FIRE – Vad är det & hur uppnås ekonomisk frihet?

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
FIRE - Finance Independence Retire Early / ekonomisk frihet

FIRE (Finance Independence Retire Early) är en livsstil och en internationell ”rörelse”. Målet med FIRE är att kunna spara så stor summa att det är möjligt att sluta arbeta långt innan traditionell pensionsålder. I korthet att bli ekonomiskt oberoende – att själv kunna välja mellan jobb, fritid och familj.

Genom att dra ner på kostnaderna och spara 25 – 75 % av inkomsterna varje månad ges den ekonomiska möjligheten att sluta jobba vid 30, 40 eller 50 års ålder.

Hur fungerar det? Hur stort kapital behöver sättas undan? Vilken kritik finns?

Hur fungerar FIRE?

FIRE bör ses som en livsstil som både påverkar dagliga beslut och framtida ekonomiska möjligheter. Det ska därmed inte ses som en enskild investeringsstrategi. FIRE kan i korthet förklaras i följande punkter:

 1. Spar så mycket du kan
 2. Investera ditt sparande
 3. (Anta utmaningar)
 4. Lev på kapitalet från att du är 30,40 eller 50 år

Målet är alltså att ha investerat ett så stort kapital att avkastningen från detta ska räcka till ”lön” under resten av livet när personen inte längre vill vara aktiv på arbetslivet. Hur stor summa som måste sparas per år/månad beror därmed på personens nuvarande ålder, önskad pensionsålder, förväntad avkastning och hur stort kapital som fanns från början.

FIRE förklarat med fyra punkter

1. Spar så mycket du kan (dra ner på kostnaderna)

Mycket ofta nämns 10 % som en ”gyllene regel” gällande sparande. Men personer inom FIRE behöver spara en betydligt större del av sin inkomst. Ett riktmärke är att utgå från hur många år tidigare som personen kan gå i pension utifrån hur stort sparande som kan ske.

 • Spara 10 % – Arbeta 9 år och gå pension 1 år tidigare
 • Spara 50 % – Arbeta 1 år och gå i pension 1 år tidigare
 • Spara 75 % – Arbeta 4 månader och gå i pension 1 år tidigare

En person som börjar jobba vid 20 års ålder och sparar 50 % av sin inkomst kan alltså gå i pension vid 41,5 år istället för vid 63. Detta förutsatt att arbete sker i 21,5 år, med 50 % sparande och att investeringarna minst har följt inflationsutvecklingen i landet.

Det ökande sparandet förväntas uppnås genom att spendera mindre och bättre. Men även att öka sina inkomster via exempelvis extrajobb, uthyrning av bostad osv.

2. Investera ditt sparande

För att kapitalet ska växa behöver det investeras. Det absolut vanligaste är att aktiesparande rekommenderas. Detta utifrån att investeringar i aktier passar vid långsiktigt sparande och att historisk genomsnittlig avkastning varit kring 8% per år. Det viktigaste är att inte enbart spara på ett sparkonto eftersom värdet i detta fall kommer att minska på grund av inflationen i landet.

3. (Anta utmaningar)

Ett vanligt inslag inom FIRE är att utmana sig själv, och andra, att genomföra handlingar som kan öka sparandet och maximera avkastningen. Alla väljer självklart inte att följa dessa utmaningar men det kan vara en drivkraft att ha delmål med andra via Facebookgrupper, webbforum osv.

4. Lev på avkastningen

Det kapital som sparats ihop förväntas nu ge så stor årlig avkastning att personen kan leva på denna avkastning. Det handlar alltså inte om att spara pengar som sedan ska användas – utan att spara pengar som investeras och ger avkastning som sedan kan tas ut löpande. På detta sätt skapas ingen begränsning för under hur många år som personen kan få löpande inkomst från sitt investerade kapital.

Lean eller Fat?

FIRE kan även delas in i två/tre inriktningar – beroende på hur ekonomin förväntas vara efter att personen slutat arbeta.

 • Lean – Ger dig möjlighet att gå i pension tidigt förutsatt att du lever på en låg inkomst och därmed håller utgifterna nere. Kräver vanligtvis att du även tidigare i livet lärt dig leva på en mindre summa varje månad. 
 • Fat – Ger dig möjlighet att gå i pension och ”leva gott” på den avkastning som innehavet ger.
 • Barista – Barista är en ”hybridlösning” som innebär att du kraftigt kan gå ner i arbetstid och utöver detta leva på avkastning från kapital. Alternativt är det två vuxna i hushållet där bara en person har inkomst.
lean fat eller barista

Idé och historia

Grundidén till FIRE nämns i böckerna Your Money or Your Life (1992) och Early Retirement Extreme (2010) och har sedan utvecklats ytterligare i bloggar och forum. Själva begreppet FIRE anses däremot komma från en mycket populär amerikansk blogg, Mr Money Mustache.

Idag är FIRE är ett internationellt begrepp och används för att beskriva den livsstil som krävs för att kunna säga upp sig från jobbet och leva på kapitalets avkastning.

