MA200 – glidande medelvärde

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

MA200 är det mest använda glidande medelvärdet inom teknisk analys. MA200 = snittkursen på de senaste 200 staplarna/tidsenheterna.

Det är i dagsgrafen som MA200 används mest. I en dagsgraf uppdateras grafen/priskurvan 1 gång per dag med en ny stapel eller linje. Varje enhet i grafen motsvarar alltså 1 st dag.

I videon går IG igenom grunderna i teknisk analys

Använd plattformen & appen som IG.com/sv erbjuder för teknisk analys. Deras verktyg är helt gratis att använda och håller världsklass.

MA200 som strategi & köp/sälj signal

Glidande medelvärden används för att bedöma om trenden pekar uppåt eller nedåt. Den används även för att erhålla köp- och säljsignaler.

När man bedömer trenden med hjälp av glidande medelvärden så tittar man på om priset handlas över eller under det glidande medelvärdet och man tittar även om det glidande medelvärdet pekar uppåt eller nedåt.

När man använder glidande medelvärden för att få köp- och säljsignaler så tittar på man på när priset bryter upp över det glidande medelvärdet = köpsignal och när priset faller under det glidande medelvärdet = säljsignal.

Bedöma trenden med MA200

  • Glidande medelvärdet pekar uppåt = stigande trend/positivt
  • Glidande medelvärde pekar nedåt = fallande trend/negativt
  • Priset ligger över det glidande medelvärdet = stigande trend/positivt
  • Priset ligger under det glidande medelvärdet = fallande trend/negativt
Trend med MA200
Trend med MA200

Köp och sälj-signaler med MA200

  • Priset/kursen handlas över MA200 = köp
  • Priset/kursen handlas under MA200 = sälj
köp och säljsignal med MA200
köp och säljsignal med MA200

Dödskorset och gyllene korset

MA200 i dagsgrafen används också för att få köp och säljsignaler med hjälp av det så kallade dödskorset och gyllene korset. För att kunna hitta dessa kors måste man även lägga in MA50 i grafen.

  • Gyllene korset = MA50 korsar MA200 underifrån
  • Dödskorset = MA50 korsar MA200 ovanifrån
dödskors och gyllene kors med ma200

Förklaringen bakom det gyllene korset är att den korta trenden (MA50) vänder uppåt och bryter igenom den långa trenden (MA200) underifrån.
Detta signalerar att en långsiktigt stigande trend kan vara på väg eller redan ha påbörjats beroende på hur MA200 ser ut i nuläget.

Förklaringen bakom dödskorset är att den korta trenden (MA50) vänder nedåt och bryter igenom den långa trenden (MA200) ovanifrån. Det signalerar att en långsiktigt fallande trend kan vara på väg eller så kan den redan ha börjat bli fallande. Det beror på om MA200 pekar uppåt eller nedåt i nuläget.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Trading & teknisk analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023