Investera i kakao

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Investera i kakao

Investering i priset på kakao kan ske via exempelvis CFD, Bull & Bear-certifikat samt Minifutures. Det som skiljer alternativen åt är bland annat möjlighet till hävstång samt om det kan handlas inom ISK eller inte. 

Priset på kakao påverkas bland annat av väder, geopolitisk instabilitet och förändrade konsumtionsmönster. Eftersom en stor del av produktionen sker i Elfenbenskusten påverkas priset tydligt av händelser i just det landet. 

Nedan presenteras den internationella terminshandeln med kakao, de största faktorerna som påverkar priset samt hur privatpersoner kan investera i priset på kakao.  

Handel sker i terminer

Finansiell handel med kakao sker i terminer (Cocoa Futures) via New York Mercantile Exchange eller Intercontinental Exchange i London. Terminer innebär att köpare och säljare kommer överens om ett pris som ska betalas för en viss mängd kakao ett specifikt datum. På detta sätt kan stabilitet skapas för både odlare, handlare och producenter som behöver kakao till sin produktion av chokladprodukter.

Det är därmed dessa terminer som ligger till grund för priset på certifikat, warranter eller andra värdepapper som investerare kan använda för att exponera sitt kapital mot kakao. 

Priset på marknaden, dvs. handel med fysiska produkten, kan därmed skilja sig mot priset på terminerna samt skilja sig geografiskt över världen.   

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad påverkar priset?

Några av de punkter som kännetecknar kakaohandeln, och som påverkar priset, nämns nedan.

Elfenbenskusten

En stor del av värdens produktion av kakao kommer från Elfenbenskusten. Med en stark koncentration till ett land påverkas även priset tydligt av väder och dåliga skördar i det landet. Det kan exempelvis ställas mot vete som odlas över stora delar av världen och därmed inte är lika känslig för nationellt dåliga skördar. Utöver Elfenbenskusten har Ghana stor produktion samt Indonesien.

Krav på rättvisa förhållanden

Kakaobranschen kännetecknas av ”svåra arbetsförhållanden och låga löner”. Ett resultat av det är att Fairtrade år 2019 höjde inköpspriset på deras kakao med 20 %. Detta för att arbetarna skulle kunna få en skälig levnadsinkomst. 

När allt fler företag väljer att agera etiskt kan detta även långsiktigt påverka denna bransch. Kan nya krav från uppköpare ge mer skälig ersättning till odlarna och därmed pressa upp världsmarknadspriset?

Under 2000 och 2001 kom flera larmrapporter om att barn for illa på kakaoodlingar i Elfenbenskusten. Detta bidrog till att både kakaoföretag och politiska beslutsfattare tvingades agera, men utvecklingen går långsamt och alltjämt finns stora problem/ Swedwatch 

Politisk instabilitet

Bland de tio största länderna, gällande produktion av kakao, finns ett flertal länder med svagt eller instabilt styre och/eller ekonomi. Detta så som Elfenbenskusten, Ghana, Kamerun, Colombia och Dominikanska republiken. Det ökar därmed risken då negativa händelser i dessa länder kan påverka utbud och därmed pris. 

Ett exempel kan nämnas från 2011 då våldsamma situationer uppstod i samband med att presidenten Laurent Gbagbo tvingades bort från makten i Elfenbenskusten. Vid denna situation stod exporten av kakao från landet still i tre månader. Under samma år påverkade även inbördeskriget i landet till stor del priset på kakaokontrakten. 

Svårt att öka utbud

Även om efterfrågan skulle öka på kakao skulle inte produktionen snabbt kunna ställas om och öka i samma takt. Detta utifrån att det tar flera år att odla kakaoplantor. Skulle efterfrågan öka kan därmed prisuppgång på kakao uppstå fram till att producenterna kunnat möta den ökade efterfrågan.  

