Bollinger Band

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Bollinger-Band

Bollinger Band används inom teknisk analys och påvisar förväntad volatilitet på en tillgång. Indikatorn bygger på tre band/linjer. I mitten finns ett glidande medelvärde (oftast 20 dagar) varpå ett övre och ett undre band ritas ut utifrån standardavvikelse för 20 dagar multiplicerat med 2 respektive -2.  

Enligt teorin uppstår köplägen när kursen är i närheten av det nedre bandet samt därmed säljläge när kursen närmar sig det övre bandet. Utöver detta finns även köp- och säljsignaler när kursen bryter dessa band (passerar dem).

Så fungerar Bollinger Band

De flesta tradingverktyg kan automatiskt applicera Bollinger Band på en tradingview. Det är därmed inget som du själv behöver beräkna och applicera för att kunna använda. Däremot bör du vara helt införstådd med hur det räknas ut – detta i likhet med alla andra hjälpmedel vid teknisk analys.

Bollinger Band består av tre ”band” (linjer) som placeras över en tillgångs prisdiagam.

 • Glidande medelvärde

Först placeras ett glidande medelvärde (SMA). Det vanligaste är att glidande medelvärde för 20 dagar används.  Detta blir den mittersta linjen av de tre linjer som Bollinger Band består av.

Glidande 20 dagars medelvärde = Totala summan av senaste 20 dagars kurs / 20

Beroende på hur lång sikt som trading sker på kan kortare eller längre period för glidande medelvärde användas. Det viktiga är att de övriga två banden även räknas ut med samma tidsperiod.

 • Övre och under band

Därefter placeras ett övre och undre band. Dessa placeras med vanligtvis 2 standardavvikelser från SMA. Det är dessa som därmed blir stöd- och motståndsområden.

Standardavvikelse för 20 dagar multiplicerat med 2

Det övre bandet kommer alltså följa glidande medelvärde + 2 standardavvikelser medan under bandet följer glidande medelvärde – 2 i standardavvikelse.

Ibland rekommenderas att -2,5 i standardavvikelse används vid 50 dagars glidande medelvärde samt att det sänks till 1,5 vid 10 dagars medelvärde.

Korrigera utifrån tillgångens utveckling

Som visas på bilden nedan når kursen både undre och övre bandet ett flertal gånger under mätperioden. Därmed är den korrekt inställd utifrån tillgångens utveckling.

I grunden kan x2 användas som standardavvikelse men sedan kan justeringar ske så att banden agerar stödlinjer på den historiska utvecklingen. Därefter kan samma inställningar användas framöver.

Gratis plattform för teknisk analys

IG.com/sv erbjuder en plattform och app för teknisk analys & trading. Det är helt gratis att öppna konto hos IG och att använda deras plattform. Där kan du även följa & handla på världens marknader i realtid dygnet runt, även när börsen är stängd.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Vad påvisar banden?

Normal volatilitet på marknaden

Bollinger Band används inom teknisk analys för att påvisa vilken volatilitet en tillgång kan förväntas ha. Är det långt mellan banden innebär det alltså att en stor volatilitet kan uppstå utan att det behöver innebära varken köp- eller säljläge. Volatilitet inom banden är ”normalt”.

Upptäcka trend / utbrott

En ny trend (oavsett om det är uppåt eller nedåt) ökar generellt volatiliteten på en marknad. Om banden dras närmare varandra innebär det en lägre volatilitet. Om detta kvarstår över en period kan det tyda på en kommande trend/ett utbrott. När detta sker kommer ökad volatilitet alltså öka avståndet mellan banden.

Köpläge

När kursen är kring den undre bandet finns en förväntan att en viss korrigering av kursen kommer att ske. I detta läge kan även kursen kring det övre bandet användas som riktkurs. Ett annat köpläge uppstår om kursen ”står och slår” på det övre bandet. Det är som att kursen vill förbi bandet men inte riktigt ännu lyckats.

Det finns även analytiker som köper när kursen har ”brutit sig ut” och därmed gått över det övre bandet.

Säljläge

När kursen är kring det övre bandet finns förväntan att en korrigering nedåt uppstår vilket innebär säljläge. En del analytiker ser även att tillgången bör säljas om kursen bryter nedanför det nedre bandet.  

Bryter banden

Bryter kursen banden förväntas kursen fortsätta åt detta håll. Kursen har i detta fall brutit ett stöd och söker nya stödnivåer.

(Bollinger Band av Trading 212)

Gratis plattform för teknisk analys

IG.com/sv erbjuder en plattform och app för teknisk analys & trading. Det är helt gratis att öppna konto hos IG och att använda deras plattform. Där kan du även följa & handla på världens marknader i realtid dygnet runt, även när börsen är stängd.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Kritik

Eftersläpande analys

Eftersom Bollinger Band bygger på 20 dagars glidande medelvärde samt 20 dagars standardavvikelse skapas en ”släpande” analys. När förändringar ger utslag på Bollinger Band kan det redan vara ”för sent” att agera.

Självuppfyllande profetia

En kritik som brukar framföras, mot alla analyser inom teknisk analys, är den ”självuppfyllande profetian”. Analytikerna följer en tillgång och ser att kursen är vid det nedre bandet. De köper då tillgången eftersom teorin med Bollinger Band påvisar en kommande uppgång. Detta i sig skapar ett köptryck vilket kommer pressa upp kursen. De många tror på – kommer att hända. Detta utifrån att analytikerna agerar utifrån att det är en sanning. Men det blir bara en självuppfyllande profetia.

Kan inte användas ensamt

Bollinger Band bör aldrig användas som en enskild indikator på att en tillgång bör köpas/säljas. Däremot kan teorin användas för att befästa eller dementera en idé kring framtida utveckling. Eftersom det generellt nämns att teorin behöver stöd av andra analyser är det även mycket svårt att bevisa/motbevisa dess funktion.

Fungerar denna indikator?

Det har utförts flera studier för att avgöra om Bollinger Band är en så stark indikator att det kan användas som separat köp- och säljindikator. Resultaten har både varit positiva och negativa. Exempelvis finns en studie från 2007 där analyser genomfördes på aktiekurser från 1995 och framåt.

Resultatet visade att de som valt ”köp och håll” hade fått bättre avkastning än de som köpt och sålt utifrån de indikatorer som Bollinger Band gav. Däremot påvisades studien även att de som hade applicerat bakvänd Bollinger Band (motsatt Bollinger Band) skulle fått en större positiv avkastning på flera marknader.

En annan studie, från 2012, visade vikten av att anpassa parametrarna inom Bollinger Band till den specifika marknaden. Genom att göra detta, istället för enbart följa de grundläggande inställningarna, kunde bättre avkastning uppnås.

Till teorins försvar bör tilläggas att dess grundare, John Bollinger, sagt att analysverktyget bör användas med andra indikatorer och alltså inte användas som enskild indikator.

Begrepp

Bollinger Squeezes

Avståndet mellan det övre och undre bandet minskar vilket innebär att bägge bandet kommer närmare det glidande medelvärdet. Volatiliteten har därmed minskat och det kan vara ett tecken på ett kommande ”utbrott”.

Bollinger Bounces

Avståndet mellan det övre och undre bandet ökar vilket innebär att bandet kommer lägre från det glidande medelvärdet. Volatiliteten har ökat på marknaden.

Bollinger band

Indikatorer att kombinera med Bollinger Band

John Bollinger (grundaren av Bollinger Band) har påpekat att analys av en tillgång inte bör ske med enbart hjälp av dessa band. Exempel på andra indikatorer som kan användas gemensamt är exempelvis:

 • RSI – (Relative Strength Index) Påvisar tillgångens utveckling i förhållande till dess historiska utveckling under en förutbestämd period. 
 • MACD(Moving Average Convergence Divergence) Påvisar divergens/konvergens utifrån glidande medelvärdet och därmed ändringar i tillgångens momentum. MACD bygger på flera olika medelvärden och används för att hitta stöd- och motståndsnivåer.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar