Afrika fonder

Afrikafonder

Afrikafonder är aktiefonder som investerar i företag i Afrika. En majoritet av dessa fonder har även innehav i Mellanöstern.

Investering i Afrika- och mellanösternfonder innebär en hög risk. Detta utifrån att flera länder är inom tillväxtmarknader samtidigt som både politisk och ekonomisk oro kännetecknar ett flertal av länderna i denna geografiska region. 

Utbudet av Afrikafonder är mycket litet. I slutet av 2021 fanns enbart 1 Afrikafond hos Avanza samt 3 ”Afrika och Mellanösternfond”.

Varför välja Afrika?

I presentationsmaterial för Carnegie Afrikafond nämns fyra punkter kring varför den afrikanska marknaden kan vara intressant för investerare. Fonden erbjuds visserligen inte längre men förutsättningarna är fortfarande lika:

  • Hög tillväxt – Flera länder är tillväxtmarknader
  • Enorma råvarutillgångar – De länder som kan ta tillvara på råvarorna kan utvecklas snabbt
  • Växande medelklass – En medelklass med ökat konsumtionsmönster, krav på boende m.m.
  • Stora investeringar – Investeringar som gynnar näringslivet och samhället i stort

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Afrika som marknad

Några punkter som kännetecknar den afrikanska marknaden, samt Afrikafonder, är följande:

Stor inom råvaror

Afrika står för ca 10 % av världens tillgångar på olja, 8 % av gasresurserna samt 95 % av metallen platina. Utifrån råvarutillgångar skulle ett flertal länder kunna både vara rikare och mer utvecklade socialt och ekonomiskt. Nackdelen är att tillgångarna delvis finns i länder med interna strider eller där politiska strukturer inte möjliggör att tillgångarna kan utnyttjas.

Ung ålder – Ökad medelklass

Med en låg medelålder och en ökad medelklass växer efterfrågan inom de flesta områden. Med en mer utbyggd digital infrastruktur ges även möjligheten för företag att lättare kunna växa. Mellan år 2000 och 2011 ökade exempelvis antalet internetanvändare i Afrika ca 5 gånger så snabbt som genomsnittet i världen.

Mycket litet utbud – inte en enda svensk fond

Utbudet av Afrikafonder, som personer i Sverige kan investera i, är mycket litet. År 2021 hade Avanza totalt 4 fonder varav enbart en var specifikt mot Afrika. Övriga hade även inriktning mot Mellanöstern. Det kan exempelvis ställas mot att det samma år fanns lika många (4) fonder enbart inriktade mot den Brasilianska marknaden.

År 2010 var det annorlunda. Då hade flera av de stora fondförvaltarna i Sverige en egen Afrikafond men när Tundras fond fusionerades år 2020 fanns inte längre någon svensk aktör kvar. En stor orsak till att fonderna avslutades var de ändringar som genomfördes i PPM-sparandet år 2018. Då ställdes kravet att fonder inom PPM minst skulle ha en förmögenhet på 500 miljoner, vilket ingen av de Afrikafonder som då var aktiva klarade av. Att de hade för lite kapital berodde bland annat på minskat intresse hos investerarna på grund av dålig avkastning – vilket i sin tur till stor del berodde på låga råvarupriser.

Kina tar positioner

Kina är det land som investerar allra mest i Afrika. Det sker bland annat i infrastruktur och industrier för att kunna ta vara på råvarutillgångar. Delvis kan stora kinesiska investeringar följas som en indikator på vilka länder som Kina anser vara så stabila att de vågar investera kapital.

Enbart utländska fondbolag – fler avgifter

Samtliga Afrikafonder hos Avanza hanteras av utländska fondbolag. Därmed uppstår ofta fler avgifter än enbart förvaltningsavgiften. Flera fonder har en förvaltningsavgift på ca 1,50 % men en totaltavgift, uträknad av Avanza, på 2,5 % – 3 %. I inloggat läge hos Avanza går det att se hur totalavgiften är beräknad för respektive fond.

Börsuppgångar kan vara missvisande

Under 2017 gick börsen i Zimbabwe upp över 170 %. Det kan tyckas vara extremt starkt men allt handlade om en mycket hög inflation i landet. Med flera instabila ekonomiska marknader är det alltså viktigt att inte luras av hög avkastning. Den höga börsuppgången i Zimbabwe handlade dessutom inte bara om inflation utan även om människors låga tillit till landet banker och ekonomiska system.

Växande finansmarknad

Den bransch som framförallt dominerar i Afrikafonder är Finans. Många fonder har innehav inom denna bransch på upp till 50 % av innehavet. Delvis beror detta på att finansmarknaden är underutvecklad i stora delar av världsdelen. Att ha ett bankkonto är inte en självklarhet vilket även innebär att många, än så länge, är utestängda från den finansiella marknaden.

Bankerna ser mycket intressanta ut, bland annat eftersom det finns en stor underpenetration på banktjänster i landet. / Mathias Althoff (Tundra fonder) till Avanza (2017)

Extrem stor skillnad

Med över 1 miljard människor och över 50 länder är Afrika betydligt större än Europa. Dessutom skiljer sig de afrikanska länderna åt i större utsträckning än vad de europeiska länderna gör. Framförallt är det Sydafrika som är mest ekonomiskt utvecklad men även enstaka länder i norra Afrika ligger långt före övriga länder. Samtidigt har Sydafrika haft problem både med politiska spänningar, upplopp och inflation. Det kan alltså inte likställas med att vara lika stabilt som Västeuropas länder.

Sydafrika sticker ut som den överlägset mest mogna och likvida marknaden, medan andra länder har en bra bit kvar till att anses ha väl fungerande kapitalmarknader./ Placera (2017)

Fattigdom, korruption, svält…

Nästan hälften av alla afrikanska länder tillhör världens fattigaste länder. Länder som kännetecknas av inbördeskrig, svält, sjukdomar och små möjligheter till stark ekonomisk tillväxt. Detta trots att flera länder har stora råvarutillgångar och skulle kunna vara betydligt rikare. Utöver ekonomisk och politisk instabilitet är problemet att utbildningsnivån är låg samt infrastrukturen väldigt svagt utbyggd.

Fondförvaltarna söker sig primärt till stabila börser och företag. Men även marknader som tidigare varit stabilare har stor risk. Ett exempel är Nigeria som under lång tid utsatts för terrorangrepp av terroristorganisationen Boko Haram, vilka motsätter sig att väst får inflytande i landet.

Stora förändringar i framtiden

Den afrikanska marknaden är minst sagt under stor förändring. Allt fler länder demokratiseras och urbaniseringen är stor. Befolkningsökningen är även stor samtidigt som den köpstarka medelklassen växer. Med bättre infrastruktur och urbanisering skapas även möjligheter för logistik och kommunikation som tidigare inte funnits.

Stora delar av Afrika är unga tillväxtmarknader med stor risk. Men historiskt pekar det på att Afrika utvecklas åt rätt håll.

”För varje dag som går är Afrika en bättre plats än det var igår. Även om media till stor del rapporterar om tråkigheter, så är den större rörelsen i positiv riktning”,  / Mathias Althoff (Tundra fonder) i intervju till Avanza.

Vad skiljer afrikafonderna åt

Vad skiljer fonderna åt?

  • USD eller Euro

Det vanligaste är att Afrikafonder handlas i USD. Det innebär att man får betala en valutväxlingsavgift vid köpet av fonden och att man har en valutarisk mot USD (om ingen valutasäkring finns). Om fonden investerar i aktier noterade på andra börser uppstår även en valutarisk i investeringarna.

  • Enbart Afrika – eller även mellanöstern

De flesta fonder, med inriktning mot Afrika, är ”Afrika och Mellanösternfonder”. Det betyder alltså att investeringar kan ske i bolag både på den afrikanska kontinenten samt länder i mellanöstern. Önskas enbart exponering mot just Afrika är det alltså viktigt att kontrollera fondens inriktning.

En del av dessa fonder är MENA-fonder. Förkortningen står för Mellanöstern och Norra Afrika vilket alltså är en region som är tydligt sammankopplad ekonomiskt.

Exempel på Afrikafonder

Här presenteras de fyra Afrikafonder som Avanza hade i sitt utbud under 2021.

  • JPM Africa Equity A USD

JPM Africa Equity A USD investerar primärt i företag i Afrika. Fonden förväntas inte följa index vilket innebär att förvaltarna kan exponera kapitalet i större grad mot nya marknader. Under 2021 var största innehavet i Sydafrika, med 39 % och största branschen Finans, med 30 %.

Läs mer om JPM Africa Equity A USD hos Avanza

  • JPM Emerging Middle East Eq A USD

JPM Emerging Middle East Eq A USD investerar i länder i mellanöstern. Det innebär att länder i norra Afrika innefattas så som Egypten, Tunisien och Marocko. Enligt fondens regler får däremot maximalt 30 % investeras i de två sistnämnda länderna. Störst vikt sker alltså mot länderna i mellanöstern så som Qatar, Saudiarabien och Kuwait. Under 2021 var största innehavet i Saudiarabien, med 56 % och största branschen Finans, med 48 %.

Läs mer om JPM Emerging Middle East Eq A USD hos Avanza

  • Amundi Fds Equity MENA USD

Amundi Fds Equity MENA USD investerar minst 67 % av fondens kapital i MENA-länderna. MENA står för Mellanöstern och Norra Afrika. 2021 var största innehavet i Saudiarabien, med 58 % och största branschen Finans, med 42 %.

Läs mer om Amundi Fds Equity MENA USD hos Avanza

  • Franklin MENA USD

Franklin MENA USD investerar i företag inom MENA-området eller i gränsmarknadsländer. I ”mindre utsträckning” kan fonden även investera i derivat och aktier utifrån ett säkringssyfte. Målet är att skapa bättre avkastning än medelavkastningen i regionen. 

2021 var största innehavet i Förenade Arabemiraten, med 26 % och största branschen Finans, med 43 %.

Läs mer om Franklin MENA USD hos Avanza

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Afrikanska räntefonder

Ett alternativ mot aktiefonder är att investera på den afrikanska räntemarknaden. Utbudet av räntefonder mot denna region är även större än utbudet av aktiefonder. Med en stark tillväxtmarknad finns stort behov av kapital vilket räntefonderna är med och bidrar till. Önskas räntefonder bör Savr väljas då Avanza inte har några Afrikanska räntefonder i sitt utbud. 

Lån till solpaneler

Ytterligare ett sätt att exponera sitt kapital mot den afrikanska marknaden är att investera i lån till större solcellsprojekt. Investeringar sker via låneplattformen Trine och lånen ger årlig avkastning på mellan 5 % och 9 %. Tack vare att Trine rapporterar in avkastning till Skatteverket kommer eventuella ränteintäkter automatiskt att presenteras på deklaration.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023