Afrika fonder

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Afrikafonder

Afrikafonder är aktiefonder som investerar i företag i Afrika. En majoritet av dessa fonder har även innehav i Mellanöstern.

Investering i Afrika- och mellanösternfonder innebär en hög risk. Detta utifrån att flera länder är inom tillväxtmarknader samtidigt som både politisk och ekonomisk oro kännetecknar ett flertal av länderna i denna geografiska region. 

Utbudet av Afrikafonder är mycket litet. Det finns bara ett fåtal att investera i hos Avanza.

🔗 Se Afrika och Mellanösternfonder hos Avanza

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Varför välja Afrika?

I presentationsmaterial för Carnegie Afrikafond nämns fyra punkter kring varför den afrikanska marknaden kan vara intressant för investerare. Fonden erbjuds visserligen inte längre men förutsättningarna är fortfarande lika:

 • Hög tillväxt – Flera länder är tillväxtmarknader
 • Enorma råvarutillgångar – De länder som kan ta tillvara på råvarorna kan utvecklas snabbt
 • Växande medelklass – En medelklass med ökat konsumtionsmönster, krav på boende m.m.
 • Stora investeringar – Investeringar som gynnar näringslivet och samhället i stort

Afrika som marknad

Några punkter som kännetecknar den afrikanska marknaden, samt Afrikafonder, är följande:

Stor inom råvaror

Afrika står för ca 10-15 % av världens tillgångar på olja samt 95 % av metallen platina. Utifrån råvarutillgångar skulle ett flertal länder kunna både vara rikare och mer utvecklade socialt och ekonomiskt. Nackdelen är att tillgångarna delvis finns i länder med interna strider eller där politiska strukturer inte möjliggör att tillgångarna kan utnyttjas.

Ung ålder – Ökad medelklass

Med en låg medelålder och en ökad medelklass växer efterfrågan inom de flesta områden. Med en mer utbyggd digital infrastruktur ges även möjligheten för företag att lättare kunna växa.

Mycket litet utbud – inte en enda svensk fond

Utbudet av Afrikafonder, som personer i Sverige kan investera i, är mycket litet. År 2010 var det annorlunda. Då hade flera av de stora fondförvaltarna i Sverige en egen Afrikafond men när Tundras fond fusionerades år 2020 fanns inte längre någon svensk aktör kvar. En stor orsak till att fonderna avslutades var de ändringar som genomfördes i PPM-sparandet år 2018. Då ställdes kravet att fonder inom PPM minst skulle ha en förmögenhet på 500 miljoner, vilket ingen av de Afrikafonder som då var aktiva klarade av. Att de hade för lite kapital berodde bland annat på minskat intresse hos investerarna på grund av dålig avkastning – vilket i sin tur till stor del berodde på låga råvarupriser.

Kina tar positioner

Kina är det land som investerar allra mest i Afrika. Det sker bland annat i infrastruktur och industrier för att kunna ta vara på råvarutillgångar. Delvis kan stora kinesiska investeringar följas som en indikator på vilka länder som Kina anser vara så stabila att de vågar investera kapital.

Enbart utländska fondbolag – fler avgifter

Samtliga Afrikafonder hos Avanza hanteras av utländska fondbolag. Därmed uppstår ofta fler avgifter än enbart förvaltningsavgiften. Flera fonder har en förvaltningsavgift på ca 1,50 % men en totaltavgift, uträknad av Avanza, på 2,5 % – 3 %. I inloggat läge hos Avanza går det att se hur totalavgiften är beräknad för respektive fond.

Börsuppgångar kan vara missvisande

Under 2017 gick börsen i Zimbabwe upp över 170 %. Det kan tyckas vara extremt starkt men allt handlade om en mycket hög inflation i landet. Med flera instabila ekonomiska marknader är det alltså viktigt att inte luras av hög avkastning. Den höga börsuppgången i Zimbabwe handlade dessutom inte bara om inflation utan även om människors låga tillit till landet banker och ekonomiska system.

Växande finansmarknad

Den bransch som framförallt dominerar i Afrikafonder är Finans. Många fonder har innehav inom denna bransch på upp till 50 % av innehavet. Delvis beror detta på att finansmarknaden är underutvecklad i stora delar av världsdelen. Att ha ett bankkonto är inte en självklarhet vilket även innebär att många, än så länge, är utestängda från den finansiella marknaden.

