Östeuropafonder

Fonder östeuropa

Östeuropafonder är aktiefonder som investerar i företag inom de östeuropeiska länderna. Däremot används definitionen ”Östeuropa” på något olika sätt av fondbolagen. En del inkluderar exempelvis Österrike, Cypern och Grekland medan andra primärt har länder inom forna Sovjetunionen. De flesta fonder inkluderar den största ekonomin, Ryssland, medan ett par utesluter denna marknad.

Investeringar i Östeuropafonder bör ses som högriskinvesteringar. Detta utifrån att det är en tillväxtmarknad med flera riskfaktorer, som exempelvis ekonomiska sanktioner från väst, politisk instabilitet och stor exponering mot råvaruprise.

Östeuropa som marknad

Några faktorer som kännetecknar de den östeuropeiska marknaden , samt Östeuropafonder, är:

Olja- och gas / Energi och råvaror

Olje- och gasbolag väger tungt på den ryska börsen i likhet med flera andra länder i regionen. Det är orsaken till att flera fonder har övervägande del investerat i kategorierna Energi samt Råvaror. En tredje mycket stor marknad är Finans.

Med stor vikt mot råvaror blir även dessa marknader tydligt påverkade av råvarupriset. Under 2021 ökade exempelvis energipriserna rejält i världen vilket återspeglade sig i en kraftigt uppgång på exempelvis den ryska börsen.

Länder som omfattas…

Förr var Östeuropa en benämning på de länder som tidigare omfattades av Sovjetunionen. Detta utifrån att de hade liknande politisk och ekonomisk inriktning. Men detta har ändrats över tid och flera av dessa länder har idag en större inriktning mot EU och Europa än Ryssland. Den geografiska definitionen kan alltså användas något olika mellan de olika fondförvaltarna. Exempelvis anger East Capital att följande länder ingår inom deras definition:

Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Georgien, Grekland, Kazakstan, Kirgizistan, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Polen, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tadzjikistan, Tjeckien, Turkiet, Turkmenistan, Ukraina, Ungern, Uzbekistan, Vitryssland och Österrike

Exempelvis ingår Österrike, Tjeckien och Grekland – vilket inte alla förknippar med Östeuropa. Enligt Wikipedia är det enbart fyra länder som alltid nämns inom ”Östeuropa”. Det är Vitryssland, Moldavien, Ryssland och Ukraina.

Länder i östeuropa

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Kopplad till den ryska ekonomin

De flesta länderna inom Östeuropa är mer knuten till den ekonomiska utvecklingen i Ryssland än utvecklingen inom EU. Ett exempel kan ses från 2016 då den ryska ekonomin hade stora problem och därmed även ”drog med sig” flera av dessa länders ekonomiska utveckling.

Snedvriden bild via media

Även om flera länder inom Östeuropa har stark tillväxt, både ekonomiskt och socialt, är det sällan detta presenteras i svensk media. Det som framförallt förmedlas är länder med svag demokrati, interna strider och till viss del jordbrukssamhällen. Men ser man till företagens tillväxt, P/E-tal och andra nyckeltal finns en hel del positiva faktorer som skulle kunna presenteras.

Reportage som idag beskriver länderna i Östeuropa domineras av politiska och ekonomiska problem. Allt ifrån en åldrande befolkning och alkoholism till främlingsfientlighet och hot mot demokratin / Morningstar.se (2020)

Lågt PE

Östeuropa kännetecknas även av låga P/E-tal. MSCI beräknade P/E-talet till ett genomsnitt på 7,4 för de östeuropeiska börserna 2020. Samtidigt var genomsnittet för tillväxtmarknaderna 12,8 och Europa/USA på ca 16,5. Regionen är även mycket stor och börserna i de olika länderna är olika högt värderade.

Ett generellt lågt P/E-tal innebär även ofta hög direktavkastning. Det går att räkna med ca 5% vilket ofta är dubbelt så högt som globala aktieindex.  

…förväntas växa i snabbare takt än det bredare Europa, pådrivna av låga arbetskraftskostnader, ekonomiska reformer och stora naturtillgångar. / Beskrivningen av fonden Schroder ISF Emerging Europe

Högrisk

Samtliga Östeuropafonder hos Avanza har 6/7 eller 7/7 i risk. Även om fonderna har olika investeringsstrategier så är alltså detta en högriskmarknad.

  • Sanktioner – Flera länder är under sanktioner från EU och/eller USA
  • Råvarupriser – Ryssland, och flera andra länder, är mycket beroende av export av råvaror och energi.
  • Politiska risker – De politiska riskerna är störst i länder med svag demokrati och/eller politisk instabilitet.

Vad skiljer fonderna åt?

Tre punkter som skiljer sig mellan Östeuropafonderna är:

  • Stor skillnad i avkastning

Avkastningen på dessa fonder varierar mycket kraftigt. Under 2021 hade de bästa ca dubbelt så hög avkastning än de sämsta fonderna – oavsett om 1, 3 eller 5 års tidsperiod jämfördes.

  • SEK/EURO eller USD

Fonderna handlas oftast i SEK, Euro eller USD. Om investeringar sker i en fond som inte handlas i SEK kommer en växlingsavgift samt en valutarisk att uppstå.

  • Vilka länder som klassas som Östeuropa

Den ryska ekonomin är överlägset störst i Östeuropa. För att spegla hela marknaden har därmed flera fonder en övervikt mot den ryska marknaden. Önskas investeringar ske mot denna region, men utan exponering mot Ryssland, kan istället fonder väljas som exkluderar detta land. Det finns även fonder som är inriktade mot en mindre region.

Exempel på Östeuropa fonder

Nedan presenteras ett par av de Östeuropafonder som fanns i Avanzas utbud under 2021. De är valda med målet att visa hur innehaven, och inriktningarna, kan vara på dessa fonder.

(Samtliga siffror som anges är från okt 2021)

  • East Capital Östeuropa

East Capital Östeuropa investerar minst 50 % av fondens kapital i 34 olika östeuropeiska länder. Utöver de länder som traditionellt klassas som östeuropeiska ingår även exempelvis Österrike och Tjeckien. Investeringar kan även ske i andra länder förutsatt att bolagens huvudsakliga verksamhet är i Östeuropa. År 2021 hade fonden främst investerat inom Finans och Råvaror. Detta med över 50 % av fondens kapital.

Läs mer om East Capital Östeuropafond hos Avanza

  • Swedbank Robur Östeuropafond

Swedbank Robur Östeuropafond investerar i både små och stora företag inom Östeuropa. Upp till 20 % kan även placeras i företag utanför Östeuropa förutsatt att företagen minst har 30 % av sin verksamhet mot detta område. Fonden får inte investera i kol-, olja- eller gasbolag. År 2021 hade fonden främst investerat inom Finans och Kommunikation. Detta med över 50 % av fondens kapital.

  • Schroder ISF Emerging Europe A

Schroder ISF Emerging Europe A ser Östeuropa som en tillväxtmarknad. Detta med låg arbetskraft, rikligt med naturtillgångar samt ekonomiska reformer under framväxt. År 2021 hade fonden främst investerat inom Finans och Energi. Detta med över 50 % av fondens kapital.

  • East Capital Nya Europa

East Capital Nya Europa investerar inom hela Östeuropa men utesluter Ryssland. Främst ligger fokus på länder som gått med EU sedan 2004 samt länder som förväntas ansluta sig till EU framöver. Investeringar kan ske i både små, medelstora och stora bolag. År 2021 hade fonden främst investerat inom Finans och Cykliska konsumentprodukter. Detta med över 50 % av fondens kapital.

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023