Investera i silver

Investera i silver

Investering i priset på silver kan ske via exempelvis trackers, CFD och börshandlade fonder. Vilket investeringsalternativ som är bäst beror framförallt på om handeln är kortsiktig/långsiktig samt om hävstång önskas eller inte. Utöver att investera direkt i priset finns möjlighet att köpa aktier i gruvbolag samt spekulera i guld/silver-ratio.

Silver används främst som material inom produktionsindustrin. Detta i allt från solceller och batterier till elbilar till kretskort. Silver är även en spekulativ tillgång med historiskt hög volatilitet. Det är därmed inte enbart utbudet hos gruvindustrin och efterfrågan hos industrier och smyckesbranschen som påverkar priset.

Användningsområde

Silver har delvis samma användningsområde som guld. Detta utifrån att ädelmetallerna historiskt sett använts som betalningsmedel, ansetts värdebevarande samt används till smycken.

En stor skillnad mellan dessa är däremot silvrets termiska (förmåga att leda värme) och elektriska förmåga. Idag används silver primärt inom industrin och framförallt elektronikindustrin. Här skiljer sig silver från guld då guld har en betydligt mindre industriell användning.

Vad påverkar priset?

Priset på samtliga råvaror påverkas av ”matchningen” mellan utbud och efterfrågan. Med både silver och guld finns även en stor spekulativ påverkan. Med andra ord påverkas priset av mer än enbart praktisk användning av råvaran.

Efterfrågan

Inom industrin används silver exempelvis i komponenter till mobiltelefoner, bilbatterier, vattenrening och vissa katalysatorer. Det är även industrin som förväntas öka efterfrågan på silver. Detta bland annat utifrån att flera tekniska ”trender” i samhället kräver silver, något som Eric Strand pekar på i en intervju till Avanza.  

”Efterfrågan på silver är stort från industrin med nya trender som solceller och elbilar” / Eric Strand (Pacific Precious) i intervju, år 2018.  

I samma artikel lyfter han upp att utbudet blivit betydligt mer begränsat eftersom företag inte längre håller silver på lager utan får råvaran ”just in time” inför produktion. Det innebär att ett minskat utbud mycket snabbt kan påverka marknadspriset uppåt. Detta utifrån att företagen som är beroende av silver inte har något alternativ.

”Silver har således en oelastisk prisbild, vilket innebär att om silver blir dyrare så minskar inte efterfrågan som för olja”.

Silver

Spekulation är även en starkt drivande faktor för silverpriset. Även om det funnits händelser som påverkat priset uppåt så visar historiska prisnivåer att silverpriset mycket ofta påverkas av spekulation. Ett exempel kan tas från sommaren 2020 då silverpriset både gick upp kraftigt samt föll 7% på en enda dag. Ett så stort fall kan inte kopplas till minskat behov inom industrin utan enbart till ren spekulation. Torbjörn Iwarson (förvaltare på Skandia) kommenterade rusningen med att ”spekulationsdjävulen har gripit silvret. Råvaran har blivit lite för dyr, lite för snabbt”.

Inflationshedge är en ytterligare orsak till ökad efterfrågan på silver och guld. Prisstegringen under 2021 sågs delvis som ett uttryck för just detta. Orsaken var en förhöjd risk för inflation då ”sedelpressarna gick varma” i flera länder under och efter coronapandemin.

Det är alltså primärt industrin som påverkar efterfrågan på silver utifrån dess fysiska egenskaper. Men en mycket stor del av handeln sker som investering, spekulation och som inflationshedge.

Utbud

silver utbud

Bland de länder med störst silverproduktion finns Mexico, Kina och Peru. Cirka hälften av produktionen hittas i sydamerikanska länder. I Europa finns produktion exempelvis i Sverige, Ryssland och Polen.

Enstaka gruvor är enbart silvergruvor medan det vanligaste är att brytning sker samtidigt med brytning av andra råvaror.

Politiska kriser

Med ett flertal gruvor i politiskt instabila länder finns en ”politisk” risk med denna ädelmetall. Militärkupper och oroligheter kan minska tillgången likväl som att andra länder utsätter landet för handelsbojkotter.

