Generationsfonder / Transferfond

Generationsfonder / transferfonder

En generationsfond är en blandfond där den procentuella fördelningen mellan aktier och räntor regelbundet justeras utifrån hur lång tid det är kvar till att fondens målgrupp går i pension. I början är det hög andel aktier medan det på slutet kan vara 80 – 90 % räntebärande papper.

Fördelen med generationsfonder är därmed den automatiska minskade risken som uppstår över tid. Detta fram till att uttag förväntas ske från fonden.

Generationsfonder kallas även transferfonder. Ännu ett begrepp är generationsportfölj. En generationsportfölj är ett fond-i-fond-sparande med liknande upplägg som generationsfonder.

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Vad är generationsfonder? Varför investera?

Det som kännetecknar en generationsfond är att den procentuella del av aktier/räntor som fonden består av ändras över tid. Det innebär att fonden har störst andel räntebärande papper när ägaren av fonden når pensionsåldern.

Dessa fonder kan därmed liknas med en bred indexfond som har automatisk riskbalansering utifrån investerarens ålder.

Varför investera?

Fördelen med en generationsfond är att risknivån i fonden succesivt minskar ju äldre fondens målgrupp blir. Fondernas namn anger under vilket årtionde som personen ska vara född för att tillhöra fondens målgrupp. Detta så som ”SPP Generation 40-tal” eller ”Swedbank Transfer 90”.

De som investerar i dessa fonder kan därmed känna sig trygg i att andelen räntor i investeringsportföljen ökar ju närmare pension som personen kommer, dvs. då innehavet förväntas börja tas ut .

Vad är det för skillnad på fonderna?

  • Förväntad pensionsålder

Den primära skillnaden mellan olika generationsfonder är vilken generation som de vänder sig till. Exempelvis kommer det vara en stor skillnad i fördelningen av aktier/räntor mellan fonder som har 90-talister som målgrupp och fonder som har 40-talister som målgrupp. Generellt nämns målgruppen i fondens namn. Exempelvis vänder sig Swedbank Robur Transfer 70 till de som är födda på 70-talet.

  • Hur andelen räntor ändras

Likheten mellan dessa fonder är att andelen räntor ökar med tiden. Däremot kan det skilja i hur stor del räntor som fondens innehav kommer bestå av som mest. Exempelvis anger SPP att fonden som mest kommer bestå av 80 % räntor medan Swedbank Robur Transfer anger att ränteandelen maximalt ska vara 68 – 100 %.

  • Inriktning på aktieinnehav

Delvis skiljer sig även generationsfonderna åt gällande vilka aktier som portföljen består av. Generellt kan dessa fonder däremot liknas med en bred internationell indexfond. Det finns relativt få generationsfonder och innehavet har stora likheter.

Exempel på generationsfonder

SPP Generationsfonder

SPP Generationsfonder är aktivt förvaltade fonder med både aktier och räntebärande värdepapper. Från att i början nästan enbart ha exponering mot aktier minskas andelen succesivt ner till 20% aktier och 80 % räntebärande papper.

Swedbank Robur

Även hos Swedbank Robur finns generationsfonder anpassade utifrån födelseår. I början består fonden av 80 – 110 % aktier för att succesivt minska andelen aktier, och öka andelen räntor. Som lägst förväntas aktieandelen vara 20 – 50 %.

Alla fonderna ovan kan du handla hos Avanza.se

Tänk på att:

Främst för den passiva spararen

Generationsfonder kan vara en enkel och långsiktig sparform för den passiva spararen. För vissa kan det vara det bästa valet – medan det för andra finns flera faktorer att ta hänsyn till. Detta exempelvis om personen har annat sparande och risknivå på det sparandet. Det är även viktigt att vara bekväm med den riskjustering, till allt mer räntefonder, som sker ju närmare pensionsåldern man kommer. 

Olika livssituationer, exempelvis inkomstnivå, övrigt sparande och om man belånat sin bostad eller inte, ställer emellertid olika krav på pensionssparande. Dessutom har människor olika inställning till risk. / Affärsvärlden

Ingen fördel när räntenivån uppnåtts

SPP Generation 40-tal vänder sig till personer som redan gått i pension. Detta med en fond som består till 80 % av räntepapper och 20 % av aktier. Sedan 2020 ändras inte denna fördelning. Att betala en avgift för denna fördelning är däremot relativt dyrt. En enkel lösning skulle vara att sätta 20 % av kapitalet i Avanza Zero och 80 % av kapitalet i en räntefond med låg avgift. På detta sätt skulle minskas rejält.

Den primära fördelen med generationsfonder är den automatiska omfördelningen mellan räntor/aktier. När den omfördelningen inte längre sker finns inte någon direkt fördel med fonden i förhållande till andra alternativ.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Savelend.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.
– Kameo.se – Investera i fastighetsprojekt & företagslån. Välj själv vilka projekt & företag du vill investera i på deras plattform. Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2022