Nordenfonder

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Nordenfonder

Nordenfonder är aktiefonder som investerar i företag i de nordiska länderna. Generellt sker främst exponering mot Sverige och Finland men inriktningen beror till stor del på fondens investeringsstrategi.

Utbudet av Nordenfonder är mycket stort. Vissa av fonderna har en mycket bred investeringsstrategi medan andra är inriktade mot exempelvis småbolag, ”gröna bolag” eller att följa ett index.

Den nordiska marknaden kännetecknas framförallt av ekonomisk och politisk stabilitet och gott företagsklimat. Ett resultat av det är att Sverige är ett av de länder i världen med flest så kallade Unicornföretag.

Se fondutbudet hos Avanza:

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Norden som marknad

Norden, som marknad, samt Nordenfonder kännetecknas bland annat av följande:

Fonder domineras av Sverige

Det är vanligt att Nordenfonder har en övervikt mot Sverige. 

Stabilt och innovativt

De nordiska länderna, och ekonomierna, har stora likheter gällande dess styrkor. Länderna kännetecknas av hög innovationsnivå och utbildningsnivå. I förhållande till hur många som bor i de nordiska länderna är så kallade unicorn-bolag ovanligt många.

Historisk har Norden även varit skonad från större politiska konflikter vilket annars kan skapa oro på aktiemarknaden. Dessutom är utvecklingen av BNP god och statsskulden låg. Detta återspeglas även i att Nordenfonder har en lägre risknivå än många andra regionbaserade fonder.

Börser med olika fokus

De nordiska börserna skiljer sig tydligt gällande vilka branscher som dominerar. I Sverige väger industri- och finansbranschen tungt medan den danska börsen har en övervikt mot läkemedel. Den norska börsen domineras av oljerelaterade bolag medan finska börsen har stor tyngd mot industri, finans och råvaror. Islands ekonomi, som sällan väger tungt i Nordenfonderna, hålls uppe primärt av fiskenäringen.

Tack vare olika inriktningar ger en nordisk indexfond en bred diversifiering. Detta delvis geografiskt men framförallt gällande branscher. Fonderna kan därmed delvis jämföras med en extradiversifierad Sverigefond.

Nordiska fonder

Vad skiljer fonderna åt?

Det som skiljer sig mellan fonderna är bland annat:

  • Aktivt eller passivt förvaltad?

De passivt förvaltade fonderna är ofta indexfonder som automatiskt följer ett specifikt index. Önskas en diversifierad exponering mot den nordiska marknaden kan dessa indexfonder vara passande. En fördel är att de ofta har låg förvaltningsavgift.

  • Indexfond, branschfond eller annan inriktning?

Nordenfonder investerar över hela Norden – men kan skilja stort gällande inriktning på investeringarna. Det finns exempelvis småbolagsfonder, ”gröna fonder” och indexfonder. Att enbart jämföra samtliga Nordenfonder utifrån avkastning blir därmed något missvisande. Det är helt enkelt ett för stort begrepp som innefattar en rad olika sekundära inriktningar.

  • Avgift

De billigaste fonderna har en totalavgift på närmare 0 % och de dyraste på mellan 3,5-4,0 % %. Det är alltså stor skillnad. De flesta har en avgift på mellan 1 – 1,75 % vilket är acceptabelt för aktivt förvaltade fonder.

Tips – Jämför avgiften hos Avanza mot Nordnet. Fonderna kan nämligen ha olika avgifter hos de olika plattformarna.

  • Bransch och land

I beskrivningen av fonderna finns alltid statistik över fondens innehav gällande land och bransch. En del fonder har även krav att en viss procentuell del av kapitalet ska vara investerat i ett specifikt land. Exempel på fördelning mellan länder och branscher kan ses under rubriken ”Exempel på Nordenfonder”.

  • Gröna fonder

Ett flertal Nordenfonder har en tydlig miljöinriktning. Bland dessa finns exempelvis Lannebo Norden Hållbar A.

  • Antal företag

En fond med få företag har högre risk/chans än en fond med betydligt fler innehav. Exempelvis har Handelsbanken Norden Selektiv 16 – 36 innehav medan SEB Nordenfond Småbolag har ca 500 innehav.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Exempel på Norden fonder

Nedan presenteras fyra olika Nordenfonder. Dessa är utvalda för att spegla hur stor skillnad det kan vara mellan de olika fondernas inriktningar. De presenteras utan inbördes ordning.

  • SEB Nordenfond Småbolag C Euro

SEB Nordenfond Småbolag C Euro investerar i nordiska små- och medelstora bolag. Detta begränsas genom att investeringar sker i de 20 % minsta börsbolagen utifrån marknadsvärde. Totalt investerar fonden i ca 500 företag. Ungefär 40 % förväntas vara svenska företag.

🔗 Läs mer om SEB Nordenfond Småbolag C Euro hos Avanza

  • Handelsbanken Norden Selektiv

Handelsbanken Norden Selektiv är en ”smal” Nordenfond. Detta genom att investeringar koncentreras till mellan 16 och 35 bolag. Det är primärt bolag med historisk goda vinster, stark balansräkning och utdelningstillväxt.

🔗 Läs mer om Handelsbanken Norden Selektiv hos Avanza

  • Handelsbanken Norden Ind Crit

Handelsbanken Norden Ind Crit är en indexfond vars mål är att följa SIX SRI Nordic Index. Detta index omfattar samtliga bolag som finns registrerade på börserna i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. En fond som därmed ger en bred exponering mot den nordiska marknaden, till ett lågt pris. 

🔗 Läs mer om Handelsbanken Norden Ind Crit hos Avanza

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Lämna en kommentar