Scalping

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Scalping är trading som genomförs på mikrorörelser på marknaden där varje trade sker på upp till några minuters intervall. Det kan liknas med en mer avancerad, och snabbare, form av daytrading. Skillnaden är att intervallet för varje trade är extremt kort.   

Scalping – Gör mängder av små vinster, på korta tidsintervaller, som i längden skapar stor avkastning

Scalping i korthet

 • Trading med tidsintervaller på några minuter
 • Ger minimal procentuell avkastning per trade
 • Kräver tid, disciplin och medelstort till stort kapital
 • Kan även ske på marknader med låg volatilitet

Strategier vid scalping

Scalping är ett brett begrepp och innefattar en rad olika strategier. Det dessa strategier har gemensamt är att förutse och utnyttja mycket små marknadsrörelser. Exempel på strategier för att hitta köp/sälj-signaler är:

Stokastisk oscillator – Priset i förhållande till prisintervall

Med stokastisk oscillator menas att nuvarande prisnivå ställs i förhållande till hur priset rört sig inom en kortare tidsintervall. På detta sätt kan det fastställas om priset exempelvis är på medelnivå, på högsta toppen eller i det lägre intervallet under denna period.

På en stigande marknad söks långa positioner på dippar under denna tidsperiod. På en fallande marknad söks korta positioner på topparna.

Exempel:
Ofta, men inte alltid, sker vändpunkter på den högsta eller lägsta nivån inom ett intervall. Genom att använda analysverktyget Stokastisk oscillator visas därmed dessa punkter och det går att lägga köp/sälj-ordrar med Stop-loss utifrån dem. I detta fall kan långa positioner tas där de svarta tjockare pilarna finns.

Stokhastisk oscillator scalping IG

Stokastisk oscillator och Bollinger Bands

Stokastisk oscillator kan kombineras med Bollinger Bands. Först och främst utgår man ifrån att hitta signaler via stokastisk oscillator men handel sker enbart när signalerna även bekräftas av Bollinger Band. Kortfattat är Bollinger Band ett intervall med medelvärde på 20 perioder. Det är detta medelvärde som ska passeras för att en trade ska ske och därefter hålls positionen fram till att värdet når den nedre/övre delen på Bollinger Band.

bollinger bands IG scalping
Den blå skuggan i grafen är Boilinger banden.

Bid-Ask Spread

På aktiemarknaden är det idag mycket ovanligt att strategin ”Bid-Ask” kan utnyttjas. Däremot kan möjligheten uppstå på nya och/eller oreglerade marknader. Under perioder gick det exempelvis att använda strategin vid handel med kryptovalutor, vilka inte faller inom någon nationell reglering.

Det innebär i korthet att köp sker på Bid-nivå och därefter direkt läggs en säljorder med exempelvis 0,05% förtjänst. Inom kryptovalutor har det även förekommit olika kurser på olika handelsplattformar vilket skapat möjlighet till arbitage.

Glidande medelvärde

Med glidande medelvärde, både på kort och lång sikt, skapas tradingindikationer. Scalping där glidande medelvärde används utgår generellt från att två korta och ett långt medelvärde används samtidigt. Här eftersöks situationer där det längre medelvärdet korsar det kortare medelvärdet. När detta sker öppnas positioner i den riktningen på marknaden som medelvärdet rört sig.

Glidande medelvärde används inom flera investeringsstrategier, även med betydligt längre investeringshorisont än scalping. Skillnaden är vilka medelvärden som fokus ligger på samt inom vilken period som värdet mäts.

Exempel:

En aktie har under de sju senaste dagarna ökat kraftigt i värde vilket drar upp glidande medelvärde på 5 dagar i förhållande till 20-dagars värdet. Efter två veckor med stabil kurs når 20 dagars glidande medelvärde samma nivå och korsar därmed det kortare medelvärdet. Här tas nu en lång position på marknaden.

Parabolisk SAR

SAR (Stop and reserve) är en strategi som söker efter exakta tillfällen att gå in och gå ut ur en marknad. Med en mängd indikatorer

RSI

RSI (Relative Strength Index) är en analys för att hitta ingångar på en marknad med tydlig uppåtgående eller nedåtgående trend. I likhet med glidande medelvärde används RSI både inom scalping (extremt kortsiktig trading) och långsiktiga investeringar. Skillnaden är vilken tidshorisont som används vid analysen.

