Investera i ädelmetaller

Investera i ädelmetaller

Ädelmetaller är metaller med låg reaktivitet och hög smältpunkt. Det innebär att de är betydligt mer beständiga över tid än övriga metaller.

Metallerna används bland annat till betalningsmedel, smycken och som värdebevarande investering. Den största användningen är däremot inom industriell verksamhet. Den största delen av handeln, i flera av ädelmetallerna , sker främst ur ett spekulativt syfte.

Det är möjligt att investera i priset på fem av de elva ädelmetaller som finns. Det är guld, silver, koppar, palladium och platina. Investering sker då i värdepapper som följer värdeutvecklingen i den gällande metallen. Det som framförallt skiljer dessa värdepapper åt är om handel sker med eller utan hävstång samt om de kan handlas inom ISK eller inte.

Vad kännetecknar ädelmetaller?

Det som kännetecknar ädelmetaller är att de har mycket låg reaktivitet samt har betydligt högre smältpunkt än andra metaller. Detta om man enbart ser till dess kemiska egenskaper.

Med reaktivitet menas att metallerna påverkas i betydligt mindre grad av dess omgivning än övriga metaller (oädla metaller).

Detta kan visas med ett exempel om guld ställs mot järn. I kontakt med andra material kommer järn att erodera och ändra karaktär. Detta medan guld påverkas av ytterst få andra ämnen. Guld är därmed beständigt vilket är en av orsakerna till att det historiskt använts som betalningsmedel.

Graden av oxidering

Det som sker vid oxidering är att elektroner avges från metallen. Detta kan forceras genom att metallen läggs i utspädd syra. Som grafen nedan visar är guld den ädlaste metallen – dvs. mest motståndskraftig mot oxidering.

Oxideringsgrad metaller

I klippet förklarar Moa Rönngren mer om ädelmetaller

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i digitala & vanliga valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Definition inom guldsmedskonst

Inom guldsmedskonst är definitionen däremot betydligt mer snäv. I lagen (1999:779) om ”handel med ädelmetallarbeten” anges att ädelmetallarbeten gäller för:

 • Guld – Förutsatt att minst 375/1000-delar är fint guld
 • Silver – Förutsatt att minst 800/1000-delar är fint silver
 • Platina – Förutsatt att minst 850/1000-delar är fin platina

Det finns även ett undantag som innebär att guld och platina får gå ner 5-tusendelar samt silver 8-tusendelar.

 • Palladium – Kan även säljas som ädelmetall förutsatt att Regering eller en myndighet har föreskrivit att företaget får genomföra handel.

Handeln kontrolleras av Swedac

Swedac är den svenska myndighet som är ansvarig för tillsyn och kontroll över att handeln med ädelmetaller i Sverige sker på ett korrekt sätt. Bland annat handhar de registret över svenska namnstämplar och utför stickprovskontroller för att säkerställa att produkterna håller den kvalité som anges.

Om ett ädelmetallarbete utförs av guld/platina på minst 1 gram måste produkten stämplas för att därmed bevisa dess äkthet. Övriga ädelmetaller kan stämplas, men det finns inte något krav.

Namnstämpel = Unik bokstavskombination med minst två versaler. Dessa är inramade av en rektangulär ram.

Sverige är även medlem i ”Konventionen om kontroll och märkning av ädel metall” vilket innebär att ädelmetaller med svensk märkning ska kunna säljas i andra medlemsländer. Detta förutsatt att produkterna har CCM-stämpel.

Tips:
IG.com/sv hittar du ädelmetallernas grafer och du göra teknisk analys på dom helt gratis. Du kan även handla de flesta ädelmetaller via CFD:s hos IG.

Användningsområden för ädelmetallerna

Betalningsmedel

Ädelmetaller har historiskt sett använts som betalningsmedel. Detta utifrån dess egenskaper i att ha låg reaktivitet, vara svåra att förfalska och svåra att tillverka. Även om det finns ett par få undantag används ädelmetaller idag inte som betalningsmedel.

Smyckestillverkning

En del ädelmetaller används inom smycken. Detta så som guld, silver, platina, rodium och palladium.

Industri

Den största mängden av ädelmetaller används i industriellt syfte. Exempelvis används koppar utifrån metallens egenskaper att leda ström och värme medan palladium främst för dess katalytiska egenskaper.

Värdebevarande / Inflationshedge

Ett par ädelmetaller (främst guld och silver) används även som värdebevarande investeringar. I tider av finansiell oro, eller lågkonjunktur, kan priset på dessa metaller gå upp utifrån att investerare ser guld som en ”säker hamn” samt inflationshedge. Historiskt har även guldpriset följt inflationen även om kraftiga svängningar i kursen uppstått över tid.

Ädelmetaller och dess kemiska förkortning

 • Koppar (Cu)
  Leder ström bra och används i ledningar och kablar bland annat.
 • Rutenium (Ru)
  Restprodukt från Uran & används till att förstärka platina- och palladiummaterial. Används även i Jetmotorer.
 • Rodium (Rh)
  Används till plätering av smycken och elektronik samt i katalysatorer.
 • Palladium (Pd)
  Används i katalysatorer bland annat.
 • Silver (Ag)
  Leder värme & elektricitet bäst av alla metaller. Används i elektriska komponenter, plätering, smycken och solceller bland annat.
 • Rhenium (Re)
  Används i produktionen av högoktanig bensin och i jetmotorer bland annat.
 • Osmium (Os)
  Har den högsta densiteten av alla grundämnen. Används till reservoarpennor, nålar för tonhuvud och lageraxlar exempelvis.
 • Iridium (Ir)
  Används främst som legeringsmaterial till elektroniska kontakter.
 • Platina (Pt)
  Används i legeringar, i tandteknik och smycken.
 • Guld (Au)
  Används i smycken, pläteringar osv. Rent guld är 24 karat.
 • Kvicksilver (Hg)
  Används så lite som möjligt idag eftersom den är farlig för människor.

Investera i ädelmetaller

Nedan nämns ett par alternativ för att investera i priset på specifika ädelmetaller – samt länkar till där handel kan ske.

Även om utbudet kan skilja något över tid är det framförallt guld, silver, koppar, palladium och platina som investeringar kan ske i. Detta via olika värdepapper som följer värdeutvecklingen på metallen.

 • Koppar (Cu), Bull & Bear certifikat, CFD, Warranter
 • Rutenium (Ru)
 • Rodium (Rh)
 • Palladium (Pd), Certifikat, CFD, Warranter, Palladiumtackor
 • Silver (Ag), Bull & Bear certifikat, CFD, Warranter, ETF, Silvertackor
 • Rhenum (Re)
 • Osmium (Os)
 • Iridium (Ir)
 • Platina (Pt), Certifikat, CFD, Warranter – Platinatackor
 • Guld (Au), Certifikat, CFD, Bull & Bear certifikat, Guldtackor, Warranter, ETF
 • Kvicksilver (Hg)

CFD:s handlar du enklast och billigast hos Etoro.com/sv och IG.com/sv. Med deras plattformar kan du även se graferna för metallerna och på IG kan du göra teknisk analys på metallerna helt gratis.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Certifikat, Bull & Bear produkter samt Warranter handlar du enklast och billigast hos Nordnet.se och Avanza.se.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, digitala & vanliga valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Lendify.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.
– Kameo.se – Investera i fastighetsprojekt & företagslån. Välj själv vilka projekt & företag du vill investera i på deras plattform. Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021