Börshandlade produkter utan hävstång

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Utan hävstång

Börshandlade produkter utan hävstång följer värdet på en underliggande tillgång med 1:1. De är i många fall enklare att äga än den reella tillgången och förväntas följa värdeutvecklingen.

Den största fördelen med dessa finansiella produkter är att de skapar möjlighet att investera i ett stort antal tillgångar så som valutor, utländska aktier, råvaror och index där det i vissa fall kan vara svårt att investera direkt i tillgången.

Börshandlad produkt = Speglar utvecklingen på en underliggande tillgång

Utan hävstång = Värdeutvecklingen på produkten kommer att vara näst intill exakt som värdeutvecklingen på underliggande tillgången.

Fördelar med börshandlade produkter

 • Nå nya marknader

Investera i råvaran platina, det amerikanska företaget Nestlé eller kanske tematiska index ”Swe Travel & Leasure”… Genom att investera i börshandlade produkter ges möjligheten att skapa exponering mot en rad olika tillgångar som i övrigt inte handlas över svenska börsen.

 • Gå kort eller lång

Att gå kort med börshandlade produkter innebär att dess värde går upp när den underliggande tillgången går ner.

Att gå lång innebär därmed att produkten går ner i värde när den underliggande tillgången går ner. Det går på detta sätt att spekulera i uppgång eller nedgång och tjäna pengar på detta.

Många, men inte alla, börshandlade produkter kan handlas med korta eller långa positioner.

I videon går Nordnet igenom vad börshandlade produkter är

Tips!
Både Nordnet.se och Avanza.se erbjuder 0 kr i courtage vid aktiehandel samt 0 kr i fondavgifter för alla som har upp till 50 000 kr på kontot. Delar du upp dina pengar mellan Nordnet & Avanza kan du alltså utnyttja bägge deras erbjudanden. Det är gratis att öppna konton både hos Nordnet och Avanza.

✅ 0 kr i courtage vid aktiehandel
✅ 0 kr i fondavgifter

Erbjudandet gäller för alla som har ett samlat sparande på max 50 000 kr hos Avanza. Samlat sparande = kassa plus investeringar.

✅ 0 kr i courtage vid aktiehandel
✅ 0 kr i fondavgifter

Erbjudandet gäller för alla som har ett samlat sparande på max 50 000 kr hos Nordnet. Samlat sparande = kassa plus investeringar.

Öppna konto hos båda💡
genom att öppna konto hos både Nordnet och Avanza kan du dela upp dina pengar och utnyttja deras erbjudanden till max. Om du exempelvis har 90 000 kr så sätter du in 45 000 kr hos Nordnet och 45 000 kr hos Avanza. Då kan du handla aktier och fonder helt utan avgifter för totalt 90 000 kr.

Vad är courtage?
Courtage är kostnaden för att köpa och sälja aktier. Nordnet och Avanza bjuder på denna kostnader så länge du har under 50 000 kr på kontot.

Vad är fondavgift?
Fonder tar ut en avgift för att de förvaltar dina pengar. Nordnet och Avanza bjuder på dessa avgifter så länge du har under 50 000 kr på kontot.

Trackers

 • Följer alltid värdet 1:1
 • Ett sorts certifikat
 • Handlas både mot emittent och privatperson

Trackers är certifikat vars värde följer den underliggande tillgångens värdeutveckling. Utbudet av olika trackers är stort vilket gör det till en produkt som passar för att kunna investera i tillgångar som annars är svåra att nå. Detta exempelvis utländska aktier, vissa råvaror eller utländska index.

Utöver eventuellt courtage betalas en förvaltningsavgift för Trackers. Avgiften är inräknad i kursen och fungerar därmed på samma sätt som vid fondhandel.  Den är på ca 0,5 % på årsbasis. I det fall som Trackers följer aktier och dessa ger aktieutdelning är det vanligaste att utdelningen återinvesteras automatiskt. Detta i likhet med hur aktieutdelningar inom en fond gör att ägaren får fler andelar.

Fördelar

Trackers är tydliga börshandlade produkter som är enkla att förstå. Handel sker aldrig med hävstång och all handel kan ske inom ett ISK. e

Nackdelar

En risk med Trackers är emittentrisken.  Skulle emittenten (de som ger ut certifikaten) gå in konkurs kan de bli helt värdelösa. Det är därmed viktigt att enbart handla i Trackers utgivna av stora och etablerade aktörer.

En annan risk är att handeln kan stoppas av emittenten i det fall de har svårt att sätta korrekta priser. Detta kan exempelvis ske vid extrem volatilitet. I detta fall kan inte dessa certifikat handlas och man blir tvungen att vänta in till att handeln öppnas igen.

trackers avanza

(Exempel på Trackers från Avanza)

 • Läs vår djupgående artikel om: Trackers

Trackers handlar du enklast via Nordnet och Avanza

ETF  

 • Börshandlade fonder
 • Statiskt innehav
 • Ger god riskspridning

ETF är en börshandlade fond med ett statiskt innehav. Innehavet kan vara allt från olika råvaror och aktier till olika index. Det som primärt skiljer en ETF mot en klassisk aktiefond är att innehavet inte ändras över tid och att därmed förvaltningsavgiften blir mycket låg. Dessutom är den börshandlad vilket inte klassiska fonder är.

Fördelar

En stor fördel med ETF är bredden på utbudet och riskspridningen. Välj exempelvis fonder med aktier, räntor, råvaror eller alternativa tillgångar. Med fonderna går det att investera i tillgångar över hela världen och som med alla fonder skapas en automatisk riskspridning. Dessutom till mycket låg kostnad.

Till skillnad mot certifikat uppstår inte kreditrisk. Detta utifrån att fondens innehav, enligt lag, måste hållas isär från fondbolaget samt att tillgångarna enbart får bestå av angiven underliggande tillgång. De måste alltså äga guld om de erbjuder ETF i guld osv.

Nackdelar

En nackdel är att det kan vara svårt att förstå vilka tillgångar som fonden består av. Relativt ofta behöver faktabladet laddas hem och läsas noggrant för att den informationen ska nås. En annan nackdel är att det kan bli dyrt att investera små belopp. Detta genom att courtage betalas vid varje transaktion – något som inte sker vid klassisk fondhandel.

ETF avanza

(Exempel på områden som Avanza har ETF:er inom)

 • Läs vår djupgående artikel om: ETF:er

ETF:er handlar du enklast hos Nordnet.se och Avanza.se. Om du ej finner den önskade ETF där kan du säkerligen hitta den på Etoro.com/sv.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Certifikat

 • Med eller utan hävstång
 • Samlingsnamn för flera olika produkter
 • Brett utbud

Certifikat kan både handlas med och utan hävstång. I det fall som ett certifikat inte har hävstång anges detta med x1 i kolumnen för hävstång. I detta fall fungerar de exakt som en Trackers.

De kan handlas inom ISK och är ett enkelt sätt att skapa exponering mot en enskild tillgång. Exempel på underliggande tillgångar är råvaror, valutor, aktier och index. Exempel på olika certifikat är Bull & Bear (daglig hävstång), Trackers, Maxcertifikat och Indexcertifikat.

Fördelar

Fördelarna med certifikat är att prisutvecklingen är tydlig, att de kan handlas inom ISK och att hävstången är valbar. Exempelvis sker handel i Trackerscertifikat alltid med x1 i hävstång mot den underliggande tillgången. I likhet med andra börshandlade produkter ges möjlighet att investera i en rad olika underliggande tillgångar så som råvaror, valutor och alternativa tillgångar.

Nackdelar

Enda direkta nackdelen med certifikat är emittentrisken. Skulle utgivararen av certifikaten gå i konkurs kan de dessa bli värdelösa. Genom att hålla sig till stora aktörer hålls denna risk mycket låg.

Det är även detta som skiljer ett certifikat i exempelvis guld mot en ETF med enbart guld som tillgång. Certifikaten har mer fria regler kring hur värdet ska skapas/backas upp. Det behöver alltså inte vara fysiskt guld som emittenten äger. Detta medan en ETF enbart får handla i den underliggande tillgången. Dessutom hålls tillgångarna i en ETF isär från fondbolaget. Det innebär att en ETF inte har emittentrisken – som ett certifikat har.

certifikat Avanza

(Exempel på certifikat hos Avanza med råvaror som underliggande tillgångar.)

Cerifikat handlar du enklast via Nordnet och Avanza.

CFD

 • Med eller utan hävstång
 • Extremt stort utbud
 • Gå kort eller lång

CFD är kontrakt vars värde ändras utifrån värdeförändring på den underliggande tillgången sedan kontraktet öppnades. På detta sätt kommer värdet gå upp 1 % om underliggande tillgång ökar 1% i värde.

Det vanligaste är att de erbjuds med hävstångshandel men det finns även plattformar som erbjuder CFD-handel utan hävstång.

Fördelar

Den främsta fördelen är utbudet. Med CFD nås betydligt fler marknaden än med exempelvis Trackers eller andra certifikat. Det går exempelvis att investera i tusentals utländska aktier, ett stort utbud av kryptovalutor, råvaror och valutaindex.

Nackdelar

En nackdel med CFD är att dessa inte kan handlas inom ISK. Det innebär därmed att vinstskatt på 30% måste betalas. Vissa plattformar skickar automatiskt in information kring handel till Skatteverket medan andra inte gör det.

En annan nackdel är att vissa CFD-plattformar enbart erbjuder handel med hävstång. En plattform där valbar hävstång erbjuds på flera olika plattformar är eToro.com/sv

 • Läs vår djupgående artikel om: CFD

CFD:s handlar du enklast utan hävstång hos Etoro.com/sv.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Lämna en kommentar