Indexfond

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Indexfond

En indexfond har som mål att följa värdeutvecklingen av ett specifikt index. Detta sker primärt genom att fondens innehav speglar hur detta index är uppbyggt. Fonden är därmed passivt förvaltad.

Indexfonder har generellt låg förvaltningsavgift och ger, vid långt investeringsperspektiv, mycket ofta bättre avkastning än aktivt förvaltade fonder.

Fördelar:

 • Låg förvaltningsavgift
 • Bred riskspridning / låg risk
 • Svenska och utländska index
 • Ofta bättre än aktivt förvaltade fonder på lång sikt

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Vad är en indexfond?

Följande punkter är vad som karaktäriserar en indexfond:

1. Följer ett index

Indexfonden har samma värdeutveckling som ett index

För att förstå en indexfond behövs grundläggande kunskap i vad ett index är. Ett index är en genomsnittlig utveckling av en korg av flera olika tillgångar. Ett av de mest kända i Sverige är OMXS30 vilket visar på genomsnittlig värdeförändring på de 30 bolagen med störst omsättning på börsen.

Index = Visar genomsnittlig utveckling på en korg av flera tillgångar

Eftersom det är offentligt vilka tillgångar ett index består av kan fondförvaltaren köpa exakt dessa tillgångar, utifrån vikt, och därmed skapa en fond med samma värdeutveckling.

Exempel:
Förutsatt att en indexfond förväntas följa OMXS30 kommer fonden bestå av dessa 30 bolag. Detta viktat utifrån det egna börsvärdet i förhållande till samtliga dessa 30 bolags börsvärde.

Om exempelvis Ericsson har ett börsvärde som motsvarar 13 % av börsvärdet av dessa 30 bolag kommer Ericssonaktier köpas så att dessa motsvarar 13 % av fondens värde. 

2. Låg förvaltningsavgift

Indexfonder har ofta förvaltningsavgift på 0,1 – 0,4%

Någon analys av marknaden, enstaka bolag eller konjunkturer behöver inte ske av fondförvaltaren. Istället är målet enbart att se till att fondens innehav speglar dess index.

 Det är en av orsakerna till att förvaltningsavgiften generellt är lägre än för andra fonder. Det finns flera indexfonder med förvaltningsavgift på 0,1 – 0,4 %, vilket är minst 1-procentenhet lägre än aktivt förvaltade fonder.

Exempel – Är förvaltningsavgiften viktig?
Sätt in 100 000 kr i en fond med årlig avkastning på 8 % och låt kapitalet sitta där i 20 år. Skillnaden i avgifter under dessa år blir 78 620 kr om förvaltningsavgiften är 0,4 % istället för 1,4 %. 

3. Låg risk och bred diversifiering

Indexfonder är ett enkelt sätt att få god riskspridning

Att investera i indexfonder innebär en automatisk diversifiering / riskspridning. Fondsparande har i grunden en större diversifiering än att köpa enstaka aktier. Dessutom kommer fonden automatiskt viktas om beroende på hur enstaka bolags värde utvecklas.

Genom att investera i breda index (exempelvis Sverige eller USA) finns heller inget behov av att följa konjunkturer eller cykler. Fonden kommer innehålla bolag från flera olika branscher.

4. Bättre avkastning

Indexfonder ger ofta bättre avkastning än aktivt förvaltade fonder

Det finns studier som visar att indexfonder ger bättre avkastning än aktivt förvaltade fonder förutsatt att tidshorisonten är minst 5 år. Ju längre tidshorisont desto större fördel blir det till dessa fonder.

Orsakerna till detta är både den lägre förvaltningskostnaden samt fondens diversifiering som innebär att mänskliga misstag av förvaltaren minimeras. Vid mycket långsiktigt sparande är det viktigaste inte att alltid få högst avkastning – utan att undvika misstagen och de stora förlusterna.

Exempel:
Om en aktiebörs består av 100 aktier kommer ett fåtal av dessa ha mycket kraftig värdeökning, vilket drar upp index, och majoriteten låg/normal värdeökning, vilket drar ner index. Med andra ord kommer de flesta ha sämre värdeutveckling än index.

Skulle 3 aktier väljas på chans skulle risken alltså vara stor att dessa får sämre utveckling än index. Det krävs därmed mycket kunskap och mycket tur att år efter år pricka in de aktier som har haft bättre utveckling än index – något som blir mycket svårt i längden.

(Koll på globala indexfonder – Sparpodden Nordnet)

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Olika indexfonder

Fonder med landsindex

Dessa indexfonder följer ett större börsindex i ett specifikt land. Exempelvis skulle en Sverige Indexfond kunna följa OMXS30.

