Indexfond

Indexfonder

En indexfond har som mål att följa värdeutvecklingen av ett specifikt index. Detta sker primärt genom att fondens innehav speglar hur detta index är uppbyggt. Fonden är därmed passivt förvaltad.

Indexfonder har generellt låg förvaltningsavgift och ger, vid långt investeringsperspektiv, mycket ofta bättre avkastning än aktivt förvaltade fonder.

Fördelar:

 • Låg förvaltningsavgift
 • Bred riskspridning / låg risk
 • Svenska och utländska index
 • Ofta bättre än aktivt förvaltade fonder på lång sikt

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Vad är en indexfond?

Följande punkter är vad som karaktäriserar en indexfond:

1. Följer ett index

Indexfonden har samma värdeutveckling som ett index

För att förstå en indexfond behövs grundläggande kunskap i vad ett index är. Ett index är en genomsnittlig utveckling av en korg av flera olika tillgångar. Ett av de mest kända i Sverige är OMXS30 vilket visar på genomsnittlig värdeförändring på de 30 bolagen med störst omsättning på börsen.

Index = Visar genomsnittlig utveckling på en korg av flera tillgångar

Eftersom det är offentligt vilka tillgångar ett index består av kan fondförvaltaren köpa exakt dessa tillgångar, utifrån vikt, och därmed skapa en fond med samma värdeutveckling.

Exempel:
Förutsatt att en indexfond förväntas följa OMXS30 kommer fonden bestå av dessa 30 bolag. Detta viktat utifrån det egna börsvärdet i förhållande till samtliga dessa 30 bolags börsvärde.

Om exempelvis Ericsson har ett börsvärde som motsvarar 13 % av börsvärdet av dessa 30 bolag kommer Ericssonaktier köpas så att dessa motsvarar 13 % av fondens värde. 

2. Låg förvaltningsavgift

Indexfonder har ofta förvaltningsavgift på 0,1 – 0,4%

Någon analys av marknaden, enstaka bolag eller konjunkturer behöver inte ske av fondförvaltaren. Istället är målet enbart att se till att fondens innehav speglar dess index.

 Det är en av orsakerna till att förvaltningsavgiften generellt är lägre än för andra fonder. Det finns flera indexfonder med förvaltningsavgift på 0,1 – 0,4 %, vilket är minst 1-procentenhet lägre än aktivt förvaltade fonder.

Exempel – Är förvaltningsavgiften viktig?
Sätt in 100 000 kr i en fond med årlig avkastning på 8 % och låt kapitalet sitta där i 20 år. Skillnaden i avgifter under dessa år blir 78 620 kr om förvaltningsavgiften är 0,4 % istället för 1,4 %. 

3. Låg risk och bred diversifiering

Indexfonder är ett enkelt sätt att få god riskspridning

Att investera i indexfonder innebär en automatisk diversifiering / riskspridning. Fondsparande har i grunden en större diversifiering än att köpa enstaka aktier. Dessutom kommer fonden automatiskt viktas om beroende på hur enstaka bolags värde utvecklas.

Genom att investera i breda index (exempelvis Sverige eller USA) finns heller inget behov av att följa konjunkturer eller cykler. Fonden kommer innehålla bolag från flera olika branscher.

4. Bättre avkastning

Indexfonder ger ofta bättre avkastning än aktivt förvaltade fonder

Det finns studier som visar att indexfonder ger bättre avkastning än aktivt förvaltade fonder förutsatt att tidshorisonten är minst 5 år. Ju längre tidshorisont desto större fördel blir det till dessa fonder.

Orsakerna till detta är både den lägre förvaltningskostnaden samt fondens diversifiering som innebär att mänskliga misstag av förvaltaren minimeras. Vid mycket långsiktigt sparande är det viktigaste inte att alltid få högst avkastning – utan att undvika misstagen och de stora förlusterna.

Exempel:
Om en aktiebörs består av 100 aktier kommer ett fåtal av dessa ha mycket kraftig värdeökning, vilket drar upp index, och majoriteten låg/normal värdeökning, vilket drar ner index. Med andra ord kommer de flesta ha sämre värdeutveckling än index.

Skulle 3 aktier väljas på chans skulle risken alltså vara stor att dessa får sämre utveckling än index. Det krävs därmed mycket kunskap och mycket tur att år efter år pricka in de aktier som har haft bättre utveckling än index – något som blir mycket svårt i längden.

(Koll på globala indexfonder – Sparpodden Nordnet)

Olika indexfonder

Fonder med landsindex

Dessa indexfonder följer ett större börsindex i ett specifikt land. Exempelvis skulle en Sverige Indexfond kunna följa OMXS30.

Tillväxtmarknader

Dessa indexfonder följer marknader med snabbväxande ekonomier. Vilka länder som omfattas beror delvis på den ekonomiska utvecklingen men ofta är det länder i Sydamerika, Afrika eller Asien.

Global

En global indexfond följer något av de världsindex som finns. Det i sig är i sin tur sammansatt av börsindex från flera olika länder.

Populära indexfonder 2021

Under våren 2021 var följande fonder de mest valda hos nätmäklaren Avanza. Att de var mest populära betyder däremot inte att de gett bäst avkastning. De kan även vara populära av andra orsaker.

IndexfondUtveckling 3 årAntal ägare hos avanzakommentar
Avanza Zero56,10 %434 729 st0 % i avgift
Nordnet Superfond Sverige62,59 %Handlas hos Nordnet0 % i avgift
Avanza GlobalEj funnits i 3 år165 260 st
Global Indexnära51,43 %132 157 st
SPP Global plus A57,85 %104 166 st
SPP Aktiefond USA73,14 %91 935 st

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Kort om varje fond

 • Avanza Zero

Den överlägset mest populära indexfonden hos Avanza. Fonden följer de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen och handlas utan förvaltningsavgift.

 • Nordnet Superfond

Nordnets version av Avanza Zero. De fungerar på samma sätt och bägge två har 0% i avgift.

 • Avanza Global

Avanzas globala indexfond som investerar i över 1500 olika värdepapper. Detta är en s.k matarfond vilket innebär att den investerar i andra fonder till minst 85 %. Därmed nås den globala exponeringen.

 • Global Indexnära

Länsförsäkringarnas breda globala indexnära fond som försöker att följa MSCI Word Total Net Return genom att investera i aktier inom olika branscher och olika länder utifrån detta index. Fondbolaget har etiska riktlinjer och utesluter därmed investeringar inom vissa branscher.

 • SPP Global Plus A

En indexnära global aktiefond med stort fokus på hållbarhet. Upp till 10 % av fondens innehav kan investeras i bolag mot hållbara lösningar. Dessutom utesluts företag utifrån deras etiska regler. Detta så som spel, tobak, cannabis, vapen m.m.

 • SPP Aktiefond USA

Indexnära fond som följer MSCI-index med 550 – 650 olika innehav. Däremot sker aldrig några investeringar som inte följer SPP´s etiska regler, se ovan.

Jämföra och välja indexfonder

Under våren 2021 fanns det över 70 indexfonder att välja på hos Avanza. Följande punkter kan vara bra att utgå ifrån i val av fond.

 • Välj inriktning

Önskas en indexfond som följer börsindex i ett specifikt land eller ska den vara global? Ska det främst vara värdebolag eller tillväxtbolag? Vilken inriktning som bör väljas kan bland annat avgöras av övriga innehav. Äger du exempelvis mycket svenska aktier kanske en indexfond kan väljas mot ett utländskt index. Äger du redan många storbolag kanske en fond som följer Stockholm Small Cap kan passa som komplement.

 • Förstå vilket index som följs

Det finns ett stort antal svenska indexfonder – med mycket stor skillnad i avkastning. Den största orsaken är att de följer olika index. Det är exempelvis stor skillnad på om fonden följer OMXS30 eller Stockholm Small Cap.

 • Välj efter etik

Det blir allt vanligare att investerare väljer fonder utifrån etiska aspekter. Detta har även återspeglats i de fondlistor som aktiemäklarna erbjuder. Hos Avanza går det exempelvis att filtrera fram fonder utifrån dess fokus på miljö och hållbarhet eller välja bort de som investerar i vapen, gambling, kärnkraft m.m.

 • Se på avgifterna

Förutsatt att flera fonder följer exakt samma index kommer avkastningen att vara väldigt lika. I detta fall är det viktigaste att titta på avgifterna. Det är av denna orsak som Avanza Zero är den mest populära fonden hos Avanza. Fonden har nämligen ingen förvaltningsavgift alls.

Ordbok

Dolda indexfonder – En ”dold indexfond” är en fond som anges vara aktiv förvaltad men där förvaltaren enbart följer ett index. På detta sätt betalar investerarna en större avgift utan att få något för detta.

Tracking Error – Fondens avvikelse från det index som följs

Syntetiska indexfonder – Innehavet består inte av aktier utan derivat som förväntas följa värdeutvecklingen av dessa aktier.

Förvaltarrisk – Risken att en fond ska ha dålig värdeutveckling på grund av en svag förvaltare. Detta minskas med indexfonder då förvaltaren inte ska välja vilka aktier som ska ingå.

Enchanced – En fond som har ”indexnära” förvaltning utan att för den skulle vara en indexfond. Fonden marknadsförs ibland med att ha ”fördelarna från både passiva och aktiva förvaltade fonder”. Innehavet utgår från ett index varpå förvaltarna sedan tar bort vissa bolag. Vilka som tar bort beror exempelvis på förvaltarens etiska regler eller önskad risknivå. 

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, digitala & vanliga valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Lendify.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021