Stor omställning vid större efterfrågan

I likhet med annan gruvdrift tar det mycket lång tid att starta upp gruvor eller att öka produktionen i en större grad. Efterfrågan kan därmed ändras betydligt snabbare än vad gruvindustrin kan ändra på utbudet. Det kan medföra att priset kraftigt stiger.

Historiska prisnivåer

Grafen nedan visar silverpriset från 1910 till 2020. Det visar att volatiliteten är hög över tid och att silver haft två riktigt stora spekulationstillfällen. Men även att silverpriset inte tydligt följer utvecklingen på börsen utan har låg korrelation med aktiemarknaden. Däremot faller ofta priset i tider av stor finansiell oro – där de flesta investeringsformer påverkas.

Att volatiliteten är så hög beror delvis på att marknadsvärdet på allt silver är betydligt lägre än på guld. Det krävs därmed ett mindre säljtryck för att priset ska påverkas. Dessutom är silver en råvara som historiskt haft mycket stor spekulativ handel.

Toppen, och raset, 1980 var däremot ett resultat av en misslyckad prismanipulation. Nelson och Herbert Hunt beslutade sig för att, i slutet av 70-talet, köpa upp kontrakt på kommande silverproduktion. Med belåning och miljardkapital pressades priset upp till 50 USD.

Deras idé stoppades däremot av regleringar och priset kunder ”återgå till normala” nivåer.  I detta infördes regleringar som angav hur stor säkerhet som behövdes för att få köpa terminer. När kravet ändrades, från amerikanska myndigheter, blev bröderna tvungna att antingen sätta in mer säkerhet – eller sälja av. Det blev det sistnämnda alternativet.

silverpriset historisk utveckling
(Bildkälla: Nordnet.se)

Investera i Silver – Alternativen

Silver är, tillsammans med guld, den råvara där investeringar kan ske i flest olika värdepapper. Det som primärt bör vara avgörande för val av investeringsform är:

 • Finns önskemål om hävstång?
 • Kan handel ske inom ISK/Kapitalförsäkring?
 • Är det kortsiktig eller långsiktig handel?

Bull & Bear certifikat

 • Daglig hävstång upp till x15
 • För kortsiktig trading
 • Kan ske inom ISK

Bull & Bear certifikat handlas med hävstång och värdet följer den dagliga procentuella utvecklingen på silver multiplicerat med hävstångsnivån. Hos Avanza finns möjlighet att handla med x2 – x15 i hävstång. Med certifikaten kan både korta och långa positioner tecknas.

Dessa certifikat passar bäst vid kortsiktig handel eftersom denna finansiella produkt har en urholkningseffekt på längre tid. Önskas exponering mot silverpriset ske, med hävstång, över längre tid bör istället minifuture väljas.

Exempel:

Bull Silver X15 – Går upp 15% om silverpriset går upp 1%

Bear Silver X4 – Går upp 4 % om silverpriset går ner 1%

Se övriga Bull & Bear certifikat hos Avanza

bull och bear silver

Trackers

 • Enkelt och tydlig prissättning
 • Följer silverpriset 1:1
 • Kan ske inom ISK

Trackers är ett mycket enkelt, tydligt och prisvärt sätt att exponera sitt kapital mot silverpriset. Som namnet anger ”trackas” värdet på en specifik tillgång, i detta fall silver. Handeln sker utan hävstång och priset återspeglas tydligt i priset på silver.

Exempel:

Silver AVA –  Handlas i SEK på First North Stockholm

Minifutures

 • Hävstångshandel på olika nivåer
 • Bäst produkt för långsiktig investering med hävstång (ISK)
 • Gå kort eller lång

Minifutures handlas med hävstång på flera olika nivåer samt alltid med en knock-out nivå. Skulle priset på silver gå ner till nivån för Knock-out förfaller hela värdet på detta värdepapper. Det är tack vare knockout-nivån som handel kan ske med mycket hög hävstång.

Med både hävstång och knock-out nivå krävs betydligt mer kunskap om hur värdepappret fungerar än vid handel i exempelvis en tracker.

