens hemsida nämnas:

  • Passagerarflygplan – ca 2 % av dess vikt består av koppar (allt kablage)
  • Ellok – Består till 8 ton av koppar
  • Personbil – Ca 20 kg koppar, för en elbil är siffran ca 70 kg.
koppar historisk utveckling

(Historisk prisbild över koppar 2016-2021, från eToro)

”Doktor Koppar”

Koppar är en metall som mycket tydligt följer konjunkturerna. Därmed kan ”Doktor Koppar” påvisa ”hälsan” på nuvarande konjunktur. När lågkonjunkturen sätter klorna i ekonomin kommer priset att falla och när högkonjunkturen blommar ökar priset på koppar. Att investera i koppar kan därmed vara ett sätt att investera i kommande konjunkturcykel.

Generellt ökar efterfrågan på råvaror vid en hög tillväxt. Låga räntor kan även driva priset uppåt utifrån att investerarna inte ser räntebärande papper som ett alternativ. Utöver det påverkar priset på USD även prisutvecklingen på råvaror. Detta utifrån att råvarumarknaden är prissatt i USD.

Så investerar du i Koppar

Exponering mot koppar kan ske via ett flertal olika finansiella produkter. Det som framförallt skiljer dem åt är om de handlas med eller utan hävstång.

CFD:s

Både IG.com/sv och eToro.com erbjuder handel i CFD med en rad olika råvaror som underliggande tillgång, däribland koppar. Som vid alla CFD-handel går det både att ta korta och långa positioner och handla med och utan hävstång.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Aktier

Ett alternativ mot att investera i priset är att investera i de bolag som finns inom gruvbranschen. De svenska företagen (exempelvis Lundin Mining & Boliden) har ofta ett bredare affärsområde och inte enbart fokus på just koppar. För att investera i bolag med tydligare fokus på denna råvara behöver aktier köpas på exempelvis den amerikanska marknaden.

Att investera i bolag innebär däremot inte alltid en tydlig exponering mot priset på koppar.

Aktier handlar du utan courtage hos Avanza och Etoro.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Tracker – Följer priset 1:1

Tracker följer den underliggande tillgången 1:1, dvs handlas utan hävstång. I likhet med andra certifikat kan den både handlas i köp- och säljposition.

Exempel på produkter:
Bull Koppar X1 hos Nordnet
Bear Koppar X1 hos Nordnet

Trackers handlar du enklast hos Avanza.se och Nordnet.se

Bull & Bear Certifikat – Daglig hävstång

Bull & Bear-certifikat kan handlas både hos Avanza och Nordnet. Certifikatet följer marknadspriset på koppar multiplicerat med den hävstång som det specifika certifikatet har. Går att teckna både i köp- och säljposition. 

Passar bra vid kortsiktig trading. Men på grund av daglig hävstångseffekt skapar en s.k. urholkningseffekt som innebär sämre avkastning på lång sikt.

Exempel på produkter:
Bear Koppar X12S hos Nordnet
Bear Koppar X3 hos Nordnet

Bull och bear handlar du enklast hos Avanza.se och Nordnet.se

Mini-Future – Linjär hävstång

Mini-Future går att handla med ett flertal olika råvaror som underliggande tillgång. I likhet med Bull & Bear handlas det med hävstång. Fördelen är däremot att hävstången är linjär vilket gör Mini-Future bättre för längre tids investering. Läs mer om hur Mini-Futures fungerar här

Exempel på produkter:
Mini L Koppar hos Nordnet

Mini futures handlar du enklast hos Avanza.se och Nordnet.se

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023