Vanligtvis används 30 och 70 som indikatorer inom RSI. I en uppåtgående trend söks tillfällen då RSI ”dippar” ner till under 30. Det är därmed en köpsignal. Skulle däremot RSI gå upp till 70 anses aktien vara övervärderad vilket därmed är en tydlig säljsignal. 

Kortfattat bygger RSI på stora kursrörelser över kort tid som därmed antingen kan tyda på en stark optimism på marknaden eller att aktien är överköpt.

Orderflöde / Orderdjup

Ytterligare ett sätt att försöka förutspå marknaden på är genom analys av orderflödet och orderdjupet. Detta kallas ibland för level 2. Det är väldigt mycket mer avancerat än ovan nämnda metoder.

Rutinerade daytraders kan titta i den så kallade avslutstickern för att se om köparna eller säljarna är starkast just nu. De ser alla köp- och säljordrar som går igenom på marknaden och kan med hjälp av den informationen skapa sig en uppfattning om priset skall gå upp eller ner på en tillgång. Om köparna är starkast går kursen upp, om säljarna är starkast går priset ner.

Att tänka på:

 • Courtaget

Eftersom scalping innebär ett extremt stort antal trades är kravet på mycket lågt courtage ett måste. Varje trade förväntas ge en minimal procentuell avkastning – något som inte courtage eller spread får ”äta upp”.

 • Kräver bevakning och snabbt agerande

Då scalping handlar om att analysera en akties rörelse inom ett extremt kort tidsintervall krävs det både disciplin, tidsåtgång och snabbt agerande. Det är därmed knappast en trading som passar dig som njuter av ett månadssparande i fonder…

Ju kortare tidsperiod som används i en analys desto noggrannare och mer tidskrävande är det.

 • Begränsa risken

Skapa en strategi och håll dig sedan stenhårt till den. Det är enda tydliga vägen för att minimera risken. Det finns ett par frågor som bör ställas för att minimera risken. Hur stora trades ska ske varje gång? Är du trygg med Stop-Loss? Har du erfarenhet eller bör Demokonto vara ditt alternativ? Kan du lägga den tid som krävs per dag – eller är annan investeringsstrategi bättre?

 • Börja med demokonto

När handel sker på ett nytt sätt, eller med andra värdepapper, mot vad du är van med bör det i första hand ske inom ett demokonto. Du riskerar inte dina egna pengar och kan i lugn och ro testa dig fram med olika strategier. Har du ingen erfarenhet av daytrading bör inte scalping heller vara första steget.

 • Kräver mängder av trades

Grundtanken i scalping är att genomföra mängder av trades där majoriteten kommer att ge vinst medan resterande skapar förluster. Någon ”100 % garanti” finns självklart inte men som med alla investeringar är målet att kapitalet på lång sikt ska öka. Därmed krävs lågt courtage, gott om tid för analys och en extrem disciplin för att hålla sig till strategin under en längre period.

De flesta traders borde istället hålla sig till mer långsiktig handel, små positionsstorlekar och ett mindre frenetiskt tempo” / IG-markets

Fördelar

 • Mindre utsatt för macrohändelser

Eftersom handel sker på så kort intervall har politiska beslut, ekonomiska rapporter eller andra ”macrohändelser” extremt liten påverkan på kursen. Det blir därmed enbart en ren teknisk analys.

 • Kräver ingen stor volatilitet

Det finns alltid rörelser på en marknad – om än mycket små. Eftersom analys och handel sker på så små intervaller krävs det inte heller någon större volatilitet.

 • Tryggt under natten/helgen

 Alla positioner är alltid stängda efter handelsdagens slut. Dessutom används Stop-Loss för att begränsa risk.

Nackdelar

 • Kräver mycket tid

Scalping är troligtvis den mest tidskrävande tradingstrategin. Det går att likna med en daytrading – men med extremt mycket kortare analysintervaller.

 • Kräver lågt courtage – vilket kräver högre volymer

De flesta mäklare har fast courtage (exempelvis minst 1 kr) per trade vid mindre handelsposter. Om scalping sker med 1 000 kr och förtjänsten är 0,1% innebär det en vinst på 1 kr på denna trade, något som därmed äts upp av courtaget.

Skulle varje trade ske med 10 000 kr blir vinsten 99 kr (efter courtage). Men samtidigt behöver en scalper ha råd att förlora ett flertal trades i rad eftersom målet är att vinsten skapas av en genomsnittlig positiv avkastning. Med andra ord krävs ett stort kapital att arbeta med.

Lämna en kommentar