Investera i aluminium

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Investera i aluminium

Priset på aluminium anges i USD/ton och exponering mot prisutvecklingen kan ske exempelvis i CFD, terminer och Tracker-certifikat. Dessutom kan investeringar ske i bolag som är verksamma inom produktion och utveckling.

Användningsområdet är extremt brett med allt från köksredskap till flygplansdelar. Den största produktionen finns i Kina och främst används metallen inom fordons- och byggindustrin.

Användningsområde

Folie, läskburkar, flygplan och båtar…. Listan kan göras lång gällande användningsområden av aluminium. Materialets egenskaper gör att det används i både konsumtionsprodukter till avancerade funktioner inom industrin.

Ett mycket stort användningsområde är fordonsindustrin. Detta utifrån att aluminium har låg vikt, är lätt att forma, lätt att återvinna och har mycket hög korrosionsbeständighet. Även inom byggindustrin är materialet mycket använt tack vare samma egenskaper.

Handla råvaror & gör teknisk analys via IG

IG.com/sv erbjuder en app och en plattform som är mycket bra för:

✅ Gratis att öppna konto
✅ Teknisk analys i app & på pc-plattformen
✅ Ta position för uppgång eller nedgång
✅ Investera i råvaror, index, krypto osv
✅ Handla med eller utan hävstång
✅ Prova på med ett kostnadsfritt demokonto

  • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
  • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
  • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Vad påverkar värdet?

Världsproduktion

De största producenterna av aluminium är Kina, Ryssland, Kanada, Förenade Arabemiraten, Indien och USA. År 2014 stod Kina för nästan halva produktionen. Brytning av bauxit (som är grunden för aluminium) sker däremot främst i andra länder.

Det går visserligen även att tillverka metallen från aluminiumhaltiga leror och skiffrar men än så länge är det inte ekonomiskt försvarbart i jämförelse mot bauxit.

Intresseföreningen Svenskt Aluminium anger att tillgången är god på bauxit och att den internationella reserven år 1999 var 24,5 miljarder ton. År 2007 var den totala världsproduktionen ca 200 miljoner ton med en ökning på ett par procent per år. De reserver som redan börjat utnyttjas kommer därmed att räcka mycket länge.

Råvaran för aluminiumproduktion är bauxit, ett material som vi har närmast oändliga mängder av. / Svensktaluminium.se

Aluminium är en av de metaller där återvinning är stor, och förväntas bli ännu större. Detta framförallt eftersom energiförbrukningen som krävs vid återvinning är upp till 95 % lägre än vid produktion från bauxit. Drygt 70 % av all aluminium återvinns och på transportfordon är det till och med 95 %.

Med både miljömässiga och ekonomiska incitament förväntas ytterligare insatser ske för ökad återvinning – något som kan påverka priset på primäraluminium på längre sikt. I en rapport som Svd skrivit om kan ”behovet av primäraluminium halveras fram till 2040 medan järn, och kopparefterfrågan kan minska med en tredjedel”.

Efterfrågan

Framförallt är det fordonsindustrin och byggindustrin som styr den totala efterfrågan på aluminium. Företaget Novelis förutspådde exempelvis, år 2019, att efterfrågan från bilindustrin skulle fördubblas under de kommande sex åren. Detta framförallt utifrån att biltillverkarna försöker få ner vikten på dessa fordon för att därmed minska utsläpp samt förlänga antalet mil en elbil kan köras på en laddning. Men även vid tillverkning av båtar, flygplan och andra fordon är aluminium en allt mer eftertraktad metall.

Samma företag angav även att efterfrågan förväntas förändras globalt över tid. Detta genom en stark tillväxt i Kina, och resterande asiatiska länder. Dessa länder förväntades öka sitt behov till att motsvara en tredjedel av världsmarknaden. Detta mot att år 2019 bara stått för ca 10 %.

Efterfrågan kommer alltså att öka – frågan är bara hur ökad återvinning, eventuella handelskrig, effektivisering vid brytning av bauxit m.m. kommer påverka dess prisutveckling…

Så investerar du i Aluminium

Som de flesta metaller och råvaror går det att investera på flera olika sätt:

CFD:s

Hos IG och eToro handlas CFD med aluminium som underliggande tillgång. Dessa certifikat följer därmed värdeförändringen på aluminium. Fördelen med CFD är att både långa och korta positioner kan tecknas.

En skillnad mellan eToro och IG är att eToro erbjuder handel med flexibel hävstång (ingen upp till x30) medan handel på IG alltid sker med hävstång.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Aktier

Hos Avanza och Etoro kan investeringar ske i bolag inom denna sektor. De två största bolagen i världen är Alcoa och Rusal.

Sverige

  • GrängesLedande bolag inom aluminiumteknik, tillverkning och innovativa lösningar

USA

Det finns självklart även stora bolag inom denna bransch i Ryssland och Tyskland. Dessa marknader är däremot svårare att nå via svenska aktiemäklare. I dessa fall kan handelsplatsen eToro användas som har större internationell bredd på utbudet av aktier.

Vanligtvis gynnas företag inom branschen av en högre efterfrågan av, och högre pris på, aluminium. Att investera i aktier innebär däremot alltid en bolagsrisk. Vill du framförallt exponera ditt kapital mot priset på aluminium bör istället något certifikat, som följer den tillgången, väljas. 

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Certifikat

Certifikat kan antingen följa priset på aluminium eller ett internationellt index inom branschen. Hos Nordet finns ett par Tracker certifikat (följer värdet 1:1). Ett exempel är:

Lämna en kommentar