Japanfonder

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Japanfonder

Japanfonder är aktiefonder vars innehav består av företag i Japan. De flesta svenska japanfonder är indexnära. Önskas exponering mot en specifik marknad eller bransch hittas detta lättast via utländska fonder. Eftersom dessa handlas i annan valuta uppstår en växlingsavgift och en valutarisk. 

Japans ekonomi har sedan 90-talet kämpat med problem som deflation, arbetsbrist och låg tillväxt. Staten har försökt motverka detta med låga räntor och stimulanspaket, något som däremot även resulterat i att Japan har världens största statsskuld i % av BNP.

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Japan som marknad

Japan är en intressant marknad utifrån flera olika aspekter. Visserligen påverkas dess ekonomi av andra länders ekonomiska utveckling men samtidigt är landet väldig isolerat från fastlandet och den ekonomiska tillväxt som resterande del av Asien haft under lång tid. Några punkter som kategoriserar landets ekonomi, och japanfonder, är:

Främst indexnära fonder

De flesta svenska japanfonder är så kallade indexnära fonder. Investeringar sker därmed primärt med målet att följa index i landet. Det gör även att både avkastning och innehav är relativt lika mellan fonderna.

Ingen av de svenska Japanfonderna är inriktade på småbolag, som har utvecklats mycket bättre. Ingen av förvaltarna är modig nog att gå sin egen väg/ Morningstar (2020)

De som önskar en mer nischad investering bör därmed söka sig till utländska fonder med en mer aktiv förvaltning. Tillväxten kan nämligen främst ses hos småbolagen och flera småbolagsfonder, mot den japanska marknaden, har nått över dubbelt så hög avkastning som indexfonderna. Men att investera i utländska fonder innebär generellt att handel sker i utländsk valuta – vilket skapar en valutarisk och en växlingsavgift.

Exportorienterat och konjunkturkänsligt

Tokyobörsen är en av de mest exportorienterade och konjunkturkänsliga börserna. Då stor export går till USA påverkas landet kraftigt även av den amerikanska ekonomin. Landet har även gynnats av tillväxttakten i Kina men har samtidigt begränsats av importstopp som Kina vid vissa tillfällen skapat mot Japan.

Svag utveckling – Svagt intresse

Intresset för japanfonder, hos svenska investerare, är lågt. År 2020 angav Morningstar att enbart 0,3 % av fondsparandet i Sverige fanns i dessa fonder. Detta alltså trots att Japan är världens tredje största ekonomi. Delvis kan det låga intresset komma från den svaga ekonomiska tillväxten.

En annan orsak till det låga intresset är att svenska investerare generellt har låg exponering mot Asien. Ungefär 5 % av fondkapitalet är investerat mot denna världsdel. Dessutom har Japan sällan varit den marknad som gett allra högst avkastning – vilket brukar dra till sig uppmärksamhet, investerare och kapital. Från 1990 har det enbart hänt 1999, 2005 och 2013.

Långsam tillväxt efter fastighetskrisen

Under 1990-talet sprack fastighetsbubblan i Japan och landet har sedan dess haft svårt att till fullo få igång ekonomin och tillväxten. Politiska beslut har tagits som exempelvis en historiskt låg ränta samt stimulanser som skapat underskott i statskassan. Men en stor del av de ekonomiska problemen kvarstår med ekonomisk stagnation, ökade skulder och ingen möjlighet att använda ”räntevapnet” för att bekämpa detta. Denna situation har till och med fått ett eget namn, Japanska fällan.

Har vinden vänt?

Kapitalförvaltaren Schroder anger tre orsaker till att japanska aktier återigen kan anses attraktiva. För det första anger de att landet börjat kunna lämna deflationen bakom sig. Även om det är långt kvar så finns statistik som visar på ökad konsumtion och inflation.

För det andra anges att företagen visar stabil vinsttillväxt. Efter fastighetskraschen, tsunamikatastrofer och kinesisk bojkott (2012) har äntligen företagens ekonomiska utveckling börjat stabiliseras gällande vinsttillväxt. Detta från och med 2013/2014.

För det tredje anges en förbättrad bolagsstyrning. Exempelvis har allt fler företag börjat med aktieutdelningar och återköp av aktier. Dessutom har så kallat korsägande (företag äger delar av andra företag) minskat samtidigt som fler företag börjat anlita externa styrelseledamöter.

Exempel på Japanfonder

Hos Avanza fanns det, år 2021, knappt 30 Japanfonder. Nedan presenteras ett par av dessa utan inbördes ordning. De som presenteras ska enbart ses som exempel på hur Japanfonder kan vara uppbyggda och vilken inriktning dessa kan ha.

(Samtliga siffor är från Avanza, oktober 2021)

Swedbank Robur Japanfond A

Swedbank Robur Japanfond A investerar i små och medelstora företag i Japan. Investering sker över flera olika branscher. År 2021 hade fonden störst exponering mot Teknik och därefter Sjukvård och Industri.

Läs mer om Swedbank Robur Japanfond A hos Avanza.

Handelsbanken Japan Tema

Handelsbanken Japan Tema investerar primärt mot fyra teman. Det är Demografi, Produktivitet, Livsstil och Miljö. Det innebär därmed samtidigt en god diversifiering över denna marknad. Fonden har även fokusering på långsiktighet och väljer helst företag som förväntas ha en lång period av tillväxt. År 2021 hade fonden främst exponering mot Teknik, Industri och Sjukvård.

Läs mer om Handelsbanken Japan Tema hos Avanza

Länsförsäkringar Japan Indexnära

Länsförsäkringar Japan Indexnära är den mest populära Japanfonden på Avanza. Detta med 7 000 andelsägare. En orsak till dess popularitet kan vara den låga förvaltningsavgiften på enbart 0,20 %.

Detta är en indexnära fond vars mål därmed är att följa MSCI Japan-index. Däremot kan vissa avvikelser uppkomma eftersom fondens policy anger att investeringar inte får ske inom vissa branscher.  År 2021 hade fonden främst inriktning mot Industri, Teknik och Cykliska konsumentprodukter.

Läs mer om Länsförsäkringar Japan Indexnära hos Avanza

SPP Aktiefond Japan SEK

SPP Aktiefond Japan SEK är den näst populäraste Japanfonden hos Avanza. Även denna fond har en mycket låg förvaltningsavgift, bara 0,20 %.

Det är en indexnära fond som därmed försöker följa utvecklingen av hela japanska marknaden via investering i 250 – 300 bolag inom ett flertal olika marknader. År 2021 hade fonden främst exponering mot Industri, Teknik och Cykliska konsumentvaror.

Läs mer om SPP Aktiefond Japan SEK

Öhman Etisk Index Japan

Öhman Etisk Index Japan är en indexnära fond med tydliga etiska riktlinjer. Fonden har kriterier som måste vara uppfyllda för att investeringar ska få ske i företag. Detta inom miljö, socialt ansvar och affärsetiska frågor. År 2021 var störst fokus mot Teknik och därefter Cykliska konsumentvaror och Industri.

Läs mer om Öhman Etisk Index Japan

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Bästa japanfonder

Bästa japanfonderna

Utifrån avkastning mellan 2016 och 2021 är JPM Japan Equity A bäst japanfond. Detta med en avkastning under denna period på 86%. Det är även en av få Japanfonder med 5/5 i betyg av Morningstar. Däremot handlas fonden i japanska yen vilket innebär att valutarisk uppstår.

Bäst Japanfond i SEK

Önskas handel ske i SEK är det följande två japanfonder som gett bäst avkastning mellan 2016 och 2021:

Swedbank Robur Japanfond A – Värdeökning på 65%. Läs mer om fonden ovan.

Handelsbanken Japan Tema – Värdeökning på 65 %. Läs mer om fonden ovan.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

  • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
  • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
  • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar