Östeuropafonder

Fonder östeuropa

Östeuropafonder är aktiefonder som investerar i företag inom de östeuropeiska länderna. Däremot används definitionen ”Östeuropa” på något olika sätt av fondbolagen. En del inkluderar exempelvis Österrike, Cypern och Grekland medan andra primärt har länder inom forna Sovjetunionen. De flesta fonder inkluderar den största ekonomin, Ryssland, medan ett par utesluter denna marknad.

Investeringar i Östeuropafonder bör ses som högriskinvesteringar. Detta utifrån att det är en tillväxtmarknad med flera riskfaktorer, som exempelvis ekonomiska sanktioner från väst, politisk instabilitet och stor exponering mot råvaruprise.

Östeuropa som marknad

Några faktorer som kännetecknar de den östeuropeiska marknaden , samt Östeuropafonder, är:

Olja- och gas / Energi och råvaror

Olje- och gasbolag väger tungt på den ryska börsen i likhet med flera andra länder i regionen. Det är orsaken till att flera fonder har övervägande del investerat i kategorierna Energi samt Råvaror. En tredje mycket stor marknad är Finans.

 Med stor vikt mot råvaror blir även dessa marknader tydligt påverkade av råvarupriset. Under 2021 ökade exempelvis energipriserna rejält i världen vilket återspeglade sig i en kraftigt uppgång på exempelvis den ryska börsen.

Länder som omfattas…

Förr var Östeuropa en benämning på de länder som tidigare omfattades av Sovjetunionen. Detta utifrån att de hade liknande politisk och ekonomisk inriktning. Men detta har ändrats över tid och flera av dessa länder har idag en större inriktning mot EU och Europa än Ryssland. Den geografiska definitionen kan alltså användas något olika mellan de olika fondförvaltarna. Exempelvis anger East Capital att följande länder ingår inom deras definition:

Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Georgien, Grekland, Kazakstan, Kirgizistan, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Polen, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tadzjikistan, Tjeckien, Turkiet, Turkmenistan, Ukraina, Ungern, Uzbekistan, Vitryssland och Österrike

Exempelvis ingår Österrike, Tjeckien och Grekland – vilket inte alla förknippar med Östeuropa. Enligt Wikipedia är det enbart fyra länder som alltid nämns inom ”Östeuropa”. Det är Vitryssland, Moldavien, Ryssland och Ukraina.

Länder i östeuropa

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Kopplad till den ryska ekonomin

De flesta länderna inom Östeuropa är mer knuten till den ekonomiska utvecklingen i Ryssland än utvecklingen inom EU. Ett exempel kan ses från 2016 då den ryska ekonomin hade stora problem och därmed även ”drog med sig” flera av dessa länders ekonomiska utveckling.

Snedvriden bild via media

Även om flera länder inom Östeuropa har stark tillväxt, både ekonomiskt och socialt, är det sällan detta presenteras i svensk media. Det som framförallt förmedlas är länder med svag demokrati, interna strider och till viss del jordbrukssamhällen. Men ser man till företagens tillväxt, P/E-tal och andra nyckeltal finns en hel del positiva faktorer som skulle kunna presenteras.

Reportage som idag beskriver länderna i Östeuropa domineras av politiska och ekonomiska problem. Allt ifrån en åldrande befolkning och alkoholism till främlingsfientlighet och hot mot demokratin / Morningstar.se (2020)

Lågt PE

Östeuropa kännetecknas även av låga P/E-tal. MSCI beräknade P/E-talet till ett genomsnitt på 7,4 för de östeuropeiska börserna 2020. Samtidigt var genomsnittet för tillväxtmarknaderna 12,8 och Europa/USA på ca 16,5. Regionen är även mycket stor och börserna i de olika länderna är olika högt värderade.

Ett generellt lågt P/E-tal innebär även hög direktavkastning. Det går att räkna med ca 5% vilket är dubbelt så högt som globala aktieindex.  

…förväntas växa i snabbare takt än det bredare Europa, pådrivna av låga arbetskraftskostnader, ekonomiska reformer och stora naturtillgångar. / Beskrivningen av fonden Schroder ISF Emerging Europe

Högrisk

Samtliga Östeuropafonder hos Avanza har 6/7 i risk. Även om fonderna har olika investeringsstrategier så är alltså detta en högriskmarknad.

  • Sanktioner – Flera länder är under sanktioner från EU och/eller USA
  • Råvarupriser – Ryssland, och flera andra länder, är mycket beroende av export av råvaror och energi.
  • Politiska risker – De politiska riskerna är störst i länder med svag demokrati och/eller politisk instabilitet.

Hög volatilitet

Grafen nedan ställer värdeutvecklingen på East Capital Östeuropa (grön) mot OMXS30-index (gul). Se exempelvis på den procentuella nedgången kring finanskrisen 2008/2009 samt vid coronakrisen våren 2020. Börsraset under 2020 var dubbelt så kraftigt som genomsnittet på breda Europafonder.

De som investerade i januari 2010 hade behövt hålla innehavet i sju år för att nå positiv avkastning. Samtidigt har avkastningen varit betydligt bättre än OMXS30 över hela denna period.  

East Capital Östeuropa mot OMXS30-index

I en fondanalys i webbtidningen Placera sammanfattar Pär Ståhl den östeuropeiska marknaden samt hur en investering på denna marknad kan användas som ”krydda” snarare än bas i portföljen. Med hög risk bör inte en allt för stor del av investeringarna vara exponerade mot denna marknad.   

Placera ser spetsfonden Swedbank Robur Östeuropafond som utmärkt komplement och kryddor i en fondportfölj och rekommenderar en lång sparhorisont på mellan tre till fem år med en mindre investering av den totala portföljen. / Avanza.se (2019)

Vad skiljer fonderna åt?

Tre punkter som skiljer sig mellan Östeuropafonderna är:

  • Stor skillnad i avkastning

Avkastningen på dessa fonder varierar mycket kraftigt. Under 2021 hade de bästa ca dubbelt så hög avkastning än de sämsta fonderna – oavsett om 1, 3 eller 5 års tidsperiod jämfördes.

  • SEK/EURO eller USD

Fonderna handlas oftast i SEK, Euro eller USD. Om investeringar sker i en fond som inte handlas i SEK kommer en växlingsavgift samt en valutarisk att uppstå.

  • Vilka länder som klassas som Östeuropa

Den ryska ekonomin är överlägset störst i Östeuropa. För att spegla hela marknaden har därmed flera fonder en övervikt mot den ryska marknaden. Önskas investeringar ske mot denna region, men utan exponering mot Ryssland, kan istället fonder väljas som exkluderar detta land. Det finns även fonder som är inriktade mot en mindre region.

Exempel på Östeuropa fonder

Nedan presenteras ett par av de Östeuropafonder som fanns i Avanzas utbud under 2021. De är valda med målet att visa hur innehaven, och inriktningarna, kan vara på dessa fonder.

(Samtliga siffror som anges är från okt 2021)

  • East Capital Östeuropa

East Capital Östeuropa investerar minst 50 % av fondens kapital i 34 olika östeuropeiska länder. Utöver de länder som traditionellt klassas som östeuropeiska ingår även exempelvis Österrike och Tjeckien. Investeringar kan även ske i andra länder förutsatt att bolagens huvudsakliga verksamhet är i Östeuropa. År 2021 hade fonden främst investerat inom Finans och Råvaror. Detta med över 50 % av fondens kapital.

Läs mer om East Capital Östeuropafond hos Avanza

Risk 6/7 – Morningstar 3/5 – Förvaltningsavgift 1,75 % – Ägare på Avanza ca 6 000

  • Swedbank Robur Östeuropafond

Swedbank Robur Östeuropafond investerar i både små och stora företag inom Östeuropa. Upp till 20 % kan även placeras i företag utanför Östeuropa förutsatt att företagen minst har 30 % av sin verksamhet mot detta område. Fonden får inte investera i kol-, olja- eller gasbolag. År 2021 hade fonden främst investerat inom Finans och Kommunikation. Detta med över 50 % av fondens kapital.

Risk 6/7 – Morningstar 3/5 – Förvaltningsavgift 1,42 % – Ägare på Avanza ca 3 800

  • Schroder ISF Emerging Europe A

Schroder ISF Emerging Europe A ser Östeuropa som en tillväxtmarknad. Detta med låg arbetskraft, rikligt med naturtillgångar samt ekonomiska reformer under framväxt. År 2021 hade fonden främst investerat inom Finans och Energi. Detta med över 50 % av fondens kapital.

Risk 6/7 – Morningstar 5/5 – Förvaltningsavgift 1,50 % – Ägare på Avanza ca 650

  • East Capital Nya Europa

East Capital Nya Europa investerar inom hela Östeuropa men utesluter Ryssland. Främst ligger fokus på länder som gått med EU sedan 2004 samt länder som förväntas ansluta sig till EU framöver. Investeringar kan ske i både små, medelstora och stora bolag. År 2021 hade fonden främst investerat inom Finans och Cykliska konsumentprodukter. Detta med över 50 % av fondens kapital.

Risk 6/7 – Morningstar 4/5 – Förvaltningsavgift 1,75 % – Ägare på Avanza ca 480

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Bästa Östeuropafonden

Bästa Östeuropafonden

Bäst Östeuropafond utifrån avkastning, och betyg från Morningstar, är Schoder ISF Emerging Europe A EUR. Med utgångspunkt från 2021 är det den enda fond som ligger topp 3 oavsett om avkastning mäts 5 år, 3 år eller 1 år bakåt i tiden. Fonden har även 5/5 i betyg från Morningstar vilket enbart 2 av 13 Östeuropafonder har hos Avanza.

Ett alternativ är Swedbank Robur Östeuropafond. Det är den fond, inom denna kategori, med bäst betyg i Avanzas Hållbarhetsindikator. En indikator som tar hänsyn till Miljö, Sociala aspekter och Bolagsstyrning. Fonden har även lägst totalavgift samt är den näst mest populära Östeuropafonden hos Avanza. Mest populär är East Capital Östeuropa.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Savelend.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.
– Kameo.se – Investera i fastighetsprojekt & företagslån. Välj själv vilka projekt & företag du vill investera i på deras plattform. Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2022