Glidande medelvärden – teknisk analys

Glidande medelvärde

Glidande medelvärden är ett verktyg som används inom teknisk analys för att identifiera trender, stöd och motstånd samt generera köp- och säljsignaler. Det glidande medelvärdet räknas fram genom att räkna fram
genomsnittspriset över X antal föregående tidsperioder.

Glidande medelvärden kallas oftast för MA och det står för Moving Average.
Det finns olika typer av glidande medelvärden men vi kommer i denna artikel endast hålla oss till det klassiska enkla moving average. Det är också det som de allra flesta använder så man behöver inte krångla till det för sig.

glidande medelvärde exempel

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Hur glidande medelvärden fungerar inom teknisk analys

Glidande medelvärden räknas fram genom att ta ett genomsnitt av de senaste prisnivåerna under X antal tidsperioder tillbaka i tiden.
Tidsperioder kan vara sekunder, minuter, dagar, veckor, månader eller år.
Det vanligaste är att man använder dagar.

De mest använda glidande medelvärdena

Det mest använda glidande medelvärden är 200 dagars. Det kallas för MA200. Där har man alltså räknat ut snittet av de senaste 200 dagarnas priser. Detta skapar sedan en linje i grafen så som ni kan se på bilden längst upp (den blå linjen)

Det är även vanligt att man ställer in grafen så att varje tidsperiod är en månad. Då är det mest använda glidande medelvärdet MA12. Det visar alltså de 12 senaste månadernas snittpris.

Det bästa är oftast att endast använda medelvärden som man vet att resten av marknaden också tittar på. Beroende på vilken tidsperiod du kikar på så är det olika medelvärden som är mest populära.

De mest använda glidande medelvärden i olika tidsperioder:

I månadsgrafen:
MA12

I dagsgrafen:
MA200
MA100
MA50
MA20

I grafer med timmar, minuter och mindre:
MA200
MA100
MA50
MA20

Hur använder man det för sin handel?

Man kan använda verktyget främst för att identifiera trender, hitta stöda och motstånd samt få köp- och säljsignaler.

Identifiera trender:
Om det medelvärdet du kikar på pekar uppåt så brukar man säga att trenden är uppåt i den tidshorisont som du kikar i. Svårare än så är det inte. Om du har en graf som är inställd på tidsperioden dagar och du har lagt in en MA200-linje samt en MA50-linje i grafen så kan det vara så att 200-dagars pekar uppåt medan 50-dagars pekar nedåt. Då har man en situation där den långa trenden är positiv medan den mer kortsiktiga trenden pekar nedåt. Det kan betyda att den långsiktiga trenden är på väg att vända eller att aktien, indexet eller vad det är du kikar på endast gör en mindre rekyl i en uppåtgående trend.

Man brukar även kika på om priset är över eller under det glidande medelvärdet.

Hitta stöd och motstånd:
Om man kikar på de medelvärden som resten av marknaden använder flitigast så kan man använda medelvärden som stöd och motstånd.
Ju äldre medelvärdet är desto större är sannolikheten för att motståndet eller stödet håller för ett test. MA200 är betydligt starkare och påverkar mer än MA20. Om man kikar på MA200 i dagsgrafen så är det förmodligen det mest använda medelvärdet. Det gör att det alltid sker reaktioner i kursen när priset når MA200 dagars. Det gör att det alltid finns en hel del köpare och säljare i marknaden kring linjen och det förekommer en hel del fulspel från de stora aktörerna runt dessa linjer.

Köp och säljsignaler:
Många använder medelvärden som köp och säljsignaler. Ett exempel är att man köper om priset tar sig över det glidande medelvärdet och säljer om priset går under medelvärdet. Exempel:

Kursen tar sig upp över MA200 = köpsignal
Kursen går ner under MA200 = Säljsignal

Ett annat sätt är att kika på två olika glidande medelvärden samtidigt, till exempel MA200 och MA50 i dagsgrafen. När dessa korsar varandra så uppstår en köp- eller säljsignal. Exempel:

MA50 korsar MA200 underifrån = köpsignal
MA50 korsar MA200 ovanifrån = säljsignal

Just MA200 och MA50 i dagsgrafen är de mest använda eftersom när de korsas så uppstår köp och säljsignaler som kallas för gyllene korset (golden cross) och dödskors (deatch cross). Hela tanken bakom det är att den kortsiktiga trenden, MA50 bryter under den långsiktiga trenden MA200. Det ger signalen att den långsiktiga trenden är på väg att vika nedåt och därför uppstår en säljsignal.

Man kan leka med dessa medelvärden i all oändlighet för att skapa olika strategier. Det flesta brukar till slut ändå falla tillbaka till att använda de som är de mest använda medelvärden och sedan använda det som en del i en större strategi. Om man enbart skall handla med hjälp av glidande medelvärden, dvs hela strategin bygger på dessa så tenderar det att fungera bäst i större tidsperioder såsom till exempel månadsgraf.

Strategi för att handla med hjälp av MA i månadsgrafen

Vi har ett exempel på en strategi som bygger på glidande medelvärden.
Vi ställer in grafen på månad och vi använder sedan MA12. Vi köper när en kursstapel (månadsstapel) stänger ovanför MA12 och vi säljer när en kursstapel stänger under MA12. Om man lyckas hitta en aktie, ett index eller en råvara som trendar väldigt mycket så kan denna enkla strategi vara genial. Den kan ge extrem överavkastning gentemot en ”buy and hold” strategi. Dock fungerar den sämre när tillgången man handlar in inte trendar så kraftigt.

köp och säljsignaler med glidande medelvärden

Sammanfattning

Det är ganska enkelt att förstå sig på detta verktyg. Dock är det extremt mycket svårare att tjäna pengar på att handla med hjälp av detta verktyg. Man behöver oftast ha en övergripande strategi där medelvärden kan vara en del av strategin för att det skall bli en lönsamt. Leta inte efter den perfekta strategin för den finns inte. Inse att ingen strategi är perfekt och att en strategi som fungerar under en viss period kan bli värdelös i nästa sekund om marknaden ändrar sig.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Trading & teknisk analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023