Växer även i Sverige

FIRE är en internationellt löst sammansatt rörelse. Många blir inspirerade av idén och genomför ett tydligt sparande för att nå målet men utan att vara med i någon organisation eller grupp. Det är därmed svårt att veta hur stor rörelsen är internationellt. Framförallt är tankesättet vanligt bland så kallade ”millenials” dvs. de som är födda på 2010-talet. Det finns till och med datingportaler där personer som utgår från FIRE-tanken i livet förväntas hitta kärlek hos andra med samma inriktning.

Intressant poddavstnitt om FIRE

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Räkna ut ”The FIRE-number” med vår enkla kalkylator

”The FIRE-number” visar hur stort kapital du behöver för att kunna sluta arbeta och därmed helt och hållet leva på den avkastningen som kapitalet ger. Oftast används en beräkning med 4% avkastning.

Årsinkomst från avkastning / 4% = Kapital som krävs

Med 25 000 kr, efter skatt, i månaden innebär det att årsinkomst från avkastningen behöver vara 300 000 kr.

300 000 kr / 0,04 = 7 500 000 kr

För att kunna få 25 000 kr per månad krävs alltså ett kapital på 7,5 miljon förutsatt att kapitalet ger en avkastning på 4% per år.

Sker beräkning med den genomsnittliga avkastningen på aktier (8%) blir beräkningen följande:

300 000 kr / 0,08 = 3 750 000 kr

(I detta exempel sker beräkning med 0 % i skatt även om ISK/Kapitalförsäkring har högre skattesats)

Kritik mot FIRE-rörelsen

Att FIRE-rörelsen både har många anhängare – och motståndare – syns tydligt på exempelvis Youtube. De som är kritiska brukar lyfta upp följande punkter:

 • 4 – 5 % – utan inflation

Inom FIRE-rörelsen brukar en beräkning oftast ske med 4 – 5 % avkastning per år. Det kräver däremot att denna avkastning uppnås och att investering sker i tillgångar som inte påverkas för mycket av inflation under denna tid. Är inflationen på 4% blir det ett nollsummespel som innebär att kapitalets reella värde kommer att minska med åren.

MEN…att räkna med 4% i avkastning över lång sikt är lågt. Detta utifrån att aktier historiskt gett i genomsnitt 8%. Även om en portfölj skapas med olika tillgångsslag är 4 % lågt räknat. 

 • Synen på arbete – om målet är att komma därifrån

En annan kritik handlar om hur FIRE kan påverka ungas syn på arbete. Om målet enbart är att tjäna pengar för att komma från arbetet så fort som möjligt kan det eventuellt påverka personerna syn på arbetsplats, kollegor, karriär osv.

MEN…att drömma och våga anta ekonomiska utmaningar innebär en förbättrad ekonomi – oavsett arbetsplats eller yrke. Det handlar primärt inte om att fly från arbete utan att skapa sig friheten att välja.

 • Bara för de rika

I en undersökning från 2014 påvisade Länsförsäkringarna att 2000 kr var ”svenskens vanligaste sparande” och att 46 % sparade inget alls eller under 1000 kr. Det är alltså väldigt många som inte kommer upp i det sparande som krävs för att skapa en tidig pension. Kritiken handlar alltså om att FIRE enbart är ”för de som redan är rika”.

MEN…samma undersökning visade att personer som tjänade 40 – 50 000 kr mediansparade 3500 – 5000 kr, dvs maximalt 10 % av sin inkomst.  En poäng inom FIRE är att alla kan dra ner på kostnaderna, öka inkomsterna och öka sitt sparande. Det kan däremot krävas modet att våga testa nya vägar – något som FIRE erbjuder via dagliga/månatliga utmaningar.

 • Risken

Att vara anställd innebär en stadig månadsinkomst, försäkringar, avsättningar till pensionen samt underlag för SGI vid exempelvis VAB och sjukdom. En person som helt och hållet lever på avkastningen från sitt investerade kapital har inte denna trygghet.

MEN… en person med ett par miljoner investerat kanske kan ta risken att själv behöva bekosta längre sjukskrivningsperioder, VAB-dagar osv. De vanligaste kritiska åsikterna nämns i videon nedan.

(The Truth About FIRE – Is Early Retirement Actually Possible? – The Plain Bagel)

Är FIRE och ekonomisk frihet möjlig?

FIRE är en livsstil. Ett sätt att fokusera på kostnader, inkomster och avkastning – ofta tillsammans med andra med samma intresse. Det finns ett uttryck som är ”du blir som de du umgås med” och genom att gå med i FIRE-grupper hjälps medlemmarna åt att ta nästa, nästa och nästa steg till en tidigare pensionering.

Ekonomisk valfrihet är en möjlighet. Men det behöver inte uppnås just genom FIRE-rörelsen. Grundidén är däremot alltid att se över sina utgifter och inkomster och tidigt börja med ett långsiktigt sparande. Det underlättar även att ha ett mål och delmål. Ett mål kan exempelvis vara att kunna jobba 75 % istället för 100 % – vilket kräver betydligt mindre kapital än att kunna gå i pension i 40 års ålder.  

För många kan det räcka med att spara 10 – 15 % av inkomsten för att öka sin ekonomiska valfrihet avsevärt. Allt handlar om vilka ekonomiska mål du har – och vad du är villig att offra för att nå dem.

Lämna en kommentar