Väderberoende

Som med alla jordbruksråvaror är skörden av kakao beroende av fördelaktigt väder. Allt från kraftiga skyfall till perioder av torka kan innebära försämrade skördar, mindre utbud och högre priser. 

Kan efterfrågan öka?

Med allt fler invånare i världen kommer efterfrågan förmodligen växa. Det finns inte några tecken på att efterfrågan på choklad kommer att minska – snarare tvärtom. 

Choklad klassas delvis som en ”lyxprodukt” och med en ökad medelklass, inte minst i Asien, kan efterfrågan öka ytterligare.

Hög volatilitet

Priset på kakao har hög volatilitet vilket innebär att investeringsprodukter med hög hävstång är mycket riskfyllt. En orsak till den höga volatiliteten kan just vara att utbudet så kraftigt kan ändras över tid. 

Kakaopriset 2019-2022

(Bild från eToro som visar kakaopriset mellan 2019 till 2022. Det är alltså inte ovanligt med uppgångar/nedgångar i priset på ca 10 % på bara några dagar)

Så investerar du i kakao

Den internationella kakaohandeln är mycket stor vilket även resulterar i att flera olika värdepapper kan användas för att exponera sitt kapital mot priset på kakao. Vilken investeringsform du bör välja kan avgöras av:

 • Handel med hävstång eller inte?
 • Långsiktig eller kortsiktig handel?
 • Handel inom ISK/Kapitalförsäkring eller inte?

CFD via etoro och IG

 • Med hävstång
 • Ta korta eller långa positioner
 • Kan inte handlas inom ISK
 • Mycket stort utbud av råvaror

CFD via eToro handlas med löptid. Det betyder att de faller ut ett visst datum och att positionen därmed automatiskt stängs. Därefter kan självklart kapitalet användas för att öppna ett nytt kontrakt. Hos IG finns det kakao-kontrakt som handlas utan löptid om du hellre önskar det.

Den stora fördelen med eToro och IG är dess breda utbud av tillgångar, däribland råvaror. De erbjuder handel i över 30 olika råvaror vilket är långt över vad som erbjuds via exempelvis Avanza eller Nordnet. En annan fördel är att hävstången är flexibel från x1 – x10 samt att både Stop Loss och Take profit kan användas. 

Etoro kakao

(Köpposition tas på eToro mot kakao. Exponering sker med 100 USD med x10 i hävstång)

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Minifutures

 • Med hävstång
 • Ta korta eller långa positioner
 • Kan handlas inom ISK
 • Kort- och långsiktig handel

Minifutures kan både tecknas för långa positioner (minilong) och korta positioner (minishort). De har alltid en inbyggd hävstång samt Knock-out nivå. Är hävstången x4 kommer alltså värdet att öka/minska 4 gånger så mycket som kakaopriset. 

Skulle däremot värdet på en minifutures gå till Knock-out nivån kommer den automatiskt att förfalla varpå i stort sett hela investerade beloppet förloras. Utbudet av minifutures hos Avanza är stort och kan handlas på ett flertal olika hävstångsnivåer. 

Se utbud av warranter & minifutures mot kakao hos Avanza

Bull & Bear Certifikat

 • Med daglig hävstång
 • Ta korta eller långa positioner
 • Kan handlas inom ISK
 • Kortsiktig handel

Bull & Bear certifikat kan handlas inom ISK/Kapitalförsäkring och handlas alltid med daglig hävstång utifrån värdeförändring på kakao. Hos Avanza går det att handla med 2 – 8 i hävstång. 

En fördel med dessa certifikat är användarvänligheten då de har varken löptid eller Knock-out nivå. Däremot passar detta alternativ inte för långsiktig investering då den dagliga hävstången innebär en så kallad urholkningseffekt.

Bull och bear certifikat hos avanza för kakao

(Exempel på Bull & Bear certifikat hos Avanza. Hävstångens storlek anges längst till höger)

Se utbud av Bull & Bear certifikat mot kakao hos Avanza

Lämna en kommentar