Investera i Uran

investera i Uran

Uran används främst i kärnreaktorer vilket innebär att efterfrågan, och priset, framförallt påverkas utifrån större länders åsikter om kärnkraft som energikälla.  Samtidigt som vissa länder stänger ner, eller till och med förbjuder kärnkraft, så byggs det allt fler reaktorer i Asien och USA.

Investering i uran kan ske genom att aktier köps i bolag som är aktiva inom gruvindustrin alternativt bolag som investerar på den internationella uranmarknaden. För att få en så tydlig exponering som möjligt mot priset bör det senare alternativet väljas. Ännu en möjlighet är att köpa fondandelar i fonder som enbart investerar i bolag inom branschen.

Användningsområde

Uran används nästan uteslutande till att driva kärnkraftverk, som i sin tur står för drygt 10 % av all världens energiproduktion. Synen på kärnkraft är däremot delad – vilket tydligt kan påverka framtida efterfrågan.

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Vad påverkar värdet?

Världsproduktion

De tre länder med störst brytning av uran är Kazakstan, Kanada och Australien. Kazakstan är överlägset störst och hade en produktion på närmare 40 % av hela världsproduktionen år 2017.

Sett till hur stora urantillgångar olika länder har är däremot Australien störst. Detta med ca 30 % av världens tillgångar. Däremot har Australien ett förbud för kärnkraft i landet så all brytning som sker säljs via export. År 2019 var världens totala produktion av uran på ca 53 000 ton. En ökning med ca 12 000 ton under 12 år.

Efter olyckan i Fukushima föll priset kraftigt på uran vilket gjorde att ett stort antal bolag gick i konkurs och att flera urangruvor fick stänga igen. När sedan priset återhämtade sig något kunde i alla fall vissa gruvor återigen öppnas.

Uranium Exchange Company spår att kärnkraften i världen byggs ut med motsvarande 1 % per år från 2020 till 2035. / Avanza.se

Efterfrågan

Sverige och Tyskland är exempel på länder som stängt ner kärnkraftverk för att forcera utvecklingen inom alternativa energikällor. Men samtidigt ökar behovet av el och i flera länder byggs det ett par reaktorer per år.

Katastrofer påverkar synen på kärnkraft

Det är framförallt stora katastrofer som påverkar den allmänna synen på kärnkraft. Ett tydligt exempel kan tas från katastrofen i Fukushima år 2011 då härdsmälta uppstod i flera reaktorer. Innan denna händelse fick Japan ca 30 % av energin från nationella kärnkraftverk. Händelsen visade däremot att olyckor kan resultera i extrema katastrofer – även om det finns stora säkerhetsrutiner.

Bara några år efter olyckan fick Japan under 5 % av energin från kärnkraftverk. En snabb och kraftig omställning genomfördes och därmed minskades även efterfrågan på uran från landet. 

För många länder var detta en slags ”vändpunkt” och fem år efter olyckan hade priset på uran sjunkit från 70 till 20 dollar /lb. Men samtidigt som flera länder försöker att stänga ner kärnkraftverk så byggs det nya i andra delar av världen.

Ökad efterfrågan – främst i Asien

Med allt större energibehov finns ett växande behov av energiproduktion. Delvis kan detta täckas av nya, och miljövänliga, energikällor så som vattenkraft, solceller och vindkraft. Men fortfarande fyller kärnkraften en stor roll. Frågan är om alternativa energikällor kan ”konkurrera ut” kärnkraften på lång sikt eller om antalet kärnkraftverk ökar utifrån behovet av mer energi och utfasning av olja och kol.

Mellan 1990 och 2011 ökade elbehovet i världen med närmare 100 %. Under samma period ökade produktionen av el från kärnkraftverk med 25 %. Även om vissa länder försöker ”fasa ut” denna energikälla så är ökar alltså dess totala elproduktion världen över. (Källa IG.se)

I flera länder i Asien är kärnkraft en självklar väg framåt för att möta det ökade behovet av energi samtidigt som förbrukning av olja och kol ska pressas ned. Kina bygger flera reaktorer per år och har mångdubblat energiförsörjningen från kärnkraftverk. År 2019 var det 250 kärnkraftverk i Kina som antingen var påbörjade eller planerade – och de är inte ensamma om att bygga ut denna energikälla.

Samma år var 25 nya anläggningar planerade i USA, 52 i Ryssland, 49 i Indien och 10 i Storbritannien.

Handlas på långa kontrakt

Uran handlas generellt med mycket långa kontrakt – medan en olycka kommer plötsligt. Det innebär att det kan ta några år innan hela effekten av en olycka (eller annan större händelse) påverkar priset helt och hållet.

Risker

  • Produktionen är väldigt koncentrerad till ett land
  • En del länder stänger ner kärnkraftverk
  • Olyckor kan påverka allmänna opinionen
  • Handelskrig

Möjligheter

  • Utbyggnad (främst i Asien)
  • Större behov av energi
  • Alternativa energikällor kan inte täcka behovet

Så investerar du i Uran

Eftersom finansiella institut inte får hålla den underliggande tillgången uran (av säkerhetsskäl) finns varken fysiska certifikat eller ETF som är exponerad mot uranpriset. Det bästa sättet att investera i priset är därför att köpa Uranium Participation (se nedan).

Prisutvecklingen påverkar även gruvbolagens vinster. För att undvika stor bolagsrisk, genom att bara investera i ett enda bolag, kan delar i en fond köpas.  

Bolag inom gruvindustrin

Nedan presenteras ett urval av de större bolagen inom utvinning och produktion av uran. Bolagen presenteras utifrån land där bolaget är registrerat. De kan däremot ha verksamhet över hela världen. Därefter nämns på vilka handelsplatser som aktierna kan handlas.

Cameco – USA, Finns på Avanza, Nordnet och IG. (störst)
Energy Fuels – USA, Finns på Avanza, Nordnet och IG
Ur-Energy – USA, Finns på Avanza och IG
Uranium Energy – USA, Finns på: Avanza, Nordnet och IG
Peninsula Energy – USA, Finns hos IG
Paladin Energy – Australien, Finns hos IG
Denison Mines  – Kanada, Finns på: Avanza, Nordnet och IG (Fam. Lundin är storägare)
Aura Energy – Australien, Finns hos IG
Mkango Resources – Kanada, Finns på: Avanza, Nordnet och IG

Bolag med enbart exponering mot priset

De ovan nämnda bolagen påverkas tydligt av det internationella priset på uran. Men aktiepriset behöver inte exakt följa prisutvecklingen av uran utan påverkas även av andra faktorer.

Önskas en tydligare exponering mot just priset kan aktier köpas i:

Uranium Participation – Ett företag som investerar i uranoxidkoncentrat och uranhexafluorid vilket betyder att de extremt tydligt blir exponerade mot priset på uran. Finns på: Avanza, Nordnet och IG

ETF – Fonder med gruvbolagen

Genom ETF (börshandlade fonder) ges möjlighet att investera i aktier från ett stort antal länder. En fond som enbart har inriktning mot uran är följande:

North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM) – Fond som investerar i bolag inom uranutvinning samt produktion. Finns på: Nordnet och IG.com/sv.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Savelend.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.
– Kameo.se – Investera i fastighetsprojekt & företagslån. Välj själv vilka projekt & företag du vill investera i på deras plattform. Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2022