Investera i ädelmetaller

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Investera i ädelmetaller

Ädelmetaller är metaller med låg reaktivitet och hög smältpunkt. Det innebär att de är betydligt mer beständiga över tid än övriga metaller.

Metallerna används bland annat till betalningsmedel, smycken och som värdebevarande investering. Den största användningen är däremot inom industriell verksamhet. Den största delen av handeln, i flera av ädelmetallerna , sker främst ur ett spekulativt syfte.

Det är möjligt att investera i priset på fem av de elva ädelmetaller som finns. Det är guld, silver, koppar, palladium och platina. Investering sker då i värdepapper som följer värdeutvecklingen i den gällande metallen. Det som framförallt skiljer dessa värdepapper åt är om handel sker med eller utan hävstång samt om de kan handlas inom ISK eller inte.

Så kan du investera i ädelmetaller

Nedan nämns ett par alternativ för att investera i priset på specifika ädelmetaller – samt länkar till där handel kan ske.

CFD:s följer/trackar den underliggande tillgångens pris. Tillgången kan exempelvis vara en ädelmetall. Med CFD:s kan du satsa på att ädelmetallens pris ska gå upp eller ner.

CFD:s handlar du enklast och billigast hos Etoro.com/sv och IG.com/sv. Med deras plattformar kan du även se graferna för metallerna och på IG kan du göra teknisk analys på metallerna helt gratis.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Certifikat, Bull & Bear produkter samt Warranter handlar du enklast och billigast hos Nordnet.se och Avanza.se.

Även om utbudet kan skilja något över tid är det framförallt guld, silver, koppar, palladium och platina som investeringar kan ske i. Detta via olika värdepapper som följer värdeutvecklingen på metallen.

 • Koppar (Cu), Bull & Bear certifikat, CFD, Warranter
 • Rutenium (Ru)
 • Rodium (Rh)
 • Palladium (Pd), Certifikat, CFD, Warranter, Palladiumtackor
 • Silver (Ag), Bull & Bear certifikat, CFD, Warranter, ETF, Silvertackor
 • Rhenum (Re)
 • Osmium (Os)
 • Iridium (Ir)
 • Platina (Pt), Certifikat, CFD, Warranter – Platinatackor
 • Guld (Au), Certifikat, CFD, Bull & Bear certifikat, Guldtackor, Warranter, ETF
 • Kvicksilver (Hg)

Vad kännetecknar ädelmetaller?

Det som kännetecknar ädelmetaller är att de har mycket låg reaktivitet samt har betydligt högre smältpunkt än andra metaller. Detta om man enbart ser till dess kemiska egenskaper.

Med reaktivitet menas att metallerna påverkas i betydligt mindre grad av dess omgivning än övriga metaller (oädla metaller).

Detta kan visas med ett exempel om guld ställs mot järn. I kontakt med andra material kommer järn att erodera och ändra karaktär. Detta medan guld påverkas av ytterst få andra ämnen. Guld är därmed beständigt vilket är en av orsakerna till att det historiskt använts som betalningsmedel.

Graden av oxidering

Det som sker vid oxidering är att elektroner avges från metallen. Detta kan forceras genom att metallen läggs i utspädd syra. Som grafen nedan visar är guld den ädlaste metallen – dvs. mest motståndskraftig mot oxidering.

Oxideringsgrad metaller

I klippet förklarar Moa Rönngren mer om ädelmetaller

Handla råvaror & gör teknisk analys via IG

IG.com/sv erbjuder en app och en plattform som är mycket bra för:

✅ Gratis att öppna konto
✅ Teknisk analys i app & på pc-plattformen
✅ Ta position för uppgång eller nedgång
✅ Investera i råvaror, index, krypto osv
✅ Handla med eller utan hävstång
✅ Prova på med ett kostnadsfritt demokonto

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Definition inom guldsmedskonst

Inom guldsmedskonst är definitionen däremot betydligt mer snäv. I lagen (1999:779) om ”handel med ädelmetallarbeten” anges att ädelmetallarbeten gäller för:

 • Guld – Förutsatt att minst 375/1000-delar är fint guld
 • Silver – Förutsatt att minst 800/1000-delar är fint silver
 • Platina – Förutsatt att minst 850/1000-delar är fin platina

Det finns även ett undantag som innebär att guld och platina får gå ner 5-tusendelar samt silver 8-tusendelar.

