Generationsfonder / Transferfond

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Generationsfond

En generationsfond är en blandfond där den procentuella fördelningen mellan aktier och räntor regelbundet justeras utifrån hur lång tid det är kvar till att fondens målgrupp går i pension. I början är det hög andel aktier medan det på slutet kan vara 80 – 90 % räntebärande papper.

Fördelen med generationsfonder är därmed den automatiska minskade risken som uppstår över tid. Detta fram till att uttag förväntas ske från fonden.

Generationsfonder kallas även transferfonder. Ännu ett begrepp är generationsportfölj. En generationsportfölj är ett fond-i-fond-sparande med liknande upplägg som generationsfonder.

Vad är generationsfonder? Varför investera?

Det som kännetecknar en generationsfond är att den procentuella del av aktier/räntor som fonden består av ändras över tid. Det innebär att fonden har störst andel räntebärande papper när ägaren av fonden når pensionsåldern.

Dessa fonder kan därmed liknas med en bred indexfond som har automatisk riskbalansering utifrån investerarens ålder.

Varför investera?

Fördelen med en generationsfond är att risknivån i fonden succesivt minskar ju äldre fondens målgrupp blir. Fondernas namn anger under vilket årtionde som personen ska vara född för att tillhöra fondens målgrupp. Detta så som ”SPP Generation 40-tal” eller ”Swedbank Transfer 90”.

De som investerar i dessa fonder kan därmed känna sig trygg i att andelen räntor i investeringsportföljen ökar ju närmare pension som personen kommer, dvs. då innehavet förväntas börja tas ut .

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Vad är det för skillnad på fonderna?

  • Förväntad pensionsålder

Den primära skillnaden mellan olika generationsfonder är vilken generation som de vänder sig till. Exempelvis kommer det vara en stor skillnad i fördelningen av aktier/räntor mellan fonder som har 90-talister som målgrupp och fonder som har 40-talister som målgrupp. Generellt nämns målgruppen i fondens namn. Exempelvis vänder sig Swedbank Robur Transfer 70 till de som är födda på 70-talet.

  • Hur andelen räntor ändras

Likheten mellan dessa fonder är att andelen räntor ökar med tiden. Däremot kan det skilja i hur stor del räntor som fondens innehav kommer bestå av som mest. Exempelvis anger SPP att fonden som mest kommer bestå av 80 % räntor medan Swedbank Robur Transfer anger att ränteandelen maximalt ska vara 68 – 100 %.

  • Inriktning på aktieinnehav

Delvis skiljer sig även generationsfonderna åt gällande vilka aktier som portföljen består av. Generellt kan dessa fonder däremot liknas med en bred internationell indexfond. Det finns relativt få generationsfonder och innehavet har stora likheter.

Exempel på generationsfonder

SPP Generationsfonder

SPP Generationsfonder är aktivt förvaltade fonder med både aktier och räntebärande värdepapper. Från att i början nästan enbart ha exponering mot aktier minskas andelen succesivt ner till 20% aktier och 80 % räntebärande papper.

Swedbank Robur

Även hos Swedbank Robur finns generationsfonder anpassade utifrån födelseår. I början består fonden av 80 – 110 % aktier för att succesivt minska andelen aktier, och öka andelen räntor. Som lägst förväntas aktieandelen vara 20 – 50 %.

Alla fonderna ovan kan du handla hos Avanza.se

Tänk på att:

Främst för den passiva spararen

Generationsfonder kan vara en enkel och långsiktig sparform för den passiva spararen. För vissa kan det vara det bästa valet – medan det för andra finns flera faktorer att ta hänsyn till. Detta exempelvis om personen har annat sparande och risknivå på det sparandet. Det är även viktigt att vara bekväm med den riskjustering, till allt mer räntefonder, som sker ju närmare pensionsåldern man kommer. 

Olika livssituationer, exempelvis inkomstnivå, övrigt sparande och om man belånat sin bostad eller inte, ställer emellertid olika krav på pensionssparande. Dessutom har människor olika inställning till risk. / Affärsvärlden

Ingen fördel när räntenivån uppnåtts

SPP Generation 40-tal vänder sig till personer som redan gått i pension. Detta med en fond som består till 80 % av räntepapper och 20 % av aktier. Sedan 2020 ändras inte denna fördelning. Att betala en avgift för denna fördelning är däremot relativt dyrt. En enkel lösning skulle vara att sätta 20 % av kapitalet i Avanza Zero och 80 % av kapitalet i en räntefond med låg avgift. På detta sätt skulle minskas rejält.

Den primära fördelen med generationsfonder är den automatiska omfördelningen mellan räntor/aktier. När den omfördelningen inte längre sker finns inte någon direkt fördel med fonden i förhållande till andra alternativ.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

  • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
  • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
  • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar