Volym inom aktiehandel och teknisk analys

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Volym inom aktiehandel

När man pratar om volym i till exempel en aktie så syftar man på hur många aktier som omsätts under en viss tid eller vid ett specifikt pris.

Det finns indikatorer i de flesta tradingplattformar som visar både volym i tid och volym i pris. Dessa två skall vi gå igenom i denna artikel. Vi skall även gå igenom hur man kan tänka kring volym och hur man kan använda det i sin trading/handel.

Artikelns innehåll:

Volym i tid

Detta är den vanligaste indikatorn. Den visar hur mycket omsättning/handel som sker i ett instrument, en aktie eller liknande som sker under en viss tid.

Exempel:
Indikatorn volym visar hur mycket volym/omsättning som går under en timmes tid i en aktie. Bilden nedan visar gröna och röda staplar längst ner i bild. Varje stapel representerar hur många aktier som handlats under en timmes tid. Det görs alltid extra stor volym/extra mycket handel under den första och den sista timmen på dagen. Det ser man tydligt på de höga gröna staplarna i bilden nedan. De höga gröna staplarna är i princip uteslutande den sista handelstimmen på dagen.

Volym i tid - teknisk analys

Hur man använder volym i tid för sin handel

Volymen visar som sagt hur mycket handel som sker under en viss tid. Utifrån det kan man dra slutsatser. Hög volym indikerar på att det är något stort på gång. Om priset stiger kraftigt samtidigt som det är extra hög volym så är det ett styrketecken.

Exempel 1.
Om det är hög volym samtidigt som till exempel ett motstånd bryts så indikerar det att motståndet bryts med kraft. Det är alltså ett styrketecken.

Exempel 2.
Man kan ofta se i slutet av uppgångsfaser att volymen avtar. Aktien stiger men färre och färre aktier omsätts. Det kan tolkas som att köptrycket börjar avta och snart kanske aktien vänder ner. Det är alltså ett svaghetstecken.

Exempel 3.
Om en aktie ligger i en tydlig trend och volymen i handeln är hög så indikerar det att trenden förmodligen kommer att fortsätta.

Exempel 4.
Det kommer ut en positiv nyhet om en specifik aktie. Efter nyheten så skjuter volymen i taket. Det indikerar att det är många som tycker att nyheten var väldigt positiv. Det kan man tolka som en positiv signal på att köparna är på hugget och att aktien kommer att fortsätta stiga.

Tänk på:

Man kan lätt bli lurad av stora volymspikar. Det blir ofta extrema volymer i samband med rapporter eller nyheter i aktier till exempel. Stora aktörer på marknaden passar ofta på att sälja eller köpa stora mängder aktier när volymen spikar. De passar på helt enkelt eftersom de annars kan ha svårt att köpa eller sälja så stora mängder aktier som de äger. Därför kan aktier ibland gå ner på en positiv rapport eller en positiv nyhet. Det kan helt enkelt vara en stor aktör som vill sälja ut hela sitt innehav och passar på när volymen finns där i marknaden. När den stora säljaren är klar med sin försäljning i marknaden så återhämtar sig oftast priset i aktien igen.

Volym i pris

Indikatorn volym i pris visar hur mycket volym/omsättning som sker på en viss prisnivå under en viss tidsperiod.

Med hjälp av denna indikator kan man identifiera prisnivåer där det sker extra mycket handelsvolym. Nivåer där det handlas extra mycket kan tolkas som stöd- och motstånds-nivåer.

Volymen visas i horisontella staplar på varje prisnivå. I bilden nedan ser man att det handlats som mest runt prisnivån 1132. Där kan man alltså tänka sig att det kommer att handlas en del även nästa gång det nås. I bilden nedan ser priset ut att vända upp efter en nedgångsfas och dessutom ser man att det var kraftig handel/volym i vändningen. Det indikerar att det kan vara frågan om en konkret trendvändning.

Volym i pris - teknisk analys

Hur man nyttjar volym i pris i sin trading

Volym i pris används som sagt för att identifiera stöd- och motståndsnivåer.
Där det finns långa volymstaplar sedan tidigare kan man förvänta sig att det kommer att bli en del action även nästa gång den nivån nås och handlas.

Exempel:
Priset faller ner mot en nivå där det tidigare har handlats stora volymer och där priset tidigare har vänt. Runt den nivån kan man anta att de ligger stora köpare och väntar på att få köpa till rätt pris. Volymstaplarna tillsammans med den tidigare vändningen vid den prisnivån indikerar att nivån är en nivå som de tidigare varit intresserade av att köpa på. Det finns då alltså ett stöd där.

Lämna en kommentar