Stöd & motstånd – teknisk analys

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Stöd & motstånd

Något som används väldigt frekvent inom teknisk analys är stöd och motstånd. Stöd och motstånd är prisnivåer i grafen där priset/kursen vänder och ändrar riktning. En trader försöker identifiera dessa nivåer där stöd och motstånd finns i för att kunna köpa och sälja i mellan dessa nivåer eller för att ta en position när ett stöd eller ett motstånd bryts.

Motstånd = nivå i grafen som hindrar priset från att stiga.
Stöd = nivå i grafen som hindrar priset att gå ner.

stöd och motstånd i grafen
Exempel på stöd- och motståndsnivåer i OMXs30

Som ni ser i graf en över OMXs30 så finns det ett tydligt stöd och ett tydligt motstånd. Dessa nivåer testas några gånger av priset. Stödet som ligger på nivån 1240-1250 håller emot och till slut ger säljarna upp vilket resulterar i att priset stiger. Detta indikerar styrka och att priset bör gå vidare upp.

Motståndet som ligger runt 1700-nivån testas också några gånger men till slut bryts det. Säljarna orkar inte hålla emot och tvingas kapitulera. Köparna vinner. Motståndet bryts vilket indikerar styrka och att priset bör gå vidare upp.

Återtest
Ofta när ett stöd eller ett motstånd bryts så förvandlas stödet till ett motstånd och vice versa. Som ni ser i denna grafen när motståndet bryts så förvandlas det till ett stöd. I detta fallet håller det nya stödet emot och kursen studsar upp igen vid återtestet. Detta är en köpsignal och det är ett tecken på en väldig styrka i marknaden. Köparna har kontrollen och priset stiger.

Varför stöd och motstånd uppstår

Stöd och motstånd är egentligen bara nivåer där det det finns många köpare och säljare som är beredda att agera, antingen genom att köpa eller genom att sälja.

När kursen når ett stöd så finns det fler aggressiva köpare än säljare där och det gör att kursen vänder uppåt. Omvänt gäller för ett motstånd. När kursen når upp till ett motstånd så finns det fler aggressiva säljare där än köpare vilket leder till att kursen vänder ner.

Anledningarna till varför det finns extra många aggressiva köpare eller säljare vid vissa specifika nivåer kan vara många. Det kan vara en eller flera stora drakar (finansiella institutioner) som har räknat ut att de vill köpa eller sälja vid en specifik nivå på grund av fundamentala eller tekniska orsaker.

Det kan även bli självuppfyllande. Om en stödnivå eller ett motstånd syns väldigt tydligt i grafen (som till exempel motståndet i OMXs30-grafen ovan) så vet alla att det kommer bli action vid dessa nivåer och därför passar alla på att agera vid just den nivån. Det vill säga att om alla tror att kursen skall vända ner från 1700-nivån så kommer den att göra det eftersom ingen vill agera köpare där. Alla vill sälja eftersom ingen vill ligga på fel sida.

Specifika nivåer och trendlinjer som stöd/motstånd

Stöd och motstånd kan antingen vara specifika prisnivåer (horisontala stöd/motstånd) eller så kan trendlinjer (trendtak och trendbottnar) fungerar som stöd och motstånd.

Trendlinjer som stöd och motstånd
Exempel på trendlinje som stöd i OMXs30

Som ni ser i grafen så fungerar den stigande gröna trendlinjen som ett stöd i grafen ovan. Varje gång den testas så vänder priset upp igen.

Var inte för exakt med linjerna

Stöd och motstånd är aldrig exakta nivåer. Det är områden där det finns extra mycket köpare eller extra mycket säljare säljare.

Om du ritar en smal linje som indikerar ditt tänkta stöd eller motstånd så är det extremt vanligt att den linjen bryts men sedan vänder priset tillbaka igen . Detta betyder inte att ditt stöd eller motstånd har brutits, bara att exakta nivåer oftast manipuleras av större aktörer i marknaden. Det finns massor av robotar i marknaden som vet att det kan tjäna massor med pengar på att lura privatpersoner och traders genom att köra priset lite extra åt något håll.

Exempel:
Vi har hittat en extremt tydlig trendbotten (den gröna linjen i grafen ovan). När priset går ner till den gröna linjen vid årsskiftet 2018-2019 så tar du en lång position och tänker att priset skall studsa där. Istället för att studsa så fortsätter priset ner till 1400-nivån för att vända där istället.


Betyder det att stödet är brutet och att en säljsignal har uppstått? Svar nej! Detta ser ut som antingen:
1. En körare av stora aktörer som vill lura ut småsparare och traders ur deras långa positioner.
2. En överreaktion i marknaden. Säljarna är så aggressiva så att de blir svårstoppade. Det blir en rejäl strid mellan köpare och säljare och priset hinner nå 1400 innan köparna lyckas ta över.

Volym och glidande medelvärden som stöd

Det finns andra sätt att hitta stöd och motstånd i en prisgraf. Två sätt är att titta på volym i marknaden och glidande medelvärden för att identifiera stöd och motstånd. När du har läst klart denna artikel kan du läsa våra informations-artiklar:

  1. Stöd/motstånd med glidande medelvärden
  2. Stöd/motstånd med volym i marknaden

Hur man handlar kring stöd och motstånd

Det finns några olika strategier som bygger på stöd och motstånd. Alla sätt är bra förutom de dåliga. Oftast behöver man kombinera stöd och motstånd med andra verktyg för att få till en bra strategi. När man handlar på stöd och motstånd kan man:

  1. Gå lång vid ett stöd
  2. Gå kort eller sälja vid ett motstånd
  3. Gå lång när ett motstånd bryts
  4. Gå kort eller sälja när ett stöd bryts

Att ta position när stöd och motstånd bryts kallas för att handla utbrott.
När till exempel ett motstånd bryts så kan man:

  1. Ta en lång position direkt.
  2. Vänta några dagar med att ta en lång position för att få lite mer bekräftelse på att motståndet verkligen är brutet.
  3. Vänta och hoppas på att det kommer ett återtest av av motståndet och ta en lång position då.

Slutgiltiga tips

Om du endast vill handla med aktier och du endast vill ta långa positioner så är det lämpligt att använda ett vanligt ISK på Avanza.se och Nordnet.se. Använd båda aktörerna och få lägre courtage (kostnader för din handel).

Om du vill följa och handla i princip hela världens alla olika råvaror, index, valutor, krypto, aktier osv så är IG ett måste. Där kan du gå både lång och kort dygnet runt. Deras app och plattform är riktigt bra och dessutom gratis. Handlar du aktivt bjuder IG dessutom på analysplattformen pro-realtime. Kika in IG.com/sv och börja ta del av HELA marknaden.

Lämna en kommentar