Tillväxtmarknader

Dessa indexfonder följer marknader med snabbväxande ekonomier. Vilka länder som omfattas beror delvis på den ekonomiska utvecklingen men ofta är det länder i Sydamerika, Afrika eller Asien.

Global

En global indexfond följer något av de världsindex som finns. Det i sig är i sin tur sammansatt av börsindex från flera olika länder.

Populära indexfonder

IndexfondKommentar
Avanza Zero0 % i avgift
Nordnet Superfond Sverige0 % i avgift
Avanza Global
Global Indexnära
SPP Global plus A
SPP Aktiefond USA

Kort om varje fond

 • Avanza Zero

Den överlägset mest populära indexfonden hos Avanza. Fonden följer de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen och handlas utan förvaltningsavgift.

 • Nordnet Superfond

Nordnets version av Avanza Zero. De fungerar på samma sätt och bägge två har 0% i avgift.

 • Avanza Global

Avanzas globala indexfond som investerar i över 1500 olika värdepapper. Detta är en s.k matarfond vilket innebär att den investerar i andra fonder till minst 85 %. Därmed nås den globala exponeringen.

 • Global Indexnära

Länsförsäkringarnas breda globala indexnära fond som försöker att följa MSCI Word Total Net Return genom att investera i aktier inom olika branscher och olika länder utifrån detta index. Fondbolaget har etiska riktlinjer och utesluter därmed investeringar inom vissa branscher.

 • SPP Global Plus A

En indexnära global aktiefond med stort fokus på hållbarhet. Upp till 10 % av fondens innehav kan investeras i bolag mot hållbara lösningar. Dessutom utesluts företag utifrån deras etiska regler. Detta så som spel, tobak, cannabis, vapen m.m.

 • SPP Aktiefond USA

Indexnära fond som följer MSCI-index med 550 – 650 olika innehav. Däremot sker aldrig några investeringar som inte följer SPP´s etiska regler, se ovan.

Jämföra och välja indexfonder

Det finns massor av indexfonder att välja på hos Avanza. Följande punkter kan vara bra att utgå ifrån i val av fond.

 • Välj inriktning

Önskas en indexfond som följer börsindex i ett specifikt land eller ska den vara global? Ska det främst vara värdebolag eller tillväxtbolag? Vilken inriktning som bör väljas kan bland annat avgöras av övriga innehav. Äger du exempelvis mycket svenska aktier kanske en indexfond kan väljas mot ett utländskt index. Äger du redan många storbolag kanske en fond som följer Stockholm Small Cap kan passa som komplement.

 • Förstå vilket index som följs

Det finns ett stort antal svenska indexfonder – med mycket stor skillnad i avkastning. Den största orsaken är att de följer olika index. Det är exempelvis stor skillnad på om fonden följer OMXS30 eller Stockholm Small Cap.

 • Välj efter etik

Det blir allt vanligare att investerare väljer fonder utifrån etiska aspekter. Detta har även återspeglats i de fondlistor som aktiemäklarna erbjuder. Hos Avanza går det exempelvis att filtrera fram fonder utifrån dess fokus på miljö och hållbarhet eller välja bort de som investerar i vapen, gambling, kärnkraft m.m.

 • Se på avgifterna

Förutsatt att flera fonder följer exakt samma index kommer avkastningen att vara väldigt lika. I detta fall är det viktigaste att titta på avgifterna. Det är av denna orsak som Avanza Zero är den mest populära fonden hos Avanza. Fonden har nämligen ingen förvaltningsavgift alls.

Ordbok

Dolda indexfonder – En ”dold indexfond” är en fond som anges vara aktiv förvaltad men där förvaltaren enbart följer ett index. På detta sätt betalar investerarna en större avgift utan att få något för detta.

Tracking Error – Fondens avvikelse från det index som följs

Syntetiska indexfonder – Innehavet består inte av aktier utan derivat som förväntas följa värdeutvecklingen av dessa aktier.

Förvaltarrisk – Risken att en fond ska ha dålig värdeutveckling på grund av en svag förvaltare. Detta minskas med indexfonder då förvaltaren inte ska välja vilka aktier som ska ingå.

Enchanced – En fond som har ”indexnära” förvaltning utan att för den skulle vara en indexfond. Fonden marknadsförs ibland med att ha ”fördelarna från både passiva och aktiva förvaltade fonder”. Innehavet utgår från ett index varpå förvaltarna sedan tar bort vissa bolag. Vilka som tar bort beror exempelvis på förvaltarens etiska regler eller önskad risknivå. 

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Lämna en kommentar