Läs mer här på Aktiekunskap om Minifutures

 • Minilong – Går upp om silverpriset går upp
 • Minishort – Går upp om silverpriset går ner

Exempel:

Se Minifutures i Silver hos Avanza

Fonder

 • Aktiefonder (ISK)
 • Flera bolag inom silverindustrin
 • Handel utan hävstång

Det finns ytterst få aktiefonder som har ett tydligt fokus mot just bolag inom silverindustrin. Men ett undantag är AuAg Silver Bullet A. Fonden förvaltas av AIFM Capital och har en global exponering mot bolag som är verksamma inom denna sektor. Det betyder att flera av de aktier som nämns nedan (se rubriken Aktier”) finns med i denna fond. Störst vikt ligger mot Kanada, år 2021 var ca 74 % av bolagen från detta land. Däremot kan själva gruvdriften ske i andra länder.

Fonden anges ha ”25 -30 innehav och hög avkastningspotential” samt ha ”låg korrelation med aktiemarknaden” (Auaugfonder.se)

Exempel:

AuAg Silver Bullet A

Guld/Silver Ratio (CFD)

 • Exponering i prisförhållandet silver vs guld
 • Hävstång på flera olika nivåer
 • Handlas främst via CFD (ej ISK)

Tror du att silver kommer att ha en procentuellt bättre värdeutveckling än guld? Då kan positioner tas i guld/silver ratio. Om ratio är 100 innebär det att 1 ounce guld är värt lika mycket värt som 100 ounce silver. Skulle silverpriset procentuellt gå upp mer än guldpriset kan ratio exempelvis bli 80. En förändring på 20 % vilket därmed innebär att positioner i guld/silver-ratio ökar med 20% i värde. 

Exempel:

eToro & IG  – Erbjuder både handel i silverpriset direkt samt i ratio mot andra råvaror

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

ETF – Börshandlad fond

 • Kan innefatta olika tillgångar
 • Kan handlas inom ISK
 • Handel sker utan hävstång

En börshandlad fond kan bestå av allt från aktier till råvaror. Därmed finns det fonder vars innehav består av flera olika ädelmetaller samt de som enbart innehåller silver. Dessa skapar därmed en direkt exponering mot värdeutvecklingen på fondens innehav. Till skillnad mot klassiska fonder kan innehavet i en börshandlade fond vara helt statiskt.

Exempel:

iShares Silver Trust .

Sprott Physical Silver.

CFD

CFD speglar värdeutvecklingen på en specifik tillgång. Om silverpriset går upp 1% kommer därmed CFD, med silver som tillgång, gå upp 1%. Dessa kontrakt kan handlas med hävstång och är möjliga att teckna för både långa och korta positioner. Handel sker utan courtage då dessa plattformar istället tjänar pengar på den spread som erbjuds.

Exempel:

eToro – En av världens största CFD-plattformar. Erbjuder handel i ett stort antal råvaror, aktier och övriga tillgångar.

IG – Erbjuder handel i CFD och Turbowarranter. Investering i silver kan ske med hävstång på flera olika nivåer.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Aktier

 • Medför bolagsrisk
 • Köp inom ISK
 • Handel utan hävstång

Ett alternativ till att investera direkt i priset är att köpa aktier i bolag som bryter och handlar med silver. De som bedriver gruvdrift påverkas positivt av ett högre marknadspris på silver men på grund av bolagsrisken finns inte alltid en tydlig korrelation mellan silverpriset och aktiekursen.

Exempel:  

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Fysiskt silver

 • Äg silvertackor
 • Stå för säkerheten själv
 • Ej inom ISK

Fysiskt silver kan köpas i form av silvertackor i på exempelvis 1 kg. Dessa tillverkas bland annat av Boliden även om detta företag inte säljer dessa direkt till privatpersoner. De som vill köpa en mindre mängd silver kan göra detta exempelvis via unika silvermynt.

Priset för inköp, frakt och hantering blir dyrare än att köpa certifikat eller andra värdepapper som följer silverpriset. En fördel är däremot säkerheten då du inte behöver förlita dig på någon annan part. Dessutom är det lättare att använda detta silver som ”betalningsmedel” mellan privatpersoner, något som är omöjligt med värdepapper.

Exempel:

Liberty Silver – Svenskt bolag som grundades 2002. Erbjuder handel i flera olika ädelmetaller.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023