Energifonder

Energifonder

Energifonder är aktiefonder där innehavet består av bolag inom energisektorn. Det kan därmed både vara energiproducenter, underleverantörer till dessa och distributörer. Vissa fonder har även innehav i bolag som arbetar med energieffektivisering.

Utbudet av energifonder kategoriseras framförallt utifrån om energin framställs från fossila bränslen (olja, gas) eller förnybara energikällor. Med allt större fokus på ”Ny energi” är det även denna kategori som har flest fonder.

Vad är en energifond? Varför investera?

En energifond kan vara en aktiv förvaltad aktiefond där innehavet består av bolag inom energisektorn. I detta fall följer förvaltarna marknaden och väljer bolag utifrån förutbestämda kriterier och fondens investeringsregler. Exempelvis kan en fond vara inriktad på olja och gas eller enbart alternativa energikällor.

En energifond kan även vara passivt förvaltad börshandlad fond (ETF). I detta fall följer denna ETF värdeutvecklingen på ett specifikt energiindex. Det kan exempelvis vara MSCI World Energy eller NASDAQ Clean Edge Green Energy. Även i detta fall sker alltså en kategorisering mellan energi från fossila bränslen eller förnybara energikällor.

Påverkas av politik, teknik och energikostnader

Energisektorn är en av de sektorer som tydligast påverkas av politiska beslut. Ett flertal länder har exempelvis förbjudit utbyggnaden av kärnkraft och avvecklat kolkraften. Den globala trenden är att förnyelsebar energi växer kraftigt och gynnas av både nationella lagar och skattesubventioner.

Med snabb teknisk utveckling har även de fossilfria alternativen kunnat konkurrera prismässigt mot exempelvis olja och gas. Däremot är olja och gas fortfarande de två överlägset största energikällorna i världen.

”Trenden mot hållbar energi har varit tydlig under många år, men den har accentuerats det senaste dryga året. Klimatinvesteringar är ett område som långsiktigt måste växa tre till fem gånger snabbare än BNP de närmaste 20 – 25 åren/ Patric Lindqvist, Handelsbanken Hållbar Energi

Flest fonder inom ny & ren Energi

Ny energi fond avanza

I slutet av 2021 ägde ca 190 000 av kunderna hos Avanza någon fond inom kategorin ”Ny Energi”. Den populäraste fonden var Handelsbanken Hållbar Energi med över 160 000 ägare.

Detta kan ställas mot det betydligt mindre utbudet av ”klassiska” energifonder där innehavet primärt består av bolag inom olje- och gasindustrin. Vid samma tillfälle var det bara ca 2 000 ägare i dessa fonder. Trenden är alltså tydlig att investerarna prioriterar framtidens energikällor.

I en artikel i Avanzas webbtidning ”Placera” gör Pär Ståhl en analys på två av de mest populära fonderna inom förnyelsebar energi. Vi håller helt och hållet med om hans slutsats, dvs. vikten av att var långsiktig och välja fonder som historiskt visat god avkastning.

Placera ser fonder inom ny energi som ett utmärkt komplement till övriga fonder i en bred portfölj. För att få del av de tydliga trenderna inom förnybar energi bör man vara långsiktig i fond investeringen. För den långsiktige rekommenderar vi köp för spetsfonderna Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK och DNB Fund Renewable Retail A. / ”Två bra klimatsmarta fonder”, Placera.se

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Skillnaden mellan olika fonder

Energi – och råvaror?

En del råvaror kan användas till energi – men definitivt inte alla. Detta innebär att vissa fonder som kategoriseras som energifonder även kan investera flera olika råvaror. Ett exempel är Franklin Natural Resources A som primärt investerar inom naturtillgångar men som även klassas som en energifond utifrån dess innehav i bolag inom oljebranschen.

Energi – eller Ny energi?

Avanza delar, i likhet med många andra fondförvaltare, in energifonderna i två kategorier. Inom ”Energi” hittas fonder som helt eller delvis investerar i företag inom olje- och gasbranschen. Detta medan kategorin ”Ny Energi” presenterar fonder vars innehav enbart är i företag som utvecklar eller använder produkter inom förnyelsebar energi.

Nationellt eller internationellt

Ännu en punkt som skiljer fonderna åt är inom vilka länder som investeringarna primärt sker. De flesta har global inriktning men genom att granska statistik ses stora skillnader inom vilka länder som fonden har sina största investeringar.

Aktier eller värdeutveckling på naturtillgång

Främst förknippas energifonder med aktiefonder där innehavet består av bolag inom energisektorn. Men det är även möjligt att köpa börshandlade fonder (ETF) vars värde återspeglas av värdeutvecklingen av specifika råvaror eller index. Inom denna kategori finns exempelvis iShares Oil&Gas vars värde exponeras mot priset på olja och gas. Energifonder som följer specifika energiindex presenteras längre ner i denna artikel.

Bästa energifonderna 2016 – 2021

Då investeringar i fonder bör ske långsiktigt bör även den procentuella värdeökningen jämföras över en längre tidsperiod än enbart ett år. Nedan presenteras de fem energifonder (förnybar energi) som gett bäst värdeökningen över tidsperioden 2016 – 2021.

Topp 5 bästa fonderna

Obs, länkarna i texten leder till fonden hos Avanza där du kan läsa mer om fonden om du önskar.

Handelsbanken Hållbar Energi: 205,2 % (Läs mer om fonden nedan)

RobecoSAM Smart Energy: 185,70 %

DNB Fund Renewable Energy: 184,9 % (Läs mer om fonden nedan)

BGF Sustainable Energy A2: 127,05%

Pictet-Clean Energy R: 109,3 %

Detta kan jämföras med de tre bästa fonderna inom fossil energi. (Avanza har enbart tre fonder presenterade i denna kategori).

BGF World Energy A2: – 12,8%

Franklin Natural Resources A: -16,26 %

Schroders ISF Global Energy:26,44 %         

(Samtliga siffror presenterar värdeutvecklingen september 2016 – 2021)

Exempel på energifonder

Handelsbanken Hållbar Energi

Handelsbanken Hållbar Energi investerar globalt i bolag som utvecklar, eller använder, teknik som minskar den globala uppvärmningen. Detta utifrån att företagen på något sätt minskar den totala mängden av utsläpp av växthusgaser.

Fonden har 5/5 i betyg av Morningstar och är den energifond som gett bäst avkastning mellan 2016 – 2021 (se listan ovan). Det är även den fond, inom denna kategori, som har överlägset flest investerare hos Avanza (ca 160 000).

Swedbank Robur Transition Energy A

Swedbank Robur Transition Energy A skapades 2020 genom att deras tidigare Robur Råvarufond ändrade inriktning till att investera i bolag inom sol, vind och energiomställning. Fonden investerar globalt inom företag som ”bidrar till omställningen till ett förnybart energisystem”. Främst sker investeringar i USA, Italien, Spanien och Kina. Ca 4 % av innehavet var i svenska bolag.

BGF World Energy A2

BGF World Energy A2 investerar globalt i företag som primärt har prospektering och exploatering av olje- och gasfyndigheter samt produktion och distribution av energi från dessa källor. Fonden har mest innehav i USA (ca 50 %) och därefter är Kanada (ca 20 %) och Storbritannien (ca 12 %). Innehavet har ett tydligt fokus på företag inom energisektorn.

Schroders ISF Global Energy A

Schroders ISF Global Energy Ainriktar sitt innehav på mindre och medelstora företag globalt – främst inom olje- och gasföretag. Investeringar kan även ske i företag inom infrastruktur, samhällsbyggnad samt förnybar energi.Både utifrån geografi och inriktning är detta därmed en av de bredaste fonderna. Har däremot fått mycket lågt betyg av Morning Star.

DNB Fund Renewable Energy

DNB Fund Renewable Energy investerar globalt i företag inom sol-, vind- och vattenkraft. Utöver detta företag som arbetar med energibesparing och energieffektivisering. År 2021 var ca 30% investerat i USA och 12% i Danmark.

Samtliga fonder ovan hittar du hos Avanza.se.

Energifonder ETF – Följer index

Det finns även ett flertal börshandlade fonder (ETF) vars värde speglar ett specifikt index. En fördel med dessa fonder är den lägre förvaltningsavgiften. Detta utifrån att någon aktiv förvaltning inte sker utan innehavet viktas istället om automatiskt för att följa detta index. Exempel är:

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx ges ut av First Trust och följer index med samma namn som fonden. Detta index skapades 2006 och sattes då till ett värde av 250 000. Det består av 60 stora energibolag inom förnyelsebar energi som hittas på NASDAQ.

Amundi MSCI World Energy UCITS ETF

Amundi MSCI World Energy UCITS ETF följer MSCI World Energy. Ett index som följer stora och medelstora bolag i 23 länder inom energisektorn. Bland de företag som väger tyngst finns Exxon, Chevron, BP och Shell.

Läs även:

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023