Investera i aluminium

investera i aluminium

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Priset på aluminium anges i USD/ton och exponering mot prisutvecklingen kan ske exempelvis i CFD, terminer och Tracker-certifikat. Dessutom kan investeringar ske i bolag som är verksamma inom produktion och utveckling.

Användningsområdet är extremt brett med allt från köksredskap till flygplansdelar. Den största produktionen finns i Kina och främst används metallen inom fordons- och byggindustrin.

Användningsområde

Folie, läskburkar, flygplan och båtar…. Listan kan göras lång gällande användningsområden av aluminium. Materialets egenskaper gör att det används i både konsumtionsprodukter till avancerade funktioner inom industrin.

Ett mycket stort användningsområde är fordonsindustrin. Detta utifrån att aluminium har låg vikt, är lätt att forma, lätt att återvinna och har mycket hög korrosionsbeständighet. Även inom byggindustrin är materialet mycket använt tack vare samma egenskaper.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad påverkar värdet?

Världsproduktion

De största producenterna av aluminium är Kina, Ryssland, Kanada, Förenade Arabemiraten, Indien och USA. År 2014 stod Kina för nästan halva produktionen. Brytning av bauxit (som är grunden för aluminium) sker däremot främst i andra länder.

Det går visserligen även att tillverka metallen från aluminiumhaltiga leror och skiffrar men än så länge är det inte ekonomiskt försvarbart i jämförelse mot bauxit.

Intresseföreningen Svenskt Aluminium anger att tillgången är god på bauxit och att den internationella reserven år 1999 var 24,5 miljarder ton. År 2007 var den totala världsproduktionen ca 200 miljoner ton med en ökning på ett par procent per år. De reserver som redan börjat utnyttjas kommer därmed att räcka mycket länge.

Råvaran för aluminiumproduktion är bauxit, ett material som vi har närmast oändliga mängder av. / Svensktaluminium.se

Aluminium är en av de metaller där återvinning är stor, och förväntas bli ännu större. Detta framförallt eftersom energiförbrukningen som krävs vid återvinning är upp till 95 % lägre än vid produktion från bauxit. Drygt 70 % av all aluminium återvinns och på transportfordon är det till och med 95 %.

Med både miljömässiga och ekonomiska incitament förväntas ytterligare insatser ske för ökad återvinning – något som kan påverka priset på primäraluminium på längre sikt. I en rapport som Svd skrivit om kan ”behovet av primäraluminium halveras fram till 2040 medan järn, och kopparefterfrågan kan minska med en tredjedel”.

Efterfrågan

Framförallt är det fordonsindustrin och byggindustrin som styr den totala efterfrågan på aluminium. Företaget Novelis förutspådde exempelvis, år 2019, att efterfrågan från bilindustrin skulle fördubblas under de kommande sex åren. Detta framförallt utifrån att biltillverkarna försöker få ner vikten på dessa fordon för att därmed minska utsläpp samt förlänga antalet mil en elbil kan köras på en laddning. Men även vid tillverkning av båtar, flygplan och andra fordon är aluminium en allt mer eftertraktad metall.

Samma företag angav även att efterfrågan förväntas förändras globalt över tid. Detta genom en stark tillväxt i Kina, och resterande asiatiska länder. Dessa länder förväntades öka sitt behov till att motsvara en tredjedel av världsmarknaden. Detta mot att år 2019 bara stått för ca 10 %.

Efterfrågan kommer alltså att öka – frågan är bara hur ökad återvinning, eventuella handelskrig, effektivisering vid brytning av bauxit m.m. kommer påverka dess prisutveckling…

Så investerar du i Aluminium

Som de flesta metaller och råvaror går det att investera på flera olika sätt:

CFD:s

Hos IG och eToro handlas CFD med aluminium som underliggande tillgång. Dessa certifikat följer därmed värdeförändringen på aluminium. Fördelen med CFD är att både långa och korta positioner kan tecknas.

En skillnad mellan eToro och IG är att eToro erbjuder handel med flexibel hävstång (ingen upp till x30) medan handel på IG alltid sker med hävstång.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Aktier

Hos Avanza och Etoro kan investeringar ske i bolag inom denna sektor. De två största bolagen i världen är Alcoa och Rusal.

Sverige

  • GrängesLedande bolag inom aluminiumteknik, tillverkning och innovativa lösningar

USA

Det finns självklart även stora bolag inom denna bransch i Ryssland och Tyskland. Dessa marknader är däremot svårare att nå via svenska aktiemäklare. I dessa fall kan handelsplatsen eToro användas som har större internationell bredd på utbudet av aktier.

Vanligtvis gynnas företag inom branschen av en högre efterfrågan av, och högre pris på, aluminium. Att investera i aktier innebär däremot alltid en bolagsrisk. Vill du framförallt exponera ditt kapital mot priset på aluminium bör istället något certifikat, som följer den tillgången, väljas. 

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Certifikat

Certifikat kan antingen följa priset på aluminium eller ett internationellt index inom branschen. Hos Nordet finns ett par Tracker certifikat (följer värdet 1:1). Ett exempel är:

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023