Extrem stor skillnad

Med över 1 miljard människor och över 50 länder är Afrika betydligt större än Europa. Dessutom skiljer sig de afrikanska länderna åt i större utsträckning än vad de europeiska länderna gör. Framförallt är det Sydafrika som är mest ekonomiskt utvecklad men även enstaka länder i norra Afrika ligger långt före övriga länder. Samtidigt har Sydafrika haft problem både med politiska spänningar, upplopp och inflation. Det kan alltså inte likställas med att vara lika stabilt som Västeuropas länder.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Fattigdom, korruption, svält…

Nästan hälften av alla afrikanska länder tillhör världens fattigaste länder. Länder som kännetecknas av inbördeskrig, svält, sjukdomar och små möjligheter till stark ekonomisk tillväxt. Detta trots att flera länder har stora råvarutillgångar och skulle kunna vara betydligt rikare. Utöver ekonomisk och politisk instabilitet är problemet att utbildningsnivån är låg samt infrastrukturen väldigt svagt utbyggd.

Fondförvaltarna söker sig primärt till stabila börser och företag. Men även marknader som tidigare varit stabilare har stor risk. Ett exempel är Nigeria som under lång tid utsatts för terrorangrepp av terroristorganisationen Boko Haram, vilka motsätter sig att väst får inflytande i landet.

Stora förändringar i framtiden

Den afrikanska marknaden är minst sagt under stor förändring. Allt fler länder demokratiseras och urbaniseringen är stor. Befolkningsökningen är även stor samtidigt som den köpstarka medelklassen växer. Med bättre infrastruktur och urbanisering skapas även möjligheter för logistik och kommunikation som tidigare inte funnits.

Stora delar av Afrika är unga tillväxtmarknader med stor risk. Men historiskt pekar det på att Afrika utvecklas åt rätt håll.

”För varje dag som går är Afrika en bättre plats än det var igår. Även om media till stor del rapporterar om tråkigheter, så är den större rörelsen i positiv riktning”,  / Mathias Althoff (Tundra fonder) i intervju till Avanza.

Vad skiljer afrikafonderna åt

Vad skiljer fonderna åt?

 • USD eller Euro

Det vanligaste är att Afrikafonder handlas i USD. Det innebär att man får betala en valutväxlingsavgift vid köpet av fonden och att man har en valutarisk mot USD (om ingen valutasäkring finns). Om fonden investerar i aktier noterade på andra börser uppstår även en valutarisk i investeringarna.

 • Enbart Afrika – eller även mellanöstern

De flesta fonder, med inriktning mot Afrika, är ”Afrika och Mellanösternfonder”. Det betyder alltså att investeringar kan ske i bolag både på den afrikanska kontinenten samt länder i mellanöstern. Önskas enbart exponering mot just Afrika är det alltså viktigt att kontrollera fondens inriktning.

En del av dessa fonder är MENA-fonder. Förkortningen står för Mellanöstern och Norra Afrika vilket alltså är en region som är tydligt sammankopplad ekonomiskt.

Exempel på Afrikafonder

Här presenteras de fyra Afrikafonder som finns hos Avanza.

 • Amundi Fds Equity MENA USD

Amundi Fds Equity MENA USD investerar minst 67 % av fondens kapital i MENA-länderna. MENA står för Mellanöstern och Norra Afrika.

🔗 Läs mer om Amundi Fds Equity MENA USD hos Avanza

 • Franklin MENA USD

Franklin MENA USD investerar i företag inom MENA-området eller i gränsmarknadsländer. I ”mindre utsträckning” kan fonden även investera i derivat och aktier utifrån ett säkringssyfte. Målet är att skapa bättre avkastning än medelavkastningen i regionen. 

🔗 Läs mer om Franklin MENA USD hos Avanza

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Afrikanska räntefonder

Ett alternativ mot aktiefonder är att investera på den afrikanska räntemarknaden. Utbudet av räntefonder mot denna region är även större än utbudet av aktiefonder. Med en stark tillväxtmarknad finns stort behov av kapital vilket räntefonderna är med och bidrar till.

Lån till solpaneler

Ytterligare ett sätt att exponera sitt kapital mot den afrikanska marknaden är att investera i lån till större solcellsprojekt. Investeringar sker via låneplattformen Trine och lånen ger årlig avkastning på mellan 5 % och 9 %. Tack vare att Trine rapporterar in avkastning till Skatteverket kommer eventuella ränteintäkter automatiskt att presenteras på deklaration.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar