Energifonder

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Energifonder

Energifonder är aktiefonder där innehavet består av bolag inom energisektorn. Det kan därmed både vara energiproducenter, underleverantörer till dessa och distributörer. Vissa fonder har även innehav i bolag som arbetar med energieffektivisering.

Utbudet av energifonder kategoriseras framförallt utifrån om energin framställs från fossila bränslen (olja, gas) eller förnybara energikällor. Med allt större fokus på ”Ny energi” är det även denna kategori som har flest fonder.

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Vad är en energifond? Varför investera?

En energifond kan vara en aktiv förvaltad aktiefond där innehavet består av bolag inom energisektorn. I detta fall följer förvaltarna marknaden och väljer bolag utifrån förutbestämda kriterier och fondens investeringsregler. Exempelvis kan en fond vara inriktad på olja och gas eller enbart alternativa energikällor.

En energifond kan även vara passivt förvaltad börshandlad fond (ETF). I detta fall följer denna ETF värdeutvecklingen på ett specifikt energiindex. Det kan exempelvis vara MSCI World Energy eller NASDAQ Clean Edge Green Energy. Även i detta fall sker alltså en kategorisering mellan energi från fossila bränslen eller förnybara energikällor.

Ny energi fond avanza

Påverkas av politik, teknik och energikostnader

Energisektorn är en av de sektorer som tydligast påverkas av politiska beslut. Ett flertal länder har exempelvis förbjudit utbyggnaden av kärnkraft och avvecklat kolkraften. Den globala trenden är att förnyelsebar energi växer kraftigt och gynnas av både nationella lagar och skattesubventioner.

Med snabb teknisk utveckling har även de fossilfria alternativen kunnat konkurrera prismässigt mot exempelvis olja och gas. Däremot är olja och gas fortfarande de två överlägset största energikällorna i världen.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Skillnaden mellan olika fonder

Energi – och råvaror?

En del råvaror kan användas till energi – men definitivt inte alla. Detta innebär att vissa fonder som kategoriseras som energifonder även kan investera flera olika råvaror. Ett exempel är Franklin Natural Resources A som primärt investerar inom naturtillgångar men som även klassas som en energifond utifrån dess innehav i bolag inom oljebranschen.

Energi – eller Ny energi?

Avanza delar, i likhet med många andra fondförvaltare, in energifonderna i två kategorier. Inom ”Energi” hittas fonder som helt eller delvis investerar i företag inom olje- och gasbranschen. Detta medan kategorin ”Ny Energi” presenterar fonder vars innehav enbart är i företag som utvecklar eller använder produkter inom förnyelsebar energi.

Nationellt eller internationellt

Ännu en punkt som skiljer fonderna åt är inom vilka länder som investeringarna primärt sker. De flesta har global inriktning men genom att granska statistik ses stora skillnader inom vilka länder som fonden har sina största investeringar.

Aktier eller värdeutveckling på naturtillgång

Främst förknippas energifonder med aktiefonder där innehavet består av bolag inom energisektorn. Men det är även möjligt att köpa börshandlade fonder (ETF) vars värde återspeglas av värdeutvecklingen av specifika råvaror eller index. Inom denna kategori finns exempelvis iShares Oil&Gas vars värde exponeras mot priset på olja och gas. Energifonder som följer specifika energiindex presenteras längre ner i denna artikel.

Exempel på energifonder

Handelsbanken Hållbar Energi

Handelsbanken Hållbar Energi investerar globalt i bolag som utvecklar, eller använder, teknik som minskar den globala uppvärmningen. Detta utifrån att företagen på något sätt minskar den totala mängden av utsläpp av växthusgaser.

Swedbank Robur Transition Energy A

Swedbank Robur Transition Energy A skapades 2020 genom att deras tidigare Robur Råvarufond ändrade inriktning till att investera i bolag inom sol, vind och energiomställning. Fonden investerar globalt inom företag som ”bidrar till omställningen till ett förnybart energisystem”.

BGF World Energy A2

BGF World Energy A2 investerar globalt i företag som primärt har prospektering och exploatering av olje- och gasfyndigheter samt produktion och distribution av energi från dessa källor.

Schroders ISF Global Energy A

Schroders ISF Global Energy Ainriktar sitt innehav på mindre och medelstora företag globalt – främst inom olje- och gasföretag. Investeringar kan även ske i företag inom infrastruktur, samhällsbyggnad samt förnybar energi. Både utifrån geografi och inriktning är detta därmed en av de bredaste fonderna.

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Energifonder ETF – Följer index

Det finns även ett flertal börshandlade fonder (ETF) vars värde speglar ett specifikt index. En fördel med dessa fonder är den lägre förvaltningsavgiften. Detta utifrån att någon aktiv förvaltning inte sker utan innehavet viktas istället om automatiskt för att följa detta index.

🔗 Se alla energi-ETF:er hos Avanza

Läs även:

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

  • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
  • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
  • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar