Japanfonder

Japanfonder

Japanfonder är aktiefonder vars innehav består av företag i Japan. De flesta svenska japanfonder är indexnära. Önskas exponering mot en specifik marknad eller bransch hittas detta lättast via utländska fonder. Eftersom dessa handlas i annan valuta uppstår en växlingsavgift och en valutarisk. 

Japans ekonomi har sedan 90-talet kämpat med problem som deflation, arbetsbrist och låg tillväxt. Staten har försökt motverka detta med låga räntor och stimulanspaket, något som däremot även resulterat i att Japan har världens största statsskuld i % av BNP.

Japan som marknad

Japan är en intressant marknad utifrån flera olika aspekter. Visserligen påverkas dess ekonomi av andra länders ekonomiska utveckling men samtidigt är landet väldig isolerat från fastlandet och den ekonomiska tillväxt som resterande del av Asien haft under lång tid. Några punkter som kategoriserar landets ekonomi, och japanfonder, är:

Främst indexnära fonder

De flesta svenska japanfonder är så kallade indexnära fonder. Investeringar sker därmed primärt med målet att följa index i landet. Det gör även att både avkastning och innehav är relativt lika mellan fonderna.

Ingen av de svenska Japanfonderna är inriktade på småbolag, som har utvecklats mycket bättre. Ingen av förvaltarna är modig nog att gå sin egen väg/ Morningstar (2020)

De som önskar en mer nischad investering bör därmed söka sig till utländska fonder med en mer aktiv förvaltning. Tillväxten kan nämligen främst ses hos småbolagen och flera småbolagsfonder, mot den japanska marknaden, har nått över dubbelt så hög avkastning som indexfonderna. Men att investera i utländska fonder innebär generellt att handel sker i utländsk valuta – vilket skapar en valutarisk och en växlingsavgift.

Exportorienterat och konjunkturkänsligt

Tokyobörsen är en av de mest exportorienterade och konjunkturkänsliga börserna. Då stor export går till USA påverkas landet kraftigt även av den amerikanska ekonomin. Landet har även gynnats av tillväxttakten i Kina men har samtidigt begränsats av importstopp som Kina vid vissa tillfällen skapat mot Japan.

Svag utveckling – Svagt intresse

Intresset för japanfonder, hos svenska investerare, är lågt. År 2020 angav Morningstar att enbart 0,3 % av fondsparandet i Sverige fanns i dessa fonder. Detta alltså trots att Japan är världens tredje största ekonomi. Delvis kan det låga intresset komma från den svaga ekonomiska tillväxten.

En annan orsak till det låga intresset är att svenska investerare generellt har låg exponering mot Asien. Ungefär 5 % av fondkapitalet är investerat mot denna världsdel. Dessutom har Japan sällan varit den marknad som gett allra högst avkastning – vilket brukar dra till sig uppmärksamhet, investerare och kapital. Från 1990 har det enbart hänt 1999, 2005 och 2013.

Långsam tillväxt efter fastighetskrisen

Under 1990-talet sprack fastighetsbubblan i Japan och landet har sedan dess haft svårt att till fullo få igång ekonomin och tillväxten. Politiska beslut har tagits som exempelvis en historiskt låg ränta samt stimulanser som skapat underskott i statskassan. Men en stor del av de ekonomiska problemen kvarstår med ekonomisk stagnation, ökade skulder och ingen möjlighet att använda ”räntevapnet” för att bekämpa detta. Denna situation har till och med fått ett eget namn, Japanska fällan.

Har vinden vänt?

Kapitalförvaltaren Schroder anger tre orsaker till att japanska aktier återigen kan anses attraktiva. För det första anger de att landet börjat kunna lämna deflationen bakom sig. Även om det är långt kvar så finns statistik som visar på ökad konsumtion och inflation.

För det andra anges att företagen visar stabil vinsttillväxt. Efter fastighetskraschen, tsunamikatastrofer och kinesisk bojkott (2012) har äntligen företagens ekonomiska utveckling börjat stabiliseras gällande vinsttillväxt. Detta från och med 2013/2014.

För det tredje anges en förbättrad bolagsstyrning. Exempelvis har allt fler företag börjat med aktieutdelningar och återköp av aktier. Dessutom har så kallat korsägande (företag äger delar av andra företag) minskat samtidigt som fler företag börjat anlita externa styrelseledamöter.

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Exempel på Japanfonder

Hos Avanza fanns det, år 2021, knappt 30 Japanfonder. Nedan presenteras ett par av dessa utan inbördes ordning. De som presenteras ska enbart ses som exempel på hur Japanfonder kan vara uppbyggda och vilken inriktning dessa kan ha.

(Samtliga siffor är från Avanza, oktober 2021)

Swedbank Robur Japanfond A

Swedbank Robur Japanfond A investerar i små och medelstora företag i Japan. Investering sker över flera olika branscher. År 2021 hade fonden störst exponering mot Teknik och därefter Sjukvård och Industri.

Läs mer om Swedbank Robur Japanfond A hos Avanza.

Handelsbanken Japan Tema

Handelsbanken Japan Tema investerar primärt mot fyra teman. Det är Demografi, Produktivitet, Livsstil och Miljö. Det innebär därmed samtidigt en god diversifiering över denna marknad. Fonden har även fokusering på långsiktighet och väljer helst företag som förväntas ha en lång period av tillväxt. År 2021 hade fonden främst exponering mot Teknik, Industri och Sjukvård.

Läs mer om Handelsbanken Japan Tema hos Avanza

Länsförsäkringar Japan Indexnära

Länsförsäkringar Japan Indexnära är den mest populära Japanfonden på Avanza. Detta med 7 000 andelsägare. En orsak till dess popularitet kan vara den låga förvaltningsavgiften på enbart 0,20 %.

Detta är en indexnära fond vars mål därmed är att följa MSCI Japan-index. Däremot kan vissa avvikelser uppkomma eftersom fondens policy anger att investeringar inte får ske inom vissa branscher.  År 2021 hade fonden främst inriktning mot Industri, Teknik och Cykliska konsumentprodukter.

Läs mer om Länsförsäkringar Japan Indexnära hos Avanza

SPP Aktiefond Japan SEK

SPP Aktiefond Japan SEK är den näst populäraste Japanfonden hos Avanza. Även denna fond har en mycket låg förvaltningsavgift, bara 0,20 %.

Det är en indexnära fond som därmed försöker följa utvecklingen av hela japanska marknaden via investering i 250 – 300 bolag inom ett flertal olika marknader. År 2021 hade fonden främst exponering mot Industri, Teknik och Cykliska konsumentvaror.

Läs mer om SPP Aktiefond Japan SEK

Öhman Etisk Index Japan

Öhman Etisk Index Japan är en indexnära fond med tydliga etiska riktlinjer. Fonden har kriterier som måste vara uppfyllda för att investeringar ska få ske i företag. Detta inom miljö, socialt ansvar och affärsetiska frågor. År 2021 var störst fokus mot Teknik och därefter Cykliska konsumentvaror och Industri.

Läs mer om Öhman Etisk Index Japan

Bästa japanfonder

Bästa japanfonderna

Utifrån avkastning mellan 2016 och 2021 är JPM Japan Equity A bäst japanfond. Detta med en avkastning under denna period på 86%. Det är även en av få Japanfonder med 5/5 i betyg av Morningstar. Däremot handlas fonden i japanska yen vilket innebär att valutarisk uppstår.

Bäst Japanfond i SEK

Önskas handel ske i SEK är det följande två japanfonder som gett bäst avkastning mellan 2016 och 2021:

Swedbank Robur Japanfond A – Värdeökning på 65%. Läs mer om fonden ovan.

Handelsbanken Japan Tema – Värdeökning på 65 %. Läs mer om fonden ovan.

Fonderna vi nämner ovan handlar du enklast hos Avanza.se

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023