 • Palladium – Kan även säljas som ädelmetall förutsatt att Regering eller en myndighet har föreskrivit att företaget får genomföra handel.

Handeln kontrolleras av Swedac

Swedac är den svenska myndighet som är ansvarig för tillsyn och kontroll över att handeln med ädelmetaller i Sverige sker på ett korrekt sätt. Bland annat handhar de registret över svenska namnstämplar och utför stickprovskontroller för att säkerställa att produkterna håller den kvalité som anges.

Om ett ädelmetallarbete utförs av guld/platina på minst 1 gram måste produkten stämplas för att därmed bevisa dess äkthet. Övriga ädelmetaller kan stämplas, men det finns inte något krav.

Namnstämpel = Unik bokstavskombination med minst två versaler. Dessa är inramade av en rektangulär ram.

Sverige är även medlem i ”Konventionen om kontroll och märkning av ädel metall” vilket innebär att ädelmetaller med svensk märkning ska kunna säljas i andra medlemsländer. Detta förutsatt att produkterna har CCM-stämpel.

Tips:
IG.com/sv hittar du ädelmetallernas grafer och du göra teknisk analys på dom helt gratis. Du kan även handla de flesta ädelmetaller via CFD:s hos IG.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Användningsområden för ädelmetallerna

Betalningsmedel

Ädelmetaller har historiskt sett använts som betalningsmedel. Detta utifrån dess egenskaper i att ha låg reaktivitet, vara svåra att förfalska och svåra att tillverka. Även om det finns ett par få undantag används ädelmetaller idag inte som betalningsmedel.

Smyckestillverkning

En del ädelmetaller används inom smycken. Detta så som guld, silver, platina, rodium och palladium.

Industri

Den största mängden av ädelmetaller används i industriellt syfte. Exempelvis används koppar utifrån metallens egenskaper att leda ström och värme medan palladium främst för dess katalytiska egenskaper.

Värdebevarande / Inflationshedge

Ett par ädelmetaller (främst guld och silver) används även som värdebevarande investeringar. I tider av finansiell oro, eller lågkonjunktur, kan priset på dessa metaller gå upp utifrån att investerare ser guld som en ”säker hamn” samt inflationshedge. Historiskt har även guldpriset följt inflationen även om kraftiga svängningar i kursen uppstått över tid.

Ädelmetaller och dess kemiska förkortning

 • Koppar (Cu)
  Leder ström bra och används i ledningar och kablar bland annat.
 • Rutenium (Ru)
  Restprodukt från Uran & används till att förstärka platina- och palladiummaterial. Används även i Jetmotorer.
 • Rodium (Rh)
  Används till plätering av smycken och elektronik samt i katalysatorer.
 • Palladium (Pd)
  Används i katalysatorer bland annat.
 • Silver (Ag)
  Leder värme & elektricitet bäst av alla metaller. Används i elektriska komponenter, plätering, smycken och solceller bland annat.
 • Rhenium (Re)
  Används i produktionen av högoktanig bensin och i jetmotorer bland annat.
 • Osmium (Os)
  Har den högsta densiteten av alla grundämnen. Används till reservoarpennor, nålar för tonhuvud och lageraxlar exempelvis.
 • Iridium (Ir)
  Används främst som legeringsmaterial till elektroniska kontakter.
 • Platina (Pt)
  Används i legeringar, i tandteknik och smycken.
 • Guld (Au)
  Används i smycken, pläteringar osv. Rent guld är 24 karat.
 • Kvicksilver (Hg)
  Används så lite som möjligt idag eftersom den är farlig för människor.

Lämna en kommentar